Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:7567

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
28-08-2020
Datum publicatie
02-09-2020
Zaaknummer
8516741 VZ VERZ 20-9390
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Arbeidsrecht; werknemer op staande voet ontslagen; restaurant geopend ondanks instructie werkgever in verband met overheidsmaatregelen mbt de coronacrisis; werknemer heeft daarmee gevaarzettende situatie gecreëerd; ontslag op staande voet blijft in stand

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2020-1070
JAR 2020/230
Prg. 2020/257
XpertHR.nl 2020-20004692
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 8516741 VZ VERZ 20-9390

uitspraak: 28 augustus 2020

beschikking van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in het verzoek van

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats verzoeker] ,

verzoeker,

gemachtigde: mr. M. Hartkoorn,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Burger Food Restaurants I B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

verweerster,

gemachtigde: mr. R.J. Stoop.

Partijen worden hierna aangeduid als “ [verzoeker] ” respectievelijk “Burger King”.

1. Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken:

- het op 15 mei 2020 ter griffie ontvangen verzoekschrift ex artikel 7:681 BW, met producties;

- het op 23 juni 2020 ter griffie ontvangen verweerschrift ex artikel 7:681 BW, met

producties;

- de pleitnota aan de zijde van [verzoeker] , voorgedragen ter zitting;

- de spreekaantekeningen aan de zijde van Burger King, voorgedragen ter zitting.

Het verzoek is op 2 juli 2020 mondeling behandeld. [verzoeker] is in persoon verschenen, bijgestaan door de gemachtigde. Namens Burger King zijn verschenen mevrouw [naam hoofd HR] (hoofd HR) en mevrouw [naam districtmanager] (districtsmanager), bijgestaan door de gemachtigde.

Van het ter zitting verhandelde heeft de griffier aantekeningen gehouden.

De zaak is na de mondelinge behandeling vier weken aangehouden teneinde partijen de gelegenheid te geven om te onderzoeken of in onderling overleg tot een oplossing gekomen kon worden. Dit overleg heeft niet tot een oplossing in der minne geleid.

De uitspraak van de beschikking is bepaald op heden.

2. De feiten

In deze procedure wordt uitgegaan van de volgende vaststaande feiten.

2.1

[verzoeker] , geboren op [geboortedatum] , is sinds 15 oktober 2001 als Assistent Manager werkzaam voor de vestiging [naam vestiging] van Burger King [locatie vestiging] (hierna: “Burger King [locatie vestiging] ”) op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een gemiddeld bruto maandsalaris van € 2.500,-- exclusief vakantiegeld, inclusief toeslagen. Op de arbeidsovereenkomst is de cao Horeca van toepassing en een bedrijfsreglement.

2.2

Burger King [locatie vestiging] beschikt over een zogenaamde drive thru faciliteit.

2.3

In verband met de Covid-19 pandemie, hierna “de coronacrisis”, werd op 14 maart 2020 via de WhatsApp-groep van de managers van Burger King [locatie vestiging] , in welke groep [verzoeker] is opgenomen, namens Burger King een bericht verzonden, luidende:

“Beste allen, we zijn vanuit hoofdkantoor verplicht om die mails met betrekking tot corona elke dag in de gaten te houden. Iedereen is verplicht omdat rustig door te nemen en de maatregelen te volgen. Vanaf maandag wordt schoonmaak strenger, vooral lobby. Vanaf morgen elk moment dat we open zijn (behalve de avonturen) een crewlid verplicht ALLEEN maar restaurant zetten. NIKS ANDERS”.

[verzoeker] reageert daarop door een afbeelding van twee duimpjes te sturen.

2.4

Tijdens een rond 17:30 uur live uitgezonden persconferentie van de overheid van 15 maart 2020 zijn door de toenmalige minister voor Medische Zorg, B. Bruins, maatregelen aangekondigd verband houdende met de coronacrisis. Daarbij is door minister Bruins, onder andere en voor zover hier van belang, het volgende gezegd:

“Alle eet- en drankgelegenheden in Nederland sluiten vanaf 18:00 uur vandaag de deuren en blijven dus tot en met 6 april gesloten”.

