Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:3319

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
09-04-2021
Datum publicatie
15-04-2021
Zaaknummer
8663027 \ CV EXPL 20-25377
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Aanneming van werk. Meerprijs. Ontbinding, ongedaanmakingsverbintenissen en waardering prestatie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 8663027 \ CV EXPL 20-25377

uitspraak: 9 april 2021

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [woonplaats eiser],

eiser bij exploot van dagvaarding van 22 juli 2020,

gemachtigde: mr. J.H. Maas (ARAG SE),

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Tegelzettersbedrijf Nissewaard B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Spijkenisse,

gedaagde,

in het geding verschenen bij: [naam] (bestuurder).

Partijen worden hierna aangeduid als ‘[eiser]’ en ‘Tegelzettersbedrijf Nissewaard’.

1. Het verloop van de procedure

1.1.

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken, waarvan de kantonrechter heeft kennisgenomen:

 • -

  het exploot van dagvaarding, met producties;

 • -

  het schriftelijke antwoord;

 • -

  het vonnis van 9 september 2020, waarbij een mondelinge behandeling is bepaald.

1.2.

Op 27 november 2020 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden, waarbij [eiser] in persoon is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde voornoemd. Tegelzettersbedrijf Nissewaard is niet verschenen. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van hetgeen ter zitting is besproken. Na afloop van de zitting bleek van de zijde van Tegelzettersbedrijf Nissewaard een gemotiveerd bericht van verhindering van dezelfde dag ter griffie te zijn ontvangen. De inhoud van dat bericht in aanmerking nemende, heeft de kantonrechter een datum bepaald voor voortzetting van de mondelinge behandeling.

1.3.

Op 19 februari 2021 is de mondelinge behandeling voortgezet via een beeld- en geluidverbinding met het programma Skype voor bedrijven. In de digitale zittingszaal is [eiser] in persoon verschenen alsmede zijn gemachtigde voornoemd. Namens Tegelzettersbedrijf Nissewaard is [naam] (bestuurder) verschenen. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van hetgeen ter zitting is besproken.

1.4.

De kantonrechter heeft de uitspraak van dit vonnis bepaald op heden.

2. De vaststaande feiten

In deze procedure kan van het volgende worden uitgegaan:

2.1.

[eiser] heeft een klus geplaatst op de website Werkspot.nl. De omschrijving van de klus luidde als volgt:

“betreft vloer 140 m2 marmer bianca carrara 30 in verschillende lengtes vnl 60 en op 90 cm. 2 cm dik. Gecalibreerd. Begane grond. En badkamer 1e verdiep. Graag prijzen en ervaring natuursteen. Afspraak?”

2.2.

Tegelzettersbedrijf Nissewaard heeft op 7 december 2019 een offerte voor een totaalbedrag ad € 9.785,00 inclusief btw gestuurd aan [eiser]. Tegelzettersbedrijf Nissewaard heeft in de begeleidende e-mail betalingscondities opgenomen, waaronder een aanbetaling van € 3.000,00 voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. [eiser] is akkoord gegaan met de offerte en de bijbehorende betalingscondities en heeft € 3.000,00 betaald aan Tegelzettersbedrijf Nissewaard.

2.3.

Op 19 december 2019 zijn de werkzaamheden aangevangen.

2.4.

Op 20 december 2019 (vrijdagavond) heeft Tegelzettersbedrijf Nissewaard een e-mail verstuurd aan [eiser], met – voor zover nu relevant – de volgende inhoud:

“(…)

Bij het uitlopen / naar binnen brengen van de natuursteen blijkt dat de maten erg afwijkend zijn van de door u opgegeven maten. In uw bericht via werkspot maar ook in uw aparte mail heeft u het over maten van 30x60 en 30x90. Nu blijkt dat de kleinste lengte 85 is en de langste 210 cm. Deze maten zeker boven de 100 cm leng kunnen wij niet alleen leggen en daar zit ook echt een andere prijs aan verbonden

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren zullen wij extra mensen moeten gaan inplannen wat betekend dat er een meerprijs bij het reeds afgesproken bedrag komt

Deze meer prijs bedraagt (…) 1800,00.

