Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:8802

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
27-08-2020
Datum publicatie
06-10-2020
Zaaknummer
C/10/602649 / FA RK 20-6309
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Afwijzing voortzetting crisismaatregel artikel 7:7

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM


Team familie

Zaak-/rekestnummer: C/10/602649 / FA RK 20-6309

Betrokkenenummer: [nummer]

Schriftelijke uitwerking van de mondelinge beslissing van 27 augustus 2020 betreffende een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel als bedoeld in artikel 7:7 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (hierna: Wvggz)

op verzoek van:

de officier van justitie in het arrondissement Rotterdam, hierna: de officier,

met betrekking tot:

[naam betrokkene] ,

geboren op [geboortedatum betrokkene] te [geboorteplaats betrokkene] ,

hierna: betrokkene,

wonende aan de [adres betrokkene] , [woonplaats betrokkene] ,

thans verblijvende in Antes, locatie Bouman te Rotterdam,

advocaat mr. M.D. van Velthoven te Rotterdam.

1. Procesverloop

1.1.

Bij verzoekschrift, ingekomen op 20 augustus 2020, heeft de officier verzocht om voortzetting van de op 19 augustus 2020 opgelegde crisismaatregel.


Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

 • -

  een afschrift van de beslissing tot het nemen van de crisismaatregel van
  19 augustus 2020;

 • -

  de medische verklaring opgesteld door [naam psychiater] , psychiater, van
  19 augustus 2020;

 • -

  de relevante politiegegevens en strafvorderlijke- en justitiële gegevens van betrokkene;

 • -

  het proces-verbaal van 21 augustus 2020.

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 27 augustus 2020. Bij die gelegenheid zijn op grond van artikel 2 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid de navolgende personen telefonisch gehoord, omdat het houden van een fysieke zitting vanwege het coronavirus niet mogelijk was:

 • -

  betrokkene met zijn hiervoor genoemde advocaat;

 • -

  [naam intensivist] , intensivist, verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum en fysiek aanwezig bij betrokkene;

 • -

  [naam verslavingsarts] , verslavingsarts, verbonden aan Antes GGZ.

Verwezen wordt naar het proces-verbaal van 21 augustus 2020. Betrokkene blijkt nu al een paar dagen opgenomen te zijn op de afdeling Intensive Care van het Erasmus Medisch Centrum. Hij is aanspreekbaar. Allen zijn akkoord met deze wijze van horen.

1.3.

De officier is niet ter zitting verschenen, omdat hij een nadere toelichting op of motivering van het verzoek niet nodig achtte.

2. Beoordeling

2.1.

De Rechtbank stelt het volgende vast. Op 21 augustus 2020 heeft een zitting plaatsgevonden naar aanleiding van het verzoek tot een voorzetting van de crisismaatregel dat op 20 augustus 2020, en daarmee tijdig, bij de rechtbank is ingediend. De zitting heeft op 21 augustus 2020 tijdig plaatsgevonden en moest vanwege onduidelijkheid van de verblijfplaats op dat moment van betrokkene worden aangehouden.

Drie dagen na indiening van het verzoek, te weten 24 augustus 2020, was de uiterste beslisdatum. Gelet op het bepaalde in art 7:5 Wvggz is de crisismaatregel heden vervallen.

2.2.

Ten overvloede overweegt de rechtbank het volgende. Betrokkene is bekend met ernstig gebruik van GHB en cannabis. Uit de vandaag voortgezette behandeling blijkt dat indien en zolang betrokkene op de juiste tijdstippen en vooral ook met de juiste frequentie zijn detox medicatie krijgt, de behandeling kans van slagen heeft. Betrokkene is bereid vrijwillig aan deze behandeling mee te werken. Hij wil heel graag dat zijn detox-traject kans van slagen krijgt. De rechtbank heeft op dit moment voldoende vertrouwen in de door betrokkene geuite wensen. Deze vallen onder instemming, zoals bedoeld in artikel 1:4 lid 3 onder a Wvggz.

2.3.

Gelet op voorgaande zal de rechtbank het verzoek afwijzen.

3. Beslissing

De rechtbank wijst het verzoek af.

Deze beschikking is op 27 augustus 2020 mondeling gegeven door mr. M.L. Sandberg-Crommelin, rechter, in tegenwoordigheid van mr. J. Smolders, griffier op 4 september 2020 schriftelijk uitgewerkt en getekend.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.