Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:2956

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
09-04-2021
Datum publicatie
12-04-2021
Zaaknummer
8649031
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overeenkomstenrecht. Contractsovername of nieuwe overeenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 8649031 CV EXPL 20-24504

uitspraak: 9 april 2021

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WiseConn B.V.,

gevestigd te Tynaarlo,

eiseres in conventie, verweerster in reconventie,

gemachtigde: (thans) mr. A.J. Elema te Beilen (gemeente Midden-Drenthe),

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A & R Textile Group B.V.,

gevestigd te Bergschenhoek (gemeente Lansingerland),

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

gemachtigde: mr. W.M.A. Koster te Amsterdam.

Partijen worden hierna ‘WiseConn’ en ‘A&R’ genoemd.

1. De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

 • -

  de dagvaarding van 9 juli 2020;

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie,

van 15 september 2020;

• de conclusie van repliek in conventie, tevens akte wijziging van eis in conventie, tevens

conclusie van antwoord in reconventie, van 10 november 2020;

 de conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie,

van 5 januari 2021;

 • -

  de conclusie van dupliek in reconventie van 2 februari 2020;

 • -

  de bij de conclusies door WiseConn en A&R overgelegde stukken.

2. De feiten

De kantonrechter gaat uit van de volgende feiten:

2.1

A&R heeft in 2016 met TranCon twee overeenkomsten gesloten. Een overeenkomst voor het ontwerpen en bouwen van een webwinkel en een ‘licentie/service-overeenkomst’ voor het softwarepakket ‘CARTwise’.

2.2

A&R legt als productie 5 bij haar conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie, een brief over van WiseConn aan RD Promotional Products B.V. Het is de kantonrechter niet duidelijk wie RD Promotional Products is maar omdat A&R de brief in het geding brengt en WiseConn er onder 1.3 van haar conclusie van repliek in conventie, tevens antwoord in reconventie, naar verwijst, wordt ervan uitgegaan dat A&R deze brief destijds, de brief is ongedateerd maar is van september 2018, ook gekregen heeft. In de brief staat, voor zover nu van belang:

Op woensdag 19 september is vanuit Trancon bekend gemaakt dat wij, Wiseconn, per 1 oktober de support over gaan nemen voor CARTwise. Per 1 januari 2019 nemen wij Cartwise helemaal over.

Ten eerste willen we u van harte welkom heten als nieuwe klant van Wiseconn!

Trancon heeft besloten zich te gaan focussen op BOXwise. Dit betekende dat Trancon op zoek moest gaan naar een passende oplossing voor de gebruikers van CARTwise. Dit zijn wij geworden. Ons moederbedrijf Complies werkt al jaren samen met Trancon voor BOXwise. Hierdoor zijn er nauwe contacten geweest tussen beide partijen.

(…)

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

De komende tijd zullen wij contact met u opnemen om kennis te maken met u en uw bedrijf. U heeft in de nieuwsbrief van Trancon al kennis kunnen maken met [naam] . Zij zal op korte termijn een afspraak met u maken voor een kop koffie.

Support

De bestaande SLA overeenkomst van Trancon wordt door Wiseconn opgevolgd. Alle issues kunnen gemeld worden via de bestaande online portal.

2.3

In de ‘Service Level Agreement (SLA) WiseConn B.V.’, door A&R als productie 6 in het geding gebracht, staat, voor zover nu van belang:

KOSTEN HELPDESK (SUPPORT) Het behandelen van supportaanvragen door Wiseconn BV valt binnen de licentie- en onderhoudsvergoeding die u jaarlijks aan Wiseconn BV verschuldigd bent, tenzij de werkzaamheden die voortvloeien uit uw supportaanvraag naar het oordeel van Wiseconn BV redelijkerwijs niet vallen binnen deze jaarlijkse licentie- en onderhoudsvergoeding.

2.4

WiseConn heeft bij factuur van 21 januari 2019 € 756,25 aan CARTwise supporturen bij A&R in rekening gebracht.

2.5

WiseConn heeft bij factuur van 17 november 2019 € 2.702,80 in rekening gebracht bij A&R, met als omschrijving ‘Onderhoud/Licentie CARTwise B2B’.

3. Het geschil (in conventie en in reconventie)

3.1

WiseConn vordert in conventie, na een wijziging van haar eis, A&R te veroordelen tot betaling van de onder 2.4 en 2.5 genoemde facturen van in totaal € 3.459,05, met rente, tot het uitbrengen van de dagvaarding € 156,36, en € 470,91 aan buitengerechtelijke kosten.

3.2

A&R vordert in reconventie:

1. de overeenkomst die ziet op het bouwen van de webwinkel te ontbinden;

2. WiseConn te veroordelen tot betaling van € 33.693,97;

3. de serviceovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden, in die zin dat A&R de factuur van € 2.702,80 niet hoeft te betalen;

4. veroordeling van WiseConn tot betaling van € 1.111,94 aan buitengerechtelijke incassokosten.

3.3

WiseConn en A&R voeren verweer tegen elkaars vorderingen. Voor zover voor de beoordeling van belang, wordt hierna ingegaan op de stellingen waarmee WiseConn en A&R de vordering en het verweer daartegen onderbouwen.

4. De beoordeling

contractsovername

4.1 ‘

Een partij bij een overeenkomst [TranCon in dit geval] kan haar rechtsverhouding tot de wederpartij [A&R] met medewerking van deze laatste overdragen aan een derde [in dit geval dan WiseConn] bij een tussen haar [TranCon] en de derde [WiseConn] opgemaakte akte’, aldus artikel 6:159 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

4.2

WiseConn voert aan dat de hiervoor bedoelde akte ontbreekt, dat daarom geen sprake is van contractsovername, in die zin dat WiseConn het contract met A&R overgenomen heeft van TranCon, en dat A&R WiseConn daarom niet kan aanspreken op wat volgens A&R fout is gegaan in de uitvoering van haar overeenkomst met TranCon.

