Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:1550

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
04-02-2021
Datum publicatie
25-02-2021
Zaaknummer
8433037 CV EXPL 20-1329
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Abonnementen. Per wanneer opgezegd en beëindigd?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 8433037 CV EXPL 20-1329

uitspraak: 4 februari 2021

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht,

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Rendement Uitgeverij B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres,

gemachtigde: CollactiveBMK Incasso B.V.,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Freshchoi Handel B.V.,

gevestigd te Mijnsheerenland,

gedaagde,

vertegenwoordigd door [naam] .

Partijen worden hierna aangeduid als ‘Rendement Uitgeverij’ en ‘Freshchoi’.

1. Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  1. het tussenvonnis van 17 september 2020 en de daarin genoemde stukken;

  2. de akte van de zijde van Rendement Uitgeverij;

  3. de e-mail van de zijde van Freshchoi van 11 november 2020, waarin 14 dagen uitstel wordt verzocht.

Freshchoi is in de gelegenheid gesteld te reageren op de akte van Rendement Uitgeverij. Een inhoudelijke reactie is echter uitgebleven. Vervolgens heeft de kantonrechter de uitspraak van dit vonnis bepaald op heden.

2. De verdere beoordeling

2.1

In het tussenvonnis is het volgende overwogen. Tussen partijen zijn twee overeenkomsten tot stand gekomen. Freshchoi had op grond van die overeenkomsten een betalingsverplichting jegens Rendement Uitgeverij. Vaststaat dat beide overeenkomsten inmiddels zijn opgezegd, maar in geschil is welke bedragen Freshchoi nog verschuldigd is tot de datum waarop de betreffende abonnementen zijn geëindigd. Rendement Uitgeverij is in de gelegenheid gesteld haar vordering op dit punt te verduidelijken en zo mogelijk nader te onderbouwen met stukken.

2.2

Vaststaat dat het abonnement op MT Rendement is opgezegd op 17 oktober 2016. Rendement Uitgeverij stelt dat Freshchoi inzake dit abonnement een betalingsverplichting heeft tot 1 april 2017 en onderbouwt dit als volgt. De eerste abonnementsperiode liep van 1 augustus 2016 tot 1 november 2016, met een opzegtermijn van één maand voor de vervaldatum van het abonnement. Aangezien Freshchoi na 1 oktober 2016 is opgezegd, is het abonnement conform de algemene voorwaarden van Rendement Uitgeverij voor vijf maanden verlengd.

2.3

Vaststaat dat het abonnement op Marketing Rendement op 30 april 2018 is opgezegd. Rendement Uitgeverij stelt dat Freshchoi inzake dit abonnement een betalingsverplichting heeft tot 1 april 2019 en onderbouwt dit als volgt. De eerste abonnementsperiode liep van 1 augustus 2016 tot 1 november 2016, met een opzegtermijn van één maand voor de vervaldatum van het abonnement. Conform de algemene voorwaarden wordt het abonnement bij geen of niet-tijdige opzegging stilzwijgend verlengd, eerst met vijf maanden en vervolgens steeds met 12 maanden. De overeenkomst is opgezegd na de ingangsdatum van de vierde abonnementsperiode, waardoor het abonnement is beëindigd per 1 april 2019.

2.4

Freshchoi is in de gelegenheid gesteld op voornoemde onderbouwing van Rendement Uitgeverij te reageren. Zij heeft eenmaal uitstel gevraagd voor een inhoudelijke reactie, maar deze reactie is uitgebleven. De kantonrechter gaat daarom uit van de juistheid van de door Rendement Uitgeverij geschetste gang van zaken. Daarom staat vast dat Freshchoi inzake het abonnement op MT Rendement een betalingsverplichting heeft tot 1 april 2017 en met betrekking tot het abonnement op Marketing Rendement tot 1 april 2019.

2.5

De vordering van Rendement Uitgeverij heeft betrekking op de navolgende zes facturen.

2.6

Factuur 36215641 ten bedrage van € 104,94 inclusief btw heeft betrekking op de vakbladen MT Rendement tot april 2017. Dit deel van de vordering is dus toewijsbaar.

2.7

Factuur 36215642 ten bedrage van € 104,94 inclusief btw heeft betrekking op de vakbladen Markering Rendement tot april 2017. Dit deel van de vordering is dus eveneens toewijsbaar.

2.8

Factuur 38104662 ten bedrage van € 41,14 inclusief btw heeft betrekking op de bewaarband en het online archief inzake het abonnement op Marketing Rendement. Dit deel van de vordering is dus toewijsbaar.

2.9

Factuur 38112032 ten bedrage van € 226,84 inclusief btw heeft betrekking op de vakbladen Marketing Rendement tot januari 2019. Dit deel van de vordering is dus toewijsbaar.

2.10

Factuur 38123980 ten bedrage van € 51,43 inclusief btw heeft betrekking op het Rendement Premium abonnement tot augustus 2018. Rendement Uitgeverij heeft echter niet gesteld dat Freshchoi een premium-abonnement heeft afgesloten. Dit deel van de vordering is daarom niet toewijsbaar.

2.11

Factuur 38138636 ten bedrage van € 346,43 inclusief btw heeft betrekking op de vakbladen Marketing Rendement tot april 2019. Dit deel van de vordering is dus toewijsbaar.

2.12

Conclusie is dat de vordering van Rendement Uitgeverij tot betaling van de hoofdsom wordt toegewezen tot een bedrag van € 824,29 (€ 104,94 + € 104,94 + € 41,14 + € 226,84 + € 346,43).

2.13

Freshchoi heeft de verschuldigdheid van de contractuele rente betwist. Het lag daarom op de weg van Rendement Uitgeverij om haar stelling dat partijen een contractuele rente van 1% per maand zijn overeengekomen, nader te onderbouwen. Zij heeft dit niet gedaan. De vordering tot betaling van de contractuele rente wordt daarom afgewezen.

2.14

Tegen de gevorderde wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW is geen verweer gevoerd. Dit deel van de vordering zal daarom worden toegewezen, met dien verstande dat de wettelijke rente berekend dient te worden over het toegewezen deel van de hoofdsom.

2.15

Rendement Uitgeverij maakt tevens aanspraak op een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Rendement Uitgeverij heeft, rekening houdende met de betwisting van Freshchoi, onvoldoende onderbouwd waarom Freshchoi buitengerechtelijke kosten verschuldigd is op basis van de algemene voorwaarden. Op grond van de wet is Freshchoi wel buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, als Rendement Uitgeverij haar een aanmaning heeft gestuurd en Freshchoi naar aanleiding daarvan niet tot betaling is overgegaan. Freshchoi heeft niet betwist dat zij de bij dagvaarding overgelegde aanmaningen heeft ontvangen. Het gevorderde bedrag van € 131,36 aan buitengerechtelijke incassokosten zal dus worden toegewezen.

2.16

Freshchoi zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

3. De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt Freshchoi aan Rendement Uitgeverij te betalen een bedrag van € 955,65, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119a BW over € 824,29 vanaf 4 maart 2020 tot aan de dag van algehele voldoening;

veroordeelt Freshchoi in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Rendement Uitgeverij vastgesteld op € 499,- aan griffierecht, € 87,98 aan dagvaardingskosten en € 561,- aan salaris voor de gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.R. Roukema en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

43416