Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:181

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
14-01-2021
Datum publicatie
14-01-2021
Zaaknummer
10/700351-20
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling voor bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, vernieling en belediging. Vrijspraak van bedreiging met terroristisch misdrijf.

Oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 150 dagen waarvan 101 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar, alsmede een taakstraf van 120 uur.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2021/183
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummer: 10/700351-20

Datum uitspraak: 14 januari 2021

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres [adres verdachte] ,

raadsman mr. G.A. Dorsman, advocaat te Rotterdam.

1. Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzittingen van 17 december 2020 en 14 januari 2021.

2. Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding, zoals deze op de terechtzitting overeenkomstig de vordering van de officier van justitie is gewijzigd.

De tekst van de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3. Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. A. Ekiz heeft gevorderd:

  • -

    bewezenverklaring van het onder 1 tot en met 4 ten laste gelegde;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar;

  • -

    opheffing van de schorsing van de voorlopige hechtenis.

4. Waardering van het bewijs

4.1.

Bewezenverklaring zonder nadere motivering

Het onder feit 2, 3 en 4 ten laste gelegde is door de verdachte bekend. Deze feiten zullen zonder nadere bespreking bewezen worden verklaard.

4.2.

Bewijswaardering feit 1

4.2.1.

Standpunt officier van justitie

Aangevoerd is dat de e-mails die door de verdachte naar verschillende abortusklinieken zijn verstuurd kunnen worden aangemerkt als bedreiging met een terroristisch oogmerk. Door de wijze van verzenden van deze e-mails, vrijwel anoniem en met de suggestie dat de e-mails afkomstig waren van ISIS, in een tijdsgewricht waarin het doorsnijden van kelen geassocieerd wordt met terroristische organisaties, heeft de verdachte in ieder geval bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat bij de bedreigden, in dit geval de medewerkers van de abortusklinieken, in redelijkheid de vrees kon ontstaan dat de misdrijven die zouden worden uitgevoerd erop waren gericht de Nederlandse bevolking of een deel van de bevolking van Nederland ernstige vrees aan te jagen.

4.2.2.

Standpunt verdediging

Aangevoerd is dat een deel van de e-mails die door de verdachte zijn verzonden niet als bedreiging kunnen worden aangemerkt. Verder kan niet bewezen worden dat er sprake is van bedreiging met een terroristisch oogmerk. Het doel van de verdachte met het verzenden van de e-mails was te trachten het standpunt omtrent abortus te doen wijzigen. Hij heeft hiermee niet de groep medewerkers van de abortusklinieken vrees willen aanjagen.

4.2.3.

Beoordeling

De verdachte heeft bekend dat hij alle e-mails waarvan de teksten zijn opgenomen in de tenlastelegging heeft verzonden aan de diverse abortusklinieken. De vraag is of de verdachte door het verzenden van deze e-mails heeft gedreigd met een terroristisch misdrijf.

In artikel 285, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht wordt bedreiging met een terroristisch misdrijf strafbaar gesteld. Uit de bewoordingen van artikel 285, derde lid, Sr en de wetsgeschiedenis volgt dat voor een veroordeling op grond van die bepaling toereikend is dat wordt gedreigd met een terroristisch misdrijf, dus een misdrijf als bedoeld in artikel 83 Sr. Niet is vereist dat de bedreiging zelf met een terroristisch oogmerk plaatsvindt. Wel moet de bedreiging in staat zijn om grote vrees onder de bevolking te veroorzaken. Naar het oordeel van de rechtbank zijn voor het antwoord op de vraag of sprake is van een oogmerk om de bevolking ernstige vrees aan te jagen niet alleen de bewoordingen op zichzelf bepalend, maar zullen deze moeten worden bezien tezamen met de context waarin die woorden zijn geuit.

