Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:8980

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
08-10-2020
Datum publicatie
12-10-2020
Zaaknummer
8307918 CV EXPL 20-469
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Foutieve kilometerstand tweedehandsauto bij koop tussen particulieren; geen non-conformiteit of dwaling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 8307918 CV EXPL 20-469

uitspraak: 8 oktober 2020

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht,

in de zaak van:

[eiser] ,

wonende te [woonplaats eiser] ,

eiser,

gemachtigde: mr. M.B. Visser,

tegen:

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats gedaagde] ,

gedaagde,

gemachtigde: mr. L.P. Quist.

Partijen zullen hierna ‘ [eiser] ’ en ‘ [gedaagde] ’ worden genoemd.

1. Het verloop van de procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties van 31 januari 2020;

- de conclusie van antwoord met producties;

- de conclusie van repliek met producties;

- de conclusie van dupliek;

-

1.2.

De uitspraak van dit vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1.

Naar aanleiding van een advertentie op marktplaats.nl heeft [eiser] op 1 oktober 2019 van [gedaagde] een tweedehands Citroën C6, bouwjaar 2007 (hierna: de auto), gekocht voor een bedrag van € 7.250,-.

2.2.

[gedaagde] had de auto op 17 juli 2018 in België gekocht. Aan [gedaagde] werd een kilometerstand opgegeven van 77.809 km.

2.3.

De advertentie van [gedaagde] op marktplaats.nl vermeldt, naast een kilometerstand van 81.000, onder meer het volgende:

“Een bijzondere Citroën met weinig kilometers. De complete historie is bekend, van één eigenaar en bij één en dezelfde garage in onderhoud geweest. Al het onderhoud is netjes gedocumenteerd. Ik heb de auto gekocht in België, van de betreffende Citroën garage. Prachtig model auto, en de auto en historie klopten...”.

2.4.

Voorafgaand aan de koop heeft [eiser] de auto bezichtigd en een proefrit gemaakt.

2.5.

Na de totstandkoming van de koopovereenkomst heeft de kilometerteller een storing gehad, waardoor deze is uitgebrand.

2.6.

[gedaagde] heeft in een WhatsAppbericht van 13 november 2019 zijn akkoord aan [eiser] gegeven voor de aanschaf van een gebruikte kilometerteller voor de prijs van € 786,50 inclusief btw op kosten van [gedaagde] .

2.7.

Direct na montage van de gebruikte kilometerteller in de auto door [bedrijf] te Nieuw-Lekkerland vermeldde de kilometerteller een stand van 183.032 km.

2.8.

[eiser] heeft [gedaagde] verzocht de koopovereenkomst te ontbinden. [gedaagde] heeft de overeenkomst niet willen ontbinden, waarbij hij zich op het standpunt heeft gesteld dat hij niet wist dat de kilometerstand niet klopte.

2.9.Een WhatsAppbericht van [eiser] aan [gedaagde] van 6 december 2019 houdt in, voor zover hier van belang:

“Overigens verklaart dit ook wel een paar andere dingen die mij opvielen:

- stuurwiel is best redelijk beschadigd (hiervan dacht ik al: hoe krijg je dat voor elkaar met 81.000km?)

- toen ik de oliepeilstok eruit trok zag ik ook dat er behoorlijk wat kleine korreltjes op de stok zaten; deze voelden aan als kleine zandkorreltjes; ook dit is héél gek bij een km.stand van 81.000)Dit bevestigt voor mij wel de werkelijke km.stand.”

2.10.

Bij brief van zijn gemachtigde van 6 januari 2020 heeft [eiser] de overeenkomst tussen partijen buitengerechtelijk ontbonden op grond van non-conformiteit.

2.11.

[gedaagde] heeft bij brief van zijn gemachtigde van 14 januari 2020 niet ingestemd met ontbinding van de overeenkomst.

3. Het geschil

3.1.

