Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:12095

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
08-12-2021
Datum publicatie
10-12-2021
Zaaknummer
C/10/609819 / HA ZA 20-1200
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eindvonnis in vervolg op ECLI:NL:RBROT:2021:4621. Uitleg overeenkomst. Vaststelling schade.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/609819 / HA ZA 20-1200

Vonnis van 8 december 2021

in de zaak van

1. [naam eiser 1],

2. [naam eiser 2],

beiden wonende te [woonplaats eisers] ,

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

advocaat mr. J.P. Groen te Hoorn,

tegen

1. de gewone commanditaire vennootschap naar Belgisch recht

NORDICCONSTRUCT,

kantoorhoudende te Aarschot (België),

2. [naam gedaagde],

wonende te [woonplaats gedaagde] ,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. R.W.J.L. Loonen te Heerlen.

Partijen zullen hierna [naam eiser 1] , [naam eiser 2] , Nordicconstruct en [naam gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 26 mei 2021 (hierna: het tussenvonnis) en de daarin vermelde processtukken;

- de akte na tussenvonnis, tevens houdende (beperkte) vermeerdering van eis van [naam eiser 1] en [naam eiser 2] , met producties;

- de akte na tussenvonnis – specificatie en onderbouwing arbeidskosten van Nordicconstruct en [naam gedaagde] , met producties;

- de antwoordakte van [naam eiser 1] en [naam eiser 2] ;

- de antwoordakte van Nordicconstruct en [naam gedaagde] , met productie;

- de berichten van partijen voor de rol van 15 september 2021, waarbij Nordicconstruct en [naam gedaagde] vragen om een nadere mondelinge behandeling en [naam eiser 1] en [naam eiser 2] daartegen bezwaar maken en verzoeken te mogen reageren op de laatste productie van Nordicconstruct en [naam gedaagde] ;

- het bericht van de rechtbank waarbij het verzoek van Nordicconstruct en [naam gedaagde] is afgewezen en het verzoek van [naam eiser 1] en [naam eiser 2] is toegewezen;

- de akte uitlating productie van [naam eiser 1] en [naam eiser 2] .

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. In aanvulling op het tussenvonnis stelt de rechtbank de volgende feiten vast.

2.2. Bij hun akte na tussenvonnis hebben Nordicconstruct en [naam gedaagde] ter onderbouwing van de in reconventie gevorderde arbeidskosten overgelegd:

  1. een overzicht van de uren die aan de bouw van de woning zijn besteed;

  2. een specificatie van de werkzaamheden aan de ruwbouw door EESTI-WEST OU, de onderneming die deze werkzaamheden heeft verricht (hierna: EESTI);

  3. urenoverzichten (werkfiches) van werknemers van Nordicconstruct met betrekking tot de afbouwwerkzaamheden;

  4. een factuur van € 3.700,- van OBER;

  5. en factuur van € 4.370,- van Bartan Ionel.

2.3. Bij brief van 18 juni 2021 heeft TOP Expertise B.V. (hierna: TOP) de in haar rapport van 11 augustus 2020 vermelde bedragen op verzoek van [naam eiser 1] en [naam eiser 2] gespecificeerd. In de brief van 18 juni 2021 is onder meer het volgende vermeld.

Specificatie van de kosten om de werkzaamheden alsnog uit te laten voeren.

Leveren en plaatsen lijsten op buitenhoeken:

- Aankoop en levering materialen € 350,00

- Opstellen en verplaatsen rolsteiger € 450,00

- Montage lijsten op de buitenhoeken, 10 uur x € 60,-- € 600,00

- Afwerken lijsten € 220,00

- Aankoop bevestigingsmaterialen etc. € 160,00

- Voorbereiding en uitvoering, AK en W&R € 140,00

Totaal inclusief btw € 1.920,00

Aanbrengen dakoverstekken erkers:

- Aankoop en levering materialen € 560,00

- Opstellen en verplaatsen rolsteiger € 450,00

- Montage dakoverstekken, 14 uur x € 60,-- € 840,00

- Afwerken dakoverstekken € 240,00

- Aankoop bevestigingsmaterialen etc. € 160,00

- Voorbereiding en uitvoering, AK en W&R € 150,00

Totaal inclusief btw € 2.400,00

Plaatsen hek en leuning terras verdieping:

- Aankoop en levering materialen € 860,00

- Opstellen rolsteiger € 250,00

- Montage hekwerk en leuning, 24 uur x € 60,-- € 1.440,00

- Aankoop bevestigingsmaterialen etc. € 180,00

- Voorbereiding en uitvoering, AK en W&R € 150,00

Totaal inclusief btw € 2.880,00

Plaatsen terrassen om de woning:

- Aankoop en levering materialen, ca. 25 m² x € 30,-- € 750,00

- Montage , incl. uitvullen ondergrond, 60 uur x € 60,-- € 3.600,00

- Aankoop bevestigingsmaterialen etc. € 250,00

- Voorbereiding en uitvoering, AK en W&R € 200,00

Totaal inclusief btw € 4.800,00

Leveren en aanbrengen meerpuntssluiting 5 deuren:

- Opgave offerte HONKA € 5.383,00

Leveren en aanbrengen meerpuntssluiting draairamen:

- Aankoop meerpuntssluitingen en bevestigingsmaterialen € 1.200,00

- Aankoop nieuwe ramen € 1.700,00

- Montage en glas overzetten, 24 uur x € 60,-- € 1.440,00

- Voorbereiding en uitvoering, AK en W&R € 160,00

Totaal inclusief btw € 4.500,00

Specificatie van de kosten om de gebreken te herstellen

Vervangen trap naar eerste verdieping:

- Demonteren bestaande trap, 6 uur x € 60,-- € 360,00

- Leveren nieuwe trap € 1.560,00

- Plaatsen en afwerken trap, 8 uur x € 60,-- € 480,00

- Voorbereiding en uitvoering, AK en W&R € 100,00

Totaal inclusief btw € 2.500,00

Afwerken binnenkozijnen:

- Aankoop aftimmerlatten € 110.00

- Aanbrengen aftimmerlatten, 8 uur x € 60,-- € 480,00

- Voorbereiding en uitvoering, AK en W&R € 50,00

Totaal inclusief btw € 640,00

Verrekenen vloerophoging: (reeds uitgevoerd door uw cliënten)

- Aankoop materialen, steen, specie etc. € 280,00

- Maatvoering en aanbrengen ophoging, 12 uur x € 60,-- € 720,00

Totaal inclusief btw € 1.000,00

Herstellen plafond slaapkamer:

- Aankoop materialen € 40,00

- Herstellen plafonds, 3 uur x € 60,-- € 180,00

- Voorbereiding en uitvoering, AK en W&R € 50,00

Totaal inclusief btw € 270,00

Gevelkozijnen aan de onderzijde verlengen:

- Aankoop materialen € 50,00

- Herstellen plafonds, 5 uur x € 60,-- € 300,00

- Voorbereiding en uitvoering, AK en W&R € 50,00

Totaal inclusief btw € 400,00

Woning voorzien van letselveilig glas:

- Aankoop letselvrijglas € 1.540,00

- Verwijderen en afvoeren bestaand glas, 4 uur x € 60,-- € 240,00

- Plaatsen nieuw glas, 8 uur x € 60 € 480,00

- Aankoop klein materiaal, glaslatten, etc. € 160,00

- Voorbereiding en uitvoering, AK en W&R € 180,00

Totaal inclusief btw € 2.600,00

Stalen poten onder de pilaren bevestigen:

- Gaten boren en bevestiging, 4 uur x € 60,-- € 240,00

- Voorbereiding en uitvoering, AK en W&R € 40,00

Totaal inclusief btw € 280,00

Aanbrengen ontbrekende ondervorsten:

- Aankoop ondervorsten € 80,00

- Aanbrengen ondervorst, 1 uur x € 60,-- € 60,00

Totaal inclusief btw € 140,00

Vervangen beschadigde dakpannen:

- Aankoop pannen € 220,00

- Pannen vervangen, 3 uur x € 60,-- € 180,00

- Voorbereiding en uitvoering, AK en W&R € 50,00

Totaal inclusief btw € 450,00

Openingen in de gevels afwerken:

- Aankoop aftimmerhout € 60,00

- Aanbrengen aftimmeringen, 8 uur x € 60,-- € 480,00

- Voorbereiding en uitvoering, AK en W&R € 60,00

Totaal inclusief btw € 600,00

Aanpassen kilgoten

- Aankoop pannen € 190,00

- Pannen zagen en vervangen, 5 uur x € 60,- € 300,00

- Voorbereiding en uitvoering, AK en W&R € 50,00

Totaal inclusief btw € 540,00

Voornoemde herstelkosten zijn gebaseerd op onze opname van 6 juli 2020 op locatie. Wij kunnen niet beoordelen of de situatie in de tussenliggende periode is verslechterd en mogelijk uitgebreider herstel moet plaatsvinden.

