Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:8394

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
30-09-2020
Datum publicatie
01-10-2020
Zaaknummer
C/10/583218 / HA ZA 19-918
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Uitleg overeenkomst. Geen loon in de zin van art. 7:625 BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2020-1168
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/583218 / HA ZA 19-918

Vonnis van 30 september 2020

in de zaak van

[naam eiser] ,

wonende te [woonplaats eiser] ,

eiser,

advocaat: mr. R.W. Lagerwaard te Hilversum,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ALEX OOMS HOLDING B.V.,

gevestigd te Ammerstol,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INDIGO HELIX B.V.,

gevestigd te Zoetermeer,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

OP10 B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagden,

advocaat: mr. D.H. Lodder te Rotterdam.

Partijen zullen hierna aangeduid worden als “ [naam eiser] ”, de gedaagden tezamen als “Alex Ooms c.s.”, respectievelijk apart als “Alex Ooms”, “Indigo” en “OP10”.

1. De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 17 september 2019, met producties 1 tot en met 13;

 • -

  de conclusie van antwoord, met producties 1 tot en met 10;

 • -

  het comparitievonnis van 26 februari 2020;

 • -

  een akte vermeerdering van eis, met producties 14 en 15;

 • -

  het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 30 juni 2020;

 • -

  de spreekaantekeningen van beide partijen;

 • -

  een akte van zowel [naam eiser] , als van Alex Ooms c.s. van 29 juli 2020;

 • -

  een akte van zowel [naam eiser] , als van Alex Ooms c.s. met producties 11 tot en met 13, van 26 augustus 2020.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1.

Alex Ooms c.s. zijn voormalige aandeelhouders van TWNKLS B.V, hierna te noemen Twnkls. [naam eiser] was CEO en tevens statutair bestuurder van Twnkls. In de arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017 tussen [naam eiser] en Twnkls is onder 4.4 bepaald:

4.4.

Employee will be entitled to 1,25% of shares in TWNKLS to be issued to employee at the end of May 2017, May 2018 and May 2019 while under employment of employer. The conditions of issuance will be determined in an employee participation plan that is foreseen to be implemented later in 2017 or early 2018.

2.2.

Eind 2018 toonde Parametric Technology Corporation Inc., de moedermaatschappij van Parametric Technology Europe B.V., hierna te noemen PTE, interesse in de aandelen van Twnkls.

2.3.

Tussen [naam eiser] en Alex Ooms c.s. is op 5 juni 2019 de overeenkomst Bonusregeling ter compensatie medewerkerparticipatie, hierna te noemen Bonusregeling, gesloten. In de overeenkomst is onder meer bepaald:

(…)

C. de Memo Medewerkerparticipatie bevat de voorlopige afspraken tussen partijen, alsmede een 'waarderingsaanpak' en 'realisatieplan.' Op basis hiervan zou de beoogde medewerkerparticipatie-regeling erin voorzien dat [naam eiser] , door middel van certificaten van aandelen TWNKLS, een financieel belang zou verkrijgen in TWNKLS;

D. in verband met de mogelijke eigendomsoverdracht van alle aandelen TWNKLS door de Aandeelhouders aan Parametric Technology Europe B.V. (hierna te noemen: de 'Transactie' ), wensen de Aandeelhouders af te zien van de beoogde medewerkerparticipatie;

E. Aandeelhouders wensen [naam eiser] met een (alternatieve) bonusregeling te compenseren voor de voorgestane medewerkerparticipatie (hierna te noemen: ‘Bonusregeling’);

(…)

Artikel 1. De Bonusuitkering

1.1

De Bonusregeling bevat een door één van de Aandeelhouders aan [naam eiser] uit te keren geldbedrag in contanten (hierna te noemen: de ‘Bonusuitkering’).

1.2

De netto waarde van de Bonusuitkering bedraagt 3,75% van de totale verkoopprijs van de aandelen TWNKLS, minus de schulden en kosten van de Transactie.

Artikel 2. Uitkeren Bonusuitkering

2.1

De Bonusuitkering zal door één van de Aandeelhouders feitelijk worden uitgekeerd aan [naam eiser] . De Aandeelhouders zullen gezamenlijk het totale bedrag van de Bonusuitkering dragen. De Aandeelhouders zullen onderling in een separate overeenkomst komen tot een onderlinge verdeling van de draagplicht van de Bonusuitkering.

