Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:7393

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
19-08-2020
Datum publicatie
25-08-2020
Zaaknummer
8596791 VV EXPL 20-242
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kort geding. Consumentenkoop. Non-conformiteit.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 8596791 VV EXPL 20-242

uitspraak: 19 augustus 2020

vonnis in kort geding van de kantonrechter

in de zaak van:

[eiseres] ,

wonende te [woonplaats eiseres] ,

eiseres,

gemachtigde: mr. M. El Idrissi,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MMZ B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

gemachtigde: mr. drs. P.A. Visser.

Partijen worden hierna aangeduid als ‘ [eiseres] ’ en ‘MMZ’.

1. Het verloop van de procedure

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 6 juli 2020, met producties 1 tot en met 7;

 • -

  de bij brief van 10 juli 2020 van MMZ met producties 1 tot en met 6;

 • -

  de door [eiseres] overgelegde producties 8 tot en met 11;

 • -

  de pleitnota aan de zijde van MMZ.

1.2

De mondelinge behandeling heeft op 14 juli 2020 via Skype plaatsgevonden. Namens MMZ is de heer [naam] , administratief medewerker, verschenen samen met mr. Visser. [eiseres] is in persoon verschenen, vergezeld door mr. El Idrissi. Van de mondelinge behandeling zijn aantekeningen gemaakt.

1.3

Het vonnis is nader bepaald op heden.

2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet weersproken, staat het volgende tussen partijen vast.

2.1

Partijen hebben een consumentenkoopovereenkomst gesloten voor een door MMZ aan [eiseres] te leveren bankstel (bestaande uit twee banken) voor in totaal een bedrag van € 1.600,00. Het bankstel is een showroommodel.

2.2

Het bankstel is op 2 mei 2020 aan [eiseres] geleverd.

2.3

Bij één van de banken van het bankstel is het doek aan de onderkant van de bank op verschillende plaatsen gescheurd. Op de hoek van de leuning aan de achterzijde van dezelfde bank zitten deuken en krassen.

3. Het geschil

3.1

[eiseres] vordert dat MMZ bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. wordt veroordeeld om binnen een week na de datum van dit vonnis aan [eiseres] een bedrag van € 1.600,00 te betalen;

II. wordt veroordeeld om binnen een week na de datum van dit vonnis het bankstel op te halen op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 250,- voor iedere dag dat MMZ in gebreke is geheel of ten dele aan dit vonnis te voldoen, alsmede voor iedere dag dat het verzuim voortduurt;

III. wordt veroordeeld tot betaling van de wettelijke rente over het onder I. genoemde bedrag;

IV. wordt veroordeeld in de proceskosten.

3.2

[eiseres] legt aan haar vordering ten grondslag dat het bankstel non-conform is. Dit rechtvaardigt de ontbinding van de koopovereenkomst met terugbetaling van het aankoopbedrag. De koopovereenkomst is in de showroom gesloten en op dat moment waren er geen beschadigingen zichtbaar. Toen het bankstel bij [eiseres] thuis werden afgeleverd, bleek een van de banken beschadigd te zijn. MMZ heeft niet gereageerd op verzoeken van [eiseres] tot herstel of vervanging.

3.3

MMZ heeft verweer gevoerd en concludeert tot afwijzing van de vordering. Voor zover van belang zal hierna op het verweer worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1

Tussen partijen is in geschil of er sprake is van non-conformiteit van het bankstel. Op grond van het bepaalde in artikel 7:17 lid 1 BW geldt dat een afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Voor de beantwoording van de vraag of er in casu al dan niet sprake is van non-conformiteit, is van belang wat [eiseres] onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid van het bankstel mocht verwachten.

4.2

Bij een vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening als de onderhavige dient voorts te worden beoordeeld of [eiseres] een zodanig spoedeisend belang heeft dat van haar niet mag worden verwacht dat zij de uitkomst van een bodemprocedure afwacht. Bij die beoordeling dient in ieder geval te worden betrokken hoe aannemelijk het is dat de vordering van [eiseres] in een bodemprocedure wordt toegewezen, het belang van [eiseres] bij het treffen van de voorziening en de gevolgen voor MMZ bij het ten onrechte treffen van een voorziening.

4.3

Ter zitting is gebleken dat sprake is van een groot aantal geschilpunten van zowel feitelijke als juridische aard. Zo verschillen partijen allereerst van mening over de vraag wat [eiseres] op grond van de overeenkomst mocht verwachten. [eiseres] stelt dat zij – mede gezien de hoogte van de aankoopprijs en de staat van het bankstel in de showroom – mocht verwachten dat zij een onbeschadigd product in bijna nieuwstaat zou ontvangen. MMZ voert echter aan dat een showroommodel een gebruikt goed is en dat daar altijd (lichte) beschadigingen aanwezig zullen zijn. Het bankstel is voor het overige geschikt voor normaal gebruik. Uitdrukkelijk zou door MMZ zijn gewezen op cosmetische gebreken. Omdat het een showroommodel betreft, is er een korting van € 600,00 op de nieuwprijs gegeven. Volgens MMZ had [eiseres] moeten weten dat zij geen nieuw product kon verwachten en dat er beschadigingen aanwezig konden zijn.

4.4

Verder verschillen partijen van mening over de vraag of er in de showroom al gebruikssporen op de bankstellen aanwezig waren. Volgens [eiseres] was dat niet het geval. Zij onderbouwt haar stelling door te verwijzen naar een filmpje dat door MMZ online is gezet. Daarop waren geen beschadigingen te zien. Op de foto’s die [eiseres] zelf in de showroom heeft gemaakt, zijn evenmin beschadigingen zichtbaar. Pas toen [eiseres] ná de levering van het bankstel thuis kwam, heeft zij voor het eerst gezien dat een van de banken van het bankstel aan de onderzijde en bij één van de leuningen schade had. Zij was zelf niet thuis ten tijde van de levering en heeft niet getekend voor ontvangst. Diegene die het bankstel namens [eiseres] in ontvangst heeft genomen, heeft bij de chauffeur geklaagd, maar die kon niets voor hen betekenen. Het voorgaande wordt door MMZ betwist. De chauffeur heeft schriftelijk verklaard dat het bankstel in goede orde en zonder (extra) beschadigingen is afgeleverd. Om [eiseres] tegemoet te komen heeft MMZ aangeboden de gebreken zoveel mogelijk te herstellen, maar [eiseres] is niet op dit voorstel ingegaan. [eiseres] betwist dat MMZ dit aanbod heeft gedaan.

4.5

Naar aanleiding van hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd en hebben onderbouwd, kan thans door de kantonrechter niet worden beoordeeld of er sprake is van een non-conform product of niet. Daarvoor is naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter nader feitenonderzoek en/of nadere bewijslevering nodig. De in het geding gebrachte foto’s en de film geven niet afdoende duidelijkheid, zodat het voor de hand ligt dat getuigen worden gehoord en een kort geding procedure leent zich hier niet voor.

4.6

Evenmin is sprake van een zodanige noodsituatie dat niet van [eiseres] mag worden verwacht dat zij de uitkomst een bodemprocedure afwacht. Naar aanleiding van het voorgaande worden de vorderingen van [eiseres] afgewezen.

4.7

[eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

5. De beslissing

De kantonrechter:

5.1

wijst de vorderingen af;

5.2

veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van MMZ vastgesteld op € 480,- aan salaris voor de gemachtigde.

5.3

verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. N. Freese en uitgesproken door mr. S.H. Poiesz ter openbare terechtzitting.

43416