Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:4106

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
06-04-2021
Datum publicatie
10-05-2021
Zaaknummer
C/10/602706 / JE RK 20-2376
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

machtiging gesloten jeugdhulp.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Jeugd

zaakgegevens: C/10/602706 / JE RK 20-2376

datum uitspraak: 6 april 2021

beschikking machtiging gesloten jeugdhulp

in de zaak van

de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond,

hierna te noemen de GI, gevestigd te Rotterdam,

betreffende

[naam kind],

geboren op [geboortedatum kind] 2006 te [geboorteplaats kind], hierna te noemen [naam kind].

De kinderrechter merkt als belanghebbende aan:

[naam moeder],

hierna te noemen de moeder, wonende te [woonplaats moeder].

Het procesverloop

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- de beschikking van de kinderrechter in deze rechtbank van 6 oktober 2020 en de daaraan ten grondslag liggende stukken;

- de instemmende verklaring d.d. 26 februari 2021 van de gekwalificeerde gedragswetenschapper.

Op 6 april 2021 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- de minderjarige [naam kind], die tevens voorafgaand aan de zitting is gehoord, bijgestaan door zijn advocaat mr. W.M. Oosthoek,

- de moeder,

- een vertegenwoordigster van de GI, [naam].

De feiten
Het ouderlijk gezag over [naam kind] wordt uitgeoefend door de moeder.

[naam kind] verblijft bij Horizon te Harreveld.

Bij beschikking van 6 oktober 2020 is de ondertoezichtstelling van [naam kind] verlengd tot 17 oktober 2021. De kinderrechter heeft bij deze beschikking ook een machtiging gesloten jeugdhulp verleend tot 17 april 2021. Het overig verzochte is aangehouden.

Het aangehouden verzoek

De GI heeft een machtiging verzocht om [naam kind] in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven voor de duur van een jaar. Nu resteert de periode tot 17 oktober 2021.

De GI heeft het verzoek ter zitting gehandhaafd en als volgt toegelicht. Er is een plan van aanpak gemaakt om [naam kind] naar een open groep te kunnen begeleiden. [naam kind] heeft nog wel veel te leren, dus het is nog onbekend wanneer hij kan doorstromen. Hopelijk kan hij vanuit de open groep komend schooljaar op een nieuwe school starten. [naam kind] doet het erg goed bij PMT en EMDR, maar vindt het lastig om de aangeleerde vaardigheden toe te passen op de groep. Mocht de stap naar een open groep nog te groot zijn, zou [naam kind] ook naar een nieuwe school kunnen vanuit een gesloten groep. Ook is een bijbaan mogelijk tijdens het verblijf op een gesloten groep.

De standpunten

De moeder mist [naam kind] heel erg. De moeder wil graag dat het goed met [naam kind] gaat.

[naam kind] heeft aan de kinderrechter verteld dat hij graag naar een open groep binnen Harreveld zou willen. Het is dan óók mogelijk om zijn therapie af te maken. [naam kind] is aan het kijken naar een nieuwe school. Verder zou [naam kind] graag willen werken naast zijn school. Er zijn de afgelopen periode geen incidenten meer geweest op de groep. [naam kind] heeft wel een domme fout tijdens zijn verlof gemaakt. [naam kind] mag het verlof binnenkort weer gaan opbouwen. Door de advocaat van [naam kind] is toegevoegd dat het belangrijk is dat [naam kind] eerst kan wennen op een open groep, voordat hij naar een nieuwe school gaat. Het is niet goed voor [naam kind] als een nieuwe groep en een nieuwe school samenvallen, gelet op de spanningen die hierbij komen kijken.

De beoordeling

Gelet op het bepaalde in artikel 6.1.2, tweede lid, Jeugdwet kan een machtiging gesloten jeugdhulp slechts worden verleend indien naar het oordeel van de kinderrechter deze jeugdhulp noodzakelijk is in verband met ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van de jeugdige naar volwassenheid ernstig belemmeren. Bovendien dient de opneming en verblijf noodzakelijk te zijn om te voorkomen dat de jeugdige zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken. De kinderrechter is van oordeel dat hiervan sprake is.

Uit de overgelegde stukken en de behandeling ter zitting is gebleken dat [naam kind] een belast verleden heeft. Er is bij [naam kind] sprake van forse gedragsproblematiek en gebrek aan probleeminzicht. [naam kind] vertoont daarbij zelfbepalend en agressief gedrag. [naam kind] verblijft daarom al geruime tijd bij Harreveld. [naam kind] liet een voorzichtige positieve ontwikkeling zien. In februari 2021heeft zich een voorval voorgedaan en is gebleken dat [naam kind] was vervallen in oud gedrag. Ondanks de inzet van betrokkenen is [naam kind] nog niet toe aan een vervolgstap. Om [naam kind] te beschermen tegen zichzelf en om te voorkomen dat hij zich onttrekt aan de noodzakelijke hulpverlening, is de kinderrechter van oordeel dat een gesloten plaatsing van [naam kind] in Harreveld in zijn belang is. De kinderrechter ziet geen aanleiding om de machtiging gesloten jeugdhulp voor een kortere duur te verlenen. De kinderrechter zal de machtiging gesloten jeugdhulp verlenen voor de duur zes maanden, te weten tot 17 oktober 2021. De kinderrechter benadrukt dat het in het belang van [naam kind] is om een passende vervolgplek voor [naam kind] te vinden, waar hij gedurende de zomervakantie terecht kan. Op deze manier kan voorkomen worden dat de plaatsing op een nieuwe groep én de start op een nieuwe school samenvallen.

De beslissing

De kinderrechter:

verleent een machtiging gesloten jeugdhulp tot 17 oktober 2021 betreffende de minderjarige [naam kind].

Deze beschikking is gegeven door mr. A.J. van Dijk, kinderrechter, in tegenwoordigheid van I.E. Teunissen als griffier en in het openbaar uitgesproken op 6 april 2021.

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 20 april 2021.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshof
Den Haag.