Het is jammer dat dit niet eerder bekend was zodat we dit eerder met u konden kortsluiten. (…)”

2.5.

[eiser] heeft bij e-mail van 20 december 2019 als volgt gereageerd op de e-mail van Tegelzettersbedrijf Nissewaard:

“(…)

Tot onze spijt kunnen wij niet op deze wijziging ingaan.

De offerte spreekt van 140 m2 natuursteen leggen. Besproken is vrije lengtes.

Er is bij het beoordelen van de ruimte en een inschatting van het werk gemaakt;

reeds toen besproken van werk voor 2 man.

Wat ook gebruikelijk is bij natuursteen.

Indien u zich wil terugtrekken, zullen wij dat respecteren, de eerste aanbetaling

kunt u dan terugstorten.

(…)”

2.6.

Tegelzettersbedrijf Nissewaard heeft daarop bij e-mail van 21 december 2019 als volgt gereageerd:

“(…)

Wij kunnen hier niet mee akkoord gaan. Zowel in werkspot bericht als in uw email naar ons heeft u het over maten van 30x60 en 30x90. Ook tijdens het gesprek bij u thuis is er niet gesproken over de lengtes die nu geleverd zijn.

Een (natuur)stenen vloer hoeft zeker niet met 2 personen gelegd te worden. Het

tegelformaat is hier lijdend bij. Onze prijs is zoals aangegeven gebaseerd op de

door u verstrekte gegevens en deze blijken onjuist.

Wij willen de werkzaamheden voor u uitvoeren voor een meerprijs zoals genoemd van € 1800,00 euro. Als u hier niet mee akkoord gaat kunnen wij de werkzaamheden niet

voor u uitvoeren.

U heeft het dan over het terugstorten van de aanbetaling minus een bedrag van € 600,00. Ook hiermee gaan wij niet akkoord. Wij zullen de aanbetaling in zijn geheel niet terug storten. De reden hiervoor is dat wij inmiddels werkzaamheden hebben verricht, uren hebben ingepland om de werkzaamheden te verrichten. Deze uren zullen betaald moeten worden. Ook zijn er materialen besteld en geleverd welke ook betaald moeten worden. Deze materialen zijn speciaal voor u besteld en kunnen derhalve niet retour

Zoals aangegeven heeft u zowel per mail als tijdens het gesprek onjuiste / incomplete informatie verstrekt. De gevolgen hiervan zijn extra kosten. Bij goedkeuring van de beschreven extra kosten zullen wij u een extra factuur sturen en de werkzaamheden afronden. Mocht u hiervan af zien dan zijn wij genoodzaakt de gewerkte uren, gemiste uren en de geleverde materialen in rekening te brengen.

(…)”

2.7.

Bij e-mail van 1 januari 2020 heeft [eiser] het volgende geschreven aan Tegelzettersbedrijf Nissewaard:

“(…)

Wij hebben een overeenkomst van dienstverlening van 140 leggen natuursteen in

vrije lengtes.

U heeft zich niet gehouden aan de overeenkomst van maandag 9 dec 2019

projectnummer: [nummer].

Deze is eenzijdig door u opgezegd.

Door het eenzijdig terugtrekken van de opdracht door u, op zaterdag 21 december 2019.

U zou volgens de offerte uitsluitend arbeidsuren leveren, in het begeleidend schrijven en in de voorbespreking met 2 man.

Daarnaast heeft u schade toegebracht aan onze goederen: door laakbaar handelen.

Ik stel u daarom bij deze in gebreke.

U krijgt nogmaals de kans tot 9 januari a.s. u goederen terug te halen en de betaling, die via minnelijke schikking met u is overeengekomen, op zaterdag 21 december 2019, van € 2400,00 over te maken naar IBANnummer:[bankrekeningnummer]. T.n.v. [eiser].

Door uw eenzijdige annulering en laakbare handelingen hebben wij gevolgschade opgelopen. Verder aanvullende schade en vertragingsschade geleden door uw eenzijdige annulering.

Indien u uw goederen niet komt ophalen zullen wij een derde partij vragen deze te verwijderen, te transporteren en op te slaan. De kosten komen geheel voor uw rekening.

