Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:3960

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
30-04-2021
Datum publicatie
01-07-2021
Zaaknummer
C/10/615226 / KG ZA 21-210
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding, vorderingen m.b.t. een verbod op het gebruik van het woord linoleum voor de vloeren van gedaagden afgewezen, evenals verbod op openbaarmaking van bedrijfsgeheimen; voorzieningenrechter deels onbevoegd i.v.m. een arbitragebeding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/615226 / KG ZA 21-210

Vonnis in kort geding van 30 april 2021

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FORBO FLOORING B.V.,

gevestigd te Assendelft,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FORBO EUROCOL NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Wormerveer,

eiseressen,

advocaat mr. J.H.C. van den Akker te Zeist,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[naam gedaagde 1] ,

gevestigd te [vestigingsplaats gedaagde 1],

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DURACRYL INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Capelle aan den IJssel,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DURACRYL FLOORING SYSTEMS B.V.,

gevestigd te Capelle aan de IJssel,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DURACRYL EXPERIENCE B.V.,

gevestigd te Capelle aan den IJssel,

5. [naam gedaagde 2],

wonende te [woonplaats gedaagde 2],

gedaagden,

advocaat mr. M. Kooiman te Rotterdam.

Partijen worden hierna Forbo c.s. en Duracryl c.s. genoemd.

Eiseressen worden afzonderlijk Forbo Flooring en Forbo Eurocol genoemd. Gedaagden worden afzonderlijk [naam gedaagde 1], Duracryl International. Duracryl Flooring, Duracryl Experience en [naam gedaagde 2] genoemd.

1. De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 22 maart 2021, met producties;

 • -

  de conclusie van antwoord, met producties;

 • -

  de mondelinge behandeling gehouden op 14 april 2021;

 • -

  de pleitnota van Forbo c.s.

 • -

  de pleitnota van Duracryl c.s.

1.2.

Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1.

Zowel Forbo c.s. als Duracryl c.s. houden zich bezig met de productie en verkoop van vloeren.

2.2.

Forbo Flooring en Forbo Eurocol zijn onderdeel van de Forbo-Groep, gevestigd in Zwitserland. De Forbo-Groep produceert en verkoopt onder meer linoleum. Forbo Eurocol is onder meer gespecialiseerd in vloer- en tegellijm, voegmaterialen en coatings.

2.3.

[naam gedaagde 2] is middellijk bestuurder en aandeelhouder van [naam gedaagde 1], Duracryl International, Duracryl Flooring en Duracryl Experience.

2.4.

Sinds 2016 ontwikkelt en produceert Duracryl Experience een vloer onder de naam CORQUES LIQUID LINO (hierna: CLL).

2.5.

CLL bevat onder meer kurk. CLL wordt in vloeibare vorm direct op de ondervloer aangebracht, waarna het na toevoeging van stoffen uithardt en zich aan de ondervloer hecht.

2.6.

Duracryl International houdt zich bezig met de verkoop van CLL aan afnemers buiten Nederland en België.

2.7.

[naam gedaagde 1] is eigenaar van de domeinnaam [domeinnaam 1].

2.8.

Op de website met de domeinnaam [domeinnaam 2], waarvan niet duidelijk is wie daarvan de eigenaar is, en in een brochure van Duracryl International staat onder meer het volgende vermeld.

CORQUES CLL starts a revolution in resilient flooring. One and a half century after Frederick Walton invented linoleum, Duracryl changed the old concept of a factory manufactured linoleum in rolls and tiles to a liquid poured version of the linoleum which is applied seamlessly on site. The superior properties of Corques Liquid Lino matches all the original linoleum characteristics, and adds several more.

SUSTAINABLE DURABILITY Corques Liquid Lino is a blend of pure sustainable materials which are given to us by mother nature. The vegetable oil, cork, wood-flour, limestone and natural color pigments mixed together in our factory. On site Corques Liquid Lino is poured on the subfloor, where it sets overnight at ambient temperatures to create a

seamless durable and natural looking resilient floor with excellent properties (...).

2.9.

Op 16 november 2016 hebben Duracryl Experience en Forbo Eurocol een overeenkomst gesloten onder de naam Supply and Licence Agreement (hierna: de Overeenkomst). Op grond daarvan heeft Forbo Eurocol met ingang van 1 januari 2017 een exclusieve licentie voor de duur van 5 jaar verkregen voor de verkoop van CLL in de landen vermeld in de Overeenkomst. Forbo Eurocol is CLL vervolgens gaan verkopen onder de naam LiquidDesign. In een addendum van 3 april 2019 is het gebied waarin Forbo Eurocol CLL mag verkopen beperkt tot Nederland, België en Zwitserland. Ten aanzien van dat laatste land is opgenomen: “until further notice, but at least until end of 2019.”.

