Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:4828

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
02-06-2021
Datum publicatie
03-06-2021
Zaaknummer
ROT 20/5543
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Tabaks- en rookwarenwet; boete voor het maken van reclame voor tabaksproducten bij de promotie en verkoop van een filter voor sigaretten op een website; De teksten en afbeeldingen op de website hebben een aanprijzende werking ten aanzien van tabaksproducten. Daarnaast wordt met het plaatsen van diverse afbeeldingen van brandende sigaretten in zijn algemeenheid bekendheid gegeven aan tabaksproducten. Dit levert een overtreding op van artikel 5, eerste lid, van de Tabaks- en rookwarenwet.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Zittingsplaats Dordrecht

Bestuursrecht

zaaknummer: ROT 20/5543

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 2 juni 2021 in de zaak tussen

[naam eiseres], te [vestigingsplaats eiseres], eiseres,

gemachtigde: mr. I.E.M. Verheijen,

en

de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verweerder,

gemachtigde: mr. D.W. Gerritsen.

Procesverloop

Bij besluit van 8 mei 2020 (het primaire besluit) heeft verweerder eiseres een boete opgelegd van € 450,-.

Bij besluit van 8 september 2020 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 12 mei 2021. Eiseres heeft zich laten vertegenwoordigen door haar gemachtigde, vergezeld door [naam], algemeen directeur van eiseres. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

1. Naar aanleiding van een melding heeft een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op 9 januari 2020 een internetinspectie uitgevoerd op de website [website]. De bevindingen van de inspecteur zijn neergelegd in een rapport van bevindingen van 27 januari 2020 (het rapport). Op basis daarvan heeft verweerder de bij het bestreden besluit gehandhaafde boete opgelegd.

2. Het bestreden besluit berust op verweerders standpunt dat op de website reclame werd gemaakt voor tabaksproducten of aanverwante producten. Daaraan legt verweerder ten grondslag dat de inspecteur heeft waargenomen dat onder meer op de startpagina de volgende teksten in een banner werden getoond: “Zo, nu even serieus…”, “Want we weten allemaal dat roken schadelijk is voor je gezondheid.”, “Maar je vindt roken lekker… En misschien betekent roken een moment voor jezelf.”, “Even genieten van het gezelschap of juist van de stilte.” En “Nu is er Finitar, een filter dat 43% teer uit jouw sigaret filtert.” Daarnaast was op verschillende plaatsen (op de startpagina en bij “Werking”) een afbeelding geplaatst van vier Finitar filters in verschillende kleuren en een afbeelding van een verpakking van Finitar filters van 40 stuks. Op die zwarte verpakking zag de inspecteur de afbeelding van een roze getekende hand met daarin een sigaret waarop een Finitar filter was geplaatst. Verder zag de inspecteur bij de kopjes “Effectiviteit” en “Werking” een afbeelding staan van een sigaret waar rook afkwam, voorzien van een Finitar filter.
Volgens verweerder hebben voormelde teksten en afbeeldingen op de website in elk geval onrechtstreeks tot gevolg dat tabaksproducten worden aangeprezen. Op de website wordt volgens verweerder een direct verband gelegd tussen het gebruik van het filter en het positieve effect op de teerinname bij het roken van sigaretten waardoor de suggestie wordt gewekt dat het roken van een sigaret met een Finitar filter beter voor de gezondheid zou zijn. Daarnaast wordt met de tekst en de afbeeldingen van sigaretten op de website in het algemeen bekendheid gegeven aan tabaksproducten en worden deze aangeprezen. Daarmee is sprake van overtreding van artikel 5, eerste lid, van de Tabaks- en rookwarenwet (Trw).

3. Eiseres voert aan dat zij geen overtreding heeft begaan van artikel 5, eerste lid, van de Trw en dat haar ten onrechte een boete is opgelegd. Daartoe betoogt zij dat op de website met een uiting als “Finitar filtert 43% teer uit een sigaret” uitsluitend wetenschappelijk onderbouwde informatie wordt verschaft over het filter en de technische werking daarvan. Van een aanprijzing van een tabaksproduct die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een commerciële mededeling is geen sprake, zodat de gegeven informatie over de werking van het product niet valt onder de definitie van reclame in de zin van artikel 5, eerste lid, van de Trw. Ook met het tonen van een sigaret bij de uitleg over de werking van het filter wordt geen reclame gemaakt voor dat tabaksproduct, noch daaraan bekendheid gegeven. De informatie over de werking van het filter kan niet anders worden geïllustreerd dan met een afbeelding van een sigaret, aangezien dat inherent is aan de aard van het product.