2.5

Op 15 maart 2020 vindt via WhatsApp tussen 18:01 uur en 18:05 uur de volgende berichtenwisseling tussen [verzoeker] en een collega plaats:

“15-03-20 18:01 – [voornaam verzoeker] (Ktr: is [verzoeker] ): we zijn nu alleen restaurant dicht drive wel open gewoon tot 1 uur

15-03-20 18:03 – [naam collega 1] : Dus alleen drive open elke dag?

15-03-20 18:05 – [voornaam verzoeker] : Na 18:00 uur wel”

2.6

Via de WhatsApp-groep van de managers van Burger King [locatie vestiging] is vervolgens op 15 maart 2020 om 18:26 uur, voor zover van belang, het volgende bericht gestuurd:

“Beste restaurantmanagers,

Hierbij de Corona update. De persconferentie is afgelopen en we weten nu iets meer, maar nog lang niet alles.

Sluiting Restaurants.

De overheid heeft besloten alle restaurants te sluiten om 18:00 uur vandaag. De ervaring in België leert dat pick-up, home delivery en drive open mogen blijven. Omdat we nu nog niet meer weten, besluiten we ook na overleg met BKNL het volgende:

Alle lobby’s sluiten om 18:00

Stores zonder drive of home delivery sluiten volledig om 18:00 (Hoofddorp, Zoetermeer, Amersfoort, Nieuwendijk (we kijken of HD weer aankan morgen)

Stores met drive en/of home delivery blijven open met de medewerkers die hiervoor nodig zijn. De RM maakt ook rooster voor de komende dagen.

Mocht onze interpretatie niet kloppen, of we meer weten komen we direct bij jullie terug. (.....).

2.7

Op 15 maart 2020 is om 19:02 uur in de WhatsApp-groep, voor zover hier van belang, het volgende bericht geplaatst:

“Zoals jullie vast op de hoogte zijn heeft de overheid besloten vanaf vandaag alle eetgelegenheden te sluiten. Zoals jullie weten heeft dat natuurlijk gevolgen voor ons en ons rooster. Hoofdkantoor van Burger King heeft besloten voorlopig alleen drive thru open te laten.(…..).

Dit bericht is door [verzoeker] diezelfde dag om 19:13 uur geopend.

2.8

Op 15 maart 2020 om 19:28 uur heeft Burger King op haar Facebookpagina het volgende bericht geplaatst:

“Belangrijke mededeling:

De regering heeft vanavond extra maatregelen aangekondigd. Dit betekent dat wij vanaf 18 uur vanavond tot 6 april onze deuren van de restaurants in Nederland hebben moeten sluiten.

Onze Drive Thru’s blijven open, en je kan ook jouw favoriete BK burgers bestellen via bkdelivery.nl

We rekenen op jullie begrip”.

2.9

Op 15 maart 2020 om 20:08 uur verstuurde Burger King een e-mail aan alle interne mailadressen, waaronder het mailadres van Burger King [locatie vestiging] , waarin – voor zover hier van belang – de vraag of de drives nu wel of niet open mogen blijven en hoe om te gaan bij controle door de politie, wordt behandeld.

2.10

Bij mailbericht van 15 maart 2020, 20:14 uur wordt aan Burger King [locatie vestiging] bericht:

“ [verzoeker] lees dit goed a.u.b., vooral dat stukje over politie en handhaving in het begin”.

2.11

Op 15 maart 2020 om 20:15 uur is in de WhatsApp-groep het volgende bericht geplaatst:

“@ [verzoeker] [naam collega 3] lees a.u.b. corona nieuws van hoofdkantoor. Heb naar am mail gestuurd. Vooral dat stukje met politie en handhaving”.

[verzoeker] reageert hierop met een afbeelding van een opgestoken duimpje.

2.12

[verzoeker] heeft op maandag 16 maart 2020 om 9:00 uur zowel het restaurant als de drive thru geopend.

2.13

Op 16 maart 2020 rond 13:00 uur verschijnen berichten van verschillende personen op de Facebookpagina van Burger King met de volgende inhoud:

“X

Burger king [locatie vestiging] Is gewoon open. Heeel erg raar en onverantwoordelijk dit

Ik zou graag van burger king horen hoe dit kan?”

en

“Y

Burgerking [locatie vestiging] geld deze regel schijnbaar niet voor! En ja, er zat er daadwerkelijk mensen te eten en de drive is ook open!”

en

“Z

(….) zooo ff de krant bellen”

2.14

Op 16 maart 2020 om 14:38 uur plaatst de heer [naam senior manager] , Senior Manager, een bericht in de WhatsApp-groep en tracht hij [verzoeker] te bellen. Zowel het bericht als de telefoonoproep worden door [verzoeker] gemist.