Zoals bekend zijn de prijzen van arbeid en materialen het laatste jaar explosief gestegen, prijsverhogingen van 40 % op materialen zijn hierbij geen uitzonderingen.

Op basis van onze ervaringen ramen wij dat de eerder door ons geraamde herstelkosten en middels deze brief gespecificeerd, gemiddeld 20 % duurder zijn geworden vanwege de huidige economische omstandigheden.”

2.4. Bij brief van 30 augustus 2021 heeft E.S.A.-bvba (hierna: ESA) op verzoek van Nordicconstruct en [naam gedaagde] de kosten van voltooiing van de woning en schadeherstel geraamd. In deze brief is onder meer het volgende vermeld (het beeldmateriaal uit de brief is niet overgenomen).

1. Kosten voor het voltooien van de werkzaamheden

• Leveren en plaatsen lijsten op buitenhoeken erkers.

- Aantal lopende meters: ca 10m - betreft 4 hoeken van elk +/- 2.50 waarvan enkel de montage nog moet gebeuren

- Materiaal is aanwezig op de werf

- Werkuren plaatsing: 2 u x 45€/u 90€ excl btw

• Aanbrengen dak overstekken erkers (…)

- Onderaan oversteek: aantal m²: ca 10 lm x 0.3 = 3m²

- Boezemplank: 10 lm

- Materiaal aanwezig (…)

- Werkuren plaatsing: 1,5 dag 2 personen = 24u x 45€/u 1.080€ excl btw

• Plaatsen hek en leuning terras verdieping

- Alle ballustrades zijn reeds voorbereid (gezaagd en geboord op maat (…))

- Materialen aanwezig

- Werkuren plaatsing: 1,5 dag 2 personen = 24u x 45€/u 1.080€ excl btw

• Plaatsen terrassen om de woning

- Aantal m²: 36,5m²

- Materiaal aanwezig (…)

- Werkuren plaatsing: 3 dagen met 2 personen: 48u x 45€/u 2.160€ excl btw

• Leveren en aanbrengen meerpuntssluiting deuren

- 5 stuks

- Prijsaanvraag: www.veiligheids-sloten.nl

- Offerte opgevraagd 1.446€ excl btw

• Leveren en aanbrengen meerpuntssluiting draairamen

- Huidige hendels kunnen vervangen worden door hendels met sloten zodat de ramen gesloten kunnen worden

- Prijs: 60€/hendel + plaatsing = 100 €

- Aantal (enkel voor beneden terras achteraan) 4 stuks 400€ excl btw

• Plinten plaatsen tussen plafonds en wanden

- Aantal lopende meters: ca 80 lm

- Materiaal aanwezig

- Werkuren plaatsing: 7,5€/lm 600€ excl btw

TOTAAL BEDRAG VOLTOOIEN VAN DE WERKZAAMHEDEN: 6.856,00 € excl btw

8.295,76 € incl btw (21 %)

2. Herstelkosten

Bij de door Top Expertise geraamde herstelkosten zijn er een aantal herstellingen/aanpassingen die moeten gebeuren maar die niet aangerekend kunnen worden aan Nordic Construct.

Het betreft vooral de aanpassingen noodzakelijk omdat de vloerpas niet overeenkomt met de plannen.

De vloer en de afwerking ervan werden immers uitgevoerd door of in opdracht van [naam eiser 2] - [naam eiser 1]

• Vervangen trap naar eerste verdieping

De trap werd reeds van in het begin mee geleverd in het bouwpakket (afmetingen waren gekend). [naam eiser 2] - [naam eiser 1] heeft zelf de isolatie/chape/vloerafwerking voor zijn rekening (…) genomen zodat Nordic Construct niet aansprakelijk gesteld kan worden voor het niveauverschil van de trap met het verdiep.

Technisch zijn er geen mankementen aan de trap. 0 excl btw

• Afwerken binnenkozijnen

De omkastingen van de ramen zijn afgewerkt. 0 excl tbw

• Verrekenen vloerophoging

Zoals hoger aangegeven werd de onderbouw (fundering en vloer) en de vloerafwerking door de bouwheer aanbesteed(…) bij een andere aannemer zodat Nordic Construct hiervoor niet verantwoordelijk gesteld kan worden. 0 excl btw

• Herstellen plafond slaapkamer.

Schroten zijn licht getrokken. Aanpassingen worden geraamd op

- 2,5 werkuren x 45€/u met 2 personen 225€ excl btw

• Gevelkozijnen aan de onderzijde verlengen

Dit is een gevolg van het foutief uitvoeren van de vloerafwerking die niet in de aanneming van Nordic Construct zat. 0€ excl btw

• Woning voorzien van letsel veilig glas

In het contract is hier totaal niet over gesproken en zodoende ook niet besteld

Vervanging glas door gelaagd glas 2.150,00 excl btw

• Stalen poten onder de pilaren bevestigen

De regelsteunen dienen nog gelast te worden op de stalen steunen.

- Aantal: 12 stuks

- Afmetingen regelsteun: ca 150mm in het vierkant. Volledig aflassen is niet aangewezen gezien risico op vervormen.

- Laswerk: 3,5u x 45€/u 158€ excl btw

• Aanbrengen ontbrekende ondervorsten

- 2 stuks

- Materiaal en werkuren (1/2 u) 55€ excl btw

• Vervangen beschadigde dakpannen

- 15 stuks huguenot leikleur 1,40(…)€/stuk

- Materiaal en werkuren (2u aan 45€/u) 111€ excl btw

• Opening in de gevels afwerken.

- Het betreft hier het plaatsen van ventilatieroosters 2 stuks

- Afmetingen ca 200/200mm

- Materiaal aanwezig

- Werkuren 2,5u x 45€/u 112,5€ excl btw

• Aanpassen kilgoten

Gezien de geringe dakhelling zijn deze breder dan normaal.

Rechtslijpen van de dakpannen dient nog te gebeuren als correctie

Geen materialen

Werkuren 3u x 45€/u 135€ excl btw

TOTAAL BEDRAG CORRECTIES : 2.946,50 € excl btw

3.565,27 € incl btw (21 %)

Het totale bedrag aan nog uit te voeren werken en correcties komt dan op:

6.856,00 € + 2.946,50 € = 9.802,5 excl btw

Bij deze wil ik benadrukken dat naar eindverantwoordelijkheid en garanties het meest logisch is dat Nordic Construct de kans krijgt deze werken zelf uit te voeren.”

3. De verdere beoordeling

vordering A in conventie

eiswijziging

3.1.

In hun akte na tussenvonnis hebben [naam eiser 1] en [naam eiser 2] naar voren gebracht dat zij de in 3.1 onder A van het tussenvonnis omschreven vordering (hierna: vordering A) met € 4.190,- willen vermeerderen, tot € 43.883,-. Daaraan leggen zij ten grondslag dat sprake is van sterke prijsstijgingen, wat aanleiding geeft een aantal gevorderde bedragen met 100% te verhogen. [naam eiser 1] en [naam eiser 2] vinden deze eisvermeerdering redelijk omdat hun schade anders onvoldoende gecompenseerd zou worden.

3.2.

Nordicconstruct en [naam gedaagde] weerspreken deze eisvermeerdering in hun antwoordakte op zowel formele als inhoudelijke gronden.

3.3.

Als uitgangspunt geldt dat het partijdebat na een tussenvonnis beperkt dient te blijven tot de geschilpunten waarover partijen zich na dat tussenvonnis nader mogen uitlaten. Dit uitgangspunt vloeit voort uit de beginselen van een goede procesorde en het belang van een goede proceseconomie. Uit het tussenvonnis volgt niet dat een eisvermeerdering na tussenvonnis nog toelaatbaar is.