2.2

Van het totale bedrag van de Bonusuitkering zal 10% aan [naam eiser] worden uitgekeerd, op het moment dat het gedeelte van de verkoopprijs van de aandelen TWNKLS dat in escrow is gehouden, uit escrow aan de Aandeelhouders vrijkomt. De overeenkomst met betrekking tot de escrow-rekening, tussen TWNKLS en Parametric Technology Europe B.V., zal onverwijld aan deze overeenkomst worden gehecht als Bijlage 1.

2.3

Het resterende bedrag betreffende 90% van de Bonusuitkering, zal binnen één week na afronding van de Transactie, door één van de Aandeelhouders aan [naam eiser] , worden uitgekeerd. Bij ondertekening van deze Overeenkomst is 10 juni 2019 voorzien als afrondingsdatum van de Transactie.

(…)

Artikel 9 Slotbepalingen

(…)

9.2

Deze Overeenkomst bevat alle afspraken tussen Partijen met betrekking tot de onderhavige Verkrijging en treedt in de plaats van eerdere overeenkomstige schriftelijke en mondelinge afspraken, welke Partijen ter zake hebben gemaakt.

(…)

2.4.

Tegelijk met het sluiten van de overeenkomst Bonusregeling heeft [naam eiser] in de overeenkomst Afstandsverklaring Medewerkerparticipatie afstand gedaan van het in de arbeidsovereenkomst opgenomen recht tot het verkrijgen van (certificaten van) aandelen in Twnkls.

2.5.

Op 7 juni 2019 is tussen [naam eiser] , Twnkls en OP10 een afstandsverklaring getekend waarin, onder meer, is bepaald:

(…)

1.3

If the Company is required by law or based on a ruling of a court and/or the competent tax and/or social security authorities, to withhold tax and/or social security contributions from the compensation Mr [naam eiser] received from the shareholders of the Company (referred to in Recital C above), OP10 will at the first request of the Company (re)pay, on behalf of Mr [naam eiser] , to the Company the relevant amounts in relation to said income tax and/or social security contributions, any fines or levies imposed by said authorities, the interest and the expenses incurred by the Company for disputing the relevant (tax and social security) rulings (including appeal) on which these amounts are based.

OP10 shall indemnify, defend, and hold the Company harmless from and against any and all such claims, demands, suits, losses, damages, taxes, levies and liabilities, including without limitation interest and reasonable attorneys' fees arising out of, relating to, or resulting from such reassessment. The undertaking of OP10 set out in this clause 1.3 will be its own, direct primary, unconditional and irrevocable obligation to the Company and will not be (deemed) a surety (borgstelling).

(…)

2.6.

Het totaal van het geplaatste aandelenkapitaal in Twnkls is door Alex Ooms c.s. op 7 juni 2019 overgedragen aan PTE. De arbeidsovereenkomst tussen Twnkls en [naam eiser] is per 1 juli 2019 geëindigd.

2.7.

De verkoopprijs van de geplaatste aandelen was € 8.500.000,00, waarvan 90% direct door PTE aan Alex Ooms c.s. is uitbetaald en 10% op een geblokkeerde rekening is overgemaakt.

2.8.

In een e-mail van 14 juni 2019 van de heer [naam] , bestuurder van OP10, aan [naam eiser] staat, voor zover van belang, vermeld:

(…)

Het FundsFlow dat leidraad was voor de financiële afwikkeling van de transactie wordt ook gebruikt voor de bepaling van de hoogte van de bonus.

(…)

2.9.

In het Flow of Funds is, voor zover relevant, vermeld:

2.10.

In een e-mail van de heer [naam] van 18 juni 2019 aan [naam eiser] staat, onder meer, vermeld:

(…)

De heer [naam eiser] heeft recht op uitkering als ware er een STAK aanwezig was. Er zijn in het verleden scenario's besproken met de heer [naam eiser] . Hierbij zijn er ook meerdere waarderingsmethoden en waarderingen aan het % gekoppeld, achteraf komen we tot onderstaande opsomming.

De heer [naam eiser] had de mogelijkheid om per:

1. Mei 17 => 1,25% te verwerven, de waardering op dat moment met een negatief vermogen en beperkt resultaat was nihil => geen loonheffing verschuldigd

2. Mei 18 => 1,25% te verwerven, de waardering op dat moment met een negatief vermogen en beperkt resultaat was nihil => geen toonheffing verschuldigd

3. Mei 19 => 1,25% te verwerven, deze transactie zit te dicht op transactiedatum en is naar onze mening belast met heffing.