Indien het bovengenoemde bedrag niet voor 9 januari a.s. is bijgeschreven, zullen wij een juridische procedure op starten.

Daarnaast zullen wij een strafrechtelijke procedure opstarten, wegens onrechtmatig daad. Wij zullen aangifte doen van internet fraude bij de politie; waaronder het met opzet niet nakomen van een overeenkomst.

Na 9 januari a.s. zullen wij het volledige bedrag €3000,00 terugeisen met de gevolgschade en aanvullende schade.

Tevens zullen wij niet schromen verregaande maatregelen te nemen. Waaronder u persoonlijk aansprakelijk te stellen als enige bestuurder van de b.v.('s).

Verder zullen wij een publicitaire campagne starten. Onder andere de Autoriteit Consument en Markt (ACM) melding te doen van uw handelen.

Dit is de laatste kans om uw afspraak over minnelijke schikking na te komen.

Ik verzoek u vriendelijk doch dringend, zo nodig sommeer ik u, voor 9 januari a.s. uw goederen terug te halen en bovengenoemde bedrag terug te storten.

Als ik binnen deze datum niets meer van u verneem, zal ik bovengenoemde vervolgstappen in werking laten treden.

(…)”

2.8.

Bij brief van 28 januari 2020 heeft de gemachtigde van [eiser] aan Tegelzettersbedrijf Nissewaard het volgende geschreven:

“(…)

Namens cliënt stel ik u hierbij uitdrukkelijk in gebreke en verzoek ik u dan ook, voor zover nodig sommeer ik u een laatste maal, om uw verplichtingen uit de overeenkomst, inhoudende het uitvoeren van de werk-zaamheden conform de offerte uit te voeren en wel uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van dit schrijven.

(…)”

2.9.

Op 17 april 2020 heeft de gemachtigde van [eiser] een omzettingsverklaring aan Tegelzettersbedrijf Nissewaard verzonden, waarin is opgenomen dat de vordering tot nakoming wordt omgezet in een vordering tot vervangende schadevergoeding ter hoogte van € 2.400,00.

3. De vordering

3.1.

[eiser] heeft bij dagvaarding gevorderd bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de overeenkomst tussen partijen te ontbinden en Tegelzettersbedrijf Nissewaard te veroordelen aan hem te betalen € 2.400,00 aan schadevergoeding en voorts € 360,00 aan buitengerechtelijke kosten te vermeerderen met de wettelijke rente. Tegelzettersbedrijf Nissewaard dient te worden veroordeeld in de proceskosten en de nakosten, laatstgenoemde kosten te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.2.

Aan die vordering heeft [eiser] – zakelijk en verkort weergegeven – het volgende ten grondslag gelegd. Tussen partijen is een overeenkomst van aanneming van werk tot stand gekomen voor het uitvoeren van diverse tegelwerkzaamheden, het plaatsen van plinten en het afmonteren van badkamers en toilet. Tegelzettersbedrijf Nissewaard heeft bij e-mail van 21 december 2019 expliciet medegedeeld niet te zullen nakomen, hetgeen als een eenzijdige opzegging van de overeenkomst moet worden opgevat. Tegelzettersbedrijf Nissewaard is daardoor in verzuim komen te verkeren. Tegelzettersbedrijf Nissewaard heeft expliciet medegedeeld de werkzaamheden niet voort te zetten, zodat (ook) sprake is van een mededeling als bedoeld in artikel 6:83 sub c BW. Ondanks ingebrekestelling en sommatie is nakoming uitgebleven. Tegelzettersbedrijf Nissewaard is daarom tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen. [eiser] heeft de vordering tot nakoming op de voet van artikel 6:87 BW omgezet in een vordering tot vervangende schadevergoeding. [eiser] wenst thans echter uitdrukkelijk de overeenkomst tussen partijen te ontbinden en vordert in dat kader terugbetaling van de aanbetaling ten bedrage van € 3.000,00 minus de gemaakte kosten, door [eiser] begroot op € 600,00 inclusief btw. Het totaal door Tegelzettersbedrijf Nissewaard aan [eiser] te betalen bedrag komt dan op een bedrag ad € 2.400,00. Daarnaast heeft [eiser] aanspraak gemaakt op betaling van € 360,00 aan buitengerechtelijke kosten als vergoeding voor buitengerechtelijke werkzaamheden, die door zijn gemachtigde zijn verricht. [eiser] heeft vanwege de vertraging in de betaling de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW gevorderd over de hoofdsom vanaf 12 februari 2020, althans vanaf de datum van de dagvaarding tot aan de dag van volledige betaling.

