Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:5631

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
28-05-2021
Datum publicatie
21-06-2021
Zaaknummer
8779636 CV EXPL 20-33617
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vonnis na bewijsopdracht, ontvangst bestelling, planning mondelinge behandeling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 8779636 CV EXPL 20-33617

uitspraak: 28 mei 2021

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

bol.com B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

gemachtigde: GGN Mastering Credit B.V. te Rotterdam,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats gedaagde],

gedaagde,

die procedeert in persoon.

Partijen worden hierna aangeduid als ‘bol.com’ en ‘[gedaagde]’.

1. Het verloop van de procedure

1.1

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken, waarvan de kantonrechter kennis heeft genomen:

• het tussenvonnis van 22 januari 2021 en de daarin genoemde stukken;

• de akte uitlaten van de zijde van bol.com.

1.2

De kantonrechter heeft de uitspraak van het vonnis nader bepaald op heden.

2. De verdere beoordeling

2.1

In het tussenvonnis van 22 januari 2021 is het volgende overwogen. [gedaagde] betwist dat er een overeenkomst tussen hem en bol.com tot stand gekomen is uit hoofde waarvan hij een betalingsverplichting heeft. Hij heeft de bestellingen immers niet geplaatst, aldus [gedaagde]. Als bol.com erin slaagt te bewijzen dat haar aanbod door [gedaagde] is aanvaard en daarmee een overeenkomst tot stand is gekomen, rust op [gedaagde] in beginsel een betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst. Uit de accountgegevens die bol.com ter nadere onderbouwing in het geding heeft gebracht kan niet zonder meer de conclusie worden getrokken worden dat [gedaagde] ook degene is die het account heeft aangemaakt en de bestellingen heeft geplaatst. Bol.com is daarom overeenkomstig haar bewijsaanbod in de gelegenheid gesteld om nader bewijs te leveren van haar stellingen.

2.2

Naar aanleiding van deze bewijsopdracht heeft bol.com aangevoerd dat zij diverse e-mails over de bestelling en de incassoprocedure heeft gestuurd naar het e-mailadres van [gedaagde], maar dat hij daarop steeds niet heeft gereageerd. De gegevens van track&trace-codes hebben een geldigheidsduur van drie maanden. Als [gedaagde] wel had gereageerd op de e-mails, dan had zij nog een onderzoek kunnen instellen bij PostNL en het afleverpunt, aldus bol.com. Aangezien voornoemde termijn van drie maanden reeds is verstreken kan bol.com geen nadere stukken van PostNL of het afleverpunt in het geding brengen.

2.3

Op basis van wat partijen over en weer hebben aangevoerd kan de kantonrechter nog geen beslissing nemen ter zake het onderhavige geschil. De kantonrechter acht het gewenst de zaak met partijen te bespreken. Daarom zal een mondelinge behandeling worden bepaald. Tijdens de mondelinge behandeling kunnen partijen hun standpunten toelichten. Ook kan aan hen worden gevraagd om inlichtingen te geven of standpunten nader te onderbouwen. Met name wenst de kantonrechter van [gedaagde] te vernemen wat het bij zijn e-mail behorende ip-adres is en van bol.com wat het bij de bestelling gebruikte e-mailadres behorende ip-adres is. Tot slot zal ook worden onderzocht of partijen tot een schikking kunnen komen.

2.4

Alle stukken die op de zaak betrekking (kunnen) hebben en die nog niet in het geding zijn gebracht, waaronder de onder 2.3 gevraagde gegevens betreffende het ip-adres, dienen door de partij die deze ter sprake wil brengen aan de kantonrechter en aan de wederpartij te worden toegezonden. Deze stukken dienen uiterlijk tien dagen vóór de mondelinge behandeling in het bezit te zijn van de kantonrechter en de wederpartij.

2.5

Partijen dienen zelf aan de mondelinge behandeling deel te nemen of te worden vertegenwoordigd door een persoon die op de hoogte is van het geschil. Deze vertegenwoordiger moet schriftelijk gemachtigd zijn, eventueel ook tot het treffen van een minnelijke regeling.

2.6

Gelet op het voorgaande wordt de zaak verwezen naar de beraadrol van maandag 7 juni 2021 teneinde partijen in de gelegenheid te stellen opgave te doen van hun verhinderdata voor de komende drie maanden.

2.7

Iedere verdere beslissing wordt in dit stadium aangehouden.

3. De beslissing

De kantonrechter:

bepaalt dat er een mondelinge behandeling zal plaatsvinden;

stelt partijen in de gelegenheid om hun verhinderdata voor de maanden juni tot en met augustus 2021 op te geven;

verwijst de zaak daarvoor naar de beraadrol van maandag 7 juni 2021;

wijst partijen erop dat de akte in tweevoud ingestuurd moet worden en uiterlijk de dag vóór de rolzitting om 12.00 uur door de rechtbank ontvangen moet zijn;

wijst partijen erop dat zij tijdelijk ook een e-mailbericht mogen sturen aan kantondagvaarding.rtm@rechtspraak.nl;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. van der Kolk en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

43416