Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:8248

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
18-09-2020
Datum publicatie
21-09-2020
Zaaknummer
10/750433-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft samen met een ander met valse personalia via VodafoneZiggo Group B.V modems besteld, deze aangesloten en daarmee naar betaalde servicenummers gebeld. De telefoonrekeningen werden nooit betaald. Verdachte wordt veroordeeld voor het medeplegen van oplichting. Zij wordt echter vrijgesproken van computervredebreuk, omdat niet op andere wijze toegang is verkregen tot en gebruik is gemaakt van de goederen en diensten van VodafoneZiggo dan gebruikelijk. Ook wordt verdachte vrijgesproken van gewoontewitwassen. Zij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 103 dagen voorwaardelijk, met een aantal bijzondere voorwaarden, en een taakstraf van 100 uur. De benadeelde partij wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering tot schadevergoeding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummer: 10/750433-19

Datum uitspraak: 18 september 2020

Tegenspraak

Verkort vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres verdachte] , [woonplaats verdachte] ,

raadsvrouw mr. C. Willekes, advocaat te Amsterdam.

1. Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 4 september 2020.

2. Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3. Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. J.M. Bonnes heeft gevorderd:

  • -

    bewezenverklaring van het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar en als bijzondere voorwaarden: een meldplicht bij de reclassering, een ambulante behandeling en meewerken aan schuldhulpverlening.

4. Vrijspraak feiten 1 en 3

4.1.

Vrijspraak feit 1 (computervredebreuk)

Standpunt officier van justitie

Aangevoerd is dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan computervredebreuk. Door met valse personalia via VodafoneZiggo modems te bestellen, deze aan te sluiten en te gebruiken en de kosten daarvan onbetaald te laten, is sprake van het wederrechtelijk binnendringen in deze modems.

Beoordeling

De verdachte heeft vele malen met valse NAW-gegevens en steeds wisselende e-mailadressen modems besteld bij VodafoneZiggo. Met de bijbehorende vaste telefoonnummers werd vervolgens gebeld naar betaalde servicenummers. De telefoonrekeningen werden nooit betaald.

De vraag is of de verdachte door deze handelwijze de modems wederrechtelijk is binnengedrongen als bedoeld in artikel 138ab Sr. Daarbij gaat het om het bewerkstelligen van toegang tot een geautomatiseerd werk, waartoe men niet gerechtigd is. De rechtbank overweegt in dat kader dat de verdachte de modems heeft gebruikt door deze aan te sluiten en daarmee een telefoonverbinding tot stand te brengen. Hiervoor worden door VodafoneZiggo achteraf, op basis van het verbruik, kosten in rekening heeft gebracht. De verdachte heeft niet op een andere wijze toegang gekregen tot en gebruik gemaakt van de goederen en diensten van VodafoneZiggo dan gebruikelijk. Niet kan dan ook worden gezegd dat hij door die gedragingen op een wederrechtelijke manier toegang heeft verworven tot de modems. Dat de verdachte de modems met gebruik van valse personalia heeft besteld en de telefoonrekeningen niet heeft betaald, maakt dit niet anders, ook niet wanneer dit veelvuldig is gebeurd.

De rechtbank acht de ten laste gelegde computervredebreuk dan ook niet wettig en overtuigend bewezen, zodat de verdachte daarvan zal worden vrijgesproken.

4.2.

Vrijspraak feit 3 (gewoontewitwassen)

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft aangevoerd dat de verdachte de in de tenlastelegging genoemde bedragen na omzettings- en verhullingshandelingen op zijn eigen rekening of die van zijn medeverdachte heeft laten storten, waardoor hij zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen.

Beoordeling

De verdachte heeft bekend dat zij door oplichting geldbedragen heeft ontvangen. De verdachte heeft met verkregen telefoonabonnementen aankopen gedaan bij 090-nummers. Het betrof onder andere (bitcoin)vouchers en bel- en goktegoeden. Gelet op de ten laste gelegde oplichting maken de handelingen die de verdachte heeft verricht om deze vouchers en tegoeden om te zetten naar (giraal) geld onderdeel uit van de modus operandi van de oplichting. De ten laste gelegde oplichting is eerst na ontvangst van de hiervoor bedoelde bedragen als voltooid aan te merken. Dat betekent dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat dit geld afkomstig was van enig (voorafgaand gepleegd) misdrijf, zodat de verdachte van (gewoonte)witwassen dient te worden vrijgesproken.

5. Bewezenverklaring feit 2

5.1.