Vast staat dat de verdachte meerdere e-mails heeft verzonden aan abortusklinieken die gelet op de inhoud daarvan zonder meer als bedreigend kunnen worden ervaren door de ontvangers daarvan. Hoewel de bewoordingen, en zeker de beelden die bij een aantal e-mails waren gevoegd, op zichzelf ook geschikt zouden zijn om bedreiging met een terroristisch misdrijf op te kunnen leveren waren deze gericht aan een beperkte groep mensen. De e-mails zijn alleen bij medewerkers van diverse abortusklinieken terecht gekomen. Gelet op de afgebakende groep ontvangers van de e-mails en het feit dat de bedreigingen specifiek gericht waren op die medewerkers kan dan ook niet worden vastgesteld dat de uitlatingen tot doel hadden om de bevolking of een deel daarvan ernstige vrees aan te jagen.

De rechtbank is wel van oordeel dat sprake is van een bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht zoals bedoeld in artikel 285, eerste lid, Sr, nu de bedreigingen van dien aard waren en onder zodanige omstandigheden geschied dat bij de medewerkers van de abortusklinieken de redelijke vrees kon ontstaan dat het misdrijf waarmee werd gedreigd ook zou worden gepleegd. Niet alle door de verdachte verzonden teksten zoals die op de tenlastelegging staan vermeld, bevatten een bedreiging met geweld of een bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht. Deze berichten zijn weliswaar onplezierig en onfatsoenlijk maar niet strafbaar. Een aantal teksten en filmpjes zijn echter wel bedreigingen. De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht, zoals impliciet subsidiair ten laste is gelegd.

4.2.4.

Conclusie

Niet bewezen is dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan bedreiging met een terroristisch misdrijf. Wel bewezen is dat de verdachte zich meermalen schuldig heeft gemaakt aan bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht.

4.3.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank een opgave gedaan van wettige bewijsmiddelen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Met deze opgave wordt volstaan, nu de verdachte het bewezen verklaarde heeft bekend en geen verweer is gevoerd dat strekt tot vrijspraak. Op grond daarvan is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 tot en met 4 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

hij op tijdstippen in de periode 15 mei 2020 tot en met 19 juni 2020 te Rotterdam en Arnhem en Groningen en Utrecht en Almere en

's-Gravenhage en 's-Hertogenbosch en Amsterdam, ,

medewerkers van abortusklinieken [naam kliniek 1] en [naam kliniek 2]

en [naam kliniek 3] en [naam kliniek 4]

en [naam kliniek 5] en [naam kliniek 6]

en [naam kliniek 7]

en [naam kliniek 8] heeft bedreigd met enig misdrijf

tegen het leven gericht,

immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde medewerkers met emailadressen

[emailadres 1] en [emailadres 2] berichten

gestuurd gericht aan die abortusklinieken met hierin afbeeldingen en/of

filmpjes bevattende (zeer) schokkende beelden van onthoofdingen en

afslachtingen en ledematen en dreigende teksten/woorden toegevoegd,

te weten op

- 15 mei 2020 aan [naam kliniek 1] en [naam kliniek 2] en aan [naam kliniek 7] en

aan [naam kliniek 8] en aan [naam kliniek 5] en aan

[naam kliniek 6] (telkens) van " [emailadres 1] " twee

video's met schokkende beelden van onthoofdingen van mensen en afslachtingen

en (1)

- 20 mei 2020 aan [naam kliniek 5] van [emailadres 2] de tekst:

"Jullie maken mensen dood ik ga jullie vermoorden."(2)

- 26 mei 2020 aan [naam kliniek 2] en aan [naam kliniek 3] (telkens)

van [emailadres 2] de tekst: "Een abortus moet kunnen omdat dat het

meest liefdevolle is voor het kindje. Ik vind dat u ook dood moet, want ik

vind uw toekomst niet rooskleuriger genoeg. We moeten maar alle medewerkers

van de abortuskliniek doden, en hun keel doorsnijden. Ik vind het ethisch

verantwoord als uw keel wordt doorgesneden, niks mis mee. Voor een betere

samenleving zullen we maar zeggen. Depopulatie, en we beginnen bij u, simpele

ingreep bij u niks mis mee." en/of (8)

