Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:8796

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
28-08-2020
Datum publicatie
05-10-2020
Zaaknummer
8388608 CV EXPL 20-8586
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Betalingsachterstand onderhoudsabonnement.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 8388608 CV EXPL 20-8586

uitspraak: 28 augustus 2020

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

Energiewacht N.V.,

gevestigd te Assen,

eiseres,

gemachtigde: Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders B.V.,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats gedaagde] ,

gedaagde,

gemachtigde: [gemachtigde] .

Partijen worden hierna aangeduid als ‘Energiewacht’ en ‘ [gedaagde] ’.

1. Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  1. de dagvaarding van 9 maart 2020, met producties;

  2. de conclusie van antwoord, met bijlagen;

  3. de conclusie van repliek tevens akte houdende vermindering en vermeerdering en wijziging van eis, met producties.

[gedaagde] is in de gelegenheid gesteld om te reageren op de conclusie van repliek van Energiewacht, maar dat heeft hij niet gedaan. Hierna is bepaald dat vonnis zal worden gewezen. Het vonnis is bepaald op heden.

2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet weersproken, staat het volgende tussen partijen vast.

2.1

[gedaagde] heeft een onderhoudsabonnement afgesloten bij Energiewacht. Op grond van deze overeenkomst is Energiewacht verplicht tot het verrichten van onderhoud en is [gedaagde] verplicht om maandelijks € 10,75 aan Energiewacht te betalen.

3. Het geschil

3.1

Energiewacht vordert – na wijziging van eis - dat [gedaagde] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld tot betaling aan Energiewacht van een bedrag van € 110,53, te vermeerderen met de wettelijke rente over een bedrag van € 10,21 vanaf 27 februari 2020 tot aan de dag van algehele voldoening, met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

3.2

Energiewacht heeft het volgende aan haar vordering ten grondslag gelegd. [gedaagde] moet op grond van de overeenkomst die partijen met elkaar hebben gesloten maandelijks € 10,75 aan Energiewacht betalen. [gedaagde] is deze verplichting niet nagekomen.

3.3

[gedaagde] is het niet eens met de vordering van Energiewacht. Hij voert – kort samengevat – het volgende aan. Vanwege omstandigheden is hij het overzicht over zijn financiën kwijtgeraakt en is het voor hem niet duidelijk hoe de betalingen zijn afgeboekt. Aan Energiewacht is meerdere malen verzocht om een overzicht te verstrekken van alle facturen en betalingen, maar aan deze verzoeken heeft Energiewacht geen gehoor gegeven. Verder zijn de bijkomende kosten erg hoog in verhouding tot de gevorderde hoofdsom.

4. De beoordeling

4.1

Tussen partijen is niet in geschil dat [gedaagde] voor het onderhoudsabonnement maandelijks € 10,75 moet betalen. Dat [gedaagde] het overzicht over zijn financiën is kwijtgeraakt dient voor zijn risico te komen en ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichting jegens Energiewacht. In de conclusie van repliek heeft Energiewacht rekening gehouden met de betaling van [gedaagde] en heeft zij haar eis gewijzigd. [gedaagde] heeft hierop niet meer gereageerd. De vordering van Energiewacht zal dan ook worden toegewezen.

4.2

De hoofdsom bedraagt € 110,53 en is als volgt berekend. De hoofdsom zoals gevorderd bij dagvaarding was € 42,99. Vervolgens heeft Energiewacht haar eis verminderd met € 73,97. Dit bedrag is eerst in mindering gebracht op de vervallen rente (€ 1,19) en de buitengerechtelijke incassokosten (€ 40,-), zodat een bedrag aan hoofdsom resteerde van € 10,21. Daarna heeft Energiewacht haar eis vermeerderd met € 100,32 zodat de totale hoofdsom uitkomt op € 110,53.

4.3

De gevorderde wettelijke rente over een bedrag van € 10,21 zal eveneens worden toegewezen, aangezien [gedaagde] daartegen geen verweer heeft gevoerd.

4.4

Vaststaat dat [gedaagde] op het moment van dagvaarden nog een bedrag aan Energiewacht moest betalen. Energiewacht mocht daarom een procedure starten. De kantonrechter ziet in het verweer van [gedaagde] geen aanleiding om de proceskosten te matigen. [gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij dan ook in de proceskosten worden veroordeeld.

5. De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] aan Energiewacht te betalen een bedrag van € 110,53, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over een bedrag van € 10,21 vanaf 27 februari 2020 tot aan de dag van algehele voldoening;

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Energiewacht vastgesteld op € 124,- aan griffierecht, € 86,85 aan dagvaardingskosten en € 72,- aan salaris voor de gemachtigde;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Fiege en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

43416