Bewijswaardering feit 2 (oplichting)

Het onder 2 ten laste gelegde is, voor zover bewezen verklaard, door de verdachte bekend. Deze feiten zullen daarom zonder nadere bespreking bewezen worden verklaard.

Wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte het onder 2 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

Zij

in de periode van 16 februari 2018 tot en met 9 januari 2020

te Rotterdam, althans in Nederland

meermalen,

tezamen en in vereniging met een ander,

met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam

en door listige kunstgrepen,

- VodafoneZiggo Group BV en KPN hebben bewogen tot de

afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst en het aangaan van een schuld, te weten:

1) tot de afgifte van modems

en (vaste) telefoonlijn(en) en internetabonnement(en) en

2) tot de afgifte van een hoeveelheid geldbedrag(en), tot een totaal van

36.537,56 euro (via MassxessBV) en 11.408 euro (via ReloadNV) en

60.772,- euro (via Skrill en/of Netteler), door zich (telkens)

voor te doen als zijnde een normale consument door (onder meer)

Ad 1)

-online een zeer groot aantal modem(s) en/of (vaste)

telefoonlijn(en) en/of internetabonnement(en) te (laten) bestellen en

- bij de bestelling van de modems en/of (vaste) telefoonlijnen en/of

internetabonnementen gebruik te maken van valse personalia en adresgegevens (te weten bestaande

adresgegevens van website funda.nl) en vervormingen van eigen naam en

- voornoemde modems en/ in postpakketten te laten afleveren

bij een afhaalpunt, en

- voornoemde modems in postpakketten op te halen bij een afhaalpunt en

Ad 2)

- voornoemde modem(s) en (vaste) telefoonlijn(en) en diensten aan te

sluiten en

- ( vervolgens) in te bellen met voornoemde modem(s) en (vaste)

telefoonlijn(en) en diensten naar 090-nummer(s) (Premium rate Service

bestemmingen) en naar eigen 090-nummer(s) en (waardoor) de inkomst(en)

en/of geldbedragen voor het bellen naar 090-nummer(s) op eigen bankrekening(en) word(en) gestort en/of

- met voornoemde modem(s) en/of (vaste) telefoonlijn(en) en/of diensten online

credit(s) aan te schaffen en een prepaid (credit-)card(s) en online

vouchers op te waarderen en

- de gemaakte belkosten en/of opwaardeerkosten en/of internetabonnementkosten

(inclusief kosten van de bestelde modems) niet te betalen aan VodafoneZiggo

Group BV en KPN;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet (ook) daarvan worden vrijgesproken.

De overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan is gegrond op de redengevende inhoud van het voorgaande en op de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, houdende tot bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Het vonnis zal in die gevallen waarin de wet dit vereist worden aangevuld met een later bij dit vonnis te voegen bijlage met daarin de inhoud dan wel de opgave van de bewijsmiddelen.

6. Strafbaarheid feit

Het bewezen feit levert op:

Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Het feit is dus strafbaar.

7. Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

8. Motivering straf

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich met haar partner op grote schaal en creatieve wijze schuldig gemaakt aan het veelvuldig oplichten van VodafoneZiggo en KPN gedurende een periode van bijna twee jaar. Verdachte heeft met valse persoonsgegevens modems besteld bij VodafoneZiggo om vervolgens met de afgesloten telefoonabonnementen op grote schaal te bellen naar betaalde servicenummers. In het huis van de verdachte en in een door haar partner gehuurde garagebox zijn maar liefst 1161 modems aangetroffen. VodafoneZiggo en KPN hebben door het handelen van verdachte aanzienlijke schade geleden. De verdachte heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen dat deze telecomaanbieders aan hun klanten geven. Dat rekent de rechtbank hem flink aan.

De rechtbank heeft acht geslagen op het rapport van Reclassering Nederland van 13 maart 2020. Dit rapport houdt, kort gezegd, het volgende in. De problemen van de verdachte zijn grotendeels begonnen nadat zij wegens financiële problemen met haar gezin op straat kwam en uit angst de kinderen te verliezen de hulpverlenende instanties op afstand hield. Positief is dat zij steun ervaart vanuit haar schoonfamilie en positieve toekomstdoelen heeft om een stabiel leven op te bouwen voor haar en haar kinderen. Het recidiverisico wordt ingeschat als gemiddeld. Geadviseerd wordt een meldplicht bij de reclassering, ambulante behandeling en het meewerken aan schuldhulpverlening op te nemen als bijzondere voorwaarden.