- 26 mei 2020 aan [naam kliniek 4] van [emailadres 2] de tekst:

"Ik vind dat u dood moet, we moeten alle medewerkers van de abortus kliniek

doden, En hun keel doorsnijden, Ik vind het ethish verantwoord als uw keel

word doorgesneden." (9)

althans telkens woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking

2.

hij op tijdstippen in de periode 7 april 2020 tot en met 11 juni 2020 te Rotterdam opzettelijk en wederrechtelijk een gebouw, met hierin gevestigd [naam kliniek 1] , dat aan een ander dan aan verdachte toebehoort

heeft beschadigd , door

- met rode verf aan de buitenzijde van dat gebouw de tekst te spuiten: "Stop kill baby" en

- het toegangskastje van de muur te trekken en

- een steen tegen de glazen toegangsdeur van die kliniek te gooien en

- op muren van de liften van dat gebouw schrijven: "All life matters";

3.

hij op 14 mei 2020 te Arnhem opzettelijk en wederrechtelijk een gebouw beheerd door Rudius Vastgoed, met hierin gevestigd [naam kliniek 2] , dat aan een ander dan aan verdachte toebehoort heeft beschadigd , door met rode verf bij de ingang van [naam kliniek 2] en bij de hoofdingang van het gebouw de woorden te spuiten: "Kill" "Moord" "Stop"

"Isis" en afbeeldingen van een hart en lijnen en borden van de kliniek te bespuiten;

4.

hij in de periode 20 mei 2020 tot en met 24 mei 2020 te Rotterdam

meermalen, opzettelijk beledigend [naam] , voorzitter van [naam kliniek 1] , bij geschrift en bij afbeelding, te weten per email (het algemene

email-adres van die kliniek [emailadres 3] , afkomstig van [emailadres 2] ), de woorden/teksten:

"Meneer [naam] beseft u wel dat u een zwak begaaft persoon bent en dat bepaalde delen van uw hersens niet werken?

Even nu iets christelijks, Als u mensen pijn doet niet erg vind, als dat uw aard is zult u echt voor eeuwig gepijnigd worden in de hell

De duivel is een dief een mensen moordenaar, een leugenaar.

U heeft een dikke kronkel in uw hoofd, misschien maatschappelijk goed voor elkaar, maar uw sociale vaardigheden schorsen toch echt behoorlijk. Empathy.

Kijk is naar je personeel, hoe vaak vallen doe uit? Kijk is wat een achterlijke geest gestoorde debielen u in dienst heeft, kijk hun is in de ogen aan.

Misschien is het normaal voor u heeft geen gevoelens bij een abortus, Abortus is asociaal gedrag, ziekelijk gedrag.

Jullie zijn een stelletje gevoelloze mensen

Maar op een dag zullen die abortus feutese jullie vergeven, er zit een ziel in elk kindje.

Ik wil helemaal niks van jullie satanische medelijden horen voor die vrouwen die zwanger zijn, je doet die vrouwen pijn meneer [naam] .

Maar jullie bekeren je nooit ik heb het al door

Je vast houden aan je pannenkoeken geloof dat abortus normaal is. Weet je wat

jij bent een pannenkoek

Weet je wat er op het menu staat van satan

Een pannekoek met uitelkaar gedrukte stukjes doorgesneden lichaamsdelen van meneer [naam]

Ik haat u zo gruwelijk, fuck you meneer [naam]

Stel dat mijn moeder in haar labiele toestand doorverwezen was naar u, Dan had ik nu dood geweest.

Ik hoop dat dit is tot je doordringt.