In het kader hiervan heeft de heer [naam eiser] recht op € 252.468,88. Hiervan zou op basis van bovenstaande (2/3) een bedrag groot € 168.312,59 netto zijn, waarbij de aandeelhouders de verschuldigde heffing voor hun rekening nemen. Het overige bedrag (1/3) groot € 84.156,29 wordt bruto uitgekeerd en hierover voldoet de heer [naam eiser] zelf de verschuldigde heffing.

(…)

2.11.

Op 28 juni 2019 is als bonus een bedrag van € 188.026,20 en op 25 juli 2019 een bedrag van € 23.738,91 door Alex Ooms c.s. aan [naam eiser] betaald. Alex Ooms c.s. hebben bij de uitkering van het bonusbedrag een deel van de (waarde van de) verschuldigde loonheffing ingehouden op de betaling aan [naam eiser] .

3. Het geschil

3.1.

[naam eiser] vordert, na vermeerdering van eis, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I.

Primair: Alex Ooms c.s. hoofdelijk te veroordelen om aan [naam eiser] te betalen een bedrag van € 96.110,59, althans een in goede justitie te bepalen bedrag, te vermeerderen met de daarover verschuldigde wettelijke rente vanaf l4 juni 2019, althans een in goede justitie te bepalen datum, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd;

Subsidiair: Alex Ooms c.s. te veroordelen om aan [naam eiser] te betalen een bedrag van € 96.110,59, althans een in goede justitie te bepalen bedrag, te vermeerderen met de daarover verschuldigde wettelijke rente vanaf l4 juni 2019, althans een in goede justitie te bepalen datum;

II.

Primair: Alex Ooms c.s. hoofdelijk te veroordelen om aan [naam eiser] , tegen behoorlijk bewijs van kwijting, te voldoen, de buitengerechtelijke incassokosten conform het besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, zijnde € 1.875,35, dan wel het correcte bedrag aan incassokosten dat overeenkomt met het toegewezen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd;

Subsidiair: Alex Ooms c.s. te veroordelen om aan [naam eiser] , tegen behoorlijk bewijs van kwijting, te voldoen, de buitengerechtelijke incassokosten conform het besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, zijnde € 1.875,35, dan wel het correcte bedrag aan incassokosten dat overeenkomt met het toegewezen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover;

III.

Primair: Alex Ooms c.s. hoofdelijk te veroordelen tot voldoening van de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 Burgerlijk Wetboek, hierna BW, over het gevorderde bonusbedrag, alsmede te veroordelen tot voldoening van de wettelijke rente over het voornoemde bedrag inzake wettelijke verhoging en wel met Ingang van 14 juni 2019;

Subsidiair: Alex Ooms c.s. te veroordelen tot voldoening van de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW, over het gevorderde bonusbedrag, alsmede te veroordelen tot

voldoening van de wettelijke rente over het voornoemde bedrag inzake wettelijke verhoging

en wel met ingang van 14 juni 2019;

IV.

Primair: Alex Ooms c.s. hoofdelijk te veroordelen in de kosten van deze procedure,

alsmede in het nasalaris, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van betekening van hel vonnis tot aan de dag der algehele voldoening, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd;

Subsidiair: Alex Ooms c.s. te veroordelen in de kosten van deze procedure, alsmede in het nasalaris, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van betekening van het vonnis tot aan de dag der algehele voldoening, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd;

3.2.

Alex Ooms c.s. voeren verweer tegen de vorderingen en concluderen tot afwijzing, met veroordeling, uitvoerbaar bij voorraad, van [naam eiser] in de kosten van de procedure inclusief nakosten.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1.

Tegen de vermeerdering van eis is geen bezwaar gemaakt. De rechtbank acht de vermeerdering ook niet in strijd met de eisen van een goede procesorde. Derhalve zal recht worden gedaan op de onder 3.1 weergegeven eis zoals deze na vermeerdering luidt.

4.2.

Gelet op de stellingen van partijen komt de kern van het geschil neer op hoe de overeenkomst Bonusregeling, in het bijzonder artikel 1.2, moet worden uitgelegd en of [naam eiser] nakoming van de Bonusregeling overeenkomstig zijn uitleg kan vorderen.