2.15

Op 16 maart 2020 om 15:26 uur laat [verzoeker] in de WhatsApp-groep weten dat het restaurant is gesloten.

2.16

Vervolgens wordt [verzoeker] dezelfde dag rond 14:45 uur door Burger King per telefoon op staande voet ontslagen wegens – kort gezegd – het openen van het restaurant ondanks de duidelijke instructie en mededelingen van een directe collega het restaurant gesloten te houden, het nalaten om contact te zoeken met een leidinggevende en het toebrengen van imagoschade. Het ontslag wordt bij brief van 17 maart 2020 bevestigd.

3. Het verzoek van [verzoeker] en de grondslag daarvan

[verzoeker] heeft verzocht

I. te verklaren voor recht dat het ontslag op staande voet onterecht gegeven is, althans dat geen sprake is van een dringende reden;

alsmede bij wijze van beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad Burger King te veroordelen tot:

II. betaling aan verzoeker van € 12.156,93 bruto in verband met de onregelmatige opzegging;

III. betaling aan verzoeker van € 16.575,-- bruto aan transitievergoeding;

IV. betaling aan verzoeker van € 305.921,52 bruto aan billijke vergoeding;

V. betaling aan verzoeker van de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over het gevorderde sub II tot en met IV vanaf het tijdstip van opeisbaarheid tot aan de dag der algehele voldoening;

VI. vergoeding van de kosten van deze procedure een salaris van de gemachtigde daarin begrepen;

VII. vergoeding van de nakosten.

3.1

Aan het verzoek heeft [verzoeker] naast de bovenstaande vaststaande feiten – kort en zakelijk weergegeven – het volgende ten grondslag gelegd.

3.1.1

Burger King heeft [verzoeker] ten onrechte op staande voet ontslagen. [verzoeker] handelde in de veronderstelling dat de vestigingen van Burger King met een drive thru faciliteit tot 18:00 uur mochten openblijven. Dit kan ook blijken uit de mailwisseling tussen [verzoeker] en een collega van 15 maart 2020 18:01 en 18:05, waarin [verzoeker] aan zijn collega bericht dat de drive thru alleen na 18:00 uur open is. [verzoeker] heeft niet bewust of welwillend een opdracht van Burger King genegeerd en een minder vergaande maatregel, zoals een waarschuwing, had in deze situatie meer voor de hand gelegen.

3.1.2

Burger King heeft getracht de managers van de maatregelen op de hoogte te stellen, doch dat gebeurde niet eenduidig en constructief. [verzoeker] die met regelmaat migraine aanvallen heeft, had hier ook last van op 15 en 16 maart 2020. Bovendien was hij al veel te veel uren aan het werk.

3.1.3

Het verwijt dat [verzoeker] geen contact heeft opgenomen met zijn leidinggevende was in de gegeven omstandigheden logisch aangezien er geen reden voor [verzoeker] was om contact op te nemen, omdat hij ervan overtuigd was dat hij de regels juist opvolgde. De stelling dat [verzoeker] aan Burger King imagoschade heeft toegebracht, is niet onderbouwd en wordt door hem betwist.

3.1.4

[verzoeker] is 58 jaar en al ruim 18 jaar bij Burger King in dienst. Hij heeft al die tijd goed gefunctioneerd. Burger King heeft geen redelijke afweging gemaakt bij haar beslissing om tot ontslag op staande voet over te gaan. Vanaf het moment dat ontdekt werd dat de winkel open was en het telefonisch gegeven ontslag op staande voet zit slechts een tijdsverloop van ruim een uur.

3.1.5

[verzoeker] verzoekt voor recht te verklaren dat het ontslag op staande voet onterecht is gegeven, althans dat er geen sprake is van een dringende reden en tevens verzoekt [verzoeker] de veroordeling van Burger King tot betaling van de transitievergoeding, een billijke vergoeding, wettelijke rente en proceskosten waaronder de nakosten.

4. Het verweer van Burger King tegen het verzoek van [verzoeker]

4.1

Het verweer strekt tot afwijzing van het verzoek. Daartoe heeft Burger King – zakelijk en verkort weergegeven – het volgende aangevoerd.