Neem contact op met een psigaloog meneer [naam] , ga aan he zelf werken, en stop met die gruwelijke praktijk."

en

"Was sagst du traurig, Sohn kleinen unschuldigen Mann zu t?ten, Was f?r ein schrechklicher Feigling Ist das [naam] ? Hitler groet.",

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

5. Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:

1. bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd

2. en 3. opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel aan een ander toebehoort beschadigen, meermalen gepleegd

4. eenvoudige belediging, meermalen gepleegd

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

6. Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

7. Motivering straf

7.1.

Algemene overweging

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan bedreigingen met een misdrijf tegen het leven gericht. De verdachte is een fervent tegenstander van abortus en heeft om die reden meerdere e-mails naar abortusklinieken verzonden. In de door hem verzonden e-mails heeft hij niet alleen dreigende woorden geuit maar daarbij in een aantal gevallen ook beelden meegezonden die refereren aan terrorisme. De verdachte heeft door aldus te handelen bijgedragen aan de in de maatschappij levende gevoelens van onrust en onveiligheid. Meer specifiek heeft hij door bedreigingen te uiten een angstige situatie gecreëerd voor de medewerkers van de abortusklinieken. De intimiderende wijze waarop de verdachte zijn persoonlijke opvattingen wil opdringen aan andere mensen, wie een andere opvatting zijn toegedaan, is ontoelaatbaar en verwerpelijk en past niet in een democratische samenleving. De rechtbank acht de bedreigingen ernstige feiten.

Daarnaast heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan beschadigingen van gebouwen waarin abortusklinieken zijn gevestigd. Hij heeft hierdoor aan anderen schade toegebracht en overlast veroorzaakt. Verder heeft hij zich schuldig gemaakt aan belediging van een voorzitter van een abortuskliniek. De rechtbank rekent de verdachte dit alles aan.

7.2.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

7.2.1.

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 20 november 2020, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

7.2.2.

Rapportages

Psychiater [naam psychiater] heeft een rapport over de verdachte opgemaakt, gedateerd 23 november 2020. Dit rapport houdt het volgende in.

Er zijn bij de verdachte aanwijzingen voor kwetsbare aspecten in de persoonlijkheidsopbouw, maar de diagnose persoonlijkheidsstoornis wordt niet gesteld. Ook speelt er geen psychiatrische aandoening. Er is geen sterke invloed van de kwetsbaarheden in de persoonlijkheid geweest op het gedag en gedragskeuzevrijheid van de verdachte. Geadviseerd wordt het tenlastegelegde geheel toe te rekenen, voor zover bewezen verklaard.

De kans op recidive wordt als laag-matig verhoogd ingeschat op de langere termijn. In perioden van veel stress en frustratie wordt het risico op soortgelijk gedrag als matig verhoogd ingeschat. Beschermende factoren zijn dat de verdachte normaal intelligent is, hij aangeeft gemotiveerd te zijn voor behandeling, hij levensdoelen heeft om naar toe te werken, een redelijk betrokken sociaal netwerk en een stabiele woonsituatie heeft. Psychologische behandeling gericht op het verkrijgen van meer inzicht in zijn kwetsbaarheden en het versterken van de copingmechanismen wordt

geadviseerd. Dit dient ambulant en vrijwillig plaats te vinden, dus de verdachte moet daar ook gemotiveerd voor zijn. Hij heeft aangegeven dat hij bereid is zichzelf aan te melden voor bijvoorbeeld een behandeling bij Eleos.

Psycholoog [naam psycholoog] heeft een rapport over de verdachte opgemaakt gedateerd 18 november 2020. Dit rapport houdt het volgende in.

