Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:10130

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
22-10-2021
Datum publicatie
27-10-2021
Zaaknummer
9220181
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Koopovereenkomst. Elektrische auto. Actieradius. Non-conformiteit. Klachtplicht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2021/289
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 9220181 CV EXPL 21-17091

uitspraak: 22 oktober 2021

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [woonplaats eiser],

eiser,

procederend zonder juridische bijstand,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Orange Motors B.V.,

gevestigd te Naaldwijk (gemeente Westland),

gedaagde,

gemachtigde: mr. D. Greve te Naaldwijk (gemeente Westland).

Partijen worden hierna ‘[eiser]’ en ‘Orange’ genoemd.

1. De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

 • -

  de dagvaarding met producties van 11 mei 2021;

 • -

  de conclusie van antwoord met producties van 13 juli 2021;

 • -

  het tussenvonnis van 2 augustus 2021 waarin een mondelinge behandeling van de zaak is bepaald;

 • -

  de brief met aanvullende producties van [eiser] van 17 september 2021;

 • -

  de brief van [eiser] van 19 september 2021 met daarin een link naar een bericht op de website van RTL Nieuws;

 • -

  de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling op 27 september 2021.

2. De feiten

De kantonrechter gaat uit van de volgende feiten:

2.1

[eiser] heeft op 18 januari 2018 van Orange voor € 49.998,00 een Opel Ampera-e gekocht. De Opel is op 30 juli 2018 aan hem geleverd.

2.2

[eiser] is in augustus 2018 met de Opel naar Kroatië geweest, met de jaarwisseling 2018/2019 op wintersport naar Frankrijk en in de zomer van 2019 naar het Zwarte Woud.

2.3

[eiser] schrijft op 16 januari 2020 in een e-mail aan Orange:

Hierbij zend ik u een afbeelding (d.d. 15 januari 2020) van de display van mijn Opel Ampera-e (Business Edition) met de melding dat mijn actieradius gemiddeld 226 kilometer is. Zo’n anderhalf jaar en 34500 kilometer aan laadpaal ergernissen verder, doet zich een veel grotere ergernis met betrekking tot mijn Opel voor, en wel de actieradius. Wij hebben specifiek voor de Opel Ampera-e gekozen in verband met de gepretendeerde actieradius van oorspronkelijk 520 kilometer, thans 423 kilometer (WLTP).

Indien wij hadden geweten dat de actieradius minder dan 300 kilometer zou hebben bedragen, hadden wij zeker naar voordeliger alternatieven gekeken. Een uiterst kwalijke

ervaring met mijn Opel Speedster welke door Opel reeds na een paar jaar productie met

€ 10.000 (zo’n 20%) in prijs werd verlaagd (daardoor de waarde van mijn Opel desastreus daalde) staat mij nog zeer helder voor de geest.

Na een tweetal recente autoritten naar Nijmegen en naar Antwerpen en terug (beide zo’n 115 kilometer) waarbij ik mij overal aan de maximum snelheid heb gehouden (zo’n 4 kilometer per uur onder de toegestane maximum snelheid) hield ik thuis gekomen ongeveer 30 kilometer over. Dat betekent dat de actieradius van onze Opel thans niet meer dan zo’n 260 kilometer bedraagt.

(…)

Zoals u zult begrijpen, voldoet de Ampera-e redelijkerwijze niet aan de verwachtingen die wij daaraan, gezien de nadrukkelijke vermelding van de specificaties, mochten stellen. Een actieradius die meer dan 35% lager ligt dan de aangegeven waarden, is geen te verwaarlozen afwijking. Kennelijk zijn wij niet de enige die een dergelijke mening is toegedaan, gezien de recente door Opel toegepaste prijsdaling van (wederom) zo’n 20%.

3. Het geschil

3.1

[eiser] stelt dat de Opel Ampera-e die hij van Orange heeft gekocht niet voldoet aan de verwachtingen die hij daarvan mocht hebben. [eiser] vordert daarom:

primair Orange te veroordelen aan hem het in redelijkheid en billijkheid vast te stellen bedrag van € 17.000,00 te betalen;

subsidiair Orange te veroordelen aan hem een door de kantonrechter vast te stellen redelijk en billijk bedrag te betalen, al dan niet na een deskundigenonderzoek;

meer subsidiair voor recht te verklaren dat Orange aansprakelijk is voor de door hem door de tekortkoming van Orange geleden schade, nader op te maken bij staat maar de € 25.000,00 niet te boven gaand.

3.2

Orange voert verweer tegen de vordering.

3.3

Voor zover voor de beoordeling van belang, wordt hierna ingegaan op de stellingen waarmee [eiser] en Orange de vordering en het verweer daartegen onderbouwen.