Netto uitkering

4.3.

[naam eiser] stelt dat artikel 1.2 van de Bonusregeling niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is en naar de letter van de overeenkomst moet worden nagekomen. Een netto bedrag is in de vaste terminologie een bedrag dat zonder enige verrekening volledig dient te worden uitgekeerd.

4.4.

Alex Ooms c.s. hebben twee derde deel van de waarde van de verschuldigde loonheffing voor hun rekening genomen en volgens [naam eiser] dienen Alex Ooms c.s. alle kosten van de verschuldigde heffingen voor hun rekening te nemen. Dat slechts een deel van de waarde van de loonheffing zou worden betaald, is niet overeengekomen en ook anderszins is de deelbetaling niet te rechtvaardigen, aldus [naam eiser] .

4.5.

Alex Ooms c.s. stellen dat de gemaakte bonusafspraken moeten worden gezien in het licht van de oorspronkelijke afspraken over de verwerving van (certificaten van) aandelen door [naam eiser] in Twnkls. De gevolgen van de Bonusregeling dienen dan ook zoveel als mogelijk en waar mogelijk qua financiële uitkomst gelijk te zijn aan de oorspronkelijk afspraken. Nu [naam eiser] de verkrijgingsprijs van de aandelen niet hoefde te betalen, ligt het volgens Alex Ooms c.s. in de lijn van verwachting dat [naam eiser] een deel van de loonheffing betaalt.

4.6.

Alex Ooms c.s. stellen tevens dat het gevolg van een bonusuitkering zonder de door hun gedane inhouding is, dat [naam eiser] in een betere positie komt te verkeren dan als hij destijds wel (certificaten van) aandelen had verkregen. Hij zou ook relatief gezien in een betere positie komen dan de andere oud-aandeelhouders. Dit was nooit de bedoeling van de overeenkomst.

4.7.

In het licht van de stellingen van partijen oordeelt de rechtbank als volgt. De vraag hoe in een schriftelijke overeenkomst de verhouding van partijen is geregeld, kan niet, zoals [naam eiser] lijkt te suggereren, worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van de overeenkomst. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.

4.8.

[naam eiser] had op grond van een arbeidsovereenkomst met Twnkls, aldus als werknemer, aanspraak op het verkrijgen van (certificaten van) aandelen in Twnkls en werd via de bonusregeling door de aandeelhouders gecompenseerd. De tussen partijen gemaakte afspraken moeten dan ook worden gezien als een compensatie van [naam eiser] als voormalig werknemer.

4.9.

Gelet op het gebruik van het begrip netto binnen het normale spraakgebruik, en in het bijzonder in een arbeidsrechtelijke context, mocht [naam eiser] onder de gegeven omstandigheden ervan uitgaan dat op de betaling van een percentage van de netto waarde van de verkoopprijs geen andere inhoudingen meer zouden plaatsvinden dan de te verrekenen posten die benoemd waren. Indien Alex Ooms c.s. een andere betekenis aan de bepaling hadden willen geven, had het op hun weg gelegen om als opsteller van de overeenkomst, die werd bijgestaan door een advocaat, dit op voor [naam eiser] begrijpelijke wijze kenbaar te maken. Dat de overeenkomst onder tijdsdruk tot stand gekomen is, maakt dat niet anders, nu ook bij het bestaan van tijdsdruk mag worden verwacht dat een bepaalde mate van zorgvuldigheid in acht wordt genomen en dat punten die voor (een van de) partijen van groot belang zijn, worden besproken.

4.10.

Alex Ooms c.s. hadden een belangrijke rol bij de totstandbrenging en verwezenlijking van de in artikel 4.4 van de arbeidsovereenkomst genoemde "employee participation plan". Het komt voor rekening van Alex Ooms c.s. dat het participatieplan niet tot stand is gekomen en zij vervolgens groot belang hadden bij het op korte termijn verkrijgen van medewerking van [naam eiser] aan een alternatief. Van hen mocht dan ook des te meer worden verwacht dat zij [naam eiser] er helder over zouden informeren wat hen daarbij voor ogen stond.

4.11.

