Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:7178

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
03-08-2020
Datum publicatie
14-08-2020
Zaaknummer
C/10/598634 / JE RK 20-1731
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

verlenging ondertoezichtstelling en verlenging uithuisplaatsing

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Jeugd

Zaakgegevens: C/10/598634 / JE RK 20-1731

datum uitspraak: 3 augustus 2020

beschikking verlenging ondertoezichtstelling en verlenging uithuisplaatsing

in de zaak van

de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming west, regio Haaglanden,

hierna te noemen de GI, gevestigd te ’s-Gravenhage,

betreffende

[naam minderjarige] , geboren op [geboortedatum minderjarige] 2004 te [geboorteplaats minderjarige] ,

hierna te noemen [voornaam minderjarige] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

[naam moeder] , hierna te noemen de moeder,

wonende te [woonplaats moeder] ,

[naam vader] , hierna te noemen de vader,

wonende te [woonplaats vader]

Het procesverloop

Het procesverloop blijkt uit het verzoek met bijlagen van de GI van 17 juni 2020, ingekomen bij de griffie op 19 juni 2020.

Op 3 augustus 2020 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord is:

- de moeder,

- de vader,
- een vertegenwoordigster van de GI, mw. [naam vertegenwoordigster] .

[voornaam minderjarige] is in de gelegenheid gesteld om zijn mening kenbaar te maken.

De feiten

Het ouderlijk gezag over [voornaam minderjarige] wordt uitgeoefend door de ouders.

[voornaam minderjarige] verblijft in een uitwijkhuis van Enver.

Bij beschikking van 12 augustus 2019 is [voornaam minderjarige] onder toezicht gesteld tot 12 augustus 2020.

De kinderrechter heeft bij beschikking van 12 augustus 2019 ook een machtiging tot uithuisplaatsing van [voornaam minderjarige] verleend in een accommodatie jeugdhulpaanbieder tot

12 augustus 2020.

Het verzoek

De GI heeft verzocht de ondertoezichtstelling van [voornaam minderjarige] te verlengen voor de duur van een jaar. Tevens heeft de GI verzocht de uithuisplaatsing van [voornaam minderjarige] te verlengen voor de duur van een jaar in een accommodatie jeugdhulpaanbieder.

De GI heeft het verzoek gehandhaafd en als volgt toegelicht. [voornaam minderjarige] verblijft sinds december 2019 in een uitwijkhuis van Enver en zal van daaruit toewerken naar meer zelfstandigheid. Het is geen optie meer om bij een van de ouders te gaan wonen. Momenteel blowt [voornaam minderjarige] nog in het kader van zelfmedicatie. Daar moet hij eerst mee stoppen voordat een traumabehandeling (EMDR) kan worden ingezet. De verwachting is dat hij in september 2020 clean zal zijn en daarna kan gestart worden met EMDR bij Youz.

De standpunten

De moeder heeft ter zitting naar voren gebracht dat het nu best goed gaat met [voornaam minderjarige] . Hij is verslaafd aan blowen, maar is inmiddels gestopt. Het is even afwachten of hij dit kan volhouden. [voornaam minderjarige] gaat nog een keer hetzelfde schooljaar doen en kan in ieder geval nog een half jaar bij het uitwijkhuis verblijven. Hij heeft een vakantiebaan, waarbij hij vijf dagen per week eten bezorgt. [voornaam minderjarige] is positief over zijn behandelingen bij de psycholoog. Er is zes weken geen contact geweest tussen de moeder en [voornaam minderjarige] , maar dat is inmiddels weer op gang gekomen. De moeder staat achter het verzoek, omdat zij het belangrijk vindt dat [voornaam minderjarige] goed wordt geholpen.

De vader staat achter het verzoek.

De beoordeling

Uit de overgelegde stukken en de behandeling ter zitting is gebleken dat [voornaam minderjarige] nog steeds in zijn ontwikkeling wordt bedreigd en dat hij momenteel niet terug kan naar een van de ouders. [voornaam minderjarige] kampt met PTSS en zegt dat dit is veroorzaakt door de moeder. Om zijn emoties te onderdrukken blowt hij. Inmiddels zou [voornaam minderjarige] gestopt zijn met blowen en bekeken moet worden of hij dit kan volhouden. Het stoppen met blowen is een voorwaarde om met de EMDR-behandelingen te kunnen starten en die behandelingen zouden kunnen gaan plaatsvinden in het najaar. Momenteel gaat het goed met [voornaam minderjarige] bij het uitwijkhuis van Emver en zal er worden toegewerkt naar meer zelfstandigheid. De kinderrechter acht het van belang dat de aankomende periode wordt gemonitord hoe de behandelingen van [voornaam minderjarige] zullen verlopen.

Uit voorgaande volgt dat is voldaan aan het wettelijke criterium genoemd in artikel 1:255 van het Burgerlijk Wetboek (BW). De kinderrechter zal daarom de ondertoezichtstelling van [voornaam minderjarige] verlengen voor de duur van voor de duur van een jaar. Ook is de verlenging van de uithuisplaatsing van [voornaam minderjarige] noodzakelijk in het belang van de verzorging en opvoeding als bedoeld in artikel 1:265b, eerste lid, BW.

De beslissing

De kinderrechter:

verlengt de ondertoezichtstelling van [voornaam minderjarige] tot 12 augustus 2021;

verlengt de machtiging tot uithuisplaatsing van [voornaam minderjarige] in een accommodatie jeugdhulpaanbieder tot 12 augustus 2021;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A. Verweij, kinderrechter, in tegenwoordigheid van

mr. K.T.D. Malawau als griffier en in het openbaar uitgesproken op 3 augustus 2020.

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshof
Den Haag.