4.2

Het aan [verzoeker] gegeven ontslag op staande voet is rechtsgeldig gegeven. Aan alle (formele) wettelijke vereisten voor een dergelijke opzegging per direct is voldaan.

4.2.1

[verzoeker] is op 16 maart 2020 ontslagen, omdat hij ondanks de overheidsmaatregelen en heldere instructies van Burger King en de mededelingen van een directe collega toch het restaurant heeft geopend en geen contact heeft opgenomen met zijn leidinggevende waardoor hij zowel de medewerkers van Burger King als gasten in gevaar heeft gebracht en voorts wegens het toebrengen van imagoschade aan Burger King.

4.2.2

Tot de taken van [verzoeker] hoort onder meer het aansturen van mensen op de werkvloer, het voorkomen en verhelpen van problemen en klachten van elke soort en het zorgdragen voor het naleven van procedures en het garanderen van de kwaliteit. [verzoeker] , die in november 2019 tijdens een beoordelingsgesprek al te kennen was gegeven dat hij de procedures binnen Burger King beter diende na te leven, heeft meerdere keren gehandeld in strijd met de instructies van de door Burger King opgelegde verplichtingen en overheidsmaatregelen. Mededelingen van een collega werden in de wind geslagen en hij nam geen contact op met zijn leidinggevende. Door deze handelswijze heeft hij medewerkers van Burger King en gasten onnodig in gevaar gebracht en tevens imagoschade aan Burger King veroorzaakt. [verzoeker] is twee keer persoonlijk en expliciet gewezen op de informatie die hij goed diende door te nemen, waaronder een bericht van Koninklijke Horeca Nederland inhoudende dat sluiten betekent geen gasten meer naar binnen te laten.

4.2.3

Het ontslag op staande voet is op goede gronden gegeven en het verzoek van [verzoeker] dient te worden afgewezen.

5. De beoordeling

5.1

Voordat tot een inhoudelijke beoordeling wordt overgegaan, wordt vastgesteld dat [verzoeker] zijn verzoek tijdig heeft ingediend, omdat het is ontvangen binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst door Burger King is beëindigd.

5.2

Uit artikel 7:681 lid 1 sub a BW volgt dat de kantonrechter op verzoek van de werknemer aan hem ten laste van de werkgever een billijke vergoeding kan toekennen indien de werkgever heeft opgezegd in strijd met artikel 7:671 BW. Lid 1 van artikel 7:671 BW bepaalt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig kan opzeggen zonder schriftelijke instemming van de werknemer, tenzij sprake is van een van de in dat artikellid onder a) tot en met h) genoemde uitzonderingen. Tussen partijen staat vast dat de bedoelde schriftelijke instemming ontbreekt. [verzoeker] beroept zich op de in artikel 7:671 lid 1 onder c) BW genoemde grond, namelijk dat Burger King de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd op grond van artikel 7:677 lid 1 BW (ontslag op staande voet). Omdat het ontslag op staande voet een uiterst middel is, stelt de wet daaraan strenge eisen. Een ontslag op staande voet is rechtsgeldig, indien voldaan is aan de volgende drie cumulatieve eisen: 1) er is sprake van een dringende reden, 2) het ontslag op staande voet is onverwijld gegeven en 3) de dringende redenen is onverwijld met het ontslag op staande voet aan de werknemer medegedeeld. Partijen zijn verdeeld over (het antwoord op) de vraag of in dit geval sprake is van een dringende reden voor het ontslag.

5.3

Op grond van artikel 7:681 lid 1 BW worden als dringende reden in de zin van artikel 7:677 lid 1 BW beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer die tot gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren (zie ook: 7:678 BW). Bij de beoordeling van de vraag of van een zodanige dringende reden sprake is, moeten alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang bezien, in aanmerking worden genomen. Daarbij behoren in de eerste plaats te worden betrokken de aard en ernst van hetgeen de werkgever als dringende reden aanmerkt. Verder moeten onder meer worden betrokken de aard van de dienstbetrekking, de duur daarvan en de wijze waarop de werknemer die dienstbetrekking heeft vervuld, alsmede de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die het ontslag op staande voet voor hem zou hebben.