Het maken van een uitzondering op dit uitgangspunt kan [naam eiser 1] en [naam eiser 2] inhoudelijk gezien niet baten. Daarbij weegt mee dat Nordicconstruct en [naam gedaagde] terecht opmerken dat [naam eiser 1] en [naam eiser 2] met het overleggen van twee publicaties onvoldoende hebben onderbouwd dat de prijzen van alle posten waarop hun eisvermeerdering betrekking heeft na de dagvaarding (of na de mondelinge behandeling op 20 april 2021) zeer sterk en zelfs met 100% zijn gestegen. Bovendien wijzen Nordicconstruct en [naam gedaagde] niet ten onrechte op de schadebeperkingsplicht van [naam eiser 1] en [naam eiser 2] . Als de/alle prijzen zeer sterk stijgen, had het op hun weg gelegen om tot herstel van de schade en afbouw van de woning over te gaan en daarmee niet lange tijd te blijven wachten.

3.4.

Het toestaan van de gevraagde wijziging van vordering A kan gelet op het voorgaande niet tot toewijzing van een hoger bedrag aan [naam eiser 1] en [naam eiser 2] leiden. Zij hebben dan ook geen belang bij het maken van een uitzondering op het in 3.3 geformuleerde uitgangspunt. Wijziging van vordering A wordt daarom niet toegestaan. De rechtbank doet dan ook recht op vordering A zoals weergegeven in 3.1 van het tussenvonnis.

de gestelde schade van € 23.623,-

3.5.

[naam eiser 1] en [naam eiser 2] vorderen € 23.623,- aan schadevergoeding in verband met niet uitgevoerde werkzaamheden (zie 3.2 van het tussenvonnis).

3.6.

In het tussenvonnis is onder 4.24 geoordeeld dat [naam eiser 1] en [naam eiser 2] geen aanspraak kunnen maken op € 1.740,- in verband met het plaatsen van plinten tussen de plafonds en de wanden. In hun akte na tussenvonnis zijn [naam eiser 1] en [naam eiser 2] daar ook van uitgegaan. Nadat ESA in haar rapport (desondanks) een bedrag had genoemd in verband met deze post, hebben [naam eiser 1] en [naam eiser 2] in hun akte uitlaten productie naar voren gebracht dat een vergoeding op dit punt passend is. Hiermee gaan [naam eiser 1] en [naam eiser 2] voorbij aan het in het tussenvonnis gegeven oordeel dat deze post niet voor vergoeding in aanmerking komt. De rechtbank blijft bij dat oordeel, reeds omdat [naam eiser 1] en [naam eiser 2] niet stellen en onderbouwen dat is voldaan aan de in de rechtspraak gestelde (strenge) eisen om van dat oordeel terug te komen.

3.7.

In 4.13 tot en met 4.22 van het tussenvonnis is geoordeeld dat [naam eiser 1] en [naam eiser 2] aanspraak kunnen maken op vergoeding van de kosten voor (a) leveren en plaatsen lijsten op buitenhoeken, (b) aanbrengen dakoverstekken erkers, (c) plaatsen hek en leuning terras verdieping, (d) plaatsen terrassen om de woning, (e) leveren en aanbrengen meerpuntssluiting 5 deuren en (f) leveren en aanbrengen meerpuntssluiting draairamen. [naam eiser 1] en [naam eiser 2] zijn in de gelegenheid gesteld de in dit verband gevorderde bedragen nader te onderbouwen. Dat hebben zij gedaan met de in 2.3 vermelde brief van TOP, waarin de verschillende gevorderde bedragen zijn uitgesplitst.

Nordicconstruct en [naam gedaagde] achten het rapport van 11 augustus 2020 van TOP en haar brief van 18 juni 2021 ondeugdelijk. Zij wijzen erop dat het onderzoek van TOP buiten aanwezigheid van Nordicconstruct heeft plaatsgevonden. In reactie hierop herhalen [naam eiser 1] en [naam eiser 2] hun stelling dat [naam gedaagde] is uitgenodigd aanwezig te zijn bij het onderzoek van TOP en dat hij drie kwartier te laat is verschenen. Naar de rechtbank begrijpt, heeft TOP zijn komst niet afgewacht. Deze gang van zaken is door Nordicconstruct en [naam gedaagde] niet weersproken en geeft geen grond voor het oordeel dat TOP onzorgvuldig te werk is gegaan, ook nu Nordicconstruct en [naam gedaagde] niet stellen dat sprake was van overmacht of dat zij TOP tijdig hebben verzocht de komst van [naam gedaagde] af te wachten. De brief van 18 juni 2021 van TOP houdt niet meer in dan een specificatie van de bedragen uit het rapport van 11 augustus 2020. Nordicconstruct en [naam gedaagde] onderbouwen niet waarom TOP hen had moeten betrekken bij het opstellen van deze brief. Evenmin onderbouwen zij waarom het opmerkelijk is dat het rapport en de brief van TOP exact overeenkomen met door [naam eiser 1] en [naam eiser 2] vermelde bedragen; dat is eerder logisch. Voor zover Nordicconstruct en [naam gedaagde] beogen te stellen dat [naam eiser 1] en [naam eiser 2] bepaalde bedragen al vermeldden voordat TOP die bedragen rapporteerde, is deze stelling niet onderbouwd. Dat TOP niet onafhankelijk en niet deskundig zou zijn, onderbouwen Nordicconstruct en [naam gedaagde] evenmin. Daargelaten of een door een partij ingeschakelde deskundige onpartijdig moet zijn, volgt uit de stellingen van Nordicconstruct en [naam gedaagde] niet dat TOP zich partijdig heeft opgesteld.

Er is dus geen reden om het rapport en de brief van TOP ter zijde te leggen. Met deze stukken hebben [naam eiser 1] en [naam eiser 2] de door hen gevorderde bedragen voldoende toegelicht.

3.8.

Nordicconstruct, [naam gedaagde] en ESA stellen verder dat Nordicconstruct in staat moet worden gesteld de volgens de rechtbank noodzakelijke werkzaamheden zelf te verrichten. In 4.21 van het tussenvonnis is geoordeeld dat Nordicconstruct in verzuim is geraakt en dat [naam eiser 1] en [naam eiser 2] aan Nordicconstruct mochten meedelen dat zij niet langer nakoming van de overeenkomst wensten, maar vervangende schadevergoeding. [naam eiser 1] en [naam eiser 2] waren dan ook niet gehouden in te gaan op het aanbod van Nordicconstruct om enkele werkzaamheden alsnog te verrichten, aldus het tussenvonnis. Voor zover Nordicconstruct thans aanbiedt alle noodzakelijke werkzaamheden zelf te verrichten, doet dat niet af aan het in het tussenvonnis gegeven oordeel. Nordicconstruct en [naam gedaagde] stellen en onderbouwen ook niet waarom de rechtbank op dit punt zou moeten terugkomen van het tussenvonnis.

3.9.

De rechtbank gaat nu in op de gevorderde bedragen.

(a) leveren en plaatsen lijsten op buitenhoeken

3.10.

De in dit verband gevorderde € 1.920,- bestaat onder meer uit (€ 350,- plus € 160,- is) € 510,- aan materiaalkosten. ESA stelt dat de materialen al aanwezig zijn op de bouwplaats. Hiermee gaat ESA eraan voorbij dat in 4.14 van het tussenvonnis is geoordeeld dat de betreffende materialen niet zijn geleverd en dat dit een tekortkoming is in de nakoming van de verbintenissen van Nordicconstruct uit de (in 2.3 van het tussenvonnis omschreven) overeenkomst. Gelet hierop en nu Nordicconstruct niet motiveert waarom het tussenvonnis op dit punt onjuist zou zijn, zijn de materiaalkosten toewijsbaar.

3.11.

In de specificatie van TOP zijn voorts bedragen vermeld voor (-) het opstellen en verplaatsen van een rolsteiger, (-) het afwerken van de lijsten en (-) voorbereiding en uitvoering (algemene kosten inclusief een risico- en winstopslag voor de aannemer). Het gaat om (€ 450,- plus € 220,- plus € 140,- is) € 810,-. Hierop hebben Nordicconstruct en [naam gedaagde] niet gereageerd, waarmee is komen vast te staan dat [naam eiser 1] en [naam eiser 2] aanspraak kunnen maken op de betreffende bedragen.

3.12.

De arbeidskosten zijn volgens TOP € 600,- inclusief btw (10 werkuren) en volgens ESA € 90,- exclusief btw (2 werkuren). De rechtbank komt later terug op de arbeidskosten.

3.13.

Toewijsbaar in dit verband is dus (€ 510,- plus € 810,- is) € 1.320,-, te vermeerderen met de arbeidskosten.

(b) aanbrengen dakoverstekken erkers

3.14.

