Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:9283

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
08-09-2020
Datum publicatie
16-10-2020
Zaaknummer
C/10/602538 / FA RK 20-6254
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Artikel 24 Wzd. Toewijzen rechterlijke machtiging tot opname en verblijf. Ziekte van Alzheimer.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM


Team familie

Zaak-/rekestnummer: C/10/602538 / FA RK 20-6254

Schriftelijke uitwerking van de mondelinge beslissing van 8 september 2020 betreffende een rechterlijke machtiging tot opname en verblijf als bedoeld in artikel 24 van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (hierna: Wzd)

op verzoek van:

het CIZ,

met betrekking tot:

[naam cliënt] ,

geboren op [geboortedatum cliënt] te [geboorteplaats cliënt] ,

hierna: cliënt,

wonende en verblijvende te [adres cliënt] , [postcode cliënt] [woonplaats cliënt] ,

advocaat mr. M.D. van Velthoven te Rotterdam.

1. Procesverloop

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit het verzoekschrift van het CIZ, ingekomen ter griffie op 18 augustus 2020.

Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

 • -

  het indicatiebesluit op grond van artikel 3.2.3 van de Wet langdurige zorg van 15 augustus 2020

 • -

  de medische verklaring, opgesteld en ondertekend door [naam specialist] , specialist ouderengeneeskunde, van 14 juli 2020;

 • -

  de aanvraag voor een rechterlijke machtiging van 2 juli 2020.

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 8 september 2020.

Bij die gelegenheid zijn op grond van artikel 2 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid de navolgende personen telefonisch gehoord, omdat het houden van een fysieke zitting vanwege het coronavirus niet mogelijk was:

 • -

  cliënt met zijn hiervoor genoemde advocaat;

 • -

  [naam casemanager] , casemanager, verbonden aan Laurens;

 • -

  [naam dochter cliënt] , dochter van cliënt.

2. Beoordeling

2.1.

Uit de overgelegde stukken en de mondelinge behandeling is gebleken dat cliënt lijdt aan een psychogeriatrische aandoening, te weten een beeld passend bij de Ziekte van Alzheimer.

2.2.

Het gedrag van cliënt leidt als gevolg van deze psychogeriatrische aandoening tot ernstig nadeel. Het ernstig nadeel is gelegen in het bestaan van, of het aanzienlijk risico op, levensgevaar, ernstig lichamelijk letsel, ernstige psychische schade voor een ander en ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang. Cliënt heeft oriëntatie en geheugenstoornissen. Ook is er sprake van stoornissen in de executieve functies en lichte incontinentie. Cliënt is sterk vermagerd doordat hij vergeet te eten. De laatste tijd valt cliënt vaak en weet dan niet adequaat te alarmeren. Hij heeft geen ziektebesef en geen ziekte-inzicht. Cliënt krijgt de maximale thuiszorg en wordt daarnaast verzorgd door zijn kinderen. Zij zijn overbelast en kunnen niet meer voor hem zorgen.

2.3.

De opname en het verblijf zijn noodzakelijk en geschikt om het ernstig nadeel te voorkomen of af te wenden.

2.4.

Er zijn geen minder ingrijpende mogelijkheden om het ernstig nadeel te voorkomen of af te wenden.

2.5.

Gebleken is dat cliënt zich verzet tegen de opname en het verblijf. Cliënt verklaart ter zitting dat hij zich niet laat opnemen en dat wanneer hij uit zijn huis wordt gehaald hij binnen een dag dood is. Cliënt heeft eerder aangegeven dat hij bij een gedwongen verhuizing aan zelfmoord denkt.

2.6.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat is voldaan aan de criteria voor een rechterlijke machtiging tot opname en verblijf als bedoeld in de Wzd. De machtiging zal worden verleend voor de verzochte duur van zes maanden.

3. Beslissing

De rechtbank:

3.1.

verleent een machtiging tot opname en verblijf ten aanzien van [naam cliënt] voornoemd;

3.2.

bepaalt dat deze machtiging geldt tot en met 8 maart 2021.

Deze beschikking is op 8 september 2020 mondeling gegeven door mr. L.A.C. van Nifterick, rechter, in tegenwoordigheid van H.J. de Wit, griffier, en op 10 september 2020 schriftelijk uitgewerkt en getekend.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.