Er zijn bij de verdachte bepaalde kenmerken aanwijsbaar die als beperking kunnen worden opgevat zonder dat deze direct binnen een bepaald diagnostisch kader kunnen worden geplaatst. Zo is er sprake van een zekere mate van impulsiviteit in het gedragen, een beperkte zelfreflectie en (lichte) beperkingen op het vlak van de oordeel- en kritiekfuncties. Er is echter sprake van een beperkte invloed van genoemde beperkingen op het gedrag van verdachte. De keuze om tot de ten laste gelegde feiten over te gaan was een keuze die in voldoende vrijheid kon worden gemaakt. Het risico op recidive van soortgelijke feiten wordt als laag ingeschat. De verdachte is een intelligente man, hij heeft een binnen zijn gemeenschap breed sociaal netwerk en geen problemen op het gebied van zijn woonsituatie en financieel beheer. Vanuit het oogpunt van zorg is aan de verdachte wel het advies gegeven om zich in verbinding te stellen met een gedragsdeskundige om coachende gesprekken te voeren.

Door de verdachte is ter zitting verklaard dat hij zich heeft aangemeld bij Eleos voor behandeling en op de wachtlijst is geplaatst.

7.3.

Conclusies van de rechtbank

Gelet op hetgeen de rechtbank hierboven heeft overwogen, komt zij tot de volgende conclusies.

Nu de conclusies van de psychiater en psycholoog gedragen worden door hun bevindingen en door hetgeen ook overigens op de terechtzitting is gebleken, neemt de rechtbank die conclusies over en maakt die tot de hare. De verdachte wordt dus volledig toerekeningsvatbaar geacht.

Gezien de ernst van de feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf. Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf heeft de rechtbank acht geslagen op straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd. De rechtbank zal een lagere vrijheidsstraf opleggen dan door de officier van justitie gevorderd nu de rechtbank vrijspreekt van een deel van het tenlastegelegde.

Anders dan de deskundigen is de rechtbank niet geheel overtuigd dat het risico op herhaling laag is. De verdachte lijkt zeer vasthoudend in het opdringen van zijn persoonlijke opvattingen. Om die reden zal de rechtbank een deel van de voorgenomen straf voorwaardelijk opleggen, met de voorwaarden die hierna worden genoemd, met daarbij een proeftijd van drie jaar. Dit voorwaardelijk strafdeel dient er tevens toe de verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen. Daarnaast zal de rechtbank een taakstraf van na te noemen duur opleggen.

Alles afwegend acht de rechtbank de hierna te noemen straf passend en geboden.

8. In beslag genomen voorwerpen

8.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de onder nummer 6096046 in beslag genomen Samsung telefoon terug te geven aan de verdachte, en de onder nummer 6096049 in beslag genomen Huawei telefoon verbeurd te verklaren.

8.2.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft verzocht beide telefoons aan de verdachte terug te geven.

8.3.

Beoordeling

De onder nummer 6096049 in beslag genomen Huawei telefoon zal worden verbeurd verklaard. De onder 1 en 4 bewezen feiten zijn met behulp van dit voorwerp begaan.

Ten aanzien van onder nummer 6096046 in beslag genomen Samsung telefoon zal een last worden gegeven tot teruggave aan de verdachte.

9. Voorlopige hechtenis

Door de officier van justitie is gevorderd bij uitspraak de schorsing van de voorlopige hechtenis op te heffen. Nu de rechtbank een gevangenisstraf op zal leggen waarbij het onvoorwaardelijk deel gelijk is aan het voorarrest wordt dit afgewezen.

10. Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 33, 33a, 57, 266, 285 en 350 van het Wetboek van Strafrecht.

11. Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

12. Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 tot en met 4 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 150 (honderdvijftig) dagen;

bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 101 (honderdéén) niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten;

verbindt hieraan een proeftijd, die wordt gesteld op 3 jaar;

tenuitvoerlegging kan worden gelast als de veroordeelde de algemene voorwaarde niet naleeft;

stelt als algemene voorwaarde:

de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 120 (honderdtwintig) uren, waarbij de Reclassering Nederland dient te bepalen uit welke werkzaamheden de taakstraf dient te bestaan;

beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 60 dagen;

beslist ten aanzien van de voorwerpen, geplaatst op de lijst van inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, als volgt:
- verklaart verbeurd als bijkomende straf voor de feiten 1 en 4: de onder nummer 6096049 in beslag genomen Huawei telefoon

- gelast de teruggave aan verdachte van: de onder nummer 6096046 in beslag genomen Samsung telefoon;

heft op het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte, die bij eerdere beslissing is geschorst.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. J. van der Groen, voorzitter,

en mrs. A. Boer en L. Feraaune, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. J.S. Beukema, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.