4. Het verweer

4.1.

Tegelzettersbedrijf Nissewaard heeft verweer gevoerd dat strekt tot afwijzing van de vordering. Zij heeft – zakelijk en verkort weergegeven – het volgende aangevoerd.

In de gegevens op Werkspot was vermeld dat de klus betrekking had op marmer van verschillende lengtes, maar voornamelijk van 60 en 90 cm lang. Tegelzettersbedrijf Nissewaard is van die gegevens uitgegaan bij het maken van de prijsopgave en het plannen van de werkzaamheden. Tegelzettersbedrijf Nissewaard heeft op 19 december 2019 bij het naar binnen dragen van het marmer geconstateerd dat slechts een klein deel van het marmer lengtes had van 60 en 90 cm. Het grootste deel betrof marmer met een lengte van méér dan 100 cm. Dergelijke lengtes kunnen niet door één persoon worden gelegd en dat brengt hogere kosten met zich. Tegelzettersbedrijf Nissewaard heeft dit diezelfde avond nog aan [eiser] doorgegeven. [eiser] heeft toen geantwoord dat hij de extra kosten niet wilde betalen en dat Tegelzettersbedrijf Nissewaard haar spullen kon komen ophalen. De volgende dag wilde Tegelzettersbedrijf Nissewaard de spullen ophalen, maar er was eerst niemand op locatie aanwezig. Na veelvuldig telefonisch contact was er uiteindelijk iemand anders die de deur heeft opengedaan, zodat Tegelzettersbedrijf Nissewaard de spullen kon ophalen. Tegelzettersbedrijf Nissewaard heeft geprobeerd in contact te blijven met [eiser], maar [eiser] heeft haar weggestuurd.

Tegelzettersbedrijf Nissewaard heeft vervolgens een eindfactuur ten bedrage van in totaal € 3.600,00 toegestuurd. Die factuur is gebaseerd op de gewerkte/aanwezige uren de eerste twee dagen, op het geleverde materiaal en op de extra kosten in verband met werken in de periode tussen kerst en oud en nieuw. De aanbetaling van € 3.000,00 was voor het leveren van de materialen, welke materialen apart moesten worden besteld voor het marmer. Tegelzettersbedrijf Nissewaard heeft het te betalen bedrag gelaten op het bedrag van de aanbetaling in plaats van het volledige bedrag van de eindfactuur.

5. De beoordeling

5.1.

Tussen partijen is een overeenkomst van aanneming van werk tot stand gekomen. De vraag is of die overeenkomst moet worden ontbonden wegens een tekortkoming van Tegelzettersbedrijf Nissewaard en of Tegelzettersbedrijf Nissewaard gehouden is een bedrag van € 2.400,00 te betalen aan [eiser].

Ter zitting heeft [eiser] toegelicht dat het hem om het even is of Tegelzettersbedrijf Nissewaard hem € 2.400,00 moet betalen ten titel van schadevergoeding of dat die betaling dient te geschieden in het kader van ontbinding van de overeenkomst.

5.2.

Ten aanzien van de gevorderde ontbinding van de overeenkomst wordt als volgt overwogen. Het uitgangspunt is dat iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen, de wederpartij de bevoegdheid geeft de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt (artikel 6:265 lid 1 BW). Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas als de schuldenaar in verzuim is (artikel 6:265 lid 2 BW).

5.3.