Uit het gegeven dat Alex Ooms c.s. twee derde deel van de waarde van de verschuldigde loonheffing over de bonusuitkering wel voor hun rekening hebben genomen, maakt de rechtbank op dat Alex Ooms c.s. ermee bekend waren dat loonheffing verschuldigd was en zij zich ook gehouden voelden de hieraan verbonden kosten te dragen. Niet is gesteld of gebleken dat partijen de verdeling twee derde / een derde qua betaling van de kosten van de loonheffing zijn overeengekomen.

4.12.

De stelling dat [naam eiser] in de oorspronkelijke situatie de initiële aankoopprijs voor de (certificaten van de) aandelen zou hebben betaald en dat het om die reden in de lijn van de verwachting ligt dat [naam eiser] tevens (een deel van) de kosten van de loonheffing dient te dragen, acht de rechtbank onjuist. De overeenkomst Bonusregeling en de overeenkomst Afstandsverklaring Medewerkerparticipatie rechtvaardigen een dergelijke uitleg of wijziging achteraf van de inhoud van het tussen partijen overeengekomene niet. Ook anderszins hebben Alex Ooms c.s. geen gronden aangevoerd die zouden kunnen meebrengen dat de verplichting tot het dragen van (een deel van) de kosten verbonden aan de loonheffing op [naam eiser] rust. Zonder aanvullende tussen partijen gemaakte afspraken bestond geen bevoegdheid aan de zijde van Alex Ooms c.s. om het in hun visie door [naam eiser] genoten voordeel van het niet behoeven te betalen van een aankoopprijs van de (certificaten van de) aandelen “uit te ruilen” met een deel van de kosten die voor hen voortvloeiden uit de verschuldigde loonheffing.

4.13.

Ten overvloede overweegt de rechtbank dat in artikel 9.2 Bonusregeling is bepaald dat de afspraken zoals die in de overeenkomst Bonusregeling zijn gemaakt in de plaats treden van alle eerdere tussen partijen geldende afspraken. Als al in het verleden afspraken zouden zijn gemaakt die de bevoegdheid geven tot de door Alex Ooms c.s. gestelde uitruil, dan hebben deze afspraken op grond van voornoemde bepaling geen werking meer.

4.14.

Dat [naam eiser] door de overeenkomst Bonusregeling wellicht in een voordeligere positie leek te zijn gekomen dan waarin hij als aandeelhouder of certificaathouder zou hebben verkeerd, is het gevolg van de tussen partijen gesloten overeenkomst en maakt niet dat om die reden ter compensatie de voor Alex Ooms c.s. aan de loonheffing verbonden kosten voor een derde deel door [naam eiser] dienen te worden gedragen. Teneinde de voor hen aantrekkelijke transactie te kunnen aangaan, waren Alex Ooms c.s. bereid deze Bonusregeling aan [naam eiser] aan te bieden ter afkoop van diens rechten. Het gaat dan niet aan om achteraf, nadat die transactie is geëffectueerd, het met [naam eiser] in dat kader overeengekomene alsnog eenzijdig ten nadele van [naam eiser] te willen wijzigen. Dat aan deze Bonusregeling voor Alex Ooms c.s. wellicht hogere kosten waren verbonden dan indien zij in de voorafgaande jaren het in de arbeidsovereenkomst overeengekomene hadden laten effectueren, komt voor hun risico.

4.15.

Gelet op het hiervoor overwogene, is de rechtbank van oordeel dat de inhouding van de waarde van een deel van de loonheffing door Alex Ooms c.s. onterecht is. De rechtbank zal de vordering toewijzen met inachtneming van het hierna volgende.

Verhoging in de zin van artikel 7:625 BW

4.16.

De door [naam eiser] gevorderde verhoging wegens vertraging van betaling van de bonus wordt afgewezen. Alex Ooms c.s. zijn nooit de werkgever van [naam eiser] geweest. Een werkgever-werknemer relatie is vereist om aanspraak te kunnen maken op de verhoging zoals vermeld in artikel 7:625 BW. Aan de kant van [naam eiser] kon, gelet op de inhoud van de overeenkomst Bonusregeling en overeenkomst Afstandsverklaring Medewerkerparticipatie, geen twijfel bestaan in welke rol en met welk doel de bonus door Alex Ooms c.s. zou worden uitgekeerd. Dat Alex Ooms c.s. een onderdeel van de arbeidsovereenkomst zouden hebben overgenomen en in de plaats zijn getreden van Twnkls als werkgever, is onjuist. Dit blijkt niet uit de tussen partijen gesloten overeenkomst en dit hadden partijen ook niet voor ogen. Anders dan door [naam eiser] wordt gesteld, zijn evenmin op een andere wijze wettelijke rechten of verplichtingen door de tussen partijen gemaakte afspraken van Twnkls overgegaan op Alex Ooms c.s.