De in dit verband gevorderde € 2.400,- bestaat onder meer uit (€ 560,- plus € 160,- is) € 720,- aan materiaalkosten. ESA stelt dat de materialen al aanwezig zijn op de bouwplaats. Hiermee gaat ESA eraan voorbij dat in 4.14 van het tussenvonnis is geoordeeld dat de betreffende materialen niet zijn geleverd en dat dit een tekortkoming is in de nakoming van de verbintenissen van Nordicconstruct uit de overeenkomst. Dat ESA in haar brief verwijst naar een foto waarop houten planken te zien zijn, is zonder nadere toelichting onvoldoende om van dat oordeel terug te komen. Gelet hierop en nu Nordicconstruct ook niet motiveert waarom het tussenvonnis op dit punt onjuist zou zijn, zijn de materiaalkosten toewijsbaar.

3.15.

In de specificatie van TOP zijn voorts bedragen vermeld voor (-) het opstellen en verplaatsen van een rolsteiger, (-) het afwerken van de overstekken en (‑) voorbereiding en uitvoering (algemene kosten en een risico- en winstopslag). Het gaat om (€ 450,- plus € 240,- plus € 150,- is) € 840,-. Op deze bedragen is niet gereageerd, waarmee is komen vast te staan dat [naam eiser 1] en [naam eiser 2] daarop aanspraak kunnen maken.

3.16.

De arbeidskosten zijn volgens TOP € 840,- inclusief btw (14 werkuren) en volgens ESA € 1.080,- exclusief btw (24 werkuren). De rechtbank komt later terug op de arbeidskosten.

3.17.

Toewijsbaar in dit verband is dus (€ 720,- plus € 840,- is) € 1.560,-, te vermeerderen met de arbeidskosten.

(c) plaatsen hek en leuning terras verdieping

3.18.

De in dit verband gevorderde € 2.880,- bestaat onder meer uit (€ 860,- plus € 180,- is) € 1.040,- aan materiaalkosten. ESA stelt dat de materialen al aanwezig zijn op de bouwplaats. TOP gaat eraan voorbij dat in 4.16 van het tussenvonnis is geoordeeld dat de betreffende materialen zijn geleverd. In hun antwoordakte na tussenvonnis hebben [naam eiser 1] en [naam eiser 2] niet betoogd dat dit oordeel onjuist is en hebben zij evenmin als TOP toegelicht waarom desondanks (nog steeds) materiaalkosten worden gevorderd. Pas in hun akte uitlaten productie hebben [naam eiser 1] en [naam eiser 2] gesteld dat niet alle benodigde materialen zijn geleverd en dat de wel geleverde materialen zo lang buiten hebben gelegen dat deze onbruikbaar zijn geworden. Het had op de weg van [naam eiser 1] en [naam eiser 2] gelegen om deze stellingen eerder in te nemen en in elk geval om deze stellingen te onderbouwen, wat zij niet hebben gedaan. De gevorderde materiaalkosten zijn daarom niet toewijsbaar.

3.19.

In de specificatie van TOP zijn voorts bedragen vermeld voor (-) het opstellen van een rolsteiger en (-) voorbereiding en uitvoering (algemene kosten en een risico- en winstopslag). Het gaat om (€ 250,- plus € 150,- is) € 400,-. Op deze bedragen is niet gereageerd, waarmee is komen vast te staan dat [naam eiser 1] en [naam eiser 2] daarop aanspraak kunnen maken.

3.20.

De arbeidskosten zijn volgens TOP € 1.440,- inclusief btw (24 werkuren) en volgens ESA € 1.080,- exclusief btw (24 werkuren). De rechtbank komt later terug op de arbeidskosten.

3.21.

Toewijsbaar in dit verband is dus € 400,-, te vermeerderen met de arbeidskosten.

(d) plaatsen terrassen om de woning

3.22.

De in dit verband gevorderde € 4.800,- bestaat onder meer uit (€ 750,- plus € 250,- is) € 1.000,- aan materiaalkosten. ESA stelt dat de materialen al aanwezig zijn op de bouwplaats. TOP gaat eraan voorbij dat in 4.16 van het tussenvonnis is geoordeeld dat de betreffende materialen zijn geleverd. In hun antwoordakte na tussenvonnis hebben [naam eiser 1] en [naam eiser 2] niet betoogd dat dit oordeel onjuist is en hebben zij evenmin als TOP toegelicht waarom desondanks (nog steeds) materiaalkosten worden gevorderd. Pas in hun akte uitlaten productie hebben [naam eiser 1] en [naam eiser 2] gesteld dat niet alle benodigde materialen zijn geleverd en dat de wel geleverde materialen zo lang buiten hebben gelegen dat deze onbruikbaar zijn geworden. Het had op de weg van [naam eiser 1] en [naam eiser 2] gelegen om deze stellingen eerder in te nemen en in elk geval om deze stellingen te onderbouwen, wat zij niet hebben gedaan. De gevorderde materiaalkosten zijn daarom niet toewijsbaar.

3.23.

In de specificatie van TOP is voorts een bedrag vermeld voor voorbereiding en uitvoering (algemene kosten en een risico- en winstopslag). Het gaat om € 200,-. Op dit bedrag is niet gereageerd, waarmee is komen vast te staan dat [naam eiser 1] en [naam eiser 2] daarop aanspraak kunnen maken.

3.24.

De arbeidskosten zijn volgens TOP € 3.600,- inclusief btw (60 werkuren) en volgens ESA € 2.160,- exclusief btw (48 werkuren).
Nordicconstruct en [naam gedaagde] betwisten in hun antwoordakte dat de montage van de terrassen en het uitvullen van de ondergrond voor rekening van Nordicconstruct komt. Zij wijzen in dit verband op artikel 12.4 van de overeenkomst, waarin is bepaald dat grondnivellering rondom de woning en verdere tuinafwerking niet valt onder de prijs. In 4.16 van het tussenvonnis heeft de rechtbank geoordeeld dat het plaatsen van de terrassen om de woning tot de overeengekomen werkzaamheden behoort en dat het niet verrichten van deze werkzaamheden een tekortkoming van Nordicconstruct in de nakoming van haar verbintenissen uit de overeenkomst is. Het beroep op artikel 12.4 is geen grond om van dat oordeel terug te komen. Het verder afwerken van een tuin is niet hetzelfde als het plaatsen van een terras en dat geldt ook voor grondnivellering (in algemene zin). Nu het plaatsen van het terras tot de overeengekomen werkzaamheden behoort, geldt in beginsel hetzelfde voor eventuele voorbereidende (grond)werkzaamheden die daarvoor nodig zijn. Waarom dat hier anders zou zijn, heeft Nordicconstruct niet nader onderbouwd. Er is dus geen grond voor het oordeel dat de kosten van de montage van het terras en het uitvullen van de ondergrond niet voor vergoeding in aanmerking komen. Niet is gebleken dat ESA bij haar inschatting van het aantal te werken uren het voorbewerken van de ondergrond in aanmerking heeft genomen. Nordicconstruct heeft ook niet (subsidiair) gesteld dat daarmee minder dan 12 uren zijn gemoeid. De rechtbank gaat daarom uit van in totaal (48 plus 12 is) 60 te werken uren. Zij komt later terug op het uurtarief.

3.25.

Toewijsbaar in dit verband is dus € 200,-, te vermeerderen met de arbeidskosten.

(e) leveren en aanbrengen meerpuntssluiting 5 deuren

3.26.

De in dit verband gevorderde € 5.383,- is gebaseerd op de offerte van HONKA voor nieuwe deuren. In haar rapport van 11 augustus 2020 stelt TOP namelijk dat de geleverde deuren niet geschikt zijn voor meerpuntssluitingen, zodat nieuwe deuren moeten worden geleverd. Nordicconstruct betwist dat nieuwe deuren nodig zijn en meent dat de aanschaf van meerpuntssluitingen volstaat. Hiermee gaat Nordicconstruct eraan voorbij dat in 4.18 en 4.19 van het tussenvonnis is geoordeeld dat de door Nordicconstruct geleverde deuren niet voldoen aan hetgeen [naam eiser 1] en [naam eiser 2] op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mochten verwachten en dat zij aanspraak kunnen maken op een vergoeding van de kosten voor het leveren van deuren die wel aan het Bouwbesluit voldoen. Nordicconstruct heeft niet gesteld en onderbouwd waarom de rechtbank van dit oordeel zou moeten terugkomen. Evenmin heeft zij onderbouwd dat het mogelijk is om de vereiste sluitingen aan te brengen in de geleverde deuren of (subsidiair) betoogd dat nieuwe deuren goedkoper zijn dan TOP stelt. Het gevorderde bedrag van € 5.383,- is dan ook toewijsbaar.

