Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:1292

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
15-01-2021
Datum publicatie
18-02-2021
Zaaknummer
FT EA 16/90
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Tekortkomingen zijn hersteld. Schuldenaar heeft aan alle verplichtingen binnen de schuldsaneringsregeling voldaan. Verkorting van de termijn schuldsaneringsregeling ex artikel 349a Faillissementswet.

Wetsverwijzingen
Faillissementswet 349a
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team insolventie

verkorting termijn schuldsaneringsregeling ex artikel 349a Faillissementswet

insolventienummer : [nummer]

uitspraakdatum: 15 januari 2021

In de schuldsaneringsregeling van:

[naam] ,

[adres]

[woonplaats] ,

schuldenaar,

bewindvoerder: R.I. de Jong,

verwijst de rechter-commissaris naar het verzoek van de bewindvoerder van 5 januari 2021..

Bij beschikking van 27 december 2018 is de termijn van de schuldsaneringsregeling verlengd met twee jaar, derhalve tot 16 maart 2021, om schuldenaar in de gelegenheid te stellen de boedelachterstand en de nieuwe schuld aan de Belastingdienst te voldoen.

In zijn verzoek van 5 januari 2021 heeft de bewindvoerder bericht dat de nieuwe schuld volledig is voldaan en dat sprake ik van een voorstand op de boedelrekening. De bewindvoerder heeft daarom verzocht om de termijn van de schuldsaneringsregeling te verkorten.

Nu de tekortkomingen in de nakoming van de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen door schuldenaar zijn hersteld, zal de termijn van de schuldsaneringsregeling worden verkort.

Gelet op het voorgaande zal als volgt worden beslist.

BESLISSING

De rechter-commissaris:

- stelt de termijn gedurende welke de toepassing van de schuldsaneringsregeling van kracht is vast op vier jaar en tien maanden, ingaande op de dag van de uitspraak tot toepassing van de schuldsaneringsregeling, derhalve tot 16 januari 2021.

Deze beschikking is op 15 januari 2021 gegeven door mr. drs. J.C.A.T. Frima, rechter-commissaris.1

1 Tegen deze uitspraak kan degene aan wie de Faillissementswet dat recht toekent, gedurende vijf dagen na de dag van deze beschikking, hoger beroep instellen. Het hoger beroep kan uitsluitend door een advocaat worden ingesteld bij een verzoekschrift, in te dienen ter griffie van de rechtbank dat van deze zaak kennis moet nemen.