5.4

Voor de beoordeling van de vraag of het door Burger King aan [verzoeker] gegeven ontslag op staande voet rechtsgeldig is, zijn de aan [verzoeker] opgegeven redenen zoals genoemd in het telefoongesprek van 16 maart 2020 en vermeld in de brief van 17 maart 2020 maatgevend en wordt het geschil afgebakend door de daarin genoemde verwijten. Uit de brief volgt dat Burger King [verzoeker] verwijt dat hij (1) in strijd met de afgekondigde overheidsmaatregelen en heldere instructies en ondanks mededelingen van een directe collega toch het restaurant op 16 maart 2020 geopend heeft, (2) geen contact heeft opgenomen met zijn leidinggevende, waardoor medewerkers en gasten in gevaar zijn gebracht door verhoging van de kans op besmetting en (3) het veroorzaken van imagoschade.

5.5

Tussen partijen is niet in geschil dat [verzoeker] op 16 maart 2020 de vestiging van Burger King [locatie vestiging] , ondanks de van overheidswege opgelegde maatregelen, waaronder de sluiting van alle restaurants op 15 maart vanaf 18:00 uur, heeft geopend. [verzoeker] heeft daarvoor aangevoerd dat hij in de veronderstelling verkeerde dat de Burger King restaurants die beschikte over een drive thru faciliteit telkens tot 18:00 uur open mochten blijven. Ter onderbouwing daarvan verwijst [verzoeker] naar zijn WhatsApp berichtenwisseling van 15 maart 2020 (18:01–18:05 uur) met een collega, waarbij hij op de vraag of alleen de drive thru’s elke dag open mogen, antwoordt dat dit vanaf 18:00 uur het geval is. [verzoeker] heeft voorts aangevoerd dat de informatie vanuit Burger King niet eenduidig, constructief of duidelijk is geweest.

5.6

Vooropgesteld kan worden dat ondanks het feit dat er voor 15 maart 2020 reeds sprake was van de coronacrisis, eerst door de op 15 maart 2020 gehouden persconferentie vergaande maatregelen werden genomen ten aanzien van – onder andere – horecagelegenheden. Met betrekking tot deze maatregelen, de vragen die deze maatregelen opriepen en de termijnen waarop de maatregelen ingingen, is de kantonrechter van oordeel dat met betrekking tot de berichtgeving van Burger King richting haar managers ten aanzien van de sluiting van de restaurants slechts uitgegaan dient te worden van de op 15 maart 2020 na de persconferentie direct aan deze managers, waaronder [verzoeker] , verstuurde berichten.

5.7

Vast staat dat na de persconferentie van 15 maart 2020, waarbij door de toenmalige minister werd aangekondigd dat alle eet- en drankgelegenheden in Nederland vanaf 18:00 uur de deuren tot en met 6 april zouden sluiten, niet geheel duidelijk was of dit ook volledig gold voor restaurants met een drive thru- en/of home delivery faciliteit. Dit kan ook blijken uit het WhatsApp-bericht van Burger King van 15 maart 2020 van 18:26 uur gericht aan de managers van Burger King [locatie vestiging] waarin dit voor Burger King zelf op dat moment ook niet geheel duidelijk is. Burger King maakt in het bericht melding van het feit dat indien haar interpretatie niet zou kloppen of zij meer te weten zou komen, zij direct bij de managers daarop terug zou komen. Aan [verzoeker] kan worden toegegeven dat het bericht niet uitblinkt van duidelijkheid. Enerzijds meldt het bericht dat alle lobby’s sluiten om 18:00 uur, doch anderzijds dat vestigingen zonder drive thru of home delivery faciliteiten volledig sluiten, maar dat vestigingen met een drive en/of home delivery faciliteit open blijven met de medewerkers die daarvoor nodig waren. Daar staat echter tegenover dat het opvolgende WhatsApp-bericht aan de managers van een klein half uur later (19:02 uur) duidelijk weergeeft dat de overheid heeft besloten vanaf die dag alle eetgelegenheden te sluiten. Met Burger King is de kantonrechter van oordeel dat [verzoeker] bij zorgvuldige lezing van de berichten die hij via de WhatsApp-groep ontving, had kunnen weten dat de restaurants in ieder geval tot 6 april 2020 gesloten zouden blijven en alleen afhalen via drive thru en thuisbezorging toegestaan was. Bovendien werd [verzoeker] via de WhatsApp-groep uitdrukkelijk verzocht om ter zake doende e-mailberichten te lezen. Door dit niet, althans onzorgvuldig te doen is het aan [verzoeker] zelf te wijten dat hij ten onrechte in de veronderstelling is komen te verkeren dat de restaurants dagelijks tot 18:00 uur open mochten blijven, met alle gevolgen van dien.

