Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:7348

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
14-08-2020
Datum publicatie
24-08-2020
Zaaknummer
8401145
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

huur, comparitie van partijen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 8401145 \ CV EXPL 20-9341

uitspraak: 14 augustus 2020

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van

de stichting

Stichting Woonstad Rotterdam,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres bij exploot van dagvaarding van 12 maart 2020,

gemachtigde: GGN Mastering Credit B.V. te Rotterdam,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats gedaagde] ,

gedaagde,

procederend in persoon.

Partijen worden hierna verder aangeduid als “Woonstad” en “ [gedaagde] ”.

1. De beoordeling

De kantonrechter acht het gewenst de zaak met partijen te bespreken. Daarbij kunnen partijen de nodige informatie verstrekken. Daartoe wordt een mondelinge behandeling gelast. De mondelinge behandeling zal tevens worden benut voor het beproeven van een minnelijke regeling.

In deze zaak is het van belang dat [gedaagde] en de kantonrechter tevoren beschikken over een actuele specificatie van de gestelde betalingsachterstand, waaruit onder meer blijkt met welke betalingen van [gedaagde] rekening is gehouden. Als [gedaagde] meent dat meer is betaald dan in de specificatie is vermeld, moet [gedaagde] betalingsbewijzen meebrengen.

Alle stukken die op de zaak betrekking (kunnen) hebben en die nog niet in het geding zijn gebracht, dienen door de partij die deze ter sprake wil brengen aan de kantonrechter en aan de wederpartij te worden toegezonden. Deze stukken dienen uiterlijk een week vóór de mondelinge behandeling in het bezit te zijn van de kantonrechter en de wederpartij.

Partijen dienen in persoon te verschijnen of zij moeten tijdens de mondelinge behandeling worden vertegenwoordigd door een persoon die op de hoogte is van de feiten met betrekking tot de vordering. Deze vertegenwoordiger moet schriftelijk gemachtigd zijn, ook tot het treffen van een minnelijke regeling.

Uitstel dient schriftelijk en gemotiveerd te worden verzocht binnen een week na ontvangst van dit vonnis. Ook moet worden vermeld of de wederpartij instemt met het uitstel. In het uitstelverzoek moeten voorts zowel de eigen verhinderdata als de verhinderdata van de wederpartij worden vermeld. Indien de partij die het uitstelverzoek doet met de wederpartij niet in contact heeft kunnen komen, dient deze te vermelden welke pogingen daartoe zijn ondernomen.

Zolang op het uitstelverzoek niet is beslist moet er van worden uitgegaan dat de mondelinge behandeling gewoon doorgang zal vinden op de hierna vastgestelde datum.

De kantonrechter wijst partijen er op dat het niet verschijnen op de mondelinge behandeling in het nadeel van de niet verschijnende partij kan worden uitgelegd.

2. De beslissing

De kantonrechter, alvorens verder te beslissen:

bepaalt dat partijen (in persoon of behoorlijk vertegenwoordigd en desgewenst met een gemachtigde) op vrijdag 4 september 2020 om 11.30 uur dienen te verschijnen ter zitting van de kantonrechter mr. W.J.J. Wetzels. De zitting zal plaatsvinden in het gerechtsgebouw, Wilhelminaplein 100 te Rotterdam (melden in het rode gebouw B).

bepaalt dat Woonstad uiterlijk een week vóór genoemde datum de hierboven omschreven specificatie aan [gedaagde] en aan de kantonrechter moet toesturen;

bepaalt dat [gedaagde] bewijzen mee moet brengen van alle betalingen die niet in de genoemde specificatie zijn vermeld.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J.J. Wetzels en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

44487