Gelet op de tekst van de advertentie op Werkspot, had het op de weg van Tegelzettersbedrijf Nissewaard gelegen om rekening te houden met óók andere lengtes van het marmer althans dit na te gaan alvorens een prijsopgave te maken op basis van alléén lengtes van 60 en 90 cm. In de advertentie wordt immers gesproken over lengtes van voornamelijk 60 en 90 cm en Tegelzettersbedrijf Nissewaard heeft zelf gesteld dat zij voor lengtes van méér dan 100 cm een tweede persoon nodig heeft. Zij had dus rekening moeten houden met de omstandigheid dat sprake zou kunnen zijn van kostenverhogende omstandigheden. Dat [eiser] onjuiste gegevens heeft opgegeven is niet gebleken. Tegelzettersbedrijf Nissewaard had voor het voortzetten van de afgesproken werkzaamheden niet de voorwaarde mogen stellen dat [eiser] eerst akkoord moest gaan met de meerprijs. Vaststaat dat Tegelzettersbedrijf Nissewaard ondanks een ingebrekestelling geen werkzaamheden meer heeft uitgevoerd en dat de werkzaamheden inmiddels door een derde partij zijn afgerond. Tegelzettersbedrijf Nissewaard is aldus tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst.

Niet gesteld of gebleken is dat die tekortkoming de ontbinding van de overeenkomst niet rechtvaardigt. De conclusie is dat de overeenkomst zal worden ontbonden.

5.4.

Dan is de vraag of Tegelzettersbedrijf Nissewaard gehouden is een bedrag van € 2.400,00 aan [eiser] te betalen.

5.5.

In artikel 6:271 BW is bepaald dat een ontbinding partijen bevrijdt van de daardoor getroffen verbintenissen. Voor zover deze verbintenissen reeds zijn nagekomen, blijft de rechtsgrond voor deze nakoming in stand, maar ontstaat voor partijen een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen prestaties. Als de aard van de prestatie uitsluit dat zij ongedaan wordt gemaakt, treedt daarvoor een vergoeding in de plaats ten belope van de waarde op het tijdstip van ontvangst (artikel 6:272 BW).

5.6.

Vaststaat dat [eiser] een aanbetaling heeft gedaan ten bedrage van € 3.000,00. Die prestatie dient op grond van artikel 6:271 BW ongedaan te worden gemaakt, in die zin dat Tegelzettersbedrijf Nissewaard het reeds aanbetaalde bedrag dient terug te betalen.

Verder staat vast dat Tegelzettersbedrijf Nissewaard werkzaamheden heeft verricht op 19 en 20 december 2019, bestaande uit het naar binnen brengen van het marmer en het aanbrengen van voorstrijk. Ook die prestaties dienen ongedaan te worden gemaakt, hetgeen de aard van de prestaties echter uitsluit. Het is immers onmogelijk om voornoemde werkzaamheden ongedaan te maken. Op de voet van artikel 6:272 BW is [eiser] daarom een vergoeding verschuldigd voor de geleverde prestatie.

5.7.

De vraag is dan op welk bedrag de geleverde prestatie moet worden gewaardeerd.

[eiser] heeft gesteld dat Tegelzettersbedrijf Nissewaard op 19 en 20 december 2019 respectievelijk circa 3 tot 4 uur en 4 tot 5 uren heeft gewerkt. Deze werkzaamheden zijn op 19 december 2019 uitgevoerd door [naam] zelf. Op 20 december 2019 is [naam] bijgestaan door een zeer jonge werknemer, vermoedelijk een leerling, aldus [eiser]. Volgens hem bestonden de uitgevoerde werkzaamheden voornamelijk uit het transporteren van de tegels in de woning en het aanbrengen van voorstrijk (circa 1 uur). Het totaal aantal gewerkte uren bedraagt circa dertien uur, waarbij opgemerkt dient te worden dat de uren van de door [naam] ingeschakelde hulp niet met een uurtarief van € 45,00 kan worden beloond, aldus [eiser]. Volgens [eiser] moet de geleverde prestatie redelijkerwijs worden gewaardeerd op een bedrag van in totaal € 600,00 inclusief btw.

Tegelzettersbedrijf Nissewaard heeft een afrondende factuur ten bedrage van in totaal € 3.600,00 gestuurd aan [eiser] en gesteld dat die factuur de kosten voor de geleverde prestatie betreft. Zij heeft gesteld dat zij extra kosten heeft moeten maken, omdat haar werknemers voor de klus bij [eiser] in de periode tussen kerst en oud en nieuw moesten werken, hetgeen een hogere vergoeding meebrengt. De aanbetaling van € 3.000,00 had betrekking op materialen, die speciaal moesten worden aangeschaft voor het te leggen marmer, aldus Tegelzettersbedrijf Nissewaard.