2.10.

In artikel 22, eerste lid, van de Overeenkomst is het volgende beding opgenomen:

By virtue of this Agreement, each Party hereto may disclose to the other Party information that is confidential, including but not limited to information regarding the Licensed Technology (…).

2.11.

In artikel 24, tweede lid, van de Overeenkomst is het volgende beding opgenomen:

All disputes arising in connection with the present contract, er further contracts resulting

therefrom, shall be finally settled in accordance with the Arbitration Rules of the Netherlands Arbitration Institute. The arbitral tribunal shall be composed of three arbitrators, The place of arbitration shall be Amsterdam, the Netherlands. (…)

2.12.

Op de website van Forbo Eurocol is, althans was, met betrekking tot LiquidDesign een Environmental Product Declaration (hierna: EPD) te vinden met onder meer de volgende inhoud:

LiquidDesign is a cast linoleum based on natural raw materials. The product is made

up of resins, linseed oil, wood- and corkflour, limestone, cork and natural pigments,

which are applied seamlessly in the work.

2.13.

In de verkoopbrochure van Forbo Eurocol staat, althans stond, met betrekking tot CLL het volgende vermeld:

(...) Het resultaat van een uitgebalanceerde mix van de natuurlijke componenten kurk, lijnolie en een biopolymeerbindmiddel. Deze natuurlijke grondstoffen zijn bovendien hernieuwbaar, dus milieuvriendelijk.

2.14.

Bij brief van 3 maart 2021 heeft de in Zwitserland gevestigde Forbo Management S.A., Duracryl International verzocht de mededelingen waarin zij CLL aanduidt als liquid linoleum uiterlijk 26 maart 2021 te staken en gestaakt te houden. In deze brief neemt Forbo Management S.A. het standpunt in dat het gebruik van de term linoleum voor CLL misleidend is, onder meer omdat CLL niet wordt aangebracht op een backing (van bijvoorbeeld jute) en het ook niet de natuurvriendelijke eigenschappen van linoleum heeft. In deze brief schrijft Forbo Management S.A. dat zij in haar laboratorium heeft vastgesteld dat CLL – als geheel, dat wil zeggen inclusief de zogeheten crosslinker die voor het uithardingsproces wordt toegevoegd – voor ongeveer 41% bestaat uit ingrediënten die geen natuurlijke oorsprong hebben. Daarnaast maakt Forbo Management S.A. melding van de Overeenkomst. De brief is medeondertekend door Forbo Flooring Systems.

2.15.

[naam gedaagde 2] heeft voormelde brief op zijn LinkedIn-pagina geplaatst en deze voorzien van het volgende bericht:

Forbo linoleum vs. Corques liquid lino.

In 2017 Tarkett tried without success to keep us from using the word linoleum. Now 2021 the other dinosaur Forbo is claiming we are using the word ‘linoleum’ improperly…

Funny that when you Google ‘liquid linoleum’ the Forbo product LiquidDesign pops up which is actually our Corques liquid lino under their private brand. And furthermore a lot of Forbo clients sell LiquidDesign as liquid linoleum or even as liquid marmoleum. The Forbo claim that we, by using the word linoleum are misleading the consumer is a joke. Wake up guys! Our technology makes it possible to produce linoleum without a backing, no use of adhesives, avoiding waste and cutting losses and produce in a far more environmentally friendly way. To be continued (…)

3. Het geschil

3.1.

Forbo c.s. vorderen, samengevat:

I. Duracryl c.s. te veroordelen om zich binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis, ongeacht de gekozen taal en ongeacht het gebruikte medium, te onthouden van het iedere (reclame)uiting, waarin het product CLL direct of indirect op één of meer van de volgende wijzen wordt aangeduid:

1. als een doorontwikkeling van linoleum;

2. als een vloeibare versie van linoleum;

3. als een product dat dezelfde eigenschappen bezit als linoleum

4. als een product dat over alle originele kenmerken van linoleum beschikt;

5. als een product dat helemaal of voor het grootste deel uit natuurproducten bestaat;

6. als een (nagenoeg) volledig klimaatvriendelijk, natuurlijk en/of duurzaam product;

