Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:9367

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
28-09-2020
Datum publicatie
26-10-2020
Zaaknummer
C/10/602474 / JE RK 20-2338
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verzoekschrift inzake verlenging ondertoezichtstelling en verlenging machtiging tot uithuisplaatsing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Jeugd

zaakgegevens: C/10/602474 / JE RK 20-2338

datum uitspraak: 28 september 2020

beschikking verlenging ondertoezichtstelling en verlenging uithuisplaatsing

in de zaak van

de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, hierna te noemen de GI, gevestigd te Rotterdam,

betreffende

[naam minderjarige] , geboren op [geboortedatum minderjarige] 2004 te ' [geboorteplaats minderjarige] , hierna te noemen [voornaam minderjarige] .

De kinderrechter merkt als belanghebbende aan:

[naam moeder] , hierna te noemen de moeder, wonende te [woonplaats moeder] .

Het procesverloop

Het procesverloop blijkt uit het verzoekschrift met bijlagen van de GI van 17 augustus 2020, ingekomen bij de griffie op 17 augustus 2020.

Op 28 september 2020 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld. Gehoord zijn:

- de moeder,

- een vertegenwoordigster van de GI, mw. [naam vertegenwoordigster] .

De minderjarige [voornaam minderjarige] is in de gelegenheid gesteld haar mening kenbaar te maken.

De feiten

Het ouderlijk gezag over [voornaam minderjarige] wordt uitgeoefend door de moeder.

[voornaam minderjarige] verblijft bij De Beele.

Bij beschikking van 22 oktober 2019 is [voornaam minderjarige] onder toezicht gesteld tot 22 oktober 2020.

De kinderrechter heeft bij beschikking van 9 juli 2020 is de machtiging tot uithuisplaatsing van [voornaam minderjarige] in een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder verlengd tot
22 oktober 2020.

Het verzoek

De GI heeft verzocht de ondertoezichtstelling van [voornaam minderjarige] te verlengen voor de duur van een jaar. Tevens wordt verzocht de machtiging tot uithuisplaatsing van [voornaam minderjarige] in een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder te verlengen voor de duur van de ondertoezichtstelling.


De standpunten

De GI heeft ter zitting het verzoek gehandhaafd en als volgt toegelicht. [voornaam minderjarige] heeft een belast verleden en zij heeft in het verleden forse problematiek vertoond. Sinds [voornaam minderjarige] bij De Beele is geplaatst laat zij een positieve ontwikkeling zien. Zij is eraan toe om door te stromen naar een vervolgplek, waar zij verder kan opgroeien en kan toewerken naar zelfstandigheid. [voornaam minderjarige] is hiervoor aangemeld bij Prokino, maar er is sprake van een lange wachtlijst. De moeder en [voornaam minderjarige] werken goed mee met de hulpverlening. De GI wil daarom zo spoedig mogelijk de ondertoezichtstelling afsluiten. Het is echter van belang dat er eerst zicht is op een passende vervolgplek. In verband met de wachtlijst bij Prokino zal Pameijer onderzoeken of zij [voornaam minderjarige] wellicht eerder een plek kunnen bieden.


De moeder heeft ter zitting ingestemd met het verzoek van de GI. De moeder en [voornaam minderjarige] hebben samen besloten dat het beter is als [voornaam minderjarige] niet meer thuis komt wonen.

De beoordeling


Uit de overgelegde stukken en de behandeling ter zitting is gebleken dat [voornaam minderjarige] nog ernstig in haar ontwikkeling wordt bedreigd. [voornaam minderjarige] heeft forse gedragsproblemen vertoond. Sinds de plaatsing bij De Beele in oktober 2019 maakt zij echter een positieve ontwikkeling door. Alle betrokkenen zijn van oordeel dat een thuisplaatsing van [voornaam minderjarige] bij één van de ouders niet wenselijk is. [voornaam minderjarige] zal daarom op termijn doorstromen naar een voor haar passende vervolgplek, waar zij kan toewerken naar meer zelfstandigheid. Zij is aangemeld bij Prokino, maar in verband met de wachtlijstproblematiek is er geen zicht op een plek op korte termijn. Pameijer onderzoekt daarom de mogelijkheid voor een plaatsing aldaar. Tot er duidelijkheid bestaat over de vervolgplek van [voornaam minderjarige] , is het van belang dat de plaatsing bij De Beele wordt voortgezet. Om een terugval in oud gedrag te voorkomen en om ervoor te zorgen dat [voornaam minderjarige] gemotiveerd blijft, dient er wel zo spoedig mogelijk duidelijkheid te komen over haar toekomstperspectief. Een jeugdbeschermer dient betrokken te blijven om dit proces te begeleiden en te monitoren.

Uit voorgaande volgt dat is voldaan aan het wettelijke criterium genoemd in artikel 1:255 van het Burgerlijk Wetboek (BW). De kinderrechter zal daarom de ondertoezichtstelling van [voornaam minderjarige] verlengen voor de duur van twaalf maanden.

Ook is de verlenging van de uithuisplaatsing van [voornaam minderjarige] noodzakelijk in het belang van de verzorging en opvoeding (artikel 1:265c, tweede lid, van het BW).

De beslissing

De kinderrechter:

verlengt de ondertoezichtstelling van [voornaam minderjarige] tot 22 oktober 2021;

verlengt de machtiging tot uithuisplaatsing van [voornaam minderjarige] in een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder tot 22 oktober 2021;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is mondeling gegeven en in het openbaar uitgesproken op 28 september 2020 door mr. F. Aukema-Hartog, kinderrechter, in tegenwoordigheid van mr. R. Spaans als griffier.

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 8 oktober 2020.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshof
Den Haag.