[eiser] vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

primair

- [gedaagde] te veroordelen tot betaling van € 7.250,-, te vermeerderen met de wettelijke rente; subsidiair

- de koopovereenkomst van 1 oktober 2019 te vernietigen;

- [gedaagde] te veroordelen tot betaling van € 7.250,-, te vermeerderen met de wettelijke rente; zowel primair als subsidiair

- [gedaagde] te veroordelen tot betaling van € 737,50 aan buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met de wettelijke rente;

- [gedaagde] te veroordelen tot betaling van € 850,- ,te vermeerderen met de wettelijke rente; - - [gedaagde] te veroordelen in de proceskosten.

3.2.

[eiser] legt aan zijn primaire vordering ten grondslag dat de door [gedaagde]

geleverde auto niet aan de overeenkomst beantwoordt. De in de advertentie vermelde kilometerstand is onjuist. Gebleken is dat de kilometerstand is teruggedraaid. De juiste kilometerstand is ongeveer 183.000 km en is vastgesteld door het uitlezen van de boordcomputer van de auto. Volgens vaste jurisprudentie is het aantal gereden kilometers bij verkoop van een (gebruikte) auto essentieel voor de koper en wordt de kilometerstand stilzwijgend door de verkoper gegarandeerd. [eiser] heeft de koopovereenkomst op 6 januari 2020 gerechtvaardigd ontbonden wegens non-conformiteit. [gedaagde] dient de koopprijs van € 7.250,- terug te betalen.

3.3.

Subsidiair beroept [eiser] zich op dwaling en vordert hij vernietiging van de overeenkomst en terugbetaling van de koopprijs. [eiser] stelt dat [gedaagde] hem voorafgaand aan de koopovereenkomst onjuist heeft voorgelicht over de kilometerstand. Bij een juiste voorstelling van zaken zou de koopovereenkomst niet tot stand zijn gekomen. De dwaling is te wijten aan de onjuiste inlichting van [gedaagde] over de kilometerstand, dan wel is sprake van wederzijdse dwaling.

3.4.

Naast buitengerechtelijke kosten ten bedrage van € 737,50 vordert [eiser] € 850,- ter zake van herstelkosten. [eiser] stelt onder het kopje ‘Feiten’ dat partijen op 13 november 2019 hebben afgesproken dat [gedaagde] de herstelkosten van de kilometerteller zou betalen. De herstelkosten bedragen € 850,-. Onder het kopje ‘Gronden’ stelt [eiser] dat partijen op 13 november 2019 zijn overeengekomen dat zij ieder voor de helft de herstelkosten van de kilometerteller zouden betalen. De helft van de kosten bedraagt € 850,-. [gedaagde] is niet overgegaan tot betaling, aldus [eiser] .

3.5.

[gedaagde] concludeert tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van [eiser] , uitvoerbaar bij voorraad, in de proceskosten en de nakosten. [gedaagde] betwist dat hij tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst. Hij bestrijdt dat sprake is van een teruggedraaide kilometerstand. In dat verband betwist [gedaagde] dat de stand van de gebruikte kilometerteller afkomstig is van de boordcomputer. Daarnaast stelt [gedaagde] dat [eiser] tekortgeschoten is in diens onderzoeksplicht. De koop is gesloten tussen twee particulieren, zodat stilzwijgende garantie van de kilometerstand ontbrak. Gebleken is dat [eiser] twijfelde aan de kilometerstand vanwege onder meer slijtage aan het stuur. [eiser] had onderzoek naar de kilometerstand moeten (laten) verrichten. Daarom komt [eiser] geen beroep toe op non-conformiteit. [eiser] kan ook geen beroep doen op dwaling. [gedaagde] was niet op de hoogte van een onjuiste kilometerstand. Er is dus sprake van wederzijdse dwaling. Omdat [eiser] tekortgeschoten is in zijn onderzoeksplicht, komt de dwaling voor zijn rekening. [gedaagde] betwist gehouden te zijn tot betaling van € 850,- aan herstelkosten. Partijen zijn een lager bedrag overeengekomen, namelijk € 650,- exclusief btw (€ 786,50 inclusief btw). [gedaagde] heeft het bedrag aangeboden ten titel van schadevergoeding. [eiser] blijkt de tweedehands kilometerteller echter niet te hebben betaald, zodat hij geen schade heeft geleden. [gedaagde] kan dus niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

4. De beoordeling

non-conformiteit

4.1.