5.8

[verzoeker] heeft op 16 maart 2020 de vestiging van Burger King [locatie vestiging] geopend ondanks het feit dat hij door een collega uitdrukkelijk werd gewezen op het feit dat de restaurants gesloten moesten blijven. Die dag werd [verzoeker] bij het openen van de vestiging door zijn collega mevrouw [naam collega 4] aangesproken en medegedeeld dat vanwege het coronavirus het restaurant niet open mocht. Niet weersproken is dat nadat [verzoeker] deze mededeling naast zich neer had gelegd en had aangegeven dat dit niet klopte [naam collega 4] naar de kleedkamer is gelopen, haar mobiele telefoon heeft gepakt en het bericht geopend heeft dat door Burger King Nederland op 15 maart 2020 om 19:28 uur op de Facebookpagina van Burger King was gezet en dit vervolgens aan [verzoeker] heeft getoond. Voor zover [verzoeker] al in de veronderstelling kon verkeren dat de vestiging geopend mocht worden, had de inhoud van het bericht (hiervoor weergegeven onder 2.8), dat naar het oordeel van de kantonrechter niets aan duidelijkheid te wensen over laat, [verzoeker] van het openen van het restaurant behoren te weerhouden. In plaats daarvan heeft [verzoeker] het restaurant geopend en tot ver in de middag opengehouden. [verzoeker] had op z’n minst de moeite moeten nemen om via zijn leidinggevende of het hoofdkantoor bevestigd te krijgen dat tot opening kon worden overgegaan. Door dit na te laten, verschenen niet alleen negatieve berichten op social media over Burger King [locatie vestiging] maar ontstonden gezondheidsrisico’s voor collega’s en gasten van Burger King [locatie vestiging] . [verzoeker] heeft daarmee een gevaarzettende situatie in het leven geroepen.

5.9

De kantonrechter is van oordeel dat op grond van bovenvermelde omstandigheden in onderlinge samenhang bezien van Burger King niet gevergd kon worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De leeftijd van [verzoeker] en de duur van het dienstverband maken dit niet anders. [verzoeker] was in zijn functie als assistent manager onder meer belast met het aansturen van de mensen op de werkvloer en het zorgdragen voor het naleven van procedures en het garanderen van de kwaliteit. In die hoedanigheid had [verzoeker] , gezien de maatregelen die door een ernstige crisis directe gevolgen hadden voor het al dan niet openblijven van restaurants, zich ook bij eventuele onduidelijkheden goed dienen te vergewissen van de vraag of het restaurant al dan niet open mocht blijven. Dit te meer nu hij er door een collega op werd gewezen dat de restaurants niet open mochten. De kantonrechter neemt daarin mee dat [verzoeker] een gewaarschuwd man was. Immers [verzoeker] was - conform het beoordelingsformulier management - in november 2019 al te kennen gegeven dat hij de procedures van Burger King beter diende na te leven en op de hoogte diende te blijven van veranderingen in die procedures en voorts beter diende te letten op de in de groepsapp gemaakte afspraken.

5.10

De omstandigheid dat [verzoeker] last van hoofdpijn had en reeds veel uren had gewerkt, kan hem niet baten. De stellingen ter zake zijn onvoldoende concreet onderbouwd en een verband tussen deze omstandigheden en de verweten gedragingen ontbreekt.

5.11

Vorenstaande leidt ertoe dat het verzoek van [verzoeker] dient te worden afgewezen.

5.12

Hetgeen partijen verder nog naar voren hebben gebracht, behoeft geen bespreking meer, nu dit, in het licht van hetgeen in deze beschikking is vastgesteld en overwogen, niet tot een andere beslissing kan leiden.

5.13

Gelet op de aard van de procedure worden de proceskosten gecompenseerd.

6. De beslissing

De kantonrechter:

wijst het verzoek af;

compenseert de kosten van de procedure zodat ieder der partijen de eigen kosten blijft dragen.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.J.M. van Breevoort uitgesproken ter openbare terechtzitting.