Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:7480

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
05-08-2020
Datum publicatie
27-08-2020
Zaaknummer
C/10/601440 / JE RK 20-2163
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Machtiging gesloten jeugdhulp.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Jeugd

zaakgegevens: C/10/601440 / JE RK 20-2163

datum uitspraak: 5 augustus 2020

beschikking machtiging gesloten jeugdhulp

in de zaak van

de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond,

hierna te noemen de GI, gevestigd te Rotterdam,

betreffende

[naam minderjarige] ,

geboren op [geboortedatum minderjarige] 2004 te [geboorteplaats minderjarige] , hierna te noemen [voornaam minderjarige] .

De kinderrechter merkt als belanghebbende aan:

[naam moeder] ,

hierna te noemen de moeder, wonende te [woonplaats moeder] .

Het procesverloop

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:


- het verzoekschrift met bijlagen van de GI van 30 juli 2020, ingekomen bij de griffie op dezelfde datum;

- de verklaring d.d. 30 juli 2020 dat een voorziening nodig is op het gebied van jeugdhulp en verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder;

- de instemmende verklaring d.d. 4 augustus 2020 van de gekwalificeerde gedragswetenschapper.

Op 5 augustus 2020 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- [voornaam minderjarige] , die tevens voorafgaand aan de zitting apart is gehoord, bijgestaan door mr. R. Kuijer,

- een vertegenwoordigster van de GI, mw. [naam vertegenwoordigster] .

Opgeroepen en niet verschenen is de moeder.

De feiten

Het ouderlijk gezag over [voornaam minderjarige] wordt uitgeoefend door de moeder.


[voornaam minderjarige] verblijft bij Schakenbosch.

Bij beschikking van 14 juli 2020 is [voornaam minderjarige] onder toezicht gesteld tot 14 juli 2021. De kinderrechter heeft bij deze beschikking ook een machtiging tot uithuisplaatsing van [voornaam minderjarige] in een accommodatie van een jeugdhulpverlener verleend tot 14 juli 2021. Bij beschikking van 30 juli 2020 heeft de kinderrechter een spoedmachtiging gesloten jeugdhulp verleend voor de duur van vier weken, te weten tot 27 augustus 2020. De beslissing voor het overig verzochte is aangehouden.

Het aangehouden verzoek

De GI heeft verzocht om aansluitend aan de spoedmachtiging een machtiging te verlenen voor verblijf in een gesloten accommodatie voor de duur van twee maanden.

De GI heeft het aangehouden verzoek ter zitting gehandhaafd en als volgt toegelicht. Sinds de plaatsing van [voornaam minderjarige] op de open groep van Schakenbosch vervalt ze in haar oude gedrag. [voornaam minderjarige] weigert contact met de groepsleiding en stelt zich agressief op. Daarnaast komt dagbesteding niet van de grond en weigert [voornaam minderjarige] haar telefoon in te leveren. [voornaam minderjarige] wil graag naar een kamertrainingscentrum, maar vanwege haar jonge leeftijd is dit nog niet mogelijk. [voornaam minderjarige] kan terecht in het fasehuis bij Prokino en zij had gisteren op intakegesprek kunnen komen. De GI hoopt dat [voornaam minderjarige] vanuit de gesloten groep bij Schakenbosch kan doorstromen naar het fasehuis bij Prokino.

Het standpunt van [voornaam minderjarige]

Door en namens [voornaam minderjarige] is geen verweer gevoerd tegen het verzoek.

De beoordeling

Gelet op het bepaalde in artikel 6.1.2, tweede lid, Jeugdwet kan een machtiging gesloten jeugdhulp slechts worden verleend indien naar het oordeel van de kinderrechter deze jeugdhulp noodzakelijk is in verband met ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van de jeugdige naar volwassenheid ernstig belemmeren. Bovendien dient de opneming en verblijf noodzakelijk te zijn om te voorkomen dat de jeugdige zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken. De kinderrechter is van oordeel dat hiervan sprake is.

Uit de overgelegde stukken en de behandeling ter zitting is gebleken dat [voornaam minderjarige] in toenemende mate gedragsproblemen vertoont. [voornaam minderjarige] was wegens positieve ontwikkelingen bij de gesloten groep van Schakenbosch overgeplaatst naar een open groep. In de open groep van Schakenbosch werd echter geconstateerd dat [voornaam minderjarige] weer negatief gedrag laat zien. [voornaam minderjarige] is zelfbepalend, accepteert geen gezag en werkt niet mee aan de hulpverlening. Daarnaast laat ze seksueel grensoverschrijdend gedrag zien en heeft ze wegens het veelvuldig gebruik van haar telefoon, die zij in strijd met de regels ’s avonds niet inlevert, een verstoord dag- en nachtritme.

Op grond van de hiervoor omschreven zorgen is de kinderrechter met alle partijen van oordeel dat een machtiging gesloten jeugdhulp noodzakelijk is voor [voornaam minderjarige] . Het is jammer dat de eerder geconstateerde positieve ontwikkelingen zijn gestagneerd. Mede daarom is het belangrijk dat [voornaam minderjarige] vooralsnog haar behandeltraject binnen de kaders van de gesloten jeugdhulp kan voortzetten. De kinderrechter zal de machtiging gesloten jeugdhulp verlenen, en wel voor de gevraagde periode van twee maanden.

De beslissing

De kinderrechter:

verleent een machtiging gesloten jeugdhulp met ingang van 27 augustus 2020 tot 27 oktober 2020 betreffende de minderjarige [voornaam minderjarige] .

Deze beschikking is gegeven door mr. M.J.M. Marseille, kinderrechter, in tegenwoordigheid van I.E. Teunissen als griffier en in het openbaar uitgesproken op 5 augustus 2020.

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 18 augustus 2020.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshof
Den Haag.