Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:6184

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
10-06-2021
Datum publicatie
30-06-2021
Zaaknummer
C/10/618496 / JE RK 21-1303
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

machtiging gesloten jeugdhulp

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Jeugd

Zaaknummer: C/10/618496 / JE RK 21-1303

Datum uitspraak: 10 juni 2021

Beschikking van de kinderrechter over een machtiging gesloten jeugdhulp

in de zaak van

de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond,

gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen: de GI,

betreffende

[naam kind],

geboren op [geboortedatum kind] 2006 te [geboorteplaats kind], hierna te noemen: [naam kind],

advocaat: mr. R.A.A.H. van Leur, te Dordrecht.

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

[naam moeder],

hierna te noemen: de moeder, wonende te [woonplaats moeder],

[naam vader],

hierna te noemen: de vader, zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

Het procesverloop

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met bijlagen van de GI van 14 mei 2021, ingekomen bij de griffie op 14 mei 2021;

- de verklaring d.d. 14 mei 2021 dat een voorziening nodig is op het gebied van jeugdhulp en verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder;

- de instemmende verklaring d.d. 7 juni 2021 van de gekwalificeerde gedragswetenschapper.

Op 10 juni 2021 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden en heeft de kinderrechter de zaak met gesloten deuren behandeld.

Verschenen zijn:
- [naam kind], bijgestaan door mr. R.A.A.H. van Leur;
- de moeder;
- een vertegenwoordigster van de GI, [naam ].

Opgeroepen en niet verschenen is de vader.

De feiten

Het ouderlijk gezag over [naam kind] wordt uitgeoefend door de ouders.

[naam kind] verblijft op een gesloten groep bij Hestia.

Bij beschikking van 26 augustus 2020 is [naam kind] onder toezicht gesteld tot 26 augustus 2021.

Bij beschikking van 1 december 2020 is een voorwaardelijke machtiging voor een gesloten accommodatie voor jeugdhulp verleend met ingang van 16 december 2020 tot 16 juni 2021.

Het verzoek

De GI verzoekt een machtiging om [naam kind] in een gesloten accommodatie voor jeugdhulp te doen opnemen en te doen verblijven voor de duur van de ondertoezichtstelling.

De GI heeft het verzoek ter zitting gehandhaafd en als volgt toegelicht. Sinds [naam kind] terug is op de gesloten groep wordt een positieve lijn gezien in het gedrag van [naam kind]. Het is opvallend hoe goed [naam kind] momenteel kan functioneren op een gesloten groep. Zowel thuis als op de crisisopvang is het niet goed gegaan. Het lijkt erop dat [naam kind] zonder duidelijke regels haar emoties minder goed kan reguleren en haar frustraties sneller oplopen. [naam kind] is aangemeld voor een behandeling om haar hierbij te helpen. De komende periode heeft [naam kind] nog duidelijkheid en structuur nodig. In overleg met de groep zal gekeken worden of [naam kind] eind juli of begin augustus de overstap kan maken naar een open groep op het terrein van Hestia. De machtiging gesloten jeugdhulp zal op dat moment worden geschorst. De komende week zal de GI samen met [naam kind] en de groep concrete voorwaarden formuleren waaraan [naam kind] moet voldoen om naar een open groep te kunnen, zodat er duidelijkheid is voor [naam kind].

De standpunten

Door en namens [naam kind] is aangegeven dat [naam kind] het eens is met het verzoek van de GI. [naam kind] begrijpt dat zij weer terug moest naar de gesloten groep, omdat het thuis steeds slechter ging. [naam kind] is hierin overvraagd. Het is heel knap hoe [naam kind] zich heeft herpakt bij Hestia. [naam kind] heeft een heel positieve houding op de groep. [naam kind] wil het liefst naar een open groep toe. Zij wil weer naar school en een bijbaan zoeken. [naam kind] kan instemmen met het verzoek, maar wil de toezegging van de GI dat zij eind juli of begin augustus naar een open groep mag gaan.

De moeder is het eens met het verzoek. Het gaat goed met [naam kind]. Zij kan nog wel een aantal dingen leren op de gesloten groep, zoals ‘nee’ accepteren. De moeder vindt het goed dat [naam kind] binnenkort de overstap kan maken naar een open groep.

De beoordeling

Gelet op het bepaalde in artikel 6.1.2, tweede lid, Jeugdwet kan een machtiging voor een gesloten accommodatie voor jeugdhulp slechts worden verleend indien naar het oordeel van de kinderrechter deze jeugdhulp noodzakelijk is in verband met ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van de jeugdige naar volwassenheid ernstig belemmeren. Bovendien dient de opneming en het verblijf noodzakelijk te zijn om te voorkomen dat de jeugdige zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken. De kinderrechter is van oordeel dat hiervan sprake is.

[naam kind] verbleef, nadat zij een periode op een gesloten groep bij Hestia heeft verbleven, sinds december 2020 thuis bij de moeder met een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp. [naam kind] had moeite om zich aan de voorwaarden te houden. Ook het volgen van onderwijs verliep moeizaam, waardoor [naam kind] verder stagneerde in de thuissituatie. Daarnaast ontstonden er spanningen tussen de moeder en [naam kind]. Hierop is medio april besloten om [naam kind] terug te plaatsen op de gesloten groep bij Hestia. Sindsdien heeft [naam kind] een stijgende positieve ontwikkeling laten zien. Alle betrokkenen vinden het heel knap van [naam kind] hoe zij zichzelf heeft herpakt en haar best doet op de groep. Dat is een compliment waard.

Het is de bedoeling dat [naam kind] de komende maanden de overstap maakt naar een open groep bij Hestia. De komende week zal de GI samen met [naam kind] en de groep hiervoor concrete voorwaarden afspreken. Het is belangrijk dat de overstap zorgvuldig gebeurt, zodat voorkomen wordt dat [naam kind] weer terugvalt in oude gedragspatronen. Van belang is dat er aandacht is voor het aanleren en versterken van haar vaardigheden. De kinderrechter gaat er vanuit dat er alles aan wordt gedaan om [naam kind] te begeleiden naar een open groep eind juli of begin augustus 2021. De kinderrechter zal de machtiging voor een gesloten accommodatie voor jeugdhulp voor nu in elk geval verlenen voor de duur van de ondertoezichtstelling.

De beslissing

De kinderrechter:

verleent een machtiging om [naam kind] te doen opnemen en te doen verblijven in een gesloten accommodatie voor jeugdhulp met ingang van 16 juni 2021 tot 26 augustus 2021.

Deze beslissing is mondeling gegeven en in het openbaar uitgesproken op 10 juni 2021 door mr. S. Jordaan, kinderrechter, in tegenwoordigheid van mr. L.M. Ruijgrok, als griffier. Deze beslissing is schriftelijk vastgesteld op 24 juni 2021.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en de belanghebbende(n) aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend bij de griffie van het gerechtshof te Den Haag.