Partijen zijn verdeeld over het antwoord op de vraag of de auto die [gedaagde] aan [eiser] heeft verkocht aan de koopovereenkomst beantwoordde.

4.2.

Ter discussie staat of de kilometerstand van de door [eiser] gekochte auto is teruggedraaid. [gedaagde] meent dat niet is aangetoond dat de uitgelezen kilometerstand betrekking heeft op de werkelijke kilometerstand van de auto is en niet op de stand van de tweedehands kilometerteller zelf. In het navolgende zal er veronderstellenderwijs van worden uitgegaan dat de kilometerstand is teruggedraaid.

4.3.

Artikel 7:17 BW bepaalt dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Krachtens lid 2 van voormeld artikel beantwoordt een zaak niet aan de overeenkomst als deze niet de eigenschappen bezit die de koper, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, op grond van de overeenkomst mag verwachten. Wat de koper mag verwachten, wordt beheerst door de vraag in hoeverre de verkoper een mededelings- of onderzoeksplicht heeft geschonden en of de koper een onderzoeksplicht heeft verzaakt. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

4.4.

In de eerste plaats is van belang dat het hier niet gaat om een verkoop door een professionele autoverkoper aan een consument, maar dat het een koop tussen twee particulieren betreft. In een geval van verkoop van een tweedehandsauto door een particulier kan, anders dan [eiser] heeft betoogd, niet worden uitgegaan van een stilzwijgende garantie door de verkoper dat de kilometerstand de daadwerkelijk gereden kilometers weergeeft. De vaste rechtspraak waar [eiser] zich op beroept heeft betrekking op consumentenkoop en moet zo worden begrepen dat de professionele verkoper, die bij het sluiten van de koopovereenkomst geen voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van de op de kilometerteller aangegeven stand, daardoor stilzwijgend heeft gegarandeerd dat de stand van de kilometerteller overeenstemde met het werkelijke aantal kilometers dat ten tijde van de verkoop met de auto is gereden. Dat ook een niet-professionele verkoper die bij het sluiten van de koopovereenkomst geen voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van de kilometerstand geacht moet worden daardoor de kilometerstand stilzwijgend te hebben gegarandeerd volgt hieruit niet.

4.5.

Niet is gesteld laat staan gebleken dat [gedaagde] een mededelingsplicht heeft geschonden. [eiser] bestrijdt niet dat ook [gedaagde] niet op de hoogte was van een onjuiste kilometerstand. Dat [gedaagde] van de onjuiste kilometerstand op de hoogte had moeten zijn en derhalve een onderzoeksplicht heeft verzaakt is evenmin gesteld noch gebleken.

4.6.

Ten aanzien van de onderzoeksplicht van de koper geldt dat de koper alleen die eigenschappen mag verwachten waarvan hij de aanwezigheid niet behoeft te betwijfelen. Waar hij twijfelt of moet twijfelen, dient hij de verkoper vragen te stellen of zelf onderzoek te verrichten. In het onderhavige geval is sprake van een ten tijde van de koop twaalf jaar oude geïmporteerde auto met een ongebruikelijk lage kilometerstand van 81.000 km. Het terugdraaien van kilometerstanden bij tweedehandsauto’s is een veel voorkomend probleem, waar [eiser] op bedacht moest zijn. [eiser] had dus reden om aan de kilometerstand te twijfelen. [eiser] stelt dat hij navraag heeft gedaan naar de betrekkelijk lage kilometerstand en dat [gedaagde] hem heeft meegedeeld dat de auto jarenlang als demonstratieauto is gebruikt. Gelet op de tekst van de advertentie en de mededeling van [gedaagde] hoefde [eiser] naar hij stelt niet aan de kilometerstand te twijfelen. [eiser] ziet er echter aan voorbij, dat hem bij de bezichtiging van de auto beschadiging aan het stuur was opgevallen waarvan hij toen al dacht: “hoe krijg je dat voor elkaar met 81.000km?”. Ook was [eiser] bij de bezichtiging opgevallen dat er behoorlijk wat kleine korreltjes op de oliepeilstok zaten en vond hij dat “heel gek” bij een kilometerstand van 81.000. [eiser] had dus nog steeds reden om aan de kilometerstand te twijfelen en deed dat kennelijk ook. Voor [eiser] bestond dan ook de noodzaak om een nader onderzoek in te stellen naar de kilometerstand van de auto. [eiser] kon in dat verband niet volstaan met alleen het controleren van het onderhoudsboekje. Nu [eiser] heeft nagelaten een nader onderzoek in te stellen is hij tekort geschoten in zijn onderzoeksplicht. [eiser] komt daarom geen beroep op non-conformiteit van de auto toe. De op deze grondslag gevorderde terugbetaling van de koopprijs wordt dan ook afgewezen.

