Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:4349

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
26-04-2021
Datum publicatie
19-05-2021
Zaaknummer
C/10/616197 / JE RK 21-839
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verzoek machtiging gesloten jeugdhulp. Aanhouding wegens ontbreken verklaring gedragswetenschapper.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Jeugd

zaakgegevens: C/10/616197 / JE RK 21-839

datum uitspraak: 26 april 2021

beschikking

in de zaak van

de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond,

hierna te noemen de GI, gevestigd te Rotterdam,

betreffende

[naam kind] , geboren op [geboortedatum kind] 2004 te [geboorteplaats kind] ,

hierna te noemen [naam kind] .

Het procesverloop

Het procesverloop blijkt uit het verzoekschrift met bijlagen van de GI van 2 april 2021, ingekomen bij de griffie op diezelfde datum.

Op 26 april 2021 heeft de kinderrechter de zaak tijdens de mondelinge behandeling met gesloten deuren behandeld. Gehoord zijn:

- de advocaat van [naam kind] , mr. F. El Makhtari, vervanger van mr. G.S.J. van Gestel,

- een vertegenwoordigster van de GI, [naam] .

Opgeroepen en niet verschenen is: [naam kind] .

De feiten

Bij beschikking van 24 september 2019 is de GI benoemd tot voogdes over [naam kind] .

[naam kind] verblijft bij de moeder.

Het verzoek

De GI heeft een machtiging verzocht om [naam kind] in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven voor de duur van een jaar.

De standpunten

De GI heeft het verzoek tijdens de mondelinge behandeling gehandhaafd en als volgt toegelicht. Er zijn grote zorgen over het gedrag dat [naam kind] laat zien. [naam kind] laat veel agressie zien en is na een verlofmoment bij de moeder niet meer teruggegaan naar de Fjord. Ook is zij maar een enkele keer op school aanwezig geweest. Het is van belang dat de situatie zal veranderen en dat [naam kind] wordt voorbereid op haar zelfstandigheid. Een gesloten plaatsing is hiervoor noodzakelijk. [naam kind] heeft eerder voor een langere tijd op een open groep verbleven, maar zij heeft op de open groep steeds geweigerd mee te werken aan behandeling.

De advocaat van [naam kind] heeft aangegeven dat [naam kind] niet naar een gesloten groep toe wil. De zorgen zijn er, maar er ligt geen concreet plan. Daarnaast is er nog maar een korte periode tot aan haar meerderjarigheid.

De beoordeling

Gelet op het bepaalde in artikel 6.1.2, tweede lid, Jeugdwet kan een machtiging gesloten jeugdhulp slechts worden verleend indien naar het oordeel van de kinderrechter deze jeugdhulp noodzakelijk is in verband met ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van de jeugdige naar volwassenheid ernstig belemmeren. Bovendien dient de opneming en verblijf noodzakelijk te zijn om te voorkomen dat de jeugdige zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken.

Gelet op het bepaalde in artikel 6.1.2, zesde lid, Jeugdwet behoeft een verzoek om een jeugdige met een machtiging in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven de instemming van een gekwalificeerde gedragswetenschapper die de jeugdige met het oog daarop kort tevoren heeft onderzocht. De kinderrechter stelt vast dat een dergelijke verklaring in het dossier ontbreekt. Ten gevolge daarvan kan de kinderrechter vandaag geen beslissing nemen op het verzoek. De beslissing zal daarom worden aangehouden tot de hierna vermelde zittingsdatum.

De GI wordt verzocht de kinderrechter (en de belanghebbenden) uiterlijk drie dagen vóór de hierna te noemen datum de instemmingsverklaring van een gekwalificeerde gedragswetenschapper te doen toekomen. Daarnaast dient de bepaling jeugdhulp te worden overgelegd.

De beslissing

De kinderrechter:

houdt het verzoek van de GI aan;

en alvorens verder te beslissen:

bepaalt dat het verhoor van de GI, [naam kind] en mr. G.S.J. van Gestel in deze zaak zal plaatsvinden op:

donderdag 3 juni 2021 om 15:45 uur in het gerechtsgebouw te Rotterdam, Wilhelminaplein 100/125;

de zaak zal op genoemde datum en tijdstip, behoudens onvoorziene omstandigheden, worden

behandeld door mr. J.C.M. Persoon, kinderrechter;

bepaalt dat een afschrift van deze beschikking geldt als oproeping van de GI, [naam kind]

en mr. G.S.J. van Gestel;

verzoekt de GI uiterlijk drie dagen vóór de genoemde datum de kinderrechter (en de

belanghebbenden) de genoemde informatie te doen toekomen.

Deze beschikking is mondeling gegeven en in het openbaar uitgesproken op 26 april 2021 door mr. A.A.J. de Nijs, kinderrechter, in tegenwoordigheid van D. Moghaddam Charkari als griffier.

De beslissing is schriftelijk vastgesteld op 11 mei 2021.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshof
Den Haag.