4. De beoordeling

non-conformiteit

4.1

Een afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst als zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Aldus de leden 1 en 2 van artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek (BW).

4.2

In de verkoopfolder, althans op de foto die [eiser] in zijn e-mail aan Orange van 16 januari 2020 heeft geplakt, staat dat de actieradius van de accu 520 kilometer is. Orange betwist ook niet dat deze actieradius destijds naar buiten is gebracht. De actieradius blijkt in de praktijk echter veel minder, in het geval van [eiser], ongeveer 300 kilometer te zijn. Ook dat betwist Orange niet. Ze voert aan dat de testen waarbij de actieradius gemeten wordt onder extreem gunstige omstandigheden plaatsvinden (met 80 kilometer per uur rijdend op een vlak wegdek, met ingeklapte spiegels etcetera).

klachtplicht

4.3

De vraag of sprake is van non-conformiteit kan echter in het midden blijven. [eiser] kan immers gelet op wat artikel 7:23 lid 1 BW bepaalt daar geen beroep meer op doen als hij Orange daarover (een beduidend lagere actieradius dan waarvan hij mocht uitgaan) niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, informeert.

4.4

[eiser] schrijft onder nummer 9 in zijn dagvaarding:

Nadat de Ampera op 30 juli 2018 was afgeleverd, is eiser met zijn echtgenote op 24 augustus 2018 met de auto op vakantie naar Kroatië gegaan (tot en met Dubrovnik; reisafstand circa 2000 kilometer). Na talloze teleurstellingen onderweg met betrekking tot de actieradius en de mogelijkheden tot opladen had eiser zich, na een derde dag vakantie in Triëst die uitsluitend diende te worden gebruikt om op te laden (in plaats van vakantie vieren), eigenlijk voorgenomen om de Ampera te laten staan en verder vakantie te vieren met een huurauto. Eiser heeft het er bij nader inzien toch maar op gewaagd met de Ampera.

4.5

Uit deze stelling blijkt dat [eiser] meteen al wist dat de actieradius van de accu (veel) minder was dan waarvan hij zegt uitgegaan te zijn. Na deze vakantie is hij nog twee keer op vakantie gegaan met de auto (zie 2.2). Ook in die vakanties deden zich problemen voor. Op 16 januari 2020, dus anderhalf jaar nadat de auto door Orange aan hem geleverd is en de eerste problemen zich hebben voorgedaan, e-mailt [eiser] Orange (zie 2.3) zijn klachten. De kantonrechter kan er niet omheen dat anderhalf jaar wachten met het kenbaar maken van de problemen, in strijd is met de klachtplicht van artikel 7:23 lid 1 BW. [eiser] gaf tijdens de mondelinge behandeling van de zaak aan dat hij dit zelf ook beseft. Hij verklaarde met klagen gewacht te hebben tot hij dacht ‘dit kan echt niet’. Op zichzelf wellicht begrijpelijk, maar wachten tot iets echt niet meer gaat, is iets anders dan de klachten ‘binnen bekwame tijd na ontdekking’ melden, zoals artikel 7:23 lid 1 BW voorschrijft.

4.6

[eiser] heeft dus niet voldaan aan zijn klachtplicht. Hem komt daarom geen beroep (meer) toe op non-conformiteit (nogmaals: in het midden kan blijven of daar daadwerkelijk sprake van is). De vordering van [eiser] worden daarom afgewezen.

kosten van de procedure

4.7

[eiser] is de in het ongelijk gestelde partij. Hij wordt daarom veroordeeld in de kosten van de procedure.

uitvoerbaar bij voorraad

4.8

Dit vonnis wordt zoals Orange vordert wat de proceskostenveroordeling betreft ‘uitvoerbaar bij voorraad’ verklaard. Dit betekent dat als in hoger beroep wordt gegaan tegen dit vonnis, [eiser] in de tussentijd wel alvast aan die veroordeling moet voldoen.

5. De beslissing

De kantonrechter:

- wijst de vordering van [eiser] af;

- veroordeelt [eiser] in de kosten van de procedure, tot aan deze uitspraak aan de kant van Orange vastgesteld op € 746,00 aan salaris voor de gemachtigde (2 punten van € 373,00 per punt), te vermeerderen met de wettelijke rente op grond van artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na het wijzen van dit vonnis tot aan de dag van de algehele betaling, en voor het geval [eiser] niet binnen veertien dagen aan deze veroordeling voldoet, begroot op € 124,00 aan nasalaris, te vermeerderen met betekeningskosten als betekening van dit vonnis plaatsvindt;

- verklaart dit vonnis wat de proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.H. Poiesz en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

686