Gezien de ernst van het feit kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf. Volgens de LOVS-orientatiepunten wordt voor fraudedelicten met een benadelingsbedrag van € 125.000,- tot € 250.000,-, waarvan in deze zaak sprake is, uitgegaan van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 9 tot 12 maanden. Er zijn echter omstandigheden die voor de verdachte strafverminderend dienen te werken. De medeverdachte, haar man, heeft verklaard dat hij de initiator is geweest van de oplichting en dat hij haar daartoe heeft aangezet. Ook heeft zij deels uit financiële nood gehandeld en om te kunnen blijven zorgen voor hun vier jonge kinderen. Bij de verdachte heeft de periode die zij – voor het eerst in haar leven – in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht veel indruk gemaakt. Zij heeft zich daarna gedurende de schorsing aan de voorwaarden van de reclassering gehouden. Een en ander brengt de rechtbank tot het oordeel dat het onvoorwaardelijke deel van de op te leggen gevangenisstraf niet langer dient te zijn dan het door de verdachte reeds ondergane voorarrest. Wel zal een voorwaardelijke gevangenisstraf worden opgelegd en daarnaast een taakstraf. Gelet op voornoemde uitgangspunten en redenen zal de rechtbank de officier van justitie niet volgen in haar eis.

Alles afwegend acht de rechtbank de hierna te noemen straffen, waaronder de hieronder besproken verbeurdverklaringen, passend en geboden.

9. In beslag genomen voorwerpen

Aan dit vonnis is als bijlage een lijst gehecht van de in beslag genomen voorwerpen, waarvan de inhoud als hier ingelast dient te worden beschouwd.

Alle in beslag genomen voorwerpen zullen – mede gelet op het standpunt van de officier van justitie en de daarop gevolgde referte van de advocaat – verbeurd worden verklaard. De bewezen feiten zijn met behulp van deze voorwerpen begaan.

10. Vordering benadeelde partij

VodafoneZiggo Group B.V. heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een schadevergoeding van € 575.489,61. De benadeelde partij zal alleen al in haar vordering niet-onvankelijk worden verklaard, omdat een volmacht of uittreksel van de Kamer van Koophandel onbreekt. Daarom staat niet vast dat [naam] , de indiener, gerechtigd is VodafoneZiggo in deze procedure te vertegenwoordigen. Dit laat onverlet dat de benadeelde partij haar vordering bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Omdat de benadeelde partij niet-ontvankelijk zal worden verklaard in de vordering, zal de benadeelde partij worden veroordeeld in de kosten door de verdachte ter verdediging van de vordering gemaakt, welke kosten worden begroot op nihil.

11 . Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 33, 33a, 47, 326 van het Wetboek van Strafrecht.

12. Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

13 . Beslissing

De rechtbank:

verklaart niet bewezen, dat de verdachte de onder 1 en 3 ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart bewezen, dat de verdachte het onder 2 ten laste gelegde feit, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

stelt vast dat het onder 2 bewezen verklaarde oplevert het hiervoor vermelde strafbare feit;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte (ook) daarvan vrij;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 180 dagen;

bepaalt dat van de gevangenisstraf een gedeelte, groot 103 dagen niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten;

verbindt hieraan een proeftijd, die wordt gesteld op 2 jaar;

tenuitvoerlegging kan worden gelast als de veroordeelde de algemene voorwaarde niet naleeft en ook als de veroordeelde gedurende de proeftijd een bijzondere voorwaarde niet naleeft of een voorwaarde die daaraan van rechtswege is verbonden;

stelt als algemene voorwaarde:

de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken;

stelt als bijzondere voorwaarden:

1. de veroordeelde zal zich melden bij een door Reclassering Nederland aan te wijzen instantie, zolang en frequent als die reclasseringstelling noodzakelijk vindt;

2. de veroordeelde zal zich onder ambulante behandeling stellen van De Waag of een soortgelijke zorgverlener. De behandeling start direct bij de start van de proeftijd. De behandeling duurt de gehele proeftijd of zoveel korter als de reclassering nodig vindt. De veroordeelde houdt zich aan de huisregels en de aanwijzingen die de zorgverlener geeft voor de behandeling. Het innemen van medicijnen kan onderdeel zijn van de behandeling.

