Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:8797

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
17-09-2020
Datum publicatie
06-10-2020
Zaaknummer
8433037 CV EXPL 20-1329
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Wie is contractspartij en per wanneer zijn de overeenkomsten opgezegd?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 8433037 CV EXPL 20-1329

uitspraak: 17 september 2020

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht,

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Rendement Uitgeverij B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres,

gemachtigde: CollactiveBMK Incasso B.V.,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Freshchoi Handel B.V.,

gevestigd te Mijnsheerenland, gemeente Hoeksche Waard,

gedaagde,

vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger] .

Partijen worden hierna aangeduid als ‘Rendement Uitgeverij’ en ‘Freshchoi’.

1. Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  1. de dagvaarding van 20 maart 2020, met bijlagen;

  2. de conclusie van antwoord, met bijlagen;

  3. de conclusie van repliek, met bijlagen.

Freshchoi is in de gelegenheid gesteld om te reageren op de conclusie van repliek van Rendement Uitgeverij, maar dat heeft zij niet gedaan. Hierna is bepaald dat vonnis zal worden gewezen. Het vonnis is nader bepaald op heden.

2. Het geschil

2.1

Rendement Uitgeverij vordert dat Freshchoi bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld tot betaling aan Rendement Uitgeverij van een bedrag van € 1.352,64, te vermeerderen met primair de contractuele vertragingsrente van 1% per maand over € 875,11, of subsidiair de wettelijke handelsrente over € 875,72 vanaf 4 maart 2020 tot aan de dag van algehele voldoening, met veroordeling van Freshchoi in de proceskosten.

2.2

Rendement Uitgeverij heeft het volgende aan haar vordering ten grondslag gelegd. Freshchoi moet op grond van de overeenkomsten die partijen met elkaar hebben gesloten abonnementsgeld aan Rendement Uitgeverij betalen. Freshchoi is haar betalingsverplichtingen niet nagekomen.

2.3

Freshchoi is het niet eens met de vordering van Rendement Uitgeverij. Zij voert – kort samengevat – aan dat zij geen contractspartij was en dus ook geen betalingsverplichting heeft. Bovendien zijn de abonnementen opgezegd op 17 oktober 2016.

3. De beoordeling

3.1

Tussen partijen is allereerst in geschil of tussen Rendement Uitgeverij en Freshchoi overeenkomsten tot stand zijn gekomen. Rendement Uitgeverij stelt dat Freshchoi de overeenkomsten is aangegaan. Ter onderbouwing van deze stelling heeft zij verschillende stukken overgelegd, waaronder een e-mailbericht d.d. 22 augustus 2016 waarin het afsluiten van de twee zakelijke abonnementen wordt bevestigd en twee schriftelijke bevestigingen van 23 augustus 2016 die naar Freshchoi gestuurd zijn ter attentie van [vertegenwoordiger] . Verder voert Rendement Uitgeverij aan dat de vakbladen naar het adres van Freshchoi zijn verzonden en dat eerdere facturen door Freshchoi zijn voldaan.

3.2

Freshchoi heeft betwist contractspartij te zijn. Zij voert daartoe aan dat uit de door Rendement Uitgeverij overgelegde producties blijkt dat eiseres zelf stelt dat het abonnement of de abonnementen ten name van [vertegenwoordiger] staan, evenwel zonder te onderbouwen op welke wijze die ten naamstelling tot stand is gekomen. Zij heeft vervolgens ook niet meer gereageerd op de conclusie van repliek waarin Rendement Uitgeverij nader onderbouwt dat het zakelijke abonnementen van Freshchoi betreft, terwijl dit wel op haar weg lag. Daarom zal worden uitgegaan van de juistheid van hetgeen Rendement Uitgeverij op dit punt heeft gesteld en heeft Freshchoi te gelden als contractspartij. Hieruit volgt dat Freshchoi een betalingsverplichting heeft jegens Rendement Uitgeverij.

3.3

Vervolgens is tussen partijen in geschil per wanneer de overeenkomsten zijn opgezegd. Partijen zijn het erover eens dat de overeenkomsten inmiddels zijn opgezegd, maar verschillen van mening over de datum waarop dit is gebeurd. Freshchoi stelt dat dit met betrekking tot beide abonnementen per e-mail is gebeurd op 17 oktober 2016. Rendement Uitgeverij erkent dat het MT Rendement abonnement op deze datum is opgezegd en stelt dat dit abonnement beëindigd is per 1 april 2017, maar met betrekking tot het Marketing Rendement abonnement stelt zij dat dit op 30 april 2018 telefonisch is opgezegd.

3.4

Het verweer van Freshchoi dat met de e-mail van 17 oktober 2016 beide overeenkomsten zijn opgezegd faalt. Uit zowel het onderwerp van de e-mail als uit de tekst ervan mocht Rendement Uitgeverij begrijpen dat Freshchoi alleen het abonnement MT Rendement wilde opzeggen. Dit abonnement wordt immers expliciet in de e-mail genoemd terwijl het abonnement Marketing Rendement niet wordt genoemd. Het moet er daarom voor gehouden worden dat Freshchoi met deze e-mail alleen het abonnement MT Rendement heeft opgezegd.

3.5

Uitgaande van een opzegging van het abonnement op MT Rendement op 17 oktober 2016 en een opzegging van het abonnement op Marketing Rendement op 30 april 2018 is niet zondermeer duidelijk welke bedragen Freshchoi volgens Rendement Uitgeverij verschuldigd is inzake de abonnementen vanaf de opzegging tot de datum waarop het betreffende abonnement geëindigd is en op grond waarvan. Rendement Uitgeverij zal in de gelegenheid gesteld haar vordering op dit punt te verduidelijken, bij gebreke waarvan ervan uit zal worden gegaan dat geen abonnementsgeld verschuldigd is vanaf datum opzegging. Ook in dat geval zal duidelijk gemaakt moeten worden welke bedragen worden gevorderd over de periode na opzegging. Rendement Uitgeverij dient daarbij zo mogelijk tevens de stukken te overleggen waarop zij zich beroept, te denken valt aan afschriften van de overeenkomsten die aan haar vordering ten grondslag liggen. Hierop kan Freshchoi vervolgens bij antwoordakte reageren.

3.6

Iedere verdere beslissing wordt in dit stadium aangehouden.

4. De beslissing

De kantonrechter:

verwijst de zaak naar de rolzitting van donderdag 15 oktober 2020 om 10:00 uur, waar Rendement Uitgeverij zich (bij voorkeur schriftelijk) mag uitlaten over het bovenstaande;

wijst Rendement Uitgeverij erop dat de akte in tweevoud ingestuurd moet worden en uiterlijk de dag vóór de rolzitting om 12.00 uur door de rechtbank ontvangen moet zijn;

wijst partijen er op dat zij tijdelijk ook een e-mailbericht mogen sturen aan kantondagvaarding.rtm.dor@rechtspraak.nl;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.R. Roukema en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

43416