(f) leveren en aanbrengen meerpuntssluiting draairamen

3.27.

De in dit verband gevorderde € 4.500,- bestaat voor (€ 1.200,- plus € 1.700,- is) € 2.900,- uit materiaalkosten. TOP meent dat nieuwe ramen met meerpuntssluitingen aangeschaft moeten worden. Nordicconstruct betwist dit. Hiermee gaat Nordicconstruct eraan voorbij dat in 4.18 en 4.19 van het tussenvonnis is geoordeeld dat de door Nordicconstruct geleverde ramen niet voldoen aan hetgeen [naam eiser 1] en [naam eiser 2] op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mochten verwachten en dat zij aanspraak kunnen maken op een vergoeding van de kosten voor het leveren van ramen die wel aan het Bouwbesluit voldoen. Nordicconstruct heeft niet gesteld en onderbouwd waarom de rechtbank van dit oordeel zou moeten terugkomen. Evenmin heeft zij gemotiveerd betoogd dat nieuwe ramen goedkoper zijn dan TOP stelt, nu [naam eiser 1] en [naam eiser 2] in reactie op de brief van ESA terecht opmerken dat het door ESA voorgestelde alternatief geen meerpuntssluitingen betreft. Het gevorderde bedrag van € 2.900,- aan materiaalkosten is dan ook toewijsbaar.

3.28.

In de specificatie van TOP is voorts een bedrag vermeld voor voorbereiding en uitvoering (algemene kosten en een risico- en winstopslag). Het gaat om € 160,-. Op dit bedrag is niet gereageerd, waarmee is komen vast te staan dat [naam eiser 1] en [naam eiser 2] daarop aanspraak kunnen maken.

3.29.

In het verlengde hiervan heeft Nordicconstruct onvoldoende gemotiveerd betwist dat 24 werkuren nodig zijn om deze tekortkoming te herstellen. Het alternatief van ESA met bijbehorende urenraming gaat uit van een onjuist uitgangspunt (zie 3.27) en Nordicconstruct heeft niet (subsidiair) gesteld en onderbouwd dat het door TOP begrote aantal werkuren onredelijk hoog is. Wel gaat Nordicconstruct uit van een lager uurtarief dan TOP. Daarop zal de rechtbank later ingaan.

3.30.

Toewijsbaar in dit verband is dus (€ 2.900,- plus € 160,- is) € 3.060,-, te vermeerderen met de arbeidskosten.

de gestelde schade van € 9.420,-

3.31.

[naam eiser 1] en [naam eiser 2] vorderen € 9.420,- aan schadevergoeding in verband met herstelwerkzaamheden (zie 3.2 van het tussenvonnis).

vervangen trap, vloerophoging en verlengen gevelkozijnen

3.32.

Dit bedrag omvat onder meer € 2.500,- voor het vervangen van de trap, € 1.000,- voor vloerophoging en € 400,- voor het verlengen van de gevelkozijnen aan de onderzijde, samen € 3.900,-, waarvan € 1.860,- aan arbeidskosten (31 werkuren). ESA begroot deze posten op nihil omdat Nordicconstruct daarvoor niet aansprakelijk zou zijn. Hiermee gaat zij eraan voorbij dat in 4.25 en 4.26 van het tussenvonnis is geoordeeld dat Nordicconstruct gehouden is deze schadeposten te vergoeden, zij het dat [naam eiser 1] en [naam eiser 2] de gevorderde bedragen nader moeten onderbouwen (4.27 tussenvonnis). Nordicconstruct heeft niet onderbouwd waarom de rechtbank van dit oordeel moet terugkomen, met uitzondering van haar opmerking dat de geleverde trap technisch in orde is en dat niet valt in te zien waarom een geheel nieuwe trap nodig is. Deze opmerking leidt niet tot het daarmee beoogde doel, omdat Nordicconstruct niet heeft toegelicht hoe de geleverde trap – die vanwege de vloerophoging niet past – geschikt kan worden gemaakt voor plaatsing. TOP heeft de gevorderde bedragen gespecificeerd en Nordicconstruct heeft die specificaties niet betwist, met dien verstande dat zij rekent met een lager uurtarief. Daarop komt de rechtbank nog terug.

Gelet hierop is in dit verband toewijsbaar (€ 3.900,- min € 1.860,- is) € 2.040,-, te vermeerderen met de arbeidskosten.

afwerken binnenkozijnen

3.33.

TOP begroot hiervoor € 640,-, waarvan € 480,- aan arbeidskosten (8 werkuren). ESA betwist dat deze werkzaamheden nog verricht moeten worden. Ook hiermee gaat ESA voorbij aan het tussenvonnis, waarin is geoordeeld dat (ook) alle andere posten die onder de gevorderde herstelkosten vallen toewijsbaar zijn (zie 4.27). Daarbij komt dat ESA een foto van raamkozijnen bijvoegt, waarover [naam eiser 1] en [naam eiser 2] opmerken dat deze kostenpost ziet op deurkozijnen. Het aantal werkuren is door Nordicconstruct ook niet (subsidiair) betwist en wordt daarom vastgesteld op 8.

Gelet hierop is in dit verband toewijsbaar (€ 640,- min € 480,- is) € 160,-, te vermeerderen met de arbeidskosten.

herstellen plafond slaapkamer

3.34.

TOP begroot deze post op € 270,- inclusief btw. ESA komt tot € 225,- exclusief btw, dat is € 272,25 inclusief btw. Het gevorderde bedrag van € 270,- is dan ook toewijsbaar.

woning voorzien van letselveilig glas

3.35.

TOP begroot deze post op € 2.600,- inclusief btw. ESA komt tot € 2.150,- exclusief btw, dat is € 2.601,50 inclusief btw. Het gevorderde bedrag van € 2.600,- is dan ook toewijsbaar.

stalen poten onder de pilaren bevestigen

3.36.

In de specificatie van TOP is een bedrag van € 40,- vermeld voor voorbereiding en uitvoering (algemene kosten en een risico- en winstopslag). Op dit bedrag is niet gereageerd, waarmee is komen vast te staan dat [naam eiser 1] en [naam eiser 2] daarop aanspraak kunnen maken.

3.37.

De arbeidskosten zijn volgens TOP € 240,- inclusief btw (4 werkuren) en volgens ESA € 158,- exclusief btw (3,5 werkuren). De rechtbank komt later terug op de arbeidskosten.

3.38.

Toewijsbaar in dit verband is dus € 40,-, te vermeerderen met de arbeidskosten.

aanbrengen ontbrekende ondervorsten

3.39.

In de specificatie van TOP is € 80,- inclusief btw aan materiaalkosten vermeld. ESA komt op € 32,50 exclusief btw, dat is € 39,33 inclusief btw. Nu ESA niet toelicht waarom volgens haar twee ondervorsten nodig zijn en TOP met verwijzing naar een foto stelt dat meer ondervorsten nodig zijn, zal de rechtbank de gevorderde materiaalkosten toewijzen.

3.40.

De arbeidskosten zijn volgens TOP € 60,- inclusief btw (1 werkuur) en volgens ESA € 22,50 exclusief btw (0,5 werkuur). Nu meer ondervorsten moeten worden aangebracht dan ESA meent, gaat de rechtbank uit van één werkuur. De rechtbank komt nog terug op het uurtarief.

3.41.

Toewijsbaar in dit verband is dus € 80,-, te vermeerderen met de arbeidskosten.

vervangen beschadigde dakpannen

3.42.

In de brief van 18 juni 2021 van TOP is € 220,- inclusief btw aan materiaalkosten vermeld. ESA komt op € 21,- exclusief btw en vermeldt daarbij dat het gaat om vijftien dakpannen huguenot leikleur van € 1,40 per stuk. [naam eiser 1] en [naam eiser 2] weerspreken niet dat vijftien dakpannen volstaan en weerspreken evenmin de geschiktheid van de door ESA vermelde soort dakpan. Wel vragen zij zich af of de door ESA vermelde prijs reëel is. Dat is onvoldoende om ESA op dit punt niet te volgen, nu het op de weg van [naam eiser 1] en [naam eiser 2] had gelegen om te onderbouwen waarom deze dakpan volgens hen duurder is. De rechtbank wijst daarom € 21,- exclusief btw aan materiaalkosten toe, dat is € 25,41 inclusief btw.