dwaling

4.7.

De subsidiaire vordering van [eiser] tot vernietiging van de overeenkomst en terugbetaling van de koopprijs op grond van dwaling wordt eveneens afgewezen. Nu [gedaagde] niet van de onjuiste kilometerstand op de hoogte was of had moeten zijn, is dwaling als bedoeld in artikel 6:228 lid 1 onder a BW niet aan de orde. Ook het beroep op wederzijdse dwaling als bedoeld in artikel 6:228 lid 1 onder c BW faalt. [eiser] is tekortgeschoten in zijn onderzoeksplicht en daarom dient de dwaling voor zijn rekening te blijven.

herstelkosten

4.8.

Ten aanzien van de gevorderde herstelkosten ten bedrage van € 850,- geldt het volgende. [gedaagde] heeft niet betwist dat partijen zijn overeengekomen dat hij de kosten van het herstel van de uitgebrande kilometerteller voor zijn rekening zou nemen. Niet is in geschil dat [eiser] een tweedehands kilometerteller heeft aangeschaft voor een bedrag van € 786,50. Uit het WhatsAppbericht van 13 november 2019 van [gedaagde] blijkt niet dat hij nadere voorwaarden aan [eiser] heeft gesteld. Integendeel, [gedaagde] schrijft “afspraak is afspraak, dus als goedkoper niet te vinden is dan maak ik het bedrag over” en “graag nog even een berichtje waar ik wat precies naar over kan maken”. De betalingsverplichting van [gedaagde] vloeit voort uit de afspraak tussen partijen. Het enkele feit dat [eiser] de betaling van de kilometerteller aan zijn leverancier heeft opgeschort doet aan de betalingsverplichting van [gedaagde] jegens [eiser] niet af. De gevorderde herstelkosten zullen daarom worden toegewezen tot een bedrag van € 786,50, vermeerderd met de wettelijke rente zoals gevorderd. Het meergevorderde wordt afgewezen.

buitengerechtelijke kosten

4.9.

De door [eiser] gevorderde buitengerechtelijke kosten worden afgewezen. De vordering, voor zover deze betrekking heeft op de gevorderde en toegewezen herstelkosten, dient beoordeeld te worden aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De gevorderde vergoeding komt echter niet voor toewijzing in aanmerking, nu [eiser] heeft nagelaten een afschrift van de kosteloze aanmaning als bedoeld in artikel 6:96 lid 6 BW bij de dagvaarding over te leggen.

4.10.

[eiser] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deze kosten worden aan de aan de zijde van [gedaagde] vastgesteld op € 600,- (2 punten x tarief € 300,-) aan salaris voor de gemachtigde.

4.11.

[gedaagde] heeft bij toewijzing van de door hem gevorderde nakosten geen belang, nu hij de proceskosten kan verrekenen met hetgeen waartoe hij is veroordeeld.

5. De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] aan [eiser] te betalen een bedrag van € 786,50, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van dit vonnis tot aan de dag van voldoening;

veroordeelt [eiser] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde] vastgesteld op € 600,- aan salaris voor de gemachtigde;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.R. Roukema en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

546