Bijlage I

Tekst gewijzigde tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

hij

op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode

15 mei 2020 tot en met 19 juni 2020

te Rotterdam en/of Arnhem en/of Groningen en/of Utrecht en/of Almere en/of

's-Gravenhage en/of 's-Hertogenbosch en/of Amsterdam, in elk geval in

Nederland,

medewerkers van abortusklinieken [naam kliniek 1] en/of [naam kliniek 2]

en/of [naam kliniek 3] en/of [naam kliniek 4]

en/of [naam kliniek 5] en/of [naam kliniek 6]

en/of [naam kliniek 7]

en/of [naam kliniek 8] heeft bedreigd met een

terroristisch misdrijf en/of met enig misdrijf waardoor gevaar voor de

algemene veiligheid van personen en/of goederen ontstaat en/of enig misdrijf

tegen het leven gericht,

immers heeft verdachte opzetttelijk voornoemde medewerkers met emailadressen

[emailadres 1] en/of [emailadres 2] berichten

gestuurd gericht aan die abortusklinieken met hierin afbeeldingen en/of

filmpjes bevattende (zeer) schokkende beelden van onthoofdingen en/of

afslachtingen en/of ledematen en/of dreigende teksten/woorden toegevoegd,

te weten op

- 15 mei 2020 aan [naam kliniek 1] en/of [naam kliniek 2] en/of aan [naam kliniek 3] en/of

aan [naam kliniek 8] en/of aan [naam kliniek 5] en/of aan

[naam kliniek 6] (telkens) van " [emailadres 1] " twee

video's met schokkende beelden van onthoofdingen van mensen en afslachtingen

en/of (1)

- 20 mei 2020 aan [naam kliniek 5] van [emailadres 2] de tekst:

"Jullie maken mensen dood ik ga jullie vermoorden."(2)

- 24 mei 2020 aan [naam kliniek 5] van [emailadres 2] de tekst:

"Jullie zullen voor eeuwig gepijnig worden in hell als jullie je niet

bekeren, moordenaars." en/of (3)

- 24 mei 2020 aan [naam kliniek 1] van

[emailadres 2] met als onderwerp "Moordenaars gaan naar hell" een foto

van blikjes met hierin ledematen en onderdelen van het menselijk lichaam en/of (4)

- 25 mei 2020 aan [naam kliniek 1] van

[emailadres 4] , met als onderwerp: " [naam] " de tekst: "Was sagst

du traurig, Sohn kleinen unschuldigen Mann zu t?ten, Was f?r ein

schrecklicher Feigling Ist das [naam] ? Hitler groet." en/of (5)

- 25 mei 2020 aan [naam kliniek 3] van [emailadres 2] de tekst: "Wat

ben je dan als je iemand onthoofd?", met hierbij 4, althans een of meer

schokkende afbeeldingen en/of (6)

- 25 mei 2020 aan [naam kliniek 4] en/of aan [naam kliniek 2]

(telkens) van [emailadres 2] de tekst: "Wat ben je dan als je iemand

onthoofd" en/of (7)