3.43.

In de specificatie van TOP is een bedrag van € 50,- vermeld voor voorbereiding en uitvoering (algemene kosten en een risico- en winstopslag). Op dit bedrag is niet gereageerd, waarmee is komen vast te staan dat [naam eiser 1] en [naam eiser 2] daarop aanspraak kunnen maken.

3.44.

De arbeidskosten zijn volgens TOP € 180,- inclusief btw (3 werkuren) en volgens ESA € 90,- exclusief btw (2 werkuren). De rechtbank komt hier nog op terug.

3.45.

Toewijsbaar in dit verband is dus (€ 25,41 plus € 50,- is) € 75,41, te vermeerderen met de arbeidskosten.

openingen in de gevels afwerken

3.46.

TOP begroot deze post op € 600,- inclusief btw (waarvan € 480,- aan arbeidskosten), ESA op € 112,50 exclusief btw. [naam eiser 1] en [naam eiser 2] merken terecht op dat ESA in dit verband ten onrechte uitgaat van het plaatsen van twee ventilatieroosters; het gaat om aftimmeringen. Daarmee is het gevorderde bedrag als onvoldoende gemotiveerd weersproken toewijsbaar met inbegrip van het door TOP gehanteerde aantal werkuren (8), afgezien van de discussie over het uurtarief.

3.47.

Toewijsbaar in dit verband is (€ 600,- min € 480,- is) € 120,-, te vermeerderen met de arbeidskosten.

aanpassen kilgoten

3.48.

TOP begroot € 190,- voor de aankoop van dakpannen, volgens ESA is er geen materiaal nodig. [naam eiser 1] en [naam eiser 2] merken terecht op dat ESA dit standpunt niet onderbouwt. Dat had wel op haar weg gelegen, omdat TOP in haar rapport van 11 augustus 2020 heeft toegelicht dat de pannen dichter op elkaar moeten worden aangebracht (de rechtbank begrijpt: er zijn meer dakpannen nodig). ESA weerspreekt dat niet gemotiveerd. Evenmin betwist Nordicconstruct (subsidiair) de prijs van deze dakpannen. De gevorderde € 190,- is dus toewijsbaar.

3.49.

In de specificatie van TOP is een bedrag van € 50,- vermeld voor voorbereiding en uitvoering (algemene kosten en een risico- en winstopslag). Op dit bedrag is niet gereageerd, waarmee is komen vast te staan dat [naam eiser 1] en [naam eiser 2] daarop aanspraak kunnen maken.

3.50.

De arbeidskosten zijn volgens TOP € 300,- inclusief btw (5 werkuren) en volgens ESA € 135,- exclusief btw (3 werkuren). Daarbij houdt ESA, gelet op 3.48 ten onrechte, geen rekening met de noodzaak om nieuwe dakpannen te plaatsen, waarmee extra tijd is gemoeid. De rechtbank ziet hierin aanleiding om als onvoldoende gemotiveerd betwist uit te gaan van de door TOP begrote 5 werkuren en komt nog terug op het uurtarief.

3.51.

Toewijsbaar in dit verband is dus (€ 190,- plus € 50,- is) € 240,-, te vermeerderen met de arbeidskosten.

arbeidskosten

3.52.

Met het voorgaande zijn alle posten besproken waarop de brieven van TOP en ESA betrekking hebben. Wat betreft de arbeidskosten zijn er nog twee aspecten waarover partijen van mening verschillen, namelijk het uurtarief en in een aantal gevallen ook het aantal benodigde werkuren.

uurtarief

3.53.

TOP rekent met een uurtarief van € 60,- inclusief btw. ESA rekent met een uurtarief van € 45,- exclusief btw, dat is € 54,45 inclusief btw. Het enkele feit dat [naam eiser 1] en [naam eiser 2] in hun akte uitlaten productie opmerken dat het verschil gering is en dat zij hier daarom niet verder op ingaan, is onvoldoende om te concluderen dat zij het door TOP in rekening gebrachte uurtarief hebben prijsgegeven.

[naam eiser 1] en [naam eiser 2] hebben ter onderbouwing van hun stelling dat het rapport van TOP een goede inschatting van de kosten geeft twee offertes overgelegd. Beide offertes zijn weinig specifiek en één van de offertes vermeldt geen uurloon. Uit de andere offerte, de goedkoopste van de twee, blijkt dat de betreffende aannemer een uurtarief hanteert van € 50,- exclusief btw, dat is € 61,- inclusief btw.

Nu de door [naam eiser 1] en [naam eiser 2] overgelegde offerte een aanwijzing vormt dat het door TOP gehanteerde uurtarief redelijk is, Nordicconstruct die redelijkheid niet betwist en ESA in haar reactie op het rapport van TOP ook niet uitlegt waarom zij met een lager uurtarief rekent, zal de rechtbank uitgaan van het door TOP gehanteerde uurtarief.

aantal werkuren

3.54.

Op grond van het voorgaande is komen vast te staan dat de volgende aantallen werkuren voor vergoeding in aanmerking komen.

omschrijving

aantal uren

vindplaats

plaatsen hek en leuning terras verdieping

24

3.20

plaatsen terrassen om de woning

60

3.24

leveren en aanbrengen meerpuntssluiting draairamen

24

3.29

trap, vloerophoging en gevelkozijnen

31

3.32

afwerken binnenkozijnen

8

3.33

aanbrengen ontbrekende ondervorsten

1

3.40

openingen in de gevels afwerken

8

3.46

aanpassen kilgoten

5

3.50

Het totaal van deze uren is 161.

3.55.

In twee gevallen zijn de arbeidskosten verdisconteerd in het toegewezen totaalbedrag (zie 3.34 en 3.35) en hoeft geen beslissing meer te worden genomen over het aantal werkuren.

3.56.

Wat betreft een aantal posten heeft de rechtbank nog geen beslissing genomen over het aantal voor vergoeding in aanmerking komende werkuren. Het gaat om de volgende posten en uren.

omschrijving

TOP

ESA

vindplaats

leveren en plaatsen lijsten op buitenhoeken

10

2

3.12

aanbrengen dakoverstekken erkers

14

24

3.16

stalen poten onder de pilaren bevestigen

4

3,5

3.37

vervangen beschadigde dakpannen

3

2

3.44

Het totaal van deze uren is volgens TOP 31 en volgens ESA 31,5. De rechtbank wijst het gevorderde aantal uren toe.

conclusie arbeidskosten

3.57.

In totaal komen (161 plus 31 is) 192 werkuren voor vergoeding in aanmerking tegen een uurtarief van € 60,-. Dit komt neer op (192 maal € 60,- is) € 11.520,-.

andere kosten

3.58.

Verder zijn de volgende bedragen toewijsbaar.

omschrijving

bedrag

vindplaats

leveren en plaatsen lijsten op buitenhoeken

€ 1.320,-

3.13

aanbrengen dakoverstekken erkers

€ 1.560,-

3.17

plaatsen hek en leuning terras verdieping

€ 400,-

3.21

plaatsen terrassen om de woning

€ 200,-

3.25

leveren en aanbrengen meerpuntssluiting 5 deuren

€ 5.383,-

3.26

leveren en aanbrengen meerpuntssluiting draairamen

€ 3.060,-

3.30

trap, vloerophoging en gevelkozijnen

€ 2.040,-

3.32

afwerken binnenkozijnen

€ 160,-

3.33

herstellen plafond slaapkamer

€ 270,-

3.34

woning voorzien van letselveilig glas

€ 2.600,-

3.35

stalen poten onder de pilaren bevestigen

€ 40,-

3.38

aanbrengen ontbrekende ondervorsten

€ 80,-

3.41

vervangen beschadigde dakpannen

€ 75,41

3.45

openingen in de gevels afwerken

€ 120,-

3.47

aanpassen kilgoten

€ 240,-

3.51

De optelsom van deze bedragen is € 17.548,41.

conclusie

3.59.

Gelet op al het voorgaande en het tussenvonnis is vordering A jegens [naam gedaagde] niet toewijsbaar (zie 4.9 van het tussenvonnis) en jegens Nordicconstruct toewijsbaar tot een bedrag van (€ 11.520,- plus € 17.548,41 is) € 29.068,41. De over dit bedrag gevorderde wettelijke rente wordt gelet op 4.21 van het tussenvonnis toegewezen vanaf 26 maart 2020.

vordering B in conventie en de vorderingen in reconventie

arbeidskosten

3.60.