4.17.

Uit de afstandsverklaring van 7 juni 2019 kan evenmin worden afgeleid dat sprake is van (opvolgend) werkgeverschap door OP10 of overname van wettelijke rechten of verplichtingen door haar. OP10 heeft zich louter bereid verklaard om eventuele fiscale aanspraken die door de bonusuitkering bij Twnkls in rekening zouden worden gebracht, namens [naam eiser] aan Twnkls te vergoeden.

4.18.

Als [naam eiser] tijdige betaling van de bonus, naast de mogelijke verschuldigde wettelijk rente, had willen stimuleren door het in rekening mogen brengen van een verhoging/contractuele boete, had hij zulks moeten bedingen.

Preferente aandelen

4.19.

OP10 en Alex Ooms hebben in het verleden leningen verstrekt aan Twnkls, die vervolgens zijn omgezet in cumulatief preferente aandelen. Volgens Alex Ooms c.s. valt de waarde van de preferente aandelen van € 340.000,00 onder het begrip “schuld” in de zin van artikel 1.2 van de Bonusregeling. Dit bedrag mag voor de berekening van de hoogte van de bonus in mindering worden gebracht op de netto verkoopwaarde van Twnkls, aldus Alex Ooms c.s.

4.20.

Onder verwijzing naar de International Accounting Standards twisten partijen of de preferente aandelen in Twnkls zijn aan te merken als eigen vermogen of als schuld. Voor de onderhavige beoordeling is niet doorslaggevend hoe binnen het internationale jaarrekeningenrecht een preferent aandeel wordt gekwalificeerd, maar wat de bedoeling van partijen bij de overeenkomst was. In aanvulling op hetgeen onder r.o. 4.7 is overwogen, kan bij de uitleg van een overeenkomst ook het gedrag van partijen ná het sluiten van de overeenkomst worden betrokken (Hoge Raad, 12 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5572 ). Dat het niet de bedoeling van partijen was dat de waarde van de preferente aandelen als schuld in mindering wordt gebracht op de totale verkoopprijs van de aandelen, leidt de rechtbank af uit het Flow of Funds. Alex Ooms c.s. hebben na de aandelentransactie aan [naam eiser] medegedeeld dat het Flow of Funds de leidraad is voor de vaststelling van de hoogte van de bonus. In het Flow of Funds zijn bij de vaststelling van de hoogte van de Net Consideration de te verrekenen schulden zonder de vermelding van de preferente aandelen gespecificeerd. Dat andersluidende afspraken zijn gemaakt, dan wel dat partijen een afwikkeling voor ogen stond conform de door Alex Ooms c.s. gestelde uitleg, kan uit de stellingen van partijen en de overgelegde producties niet worden afgeleid.

Schulden van de transactie

4.21.

De stelling van [naam eiser] dat artikel 1.2 van de overeenkomst Bonusregeling zo moet worden uitgelegd dat slechts schulden en kosten van de transactie in mindering mogen worden gebracht op de nettowaarde van de verkoop van Twnkls, acht de rechtbank onjuist. Een dergelijke uitleg vindt geen steun in de tekst van de overeenkomst en evenmin is uit andere gestelde feiten of omstandigheden af te leiden dat de bedoeling van partijen was de overeenkomst op de door [naam eiser] gestelde wijze uit te leggen. Daarbij weegt de rechtbank mee dat [naam eiser] niet eerder dan bij de akte vermindering van eis deze manier van uitleg heeft voorgestaan en in het verleden nimmer door [naam eiser] bezwaar is gemaakt dat de in het Flow of Funds vermelde schulden in mindering werden gebracht op de netto verkoopwaarde van Twnkls.

Escrow-rekening

4.22.

Uit artikel 2.2. en 2.3 van de overeenkomst Bonusuitkering volgt dat 10% van de toegezegde bonus pas opeisbaar wordt op het moment dat het bedrag dat door PTE op de escrow-rekening is gestort vrijkomt. Dat zal op zijn vroegst op 7 december 2020 zijn. Ter comparitie heeft [naam eiser] erkend dat dit deel van de vordering nog niet opeisbaar is en de rechtbank zal 10% van het door [naam eiser] gevorderde bedrag dan ook afwijzen. Dat gedeelte van de vordering is prematuur ingesteld.