II. Duracryl c.s. te veroordelen om alle uitingen, zowel online als offline, die aan een of meer van de onder I. vermelde omschrijvingen voldoen, waaronder maar niet beperkt tot uitlatingen op de websites, de brochure, op LinkedIn en in video’s, binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis te verwijderen en verwijderd te houden;

III. Duracryl c.s. te veroordelen om binnen twee werkdagen na betekening dit vonnis een rectificatie te (laten) plaatsen, zowel op de homepage van haar websites [domeinnaam 1] en [domeinnaam 2], als op de LinkedIn pagina van [naam gedaagde 2], in zowel de Nederlandse en Engelse taal, duidelijk zichtbaar in hetzelfde lettergrootte en lettertype als op de rest van de website respectievelijk LinkedIn-pagina en deze rectificatie gedurende 60 dagen na de eerste dag van plaatsing te laten staan:

RECTIFICATIE

Op vordering van Forbo is hij vonnis van de Voorzieningenrechter Rotterdam van [DATUM] bepaald dat Duracryl International zich schuldig heeft gemaakt aan het doen van misleidende mededelingen en oneerlijke handelspraktijken ten aanzien van haar product CORQUES. Dit product is géén linoleum product.

Duracryl International B.V.

dan wel een door de voorzieningenrechter vast te stellen tekst;

IV. Duracryl Experience te veroordelen de Licentieovereenkomst met Forbo Eurocol na te komen door binnen 24 uur na dit vonnis iedere uiting waarin of waarmee vertrouwelijke informatie als bedoeld in de Licentieovereenkomst openbaar wordt gemaakt en/of gedeeld, te verwijderen en verwijderd te houden, waaronder, maar niet beperkt tot de in de dagvaarding vermelde mededeling op de LinkedIn-pagina van [naam gedaagde 2];

V. [naam gedaagde 2] te veroordelen zijn onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden, door binnen 24 uur na dit vonnis iedere uiting waarin of waarmee bedrijfsgeheimen in de zin van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen openbaar wordt gemaakt en/of gedeeld, te verwijderen en verwijderd te houden, waaronder, maar niet beperkt tot de in de dagvaarding beschreven mededeling op de LinkedIn-pagina van [naam gedaagde 2];

een en ander op straffe van een, voor de vorderingen I. tot en met III. hoofdelijk te verbeuren, dwangsom en alles met hoofdelijke veroordeling van Duracryl c.s. in de proceskosten, waaronder de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.2.

Aan deze vorderingen leggen Forbo c.s. het volgende ten grondslag.

CLL is een gietvloer waarin kurk is verwerkt. Het voldoet daarmee niet aan de definities van linoleum en het wijkt op een aantal andere punten structureel af van linoleum. CLL bestaat voor ruim 40% uit niet-natuurlijke en chemische ingrediënten. Op de websites [domeinnaam 1] en [domeinnaam 2] en in de brochure promoten Duracryl c.s. CLL ten onrechte als linoleum, althans dat CLL dezelfde eigenschappen, kenmerken en voordelen heeft als linoleum. Daarnaast wekt Duracryl c.s. de indruk dat CLL uit puur duurzame natuurlijke materialen zou bestaan. Door deze mededelingen te doen maken Duracryl c.s. zich schuldig aan oneerlijke handelspraktijken en misleidende reclame. Forbo c.s. beroepen zich ter zake op de reflexwerking van artikel 6:193b BW.

Door de publicatie van de brief van Forbo Management S.A. op de LinkedIn-pagina van [naam gedaagde 2], hebben Duracryl c.s. openbaar gemaakt dat Forbo een licentieovereenkomst heeft met betrekking tot CLL. Duracryl c.s. hebben hiermee onrechtmatig gehandeld en inbreuk gemaakt op de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.

Ten slotte heeft Duracryl Experience gehandeld in strijd met het in de Overeenkomst opgenomen geheimhoudingsbeding.

Aangezien Duracryl c.s. hun handelingen ook na de sommatie van Forbo Management S.A. niet hebben gestaakt, hebben Forbo c.s., omdat zij door die handelingen schade lijden, recht op en belang bij de gevorderde voorzieningen met betrekking tot de mededelingen en openbaarmakingen van Duracryl c.s.

3.3.

Duracryl c.s. voeren gemotiveerd verweer en concluderen tot niet-ontvankelijkverklaring dan wel afwijzing van het gevorderde, met veroordeling van Forbo c.s. in de proceskosten, waaronder de nakosten.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1.