3. de veroordeelde werkt mee aan het aflossen van zijn schulden en het treffen van afbetalingsregelingen, ook als dit inhoudt meewerken aan schuldhulpverlening in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. De veroordeelde geeft de reclassering inzicht in haar financiën en schulden.

verstaat dat van rechtswege de volgende voorwaarden zijn verbonden aan de hierboven genoemde bijzondere voorwaarden

- de veroordeelde zal ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verlenen aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbieden;

- de veroordeelde zal medewerking verlenen aan reclasseringstoezicht, daaronder begrepen de medewerking aan huisbezoeken en het zich melden bij de reclassering zo vaak en zolang als de reclassering dit noodzakelijk acht;

geeft aan genoemde reclasseringsinstelling opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;


heft op het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte, die bij eerdere beslissing is geschorst;

veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 100 uren, waarbij de Reclassering Nederland dient te bepalen uit welke werkzaamheden de taakstraf dient te bestaan;

beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 50 dagen;

verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering;

veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, en begroot deze kosten op nihil;

beslist ten aanzien van de voorwerpen, geplaatst op de lijst van inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, als volgt:

- verklaart verbeurd:

1. STK Creditcard

MASTER NET

2 1.00 STK Creditcard

MASTER NET

3 1.00 STK Pas K1:wit

JABLOTRON systemcard

4 1.00 STK Make-Up Kl:zwart

MAC

5 1.00 STK Telefoontoestel

IPHONE XS max

6 1.00 STK Kleding

ZARA divers

7 1.00 STK Kleding

HM divers

8 Geld Euro 28.65

28,65 euro

9 Geld Euro 102.50

102,50 euro

10 1.00 STK Telefoontoestel Kl:goud

IPHONE xs

Dit vonnis is gewezen door:

mr. V.F. Milders, voorzitter,

en mrs. M.J.M. van Beckhoven en L. Stevens, rechters,

in tegenwoordigheid van M. van Empelen, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

Zij

op een of meer tijdstippen gelegen in of omstreeks de periode van 16 februari

2018 tot en met 9 januari 2020 te Rotterdam,

althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen

opzettelijk en wederrechtelijk

in een (gedeelte van) een geautomatiseerd werk, te weten een of meer modem(s)

(ten hoogste 1161 modem(s)) toebehorende aan VodafoneZiggo Group BV en/of een

of meer server(s) en/of netwerk van VodafoneZiggo Group BV, is/zijn

binnengedrongen

al dan niet door het doorbreken van een beveiliging en/of door een technische

ingreep en/of een of meer valse signalen en/of een of meer valse sleutels

en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of

door (telkens)

-online een zeer groot aantal (ten hoogste 1161) modem(s) en/of vaste

telefoonlijn(en) en/of internetabonnement(en) van VodafoneZiggo Group BV

en/of Telfort en/of KPN te (laten) bestellen en/of

-valse en/of niet bestaande NAW-gegevens op te geven en/of valselijk

aangemaakte emailadressen te gebruiken voor het bestellen van voornoemde

modem(s) en/of (vaste) telefoonlijn(en) en/of internetabonnement(en) en/of

-(vervolgens) voornoemde modem(s) aan te sluiten en/of te gebruiken en/of

-de gemaakte belkosten en/of opwaardeerkosten en/of internetabonnementkosten

(inclusief de geleverde modem(s)) niet te betalen aan VodafoneZiggo Group BV

en/of Telfort en/of KPN en/of

-waardoor (telkens) de voornoemde modem(s) en/of (vaste) telefoonlijn(en)

en/of internetabonnement(en) haar, verdachte, nooit rechtens hebben

toebehoord en/of

waardoor zij, verdachte en/of haar mededader(s), met voornoemde werkwijze

zichzelf en of medeverdachte(n) wederrechtelijk toegang heeft/hebben verschaft

tot voornoemde modems en/of netwerk en/of (vaste) telefoonlijnen en/of

internetabonnementen;

2.

Zij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 16 februari 2018 tot en met 9 januari 2020

te Rotterdam, althans in Nederland

meermalen, althans eenmaal,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of een of meer anderen wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid

en/of door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels,

- VodafoneZiggo Group BV en/of Telfort en/of KPN heeft/hebben bewogen tot de

afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst en/of het ter beschikking

stellen van gegevens en/of het aangaan van een schuld en/of het teniet doen

van een inschuld, te weten:

1) tot de afgifte van één of meer modem(s) (te weten ten hoogste 1161 modems)

en/of (vaste) telefoonlijn(en) en/of internetabonnement(en) en/of

2) tot de afgifte van een hoeveelheid geldbedrag(en), te weten tot een totaal

van 36.537,56 euro (via MassxessBV) en/of 11.408 euro (via ReloadNV) en/of

60.772,- euro (via Skrill en/of Netteler), of daaromtrent, door zich (telkens)

voor te doen als zijnde een normale consument door (onder meer)