4.1

Op grond van artikel 1, eerste lid, van de Trw wordt onder reclame verstaan: elke handeling in de economische sfeer met als doel de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten te bevorderen en elke vorm van commerciële mededeling die het bekendheid geven aan of het aanprijzen van een tabaksproduct of aanverwant product tot doel dan wel rechtstreeks of onrechtstreeks tot gevolg heeft, met inbegrip van reclame waarmee, zonder het tabaksproduct of aanverwant product rechtstreeks te noemen, wordt getracht het reclameverbod te omzeilen door gebruik te maken van een naam, merk, symbool of enig ander onderscheidend teken van een tabaksproduct of aanverwant product;

Op grond van artikel 5, eerste lid, van de Trw is elke vorm van reclame of sponsoring verboden.

4.2

De rechtbank is van oordeel dat verweerder zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat eiseres artikel 5, eerste lid, van de Trw heeft overtreden. Uit het rapport blijkt immers dat in een banner op de door eiseres geëxploiteerde website de volgende teksten werden gebruikt: “Zo, nu even serieus…”, “Want we weten allemaal dat roken schadelijk is voor je gezondheid.”, “Maar je vindt roken lekker… En misschien betekent roken een moment voor jezelf.”, “Even genieten van het gezelschap of juist van de stilte.” en “Nu is er Finitar, een filter dat 43% teer uit jouw sigaret filtert.”. Deze teksten appelleren bij de doelgroep aan prettige sensaties bij het roken van tabaksproducten en hebben daarmee dus een aanprijzende werking ten aanzien van tabaksproducten. Daarnaast wordt met het plaatsen van diverse afbeeldingen van brandende sigaretten in zijn algemeenheid bekendheid gegeven aan tabaksproducten. Dat niet voor een bepaald type of merk sigaret reclame wordt gemaakt, maakt niet dat daarom geen sprake is van reclame als bedoeld in artikel 1 van de Trw. Uit de nota van wijziging van de Tabakswet (Kamerstukken II, 2000-2001, 26 472, nr. 7) volgt immers dat het de bedoeling van de wetgever is geweest alle marketing, reclame, promotie en sponsoring voor tabaksproducten te verbieden. Het betoog van eiseres dat het verbod op het tonen van afbeeldingen van sigaretten geen grondslag vindt in de wet, kan dan ook niet slagen. Daarbij is de rechtbank van oordeel dat het tonen van een afbeelding van een brandende sigaret verder gaat dan noodzakelijk is om de werking van het filter toe te lichten. Niet valt in te zien dat de werking daarvan zonder een illustratie niet zou kunnen worden uitgelegd.

4.3.

Nu de uitzonderingen op het reclameverbod niet van toepassing zijn, heeft verweerder aan eiseres voor de geconstateerde overtreding op grond van artikel 11b, eerste lid, van de Trw en de daarbij behorende bijlage een boete van € 450,- op kunnen leggen.
De beroepsgronden geven geen grond voor het oordeel dat de aan eiseres opgelegde boete onevenredig is. De rechtbank acht de boete passend en geboden.

4.4.

Ten overvloede overweegt de rechtbank als volgt. De Trw staat er niet aan in de weg dat eiseres haar product op haar website mag tonen en ook de werking daarvan op neutrale wijze moet kunnen toelichten. Daarbij geldt dat geen bekendheid mag worden gegeven aan een tabaksproduct of dat een dergelijk product rechtstreeks of onrechtstreeks wordt aangeprezen. Indien op de website alleen de mededeling zou worden gedaan dat het filter 43% van de teer uit sigarettenrook filtert, is dat op zichzelf niet aan te merken als reclame voor tabaksproducten of aanverwante producten als bedoeld in artikel 1 van de Trw. De mededeling blijft immers beperkt tot en gaat niet verder dan een algemene (informatieve) beschrijving van wat het filter volgens eiseres doet.

5. De beroepsgronden slagen niet. Het beroep is ongegrond.

6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. A.C. Rop, rechter, in aanwezigheid van

mr. N.S.J. Letschert, griffier. De uitspraak is in het openbaar gedaan op 2 juni 2021.

De griffier en de rechter zijn verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

griffier rechter

Een afschrift van deze uitspraak is verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.