Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:8869

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
27-08-2020
Datum publicatie
07-10-2020
Zaaknummer
8549617
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Contactuele rente gevorderd maar niet toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 8549617 CV \ EXPL 20-2498

uitspraak: 27 augustus 2020

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht,

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Hoogerwerf BV

gevestigd te Vlaardingen

eiseres,

gemachtigde: Vismans Deurwaarders & Incasso

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Repair Management Nederland BV

gevestigd te Ridderkerk en kantoorhoudend te Dordrecht

voor wie [naam] procedeert

Partijen worden hierna Hoogerwerf en Repair Management genoemd.

1. Het verloop van de procedure

1.1

Dit blijkt uit:

- de dagvaarding van 20 mei 2020, met producties

- de conclusie van antwoord, met producties

- de conclusie van repliek, met een productie

- de conclusie van dupliek.

1.2

Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De vaststaande feiten

2.1

Hoogerwerf heeft aan Repair Management kantoorartikelen geleverd voor een totaalbedrag van € 1.186,80 en daarvoor 2 rekeningen gestuurd op 26, respectievelijk

28 februari 2019.

2.2

De betalingstermijn was 30 dagen na factuurdatum.

2.3

Repair Management heeft niet op tijd betaald.

3. De vordering

3.1

Hoogerwerf vorderde aanvankelijk betaling van een bedrag van € 392,30.

Tot dat bedrag was zij gekomen door uit te gaan van een hoofdsom van € 1.186,80, een bedrag van € 233,13 aan vertragingsrente tot de dag van dagvaarding, een bedrag van € 178,02 aan buitengerechtelijke incassokosten, dit alles met aftrek van een bedrag van € 1.205,65 dat na sommatie was betaald. Aldus resteerde € 392,30.

Bij conclusie van repliek heeft zij haar eis verminderd, in die zin dat zij het bedrag van de verschenen rente tot € 227,60 heeft beperkt.

Zij omschrijft niet hoe haar petitum thans luidt.

Duidelijk is wel dat zij veroordeling van Repair Management vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, en het bedrag van de veroordeling te vermeerderen met de overeengekomen rente van 15% per maand vanaf 20 mei 2020 tot de dag van volledige betaling, met veroordeling van Repair Management in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente over die kosten vanaf de 15e dag na dagtekening van het in deze zaak te wijzen vonnis.

3.2

Hoogerwerf baseert haar vordering, tegen de achtergrond van de vaststaande feiten, op de volgende, zakelijk weergegeven stellingen.

De oorspronkelijke hoofdsom bedroeg € 1.186,--, ter zake van door haar aan Repair Management geleverde kantoorartikelen. Van dat bedrag was aanvankelijk geen betaling te verkrijgen, ondanks aanmaning en sommatie. Daardoor heeft zij buitengerechtelijke incassokosten moeten maken, die voor rekening van Repair Management moeten komen. Ook is Repair Management haar daarom de overeengekomen rente verschuldigd, vanaf de datum van verzuim.

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen € 178,02 en de verschenen rente tot 20 april 2020 bedraagt € 227,60.

Na de vierde sommatie door haar incassogemachtigde heeft zij van Repair Management op 20 april 2020 een bedrag van € 1.205,66 ontvangen. Er resteert thans aan verschenen rente nog te betalen een bedrag van € 227,60.

4. Het verweer

Repair Management concludeert tot afwijzing van de vordering. Op dat verweer wordt hierna, waar nodig, ingegaan.

5. De beoordeling

5.1

Repair Management bestrijdt alleen de hoogte van de gevorderde rente.

Zij heeft daarover met de gemachtigde van Hoogerwerf gecorrespondeerd, zo blijkt uit de door Repair Management bij conclusie van antwoord overgelegde e-mailberichten.

Van de zijde van de gemachtigde van Hoogerwerf is haar, nadat zij bezwaar had gemaakt tegen de in haar ogen veel te hoge rente, medegedeeld dat de wettelijke handelsrente in rekening wordt gebracht, 8% per jaar. Daar mag zij (de gemachtigde van) Hoogerwerf aan houden.

De wettelijke handelsrente vanaf de data van verzuim, 28, respectievelijk 30 maart 2019, tot de dag van betaling van het bedrag van € 1.205,65, 20 april 2020, bedraagt € 101,84.

5.2

De hoogte van het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten is in overeenstemming met de tarieven die zijn weergegeven in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en die geacht worden redelijk te zijn.

5.3

Het door Repair Management verschuldigde bedrag kan daarom als volgt worden vastgesteld:

- hoofdsom € 1.186,80

- wettelijke handelsrente tot en met 20 april 2020

vanaf 28, respectievelijk 30 maart 2019

over € 1.120,25, respectievelijk € 66,55 € 101,84

- buitengerechtelijke incassokosten € 178,02

--------------

subtotaal: € 1.466,66

-in mindering betaald na sommatie € 1.205,65

--------------

nog te betalen € 261,01

Dat laatste bedrag is toewijsbaar, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente daarover vanaf 20 april 2020.

5.4

Hoogerwerf en Repair Management worden beiden gedeeltelijk in het ongelijk gesteld. De proceskosten zullen daarom worden gecompenseerd als hierna zal worden vermeld.

6. De beslissing

De kantonrechter,

veroordeelt Repair Management aan Hoogerwerf te betalen een bedrag van € 261,01, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over dat bedrag vanaf 20 april 2020 tot de dag van volledige betaling;

compenseert de proceskosten, aldus dat Hoogerwerf en Repair Management elk de eigen kosten dragen;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Roukema en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

37878