Ad 1)

-online een zeer groot aantal (ten hoogste 1161) modem(s) en/of (vaste)

telefoonlijn(en) en/of internetabonnement(en) te (laten) bestellen en/of

- bij de bestelling van de modems en/of (vaste) telefoonlijn(en) en/of

internetabonnementen gebruik te maken van valse personalia en/of

persoonsgegevens van derden en/of adresgegevens (te weten bestaande

adresgegevens van website funda.nl) en/of vervormingen van eigen naam en/of

- voornoemde modem(s) en/of diensten in (post)pakket(ten) te laten afleveren

bij een algemeen PostNL afhaalpunt, althans een afhaalpunt, en/of

- voornoemde modem(s) en/of diensten in (post)pakket(ten) op te halen bij een

algemeen PostNL afhaalpunt, althans een afhaalpunt en/of

Ad 2)

- voornoemde modem(s) en/of (vaste) telefoonlijn(en) en/of diensten aan te

sluiten en/of

- ( vervolgens) in te bellen met voornoemde modem(s) en/of (vaste)

telefoonlijn(en) en/of diensten naar 090-nummer(s) (Premium rate Service

bestemmingen) en/of naar eigen 090-nummer(s) en/of (waardoor) de inkomst(en)

en/of geldbedragen voor het bellen naar eigen 090-nummer(s) op verschillende

en/of eigen bankrekening(en) word(en) gestort en/of

- met voornoemde modem(s) en/of (vaste) telefoonlijn(en) en/of diensten online

credit(s) aan te schaffen en/of een prepaid (credit-)card(s) en/of online

vouchers op te waarderen en/of

- de gemaakte belkosten en/of opwaardeerkosten en/of internetabonnementkosten

(inclusief kosten van de bestelde modem(s)) niet te betalen aan ZiggoVodafone

en/of Telfort en/of KPN;

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

Zij

op een (of meer tijdstip(en) gelegen in of omstreeks de periode van

16 februari 2018 tot en met 9 januari 2020 te Rotterdam, althans Nederland,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) een of meer goederen, te weten 1161 modems van VodafoneZiggo Group

BV en/of geldbedragen, tot een totaal van 36.537,56 euro (via MassxessBV)

en/of 11.408 euro (via ReloadNV) en/of 60.772,- euro (via Skrill en/of

Netteler)

heeft verworven, voorhanden gehad en/of overgedragen,

terwijl zij (telkens) ten tijde van de verwerving of het voorhanden

krijgen van dit goed wist en/of rederlijkerwijs moest vermoeden, dat het een

door misdrijf verkregen goed betrof;

3.

Zij

op een (of meer) tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van

16 februari 2018 tot en met 9 januari 2020 (telkens) te Rotterdam,

althans in Nederland,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

a. a) (telkens) van een of meer voorwerpen, te weten een of meer geldbedragen

tot een totaal van 36.537,56 euro (via MassxessBV) en/of 11.408 euro (via

ReloadNV) en/of 60.772,- euro (via Skrill en/of Netteler), of daaromtrent,

althans (telkens) één of meer geldbedrag(en),

de werkelijke aard en/of herkomst en/of de vindplaats heeft verborgen en/of

heeft verhuld, dan wel verborgen heeft gehouden of heeft verhuld wie de

rechthebbende op dit voorwerp/deze voorwerpen is, en/of dit voorwerp / deze

voorwerpen geld voorhanden heeft gehad

terwijl zij, verdachte, en/of haar mededader(s) wist(en), althans

redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat bovenomschreven voorwerp(en)

-onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf, terwijl

zij, verdachte, en/of haar mededader(s) van het plegen van dat feit een

gewoonte heeft/hebben gemaakt,

dan wel

b) (telkens) van een of meer voorwerpen, te weten één of meer geldbedragen,

tot een totaal van 36.537,56 euro (via MassxessBV) en/of 11.408 euro (via

ReloadNV) en/of 60.772,- euro (via Skrill en/of Netteler), of daaromtrent,

althans (telkens) één of meer geldbedragen,

heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of

heeft omgezet, en/of daarvan gebruik heeft gemaakt,

terwijl zij, verdachte, en/of haar mededader(s) wist(en), althans

redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat bovenomschreven voorwerp(en) -

onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf, terwijl

zij, verdachte, en/of haar mededader(s) van het plegen van dat feit een

gewoonte heeft/hebben gemaakt;