4.23.

Resumerend zal de rechtbank in hoofdsom toewijzen:

Verkoopprijs: 8.500.000,00 - € 551.696,46 (kosten) x 0,0375 (bonushoogte) = € 298.061,38

Geblokkeerd op escrow-rekening 10% van bonus = € 29.806,14 -/-

Reeds voldaan door Alex Ooms c.s. (€ 188.026,20 + € 23.738,91) = € 211.765,11 -/-

Resteert: = € 56.490,13

Hoofdelijke aansprakelijkheid

4.24.

De gevorderde hoofdelijke veroordeling van Alex Ooms c.s. zal worden afgewezen. Er bestaat gebondenheid voor gelijke delen, tenzij uit de wet, gewoonte of rechtshandeling iets anders voortvloeit. Artikel 2.1 van de overeenkomst Bonusregeling biedt geen grond voor de gevorderde hoofdelijkheid, nu hoofdelijkheid niet uit het artikel volgt. Dat Alex Ooms c.s. gezamenlijk de kosten van de bonus dragen betekent niet dat zij zich daarmee hoofdelijk verbonden hebben. Gesteld, noch gebleken is dat er op een andere grond een uitzondering op de hiervoor genoemde hoofdregel moet worden gemaakt.

Buitengerechtelijk incassokosten

4.25.

De eisende partij maakt aanspraak op de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De rechtbank stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, hierna het Besluit, van toepassing is nu het verzuim na 1 juli 2012 is ingetreden. De rechtbank stelt tevens vast dat [naam eiser] voldoende heeft gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht. Over het door deze rechtbank toe te wijzen bedrag in hoofdsom stelt de rechtbank de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten vast conform het Besluit. Een bedrag aan incassokosten van € 1.621,28 inclusief btw wordt toegewezen.

Wettelijke rente

4.26.

De wettelijke rente zal over de hoofdsom worden toegewezen vanaf 14 juni 2019. Vanaf die datum verkeerde Alex Ooms c.s., gelet op de tussen partijen bedongen termijn voor betaling, in verzuim. Over de buitengerechtelijke incassokosten wordt de wettelijke rente toegewezen vanaf datum dagvaarding, nu niet is gebleken dat Alex Ooms c.s. eerder met betaling van die kosten in verzuim is geraakt.

Uitvoerbaar bij voorraad

4.27.

Alex Ooms c.s. hebben in verband met een restitutierisico aan de zijde van [naam eiser] verweer gevoerd tegen de uitvoerbaarheid bij voorraad verklaring. In het geval er een dergelijk verweer gevoerd wordt, moet de rechtbank de belangen van partijen afwegen. Uit vaste jurisprudentie, (Hoge Raad 27 februari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2602), blijkt dat van degene die een veroordeling tot betaling van een geldsom verkrijgt, vermoed wordt het vereiste belang bij uitvoerbaarverklaring bij voorraad te hebben. Een daartegenover gesteld restitutierisico dient geconcretiseerd te worden. Het restitutierisico is niet door Alex Ooms c.s. onderbouwd. Het vonnis wordt dan ook uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

4.28.

Alex Ooms c.s. zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [naam eiser] worden begroot op:

- dagvaarding € 95,54

- griffierecht € 914,00

- salaris advocaat € 2.685,00 (2,5 punten × tarief € 1.074,00)

Totaal € 3.694,54

4.29.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5. De beslissing

De rechtbank:

5.1.

veroordeelt Alex Ooms c.s., ieder voor een gelijk deel, om aan [naam eiser] te betalen een bedrag van € 58.111,41, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf 14 juni 2019 over een bedrag van € 56.490,13 en vanaf de dag der dagvaarding tevens over een bedrag van € 1.621,28 tot de dag van volledige betaling,

5.2.

veroordeelt Alex Ooms c.s., ieder voor een gelijk deel, in de proceskosten, aan de zijde van [naam eiser] tot op heden begroot op € 3.694,54, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3.

veroordeelt Alex Ooms c.s., ieder voor een gelijk deel, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00, aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Alex Ooms c.s. niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de nakosten met ingang van de vijftiende dag na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. N. Freese en in het openbaar uitgesproken op 30 september 2020.

[1729;44481]