5.8.

Overwogen wordt dat, hoewel Tegelzettersbedrijf Nissewaard heeft gesteld dat de geleverde prestatie moet worden gewaardeerd op in totaal € 3.600,00, zij dit op geen enkele wijze heeft onderbouwd. De genoemde eindfactuur is niet in het geding gebracht en Tegelzettersbedrijf Nissewaard heeft niet gespecificeerd op welke kosten die eindfactuur betrekking heeft. Tegelzettersbedrijf Nissewaard heeft weliswaar betwist dat slechts dertien uur werk is verricht, maar zij heeft het eigen standpunt verder niet onderbouwd. De door [eiser] gemaakte berekening is verder niet betwist. Het moet er daarom voor worden gehouden dat de geleverde prestatie moet worden gewaardeerd op een bedrag van € 600,00.

5.9.

De slotsom is als volgt. Tegelzettersbedrijf Nissewaard dient de aanbetaling van € 3.000,00 terug te betalen aan [eiser] en [eiser] is gehouden € 600,00 te betalen aan Tegelzettersbedrijf Nissewaard voor de geleverde prestatie. Dan resteert een bedrag van € 2.400,00, welk bedrag door [eiser] wordt gevorderd. Dat bedrag zal worden toegewezen.

5.10.

[eiser] heeft gesteld buitengerechtelijke kosten te hebben gemaakt en heeft vergoeding daarvan gevorderd. Voldaan dient te worden aan het vereiste dat alleen redelijke kosten die in redelijkheid zijn gemaakt kunnen worden toegewezen. In dit geval is niet gebleken dat niet aan dit vereiste is voldaan, zodat de kantonrechter de gevorderde vergoeding van buitengerechtelijke kosten ten bedrage van € 360,00 zal toewijzen.

5.11.

[eiser] heeft in het lichaam van de dagvaarding wettelijke rente ex artikel 6:119a BW gevorderd over de hoofdsom, maar heeft dit niet gevorderd in het petitum. Daarom kan op dit punt geen beslissing worden gegeven. [eiser] heeft in het petitum van de dagvaarding wel rente gevorderd over de buitengerechtelijke kosten. Die rente is echter niet toewijsbaar, omdat niet is gesteld of gebleken dat de kosten vóór dagvaarding dan wel vóór de ingebrekestelling door [eiser] zijn betaald aan de gemachtigde.

5.12.

Tegelzettersbedrijf Nissewaard zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, bestaande uit verschotten en gemachtigdensalaris. De verschotten zijn vastgesteld op € 108,54 aan exploot- en informatiekosten en € 236,00 aan griffierecht. Het gemachtigdensalaris wordt begroot op € 545,00 (2,5 punt à € 218,00).

De apart gevorderde nakosten zullen worden toegewezen als hierna vermeld, aangezien de proceskostenveroordeling hiervoor reeds een executoriale titel geeft en de kantonrechter van oordeel is dat de nakosten zich reeds vooraf laten begroten.

6. De beslissing

De kantonrechter:

ontbindt de tussen partijen bestaande overeenkomst;

veroordeelt Tegelzettersbedrijf Nissewaard om aan [eiser] € 2.760,00 te betalen;

veroordeelt Tegelzettersbedrijf Nissewaard in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [eiser] vastgesteld op:

 • -

  € 344,54 aan verschotten;

 • -

  € 545,00 aan salaris voor de gemachtigde;

en indien Tegelzettersbedrijf Nissewaard niet binnen veertien dagen na de datum van dit vonnis vrijwillig aan het vonnis heeft voldaan, begroot op € 100,00 aan nasalaris. Indien daarna betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, dient het bedrag aan nasalaris nog te worden verhoogd met de kosten van betekening. Ook is Tegelzettersbedrijf Nissewaard de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119 BW over de nakosten verschuldigd vanaf de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag der algehele voldoening;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het méér of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. drs. D.L. Spierings en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

34286