- 26 mei 2020 aan [naam kliniek 2] en aan [naam kliniek 3] (telkens)

van [emailadres 2] de tekst:"Een abortus moet kunnen omdat dat het

meest liefdevolle is voor het kindje. Ik vind dat u ook dood moet, want ik

vind uw toekomst niet rooskleuriger genoeg. We moeten maar alle medewerkers

van de abortuskliniek doden, en hun keel doorsnijden. Ik vind het ethisch

verantwoord als uw keel wordt doorgesneden, niks mis mee. Voor een betere

samenleving zullen we maar zeggen. Depopulatie, en we beginnen bij u, simpele

ingreep bij u niks mis mee." en/of (8)

- 26 mei 2020 aan Vrelinghuis Utrecht van [emailadres 2] de tekst:

"Ik vind dat u dood moet, we moeten alle medewerkers van de abortus kliniek

doden, En hun keel doorsnijden, Ik vind het ethish verantwoord als uw keel

word doorgesneden." en/of (9)

- 10 juni 2020 aan [naam kliniek 1] van

[emailadres 2] , met als ondewerp [naam] , de tekst: "Dood

dood dood Hoe gaat het met je medewerkers meneer [naam] ?

Kinderdood

Zijn ze net zo trouw in het kapot snijden van baby's als voorheen?

All life meters

Nu voor hun?

Of geeft u nog steeds niks om leven en de mensheid?" en/of (10)

- 10 juni 2020 aan [naam kliniek 1] van

[emailadres 2] , met als onderwerp [naam] de tekst: "Joran

van der sloot heeft ook geen moeite gehad met het killen van vrouwen, gewoon

even keel dichtknijpen. Ik vind jullie nog veel gruwelijker als joran van der

sloot Jullie doen het met voorbedachte raden.

En verdienen geld over de rug van kinderlijkjes.

Wat gebeurd er met deze kinderen? Wanneer ze kapot zijn gesneden?

Waar gaan deze kinderlijken naartoe van zelf 22 weken?" en/of (11)

- 13 juni 2020 aan [naam kliniek 1] van

[emailadres 2] met als onderwerp [naam] de tekst: "Denk is

na! Als je deze mail leest hou je hand is op je hart, waar klopt deze?

Adraline in je hart in je keel in je buik?

Je hart klopt!

6 weken, en het hartje van zoon kindje klop, Het klopt!

Net alsjou hart het klopt!!!

Je bent leven, jij bent leven! en je kan je nog bekeren er is nog hoop!!!

Jezus vergeef mij ik kom tot u

Ga op je knieën !" en/of (12)

- 13 juni 2020 aan [naam kliniek 3] van [emailadres 2] de tekst:

"Joran van der Sloot heeft ook geen moeite gehad met het killen van vrouwen,

gewoon even kil dicht knijpen". Ik vind jullie nog veel gruwelijker als joran

van der sloot. Jullie doen het met voorbedachte raden. En verdienen geld over

de rug van kinderlijkjes. Wat gebeurd er met deze kinderen? Wanneer ze kapot

zijn gesneden? Waar gaan deze kinderlijken naartoe van zelf 22 weken?" en/of (13)

- 19 juni 2020 aan [naam kliniek 1] vestiging Rotterdam van

[emailadres 2] , met als onderwerp personeel abortuskliniek de tekst:

"De grootste misdaden tegen de mensheid

My camp Hitler pechtold ISIS

Stop met moorden!!!!" en/of (14)

- 19 juni 2020 aan [naam kliniek 1] , vestiging Rotterdam van

[emailadres 2] de tekst: "Baby wil ademen

Baby wil leven

Baby wil ademen

Baby wil leven

Baby wil ademen

ISIS stop my camp Hitler pechvogel pechtold

Baby whant to live

Baby whant to live

Do you whant to live or be killed?

Baby whant to live

Baby whant to live

Baby whant to live

Wil jij morgen dood?