[naam eiser 1] en [naam eiser 2] vorderen een bedrag aan volgens hen onverschuldigd betaalde arbeidskosten terug. In reconventie vorderen Nordicconstruct en [naam gedaagde] betaling van een factuur in verband met geleverde arbeid. In zoverre kunnen de in het tussenvonnis in 3.1 onder B weergegeven vordering (hierna: vordering B) en de vordering in reconventie niet los van elkaar worden gezien en moeten zij gezamenlijk verder worden beoordeeld.

3.61.

In de overeenkomst hebben [naam eiser 1] en [naam eiser 2] een betalingsverbintenis voor de montage van de woning op zich genomen. De omvang van deze verbintenis is in de overeenkomst omschreven als “TOTAALPRIJS exclusief Btw variërend tussen de € 30.000 en € 45.000 afhankelijk van de werkuren welke dagelijks zullen worden genoteerd”. In 4.12 van het tussenvonnis heeft de rechtbank geoordeeld dat de overeenkomst zo moet worden uitgelegd dat € 30.000,- exclusief btw de minimumprijs is voor de bouw van de woning en € 45.000,- exclusief btw de maximumprijs. Deze prijs is in de overeenkomst afhankelijk gesteld van het aantal werkuren.

Het is in eerste instantie aan Nordicconstruct om binnen de overeengekomen bandbreedte te bepalen welk bedrag zij bij [naam eiser 1] en [naam eiser 2] in rekening brengt. Nu partijen geen vaste maar een variabele prijs zijn overeengekomen, moet inzichtelijk zijn hoeveel uren er zijn gewerkt om een inhoudelijke discussie over de prijs mogelijk te maken. Bij het beantwoorden van de vraag welk bedrag [naam eiser 1] en [naam eiser 2] moeten betalen, kan ook een zekere rol spelen hoeveel arbeidskosten Nordicconstruct heeft gemaakt. Hoe hoger deze kosten zijn, hoe eerder moet worden aangenomen dat [naam eiser 1] en [naam eiser 2] de maximumprijs verschuldigd zijn. In dit licht moet de in het tussenvonnis aan Nordicconstruct geboden gelegenheid worden gezien om de gefactureerde bedragen aan arbeidskosten bij akte nader toe te lichten en te onderbouwen met bewijsstukken.

3.62.

[naam eiser 1] en [naam eiser 2] wijzen er in hun antwoordakte terecht op dat Nordicconstruct geen eenduidige informatie heeft verstrekt over het aantal gewerkte uren. In hun akte na tussenvonnis vermelden Nordicconstruct en [naam gedaagde] een totaal aantal werkuren van 2.074,3, in productie 1 bij deze akte wordt een totaal van 2.235,7 vermeld en in productie 2 bij haar conclusie van antwoord komt Nordicconstruct tot het aantal van 2.399,5. Het is mogelijk dat dit verschil mede te maken heeft met het al dan niet meerekenen of inschatten van de werkuren van OBER en Bartan Ionel, maar het lag op de weg van Nordicconstruct om daar duidelijkheid over te geven. Gelet hierop is niet komen vast te staan hoeveel uren Nordicconstruct en de door haar ingeschakelde derden in totaal aan de woning hebben gewerkt.

Zoals [naam eiser 1] en [naam eiser 2] eveneens terecht naar voren brengen, heeft Nordicconstruct daarnaast onvoldoende onderbouwd hoeveel uren iedere betrokken onderneming afzonderlijk aan de woning heeft gewerkt. Wat betreft EESTI heeft Nordicconstruct volstaan met het overleggen van twee facturen met vermelding van een aantal gewerkte uren, zonder nadere onderbouwing aan de hand van urenstaten. Daarmee is het door EESTI gewerkte aantal uren niet controleerbaar. Hierbij komt nog dat het uurtarief en het factuurbedrag op de facturen van EESTI onleesbaar zijn gemaakt, zodat evenmin duidelijk is welk bedrag zij bij Nordicconstruct in rekening heeft gebracht. In dit opzicht heeft Nordicconstruct de in het tussenvonnis vermelde informatie niet verstrekt, zonder daarvoor een verklaring te geven.

Voor de urenstaten van de werknemers van Nordicconstruct geldt dat op veel staten niet is vermeld om welke werknemer het gaat en/of op welk tijdvak deze staten betrekking hebben. [naam eiser 1] en [naam eiser 2] merken verder terecht op dat ook in april 2020 gewerkte uren in rekening zijn gebracht, terwijl Nordicconstruct haar werkzaamheden toen al had gestaakt (zie 4.21 van het tussenvonnis).

Hoeveel werkuren OBER en Bartan Ionel aan de woning hebben besteed is in het geheel niet duidelijk, daargelaten of duidelijk is wat deze bedrijven hebben gedaan.

3.63.

Nordicconstruct heeft nog betoogd dat, uitgaande van 2.000 gewerkte uren en een redelijk uurtarief van € 50,-, duidelijk is dat het nooit haar bedoeling kan zijn geweest om een maximumbedrag van € 45.000,- exclusief btw overeen te komen.

Deze redenering is niet overtuigend en de rechtbank ziet hierin dan ook geen aanleiding om terug te komen van de in 4.12 van het tussenvonnis gegeven uitleg aan de door partijen gemaakte prijsafspraak.

Allereerst heeft Nordicconstruct niet duidelijk gemaakt waarom ondanks het ontbreken van een deugdelijke urenregistratie moet worden aangenomen dat het totaal aantal werkuren minstens 2.000 is. Voorts is niet duidelijk waarom moet worden gerekend met een uurtarief van € 50,-. Een aanzienlijk gedeelte van het werk is verricht door EESTI. In productie 1 bij haar akte na tussenvonnis wekt Nordicconstruct weliswaar de suggestie dat het “uurloon” van EESTI € 50,- is, maar dat blijkt nergens uit. Voor zover het al geen feit van algemene bekendheid is dat (onder)aannemers uit Estland hun diensten in de regel aanbieden tegen lagere uurtarieven dan Belgische aannemers, is in dit verband van belang dat het uurtarief van EESTI op haar facturen onleesbaar is gemaakt. Nordicconstruct heeft toegelicht waarom desondanks moet worden aangenomen dat zij EESTI € 50,- per gewerkt uur heeft betaald.

Bovendien heeft Nordicconstruct feitelijk € 54.450,- inclusief btw aan arbeidskosten aan [naam eiser 1] en [naam eiser 2] gefactureerd. Dit komt overeen met € 45.000,- exclusief btw. Als dit bedrag in de visie van Nordicconstruct geen overeengekomen maximumprijs was en bovendien veel te laag om uit de kosten te komen, zoals Nordicconstruct thans betoogt, valt niet in te zien waarom zij geen hoger totaalbedrag heeft gefactureerd of op zijn minst aan [naam eiser 1] en [naam eiser 2] kenbaar heeft gemaakt dat zij financieel niet uitkwam met dit bedrag. Dat dit niet is gebeurd, wijst in de richting dat Nordicconstruct het bedrag van € 45.000,- exclusief btw wel degelijk zag als de overeengekomen maximumprijs en dat zij daarmee ten tijde van de facturering voldoende uit de voeten kon.

3.64.

De conclusie is dat Nordicconstruct er niet in is geslaagd duidelijk te maken hoeveel uren er in totaal aan de woning is gewerkt. In het verlengde hiervan kan niet worden vastgesteld of het redelijk is dat Nordicconstruct meer dan de overeengekomen minimumprijs bij [naam eiser 1] en [naam eiser 2] in rekening heeft gebracht. Dit ligt in de risicosfeer van Nordicconstruct, omdat het op grond van de overeenkomst aan haar was om de gewerkte uren bij te houden. Nordicconstruct heeft niet gesteld en onderbouwd dat het niet mogelijk was om dit op een inzichtelijke manier te doen. Evenmin heeft zij feiten gesteld waaruit kan volgen dat het desondanks redelijk is dat zij bij [naam eiser 1] en [naam eiser 2] een hoger bedrag in rekening heeft gebracht dan de overeengekomen minimumprijs van € 30.000,- exclusief btw, dat is € 36.300,- inclusief btw. Het op de arbeidskosten betreffende hebbende gedeelte van de vordering in reconventie wordt dan ook afgewezen en de vordering van [naam eiser 1] en [naam eiser 2] tot terugbetaling van het verschil tussen de overeengekomen minimumprijs en het daadwerkelijk betaalde bedrag wordt toegewezen. Dit betreft (€ 42.138,25 min € 36.300,- is) € 5.838,25.

andere aspecten

3.65.