Het geschil van partijen is terug te voeren op de mededelingen van Duracryl Experience en/of Duracryl International – en/of een of meer van de andere gedaagden – met betrekking tot CLL en op de publicaties op de LinkedIn-pagina van [naam gedaagde 2]. Bij de beoordeling van vorderingen komt eerst het arbitragebeding aan de orde.

Arbitragebeding

4.2.

Het meest verstrekkende verweer van Duracryl c.s. is dat de voorzieningenrechter zich op grond van het arbitragebeding voor de vordering onder IV., die strekt tot nakoming van de Overeenkomst, onbevoegd dient te verklaren.

4.3.

In het arbitragebeding – artikel 24 van de Overeenkomst – zijn Forbo Eurocol en Duracryl Experience overeengekomen dat uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen dienen te worden beslecht door het NAI. Aangezien hiermee is overeengekomen dat arbitrage in Nederland dient plaats te vinden, moet de voorzieningenrechter haar bevoegdheid beoordelen aan de hand van de artikelen 1022a en 1022c Rv. Op grond van deze bepalingen kan de voorzieningenrechter zich uitsluitend bevoegd verklaren indien de gevraagde voorziening niet of niet tijdig in arbitrage kan worden verkregen.

4.4.

Forbo c.s. hebben geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht waaruit kan volgen dat van het NAI niet of niet tijdig een voorziening kan worden verkregen. Duracryl c.s. hebben er terecht op gewezen dat het NAI voorziet in de mogelijkheid van een arbitraal kort geding. Dat, zoals Forbo c.s. stellen, partijen arbitrage door 3 arbiters zijn overeengekomen doet daar niet aan af. Dat ziet namelijk op de bodemarbitrage en dat laat de mogelijkheid van een arbitraal kort geding onverlet. Het feit dat de voorzieningenrechter ten aanzien van de andere vorderingen wel bevoegd is, creëert geen bevoegdheid voor de vordering waarvoor de betreffende partijen arbitrage zijn overeengekomen. Dat betekent dat de voorzieningenrechter zich onbevoegd verklaart voor de vordering (onder IV) tot nakoming van de Overeenkomst.

4.5.

De overgebleven vorderingen vallen in twee delen uiteen. In de eerste plaats moet worden beoordeeld of de uitingen van Duracryl c.s. waarin CLL wordt vergeleken met linoleum onrechtmatig zijn en of daarom een verbod, een gebod tot verwijdering en/of een rectificatie moeten worden gelast. In de tweede plaats moet worden beoordeeld of de uitingen op de LinkedIn-pagina van [naam gedaagde 2] inbreuk maken op de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) of dat zij om een andere reden onrechtmatig zijn.

Uitingen met betrekking tot linoleum

4.6.

Forbo c.s. verwijten Duracryl c.s. dat zij CLL promoten als linoleum en dat zij het aanprijzen als een natuurvriendelijk product dan wel als een natuurproduct. Volgens Forbo c.s. kwalificeren deze uitingen als misleidende reclame en/of oneerlijke handelspraktijken. Forbo c.s. hebben hun vordering uitdrukkelijk beperkt tot Nederland, terwijl Forbo Eurocol voor dit gebied een exclusieve licentie heeft voor de verkoop van CLL/LiquidDesign. Zonder nadere toelichting – die Forbo c.s. niet hebben gegeven – is het daarom niet aannemelijk dat Forbo c.s. schade lijden of ander nadeel ondervinden door de promotie in Nederland van CLL, dat dus gedurende de looptijd van de licentie niet onder die naam in Nederland wordt verkocht. Het feit dat de (in de Engelse taal gedane) mededelingen enige tijd te zien zijn geweest op de website [domeinnaam 1] maakt dat niet anders. Dat en welk belang Forbo c.s. bij het gevorderde hebben, is gelet op dit alles niet duidelijk.

4.7.