4.3

De stelling van WiseConn klopt. De voor contractsovername benodigde akte is er niet, is althans door geen van partijen overgelegd. De onder 2.2 genoemde brief geldt niet als zo’n akte omdat zij afkomstig is van WiseConn, niet van TranCon. Van contractsovername is dan ook geen sprake. De door A&R in reconventie gevorderde ontbinding van de overeenkomst tussen haar en TranCon met veroordeling van WiseConn tot terugbetaling van het door A&R aan TranCon betaalde bedrag van € 33.693,97 is daarom niet toewijsbaar. Deze vorderingen moeten ingesteld worden tegen TranCon, niet tegen WiseConn.

overeenkomst

4.4

A&R betwist niet dat zij gebruik heeft gemaakt van het softwarepakket ‘CARTwise’ en van de helpdesk van WiseConn. A&R betwist ook niet dat WiseConn de eigendom van het softwarepakket heeft overgenomen van TranCon. Door na ontvangst van de brief van september 2018 gebruik te (blijven) maken van de licentie en de helpdesk van WiseConn én door het wel betalen van andere facturen van WiseConn die zien op het gebruik van de licentie en de helpdesk, is voldoende komen vast te staan dat tussen WiseConn en A&R een licentie/service-overeenkomst voor het softwarepakket van CARTwise tot stand is gekomen, dus een overeenkomst rechtstreeks tussen WiseConn en A&R en niet, gelet op wat hiervoor is beoordeeld, via contractsovername.

factuur van € 2.702,80

4.5

A&R heeft gebruik gemaakt van de licentie voor CARTwise en moet daarom de factuur van 17 november 2019 van € 2.702,80 aan WiseConn betalen. Over dit bedrag moet A&R rente betalen vanaf 17 december 2019. Voor de partiele ontbinding van de overeenkomst die A&R vordert, in die zin dat A&R deze factuur niet hoeft te betalen, bestaat geen aanleiding. A&R baseert deze vordering immers op haar verwijt dat WiseConn bepaalde problemen niet heeft verholpen en de front-end niet werkzaam heeft gemaakt, maar dit is, zoals hiervoor al opgemerkt, een verwijt aan TranCon en niet aan WiseConn.

factuur van € 756,25

4.6

In het onder 2.3 geciteerde gedeelte van de overeenkomst staat dat supportaanvragen binnen de licentie- en onderhoudsvergoeding vallen die A&R jaarlijks aan WiseConn moet betalen, tenzij de werkzaamheden die voortvloeien uit de supportaanvraag naar het oordeel van WiseConn daar redelijkerwijs niet binnen vallen. WiseConn brengt met de factuur van 21 januari 2019 buiten de licentie- en onderhoudsvergoeding om een bedrag van € 756,25 bij A&R in rekening maar WiseConn legt niet, althans onvoldoende uit waarom de met deze factuur in rekening gebrachte werkzaamheden redelijkerwijs niet onder de jaarlijkse vergoeding vallen. De vordering van WiseConn tot veroordeling van A&R tot betaling van deze factuur is daarom niet toewijsbaar.

buitengerechtelijke incassokosten

4.7

WiseConn vordert € 470,91 aan buitengerechtelijke incassokosten. A&R voert daarover aan dat van werkzaamheden die een dergelijke vergoeding rechtvaardigen niet is gebleken. WiseConn heeft op deze stelling niet meer gereageerd. Deze vordering van WiseConn wordt daarom als onvoldoende onderbouwd afgewezen.

kosten van de procedure

4.8

De conclusie van de zaak is dat A&R de factuur van 17 november 2019 van € 2.702,80 nog aan WiseConn moet betalen. A&R moet daarom als de in het ongelijk gestelde partij worden beschouwd. Zij wordt daarom veroordeeld in de kosten van de procedure. Voor de berekening van het salaris van de gemachtigde van WiseConn worden hele punten voor de dagvaarding en de conclusie van repliek in conventie toegekend en halve punten voor de conclusies van antwoord en dupliek in reconventie, bij elkaar dus drie punten voor een tarief van, passend bij het toe te wijzen bedrag, € 218,00 per punt.

uitvoerbaar bij voorraad

4.9

Dit vonnis wordt zoals WiseConn vordert ‘uitvoerbaar bij voorraad’ verklaard. Dit betekent dat A&R aan de veroordelingen moet voldoen, ook als in hoger beroep wordt gegaan tegen dit vonnis.

5. De beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt A&R om € 2.702,80 aan WiseConn te betalen, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente op grond van artikel 6:119a BW vanaf 17 december 2019 tot aan de dag van de algehele betaling;

- veroordeelt A&R in de kosten van de procedure in conventie en in reconventie, tot aan deze uitspraak aan de kant van WiseConn vastgesteld op € 87,99 aan kosten voor de dagvaarding, € 499,00 aan griffierecht en € 654,00 aan salaris voor de gemachtigde en voor het geval A&R niet binnen veertien dagen na het wijzen van dit vonnis vrijwillig aan de veroordelingen voldoet begroot op € 109,00 aan nasalaris, te vermeerderen met betekeningskosten als betekening van dit vonnis plaatsvindt;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad en wijst het meer of anders in conventie en reconventie gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.H. Poiesz en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

686