In 4.33 en 4.34 van het tussenvonnis heeft de rechtbank geoordeeld dat [naam eiser 1] en [naam eiser 2] recht hebben op terugbetaling van de transportkosten (€ 6.776,-) en vergoeding van bepaalde door hen gemaakte kosten (€ 6.637,07). De optelsom van deze bedragen en het in 3.64 vermelde bedrag is € 19.251,32.

3.66.

Het beroep van [naam eiser 1] en [naam eiser 2] op verrekening van de factuur van € 917,18 van Nordicconstruct voor dakpannen, onderdeel van de vordering in reconventie, met het in 3.65 vermelde totaalbedrag is door Nordicconstruct niet weersproken en slaagt reeds daarom. Na verrekening resteert een door Nordicconstruct aan [naam eiser 1] en [naam eiser 2] te betalen bedrag van (€ 19.251,32 min € 917,18 is) € 18.334,14. Het verschil van € 300,- met vordering B wordt verklaard doordat [naam eiser 1] en [naam eiser 2] rekenen met een minimumprijs van € 36.000,- inclusief btw in plaats van € 36.300,- inclusief btw (zie ook de opmerking hierover in 4.35 van het tussenvonnis).

3.67.

Gelet op het voorgaande en het tussenvonnis wordt vordering B afgewezen jegens [naam gedaagde] (zie 4.9 van het tussenvonnis) en jegens Nordicconsctruct toegewezen tot € 18.334,14. De over dit bedrag gevorderde wettelijke rente is toewijsbaar met ingang van 11 november 2020 (datum dagvaarding).

3.68.

Uit het voorgaande volgt tevens dat de vorderingen in reconventie zullen worden afgewezen.

vordering C in conventie

eiswijziging

3.69.

In hun akte na tussenvonnis hebben [naam eiser 1] en [naam eiser 2] naar voren gebracht dat zij de in 3.1 onder C van het tussenvonnis omschreven vordering (hierna: vordering C) met € 605,- willen vermeerderen, tot € 3.630,-. Daaraan leggen zij ten grondslag dat TOP de in haar rapport van 11 augustus 2020 vermelde bedragen naar aanleiding van het tussenvonnis op 18 juni 2021 nader heeft gespecificeerd en daarvoor € 605,- bij [naam eiser 1] en [naam eiser 2] in rekening heeft gebracht.

3.70.

Nordicconstruct en [naam gedaagde] menen dat dit bedrag niet voor vergoeding in aanmerking komt. Van TOP had verwacht mogen worden dat zij de in haar eerste rapport vermelde bedragen meteen had gespecificeerd en dan was de aanvulling van 18 juni 2021 niet nodig geweest.

3.71.

De opmerking van Nordicconstruct en [naam gedaagde] dat van TOP verwacht had mogen worden de in haar rapport van 11 augustus 2020 vermelde bedragen meteen te specificeren is op zich juist, maar kan niet leiden tot het daarmee beoogde doel. Als TOP deze bedragen in haar rapport van 11 augustus 2020 had gespecificeerd, was daarmee extra tijd gemoeid geweest en had TOP de daarmee gepaard gaande kosten in rekening gebracht bij [naam eiser 1] en [naam eiser 2] . Nordicconstruct en [naam gedaagde] hebben niet onderbouwd gesteld dat de meerkosten in dat geval lager waren uitgevallen dan € 605,-.

3.72.

Gelet hierop en nu de rechtbank [naam eiser 1] en [naam eiser 2] in het tussenvonnis in de gelegenheid heeft gesteld de gevorderde bedragen nader te specificeren, mochten zij TOP daarvoor inschakelen en is er geen grond voor het oordeel dat zij de daarmee gemoeide kosten niet mogen vorderen. Wijziging van vordering C wordt dan ook toegestaan.

beoordeling

3.73.

De rechtbank acht het redelijk dat [naam eiser 1] en [naam eiser 2] TOP hebben ingeschakeld om de door hen gestelde schade nader te onderbouwen. Gelet op de aard en omvang van het onderzoek ziet de rechtbank geen grond voor het oordeel dat de door TOP bij [naam eiser 1] en [naam eiser 2] in rekening gebrachte kosten onredelijk hoog zijn.

conclusie

3.74.

Vordering C wordt afgewezen jegens [naam gedaagde] (zie 4.9 van het tussenvonnis) en toegewezen jegens Nordicconstruct. De gevorderde wettelijke rente over € 3.025,- (de kosten van het rapport van TOP van 11 augustus 2020) wordt toegewezen met ingang van 1 september 2020 (de eerste dag na het verstrijken van de in de sommatiebrief van 17 augustus 2020 gestelde termijn; zie 2.9 van het tussenvonnis) en de gevorderde wettelijke rente over € 605,- wordt toegewezen met ingang van heden, nu niet is gebleken van een afzonderlijke sommatie tot betaling van dit bedrag binnen een bepaalde termijn.

vordering D in conventie

3.75.

De gevorderde buitengerechtelijke kosten worden toegewezen, berekend op basis van het in hoofdsom toe te wijzen bedrag. Dit komt neer op (€ 875,- plus 1% van (47.402,55 min € 10.000,-)) is € 1.249,03. De gevorderde wettelijke rente over dit bedrag wordt toegewezen met ingang van 1 september 2020, nu de sommatiebrief van 17 augustus 2020 mede betrekking heeft op de buitengerechtelijke kosten.

proceskosten

in conventie

3.76.

Nordicconstruct wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van [naam eiser 1] en [naam eiser 2] tot op heden vastgesteld op:

- dagvaarding (inclusief betekening in België) € 265,89

- griffierecht € 937,00

- salaris advocaat € 3.899,00 (3,5 punten, tarief IV)

Totaal € 5.101,89

De wettelijke rente over de proceskosten wordt toegewezen als gevorderd.

3.77.

Ten opzichte van [naam gedaagde] zijn [naam eiser 1] en [naam eiser 2] als de in het ongelijk gestelde partijen te beschouwen. Nu [naam gedaagde] niet heeft gesteld dat hij andere proceskosten heeft gemaakt dan Nordicconstruct, ziet de rechtbank aanleiding de proceskosten van [naam gedaagde] vast te stellen op nihil.

in reconventie

3.78.

Nordicconstruct en [naam eiser 3] worden als de in het ongelijk gestelde partijen veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van [naam verweerder 1] en [naam verweerder 2] tot op heden vastgesteld op € 703,75 aan salaris advocaat (2,5 punten, tarief II, halvering van het bedrag wegens de samenhang met de conventie).

De wettelijke rente over de proceskosten wordt toegewezen als gevorderd.

4. De beslissing

De rechtbank

in conventie

4.1.

veroordeelt Nordicconstruct om aan [naam eiser 1] en [naam eiser 2] € 29.068,41 te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf 26 maart 2020 tot de dag van volledige betaling;

4.2.

veroordeelt Nordicconstruct om aan [naam eiser 1] en [naam eiser 2] € 18.334,14 te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf 11 november 2020 tot de dag van volledige betaling;

4.3.

veroordeelt Nordicconstruct om aan [naam eiser 1] en [naam eiser 2] € 3.630,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over (a) € 3.025,- vanaf 1 september 2020 tot de dag van volledige betaling en (b) € 605,- vanaf heden tot de dag van volledige betaling;

4.4.

veroordeelt Nordicconstruct om aan [naam eiser 1] en [naam eiser 2] € 1.249,03 aan buitengerechtelijke incassokosten te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf 1 september 2020 tot de dag van volledige betaling;

4.5.

veroordeelt Nordicconstruct in de proceskosten van [naam eiser 1] en [naam eiser 2] , tot op heden vastgesteld op € 5.101,89, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf de vijftiende dag na dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

4.6.

veroordeelt [naam eiser 1] en [naam eiser 2] in de proceskosten van [naam gedaagde] , tot op heden vastgesteld op nihil;

4.7.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

4.8.

wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

4.9.

wijst de vorderingen af;

4.10.

veroordeelt Nordicconstruct en [naam eiser 3] in de proceskosten van [naam verweerder 1] en [naam verweerder 2] , tot op heden vastgesteld op € 703,75, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf de vijftiende dag na dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

4.11.

verklaart 4.10 van dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. B. van Velzen, rechter, in aanwezigheid van mr. R.H.W. Theuns, griffier. Het is ondertekend door de rolrechter en op 8 december 2021 uitgesproken in het openbaar.

3194/3360