Voor de vraag of het aanprijzen van CLL als (een doorontwikkeling van) linoleum te beschouwen is als misleidende reclame en/of een oneerlijke handelspraktijk is van belang wat de voor de gemiddelde consument de doorslaggevende eigenschappen van linoleum zijn. Pas dan kan worden toegekomen aan een eventuele reflexwerking. Voor de beleving van de consument zijn de door Forbo c.s. aangehaalde ISO-norm, de teksten op Wikipedia en de definitie op de website vloerenbekleding.net niet zonder meer van belang. Zo is het vooralsnog niet aannemelijk dat het voor consumenten doorslaggevend is dat linoleum moet worden aangebracht op een rug (backing). Eigenschappen als uiterlijk, hardheid en onderhoudsvriendelijkheid lijken voor de consument ook zo niet van groter belang. Verder is ook niet uit te sluiten dat (in de (nabije) toekomst) ook een gietvloer met bepaalde eigenschappen als (een vorm van) linoleum moet worden beschouwd. In dit verband hebben Duracryl c.s. onweersproken gesteld dat CLL door afnemers beschouwd wordt als een vloeibare vorm van linoleum. Verder hebben zij gewezen op de website van Forbo Eurocol, waar LiquidDesign ook wordt, althans werd, omschreven als “cast linoleum”. Wat hier ook van zij, de discussie over wat linoleum is of zou moeten zijn laat zich niet beslechten in het beperkte bestek van een kort geding.

4.8.

Voor de vraag of CLL ten onrechte als een natuurproduct of als een natuurvriendelijk product wordt aangeprezen, geldt in wezen hetzelfde. Het is niet duidelijk wanneer een product aangeprezen mag worden als een natuurproduct of als een natuurvriendelijk product, en wanneer de toevoeging van een boom en/of groene kleur aan het promotiemateriaal misleidend is. Of de toevoeging van chemische componenten (die zorgen voor droging en hechting) met zich brengen dat de aanprijzing onrechtmatig is, is niet zonder meer aannemelijk. In dit verband merkt de voorzieningenrechter op dat Forbo Eurocol LiquidDesign zelf ook aanprijst, althans heeft aangeprezen, als een product bestaande uit “natuurlijke componenten”. De tijdens de mondelinge behandeling gevoerde discussie over de natuurvriendelijkheid van het linoleum van Forbo c.s., en of er – in het kader van een vergelijking van de producten van partijen – een cradle-to-gate of een cradle-to-cradle beoordeling moet plaatsvinden, kan hier verder buiten beschouwing blijven.

4.9.

Het voorgaande in onderlinge samenhang bezien leidt ertoe dat de vorderingen die strekken tot een verbod op het gebruik van de term linoleum voor CLL worden afgewezen.

Inbreuk Wet bescherming bedrijfsgeheimen / onrechtmatige openbaarmaking

4.10.

Het bezwaar van de publicatie van de brief van Forbo Management S.A. is erin gelegen is dat daarmee de zakelijke relatie tussen Forbo c.s. en Duracryl c.s. openbaar gemaakt wordt. Desgevraagd hebben Forbo c.s. tijdens de mondelinge behandeling verklaard dat deze wetenschap slecht is voor hun reputatie.

4.11.

Naar voorlopig oordeel kwalificeert de zakelijke relatie tussen Duracryl Experience en Forbo Eurocol niet als een bedrijfsgeheim in de zin van de Wbb. Niet is immers gesteld of aannemelijk geworden dat deze informatie handelswaarde bezit omdat zij geheim is, zodat niet is voldaan aan het vereiste van artikel 1 sub b Wbb. Daar komt bij dat niet uitgesloten is dat het in de markt al bekend is dat het door Forbo Eurocol aangeboden LiquidDesign hetzelfde is als CLL.

4.12.

Ook overigens hebben Forbo Eurocol onvoldoende concreet gemaakt welke schade zij lijden door bedoelde openbaarmaking en waarom dat jegens hen onrechtmatig is. De vorderingen met betrekking tot de LinkedIn-pagina van [naam gedaagde 2] worden dus ook afgewezen.

Slotsom en proceskosten

4.13.

De slotsom is dat voorzieningenrechter zich voor de gevorderde nakoming van de Overeenkomst onbevoegd verklaart en dat de overige vorderingen worden afgewezen. Forbo c.s. zijn daarmee ten opzichte van alle gedaagden de in het ongelijk gestelde partijen. Zij worden daarom in de proceskosten, inclusief nakosten en wettelijke rente, veroordeeld. De kosten aan de zijde van Duracryl c.s. worden begroot op:

- griffierecht € 667,00

- salaris advocaat € 1.016,00

Totaal € 1.683,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de vordering tot nakoming van overeenkomst onder IV.,

5.2.

wijst de overige vorderingen af,

5.3.

veroordeelt Forbo c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Duracryl c.s. tot op heden begroot op € 1.683,00,

5.4.

veroordeelt Forbo c.s. in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 163,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Forbo c.s. niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis hebben voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 85,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.5.

verklaart dit vonnis wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. de Bruin en in het openbaar uitgesproken op 30 april 2021.3077/2009