Baby wil leven

Baby wil leven

(15)

althans telkens woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking;

art 285 lid 3 Wetboek van Strafrecht

art 285 lid 4 Wetboek van Strafrecht

2.

hij

op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode

7 april 2020 tot en met 11 juni 2020

te Rotterdam

opzettelijk en wederrechtelijk een gebouw, met hierin gevestigd [naam kliniek 1]

, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte toebehoort

heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar en/of onklaar gemaakt, door

- met rode verf aan de buitenzijde van dat gebouw de tekst te spuiten: "Stop

kill baby" en/of

- de toegangsdeur van die kliniek te besmeuren met een vloeistof en/of het

toegangskastje van de muur te trekken en/of

- een steen tegen de glazen toegangsdeur van die kliniek te gooien en/of

- op muren van de liften van dat gebouw schrijven: "All life matters";

art 352 Wetboek van Strafrecht

3.

hij

op of omstreeks 14 mei 2020

te Arnhem

opzettelijk en wederrechtelijk een gebouw beheerd door Rudius Vastgoed, met

hierin gevestigd [naam kliniek 2] , dat geheel of ten dele aan een ander dan aan

verdachte toebehoort heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar en/of

onklaar gemaakt, door met rode verf bij de ingang van [naam kliniek 2] en bij

de hoofdingang van het gebouw de woorden te spuiten: "Kill" "Moord" "Stop"

"Isis" en/of (een) afbeelding(en) van een hart en/of lijnen en/of borden van

de kliniek te bespuiten;

art 352 Wetboek van Strafrecht

4.

hij

in of omstreeks de periode 20 mei 2020 tot en met 24 mei 2020

te Rotterdam

meermalen, althans eenmaal,

opzettelijk beledigend [naam] , voorzitter van [naam kliniek 1] ,

bij geschrift en/of bij afbeelding, te weten per email (het algemene

email-adres van die kliniek [emailadres 3] , afkomstig van

[emailadres 2] ), de woorden/teksten:

"Meneer [naam] beseft u wel dat u een zwak begaaft persoon bent en

dat bepaalde delen van uw hersens niet werken?

Even nu iets christelijks, Als u mensen pijn doet niet erg vind, als dat uw

aard is zult u echt voor eeuwig gepijnigd worden in de hell

De duivel is een dief een mensen moordenaar, een leugenaar.

U heeft een dikke kronkel in uw hoofd, misschien maatschappelijk goed voor

elkaar, maar uw sociale vaardigheden schorsen toch echt behoorlijk. Empathy.

Kijk is naar je personeel, hoe vaak vallen doe uit? Kijk is wat een

achterlijke geest gestoorde debielen u in dienst heeft, kijk hun is in de ogen

aan.

Misschien is het normaal voor u heeft geen gevoelens bij een abortus, Abortus

is asociaal gedrag, ziekelijk gedrag.

Jullie zijn een stelletje gevoelloze mensen

Maar op een dag zullen die abortus feutese jullie vergeven, er zit een ziel in

elk kindje.

Ik wil helemaal niks van jullie satanische medelijden horen voor die vrouwen

die zwanger zijn, je doet did vrouwen pijn meneer [naam] .

Maar jullie bekeren je nooit ik heb het al door

Je vast houden aan je pannenkoeken geloof dat abortus normaal is. Weet je wat

jij bent een pannenkoek

Weet je wat er op het menu staat van satan

Een pannekoek met uitelkaar gedrukte stukjes doorgesneden lichaamsdelen van

meneer [naam]

Ik haat u zo gruwelijk, fuck you meneer [naam]

Stel dat mijn moeder in haar labiele toestand doorverwezen was naar u, Dan had

ik nu dood geweest.

Ik hoop dat dit is tot je doordringt.

Neem contact op met een psigaloog meneer [naam] , ga aan he zelf werken, en

stop met die gruwelijke praktijk."

en/of

"Was sagst du traurig, Sohn kleinen unschuldigen Mann zu t?ten, Was f?r ein

schrechklicher Feigling Ist das [naam] ? Hitler groet.",

althans telkens woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking, heeft

toegezonden en/of aangeboden;

art 266 lid 1 Wetboek van Strafrecht