Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:7015

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
10-08-2020
Datum publicatie
10-08-2020
Zaaknummer
10/996669-18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Mega Watercypres (totaal 12 verdachten). Vrijspraak van voorhanden hebben van onveraccijnsde sigaretten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
DouaneUpdate 2020-0361 met annotatie van Fiscaal up to Date
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummer: 10/996669-18

Datum uitspraak: 10 augustus 2020

Tegenspraak (artikel 279 Sv)

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats verdachte] ( [geboorteland verdachte] ) op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres verdachte] , [postcode verdachte] [woonplaats verdachte] ,

gemachtigd raadsman mr. Z. Yeral, advocaat te Roosendaal.

1. Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 24, 25, 26 en 29 juni 2020 en 27 juli 2020.

2. Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

3. Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. M. van der Zwan heeft gevorderd:

  • -

    bewezenverklaring van het ten laste gelegde;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 40 maanden met aftrek van voorarrest.

4. Waardering van het bewijs

4.1.

Inleiding

Verdachte is naar voren gekomen in een onderzoek van de FIOD Den Haag naar, kort gezegd, de handel in onveraccijnsde en merkvervalste sigaretten in georganiseerd verband. Aan verdachte is uitsluitend ten laste gelegd het voorhanden hebben van onveraccijnsde sigaretten op 17 januari 2018.

4.2.

Vrijspraak

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft betoogd dat het ten laste gelegde wettig en overtuigend kan worden bewezen. Op 17 januari 2018 heeft een observatie plaatsgevonden bij een loods in Breda aan de [adres 1] . De verdachte is huurder van deze loods. Een bestelbus die die ochtend bij deze loods is gezien, is diezelfde dag aangehouden op de Rijksweg A20. In deze bestelbus zat een grote hoeveelheid onveraccijnsde sigaretten. Naar aanleiding van deze aanhouding is de loods aan de [adres 1] te Breda doorzocht, alwaar een hoeveelheid van ruim 16,5 miljoen onveraccijnsde sigaretten is aangetroffen. Deze sigaretten zaten in dozen, gestapeld op pallets, die met zwarte rekfolie waren omwikkeld. In de loods is tevens een rol zwarte rekfolie aangetroffen, waarop zich bij nader onderzoek een vingerafdruk van de verdachte bleek te bevinden. De verdachte heeft voor het aantreffen van deze vingerafdruk geen verklaring gegeven. De verdachte stelt de betreffende loods te hebben onderverhuurd aan een Poolse man en vrouw. Ter onderbouwing van zijn verhaal heeft de verdachte een onderhuurcontract overgelegd, waarvan uit nader onderzoek is gebleken dat dit valselijk is opgemaakt. Ook hiervoor heeft de verdachte geen verklaring gegeven. Gelet hierop acht de officier van justitie de verklaring van de verdachte niet geloofwaardig dat hij geen wetenschap had van de illegale sigaretten in de loods.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft vrijspraak bepleit. Er is slechts sprake van aannames en vermoedens. Er is geen bewijs dat de verdachte de medeverdachte(n) kent. De verdachte is in de maanden voor het tenlastegelegde nooit bij de loods aan de [adres 1] te Breda gezien. De aangetroffen vingerafdruk op de rekfolie is onvoldoende om zijn betrokkenheid bij de aangetroffen illegale sigaretten vast te stellen. Verder is niet vast te stellen om hoeveel onveraccijnsde sigaretten het ging, nu slechts enkele sloffen zijn gecontroleerd. Ten aanzien van de sigaretten die zijn aangetroffen in de bestelbus (1.000.000 stuks) kan niet worden vastgesteld dat deze in de loods aan de [adres 1] te Breda zijn ingeladen. Tot slot kan niet worden bewezen dat sprake is geweest van medeplegen.

Beoordeling

De rechtbank stelt vast dat het dossier serieuze aanwijzingen bevat dat de verdachte op enigerlei wijze betrokken is geweest bij het hem ten laste gelegde voorhanden hebben van ruim 17,5 miljoen onveraccijnsde sigaretten. De verdachte was huurder van de loods waarin (een groot deel van) deze sigaretten zijn aangetroffen. Bij de observatie wordt de genoemde bestelbus op de ochtend van 17 januari 2018 bij de loods aan de [adres 1] te Breda en bij het naastgelegen bedrijfspand van de verdachte aan de [adres 2] te Breda gezien. Daarnaast is een vingerafdruk van de verdachte aangetroffen op een rol rekfolie in de loods en kunnen de nodige vraagtekens worden geplaatst bij de echtheid van het door verdachte overgelegde (onder-)huurcontract. De rechtbank kan echter op basis van deze aanwijzingen niet met voldoende zekerheid vaststellen dat de verdachte de benodigde (feitelijke) beschikkingsmacht - waaronder wetenschap - had over de in de betrokken loods en bestelbus aangetroffen onveraccijnsde sigaretten. Concrete bewijzen daarvoor bevat het dossier niet.

De rechtbank zal de verdachte daarom van het ten laste gelegde vrijspreken.

5. In beslag genomen voorwerpen

De rechtbank zal bepalen dat de in beslag genomen sigaretten worden onttrokken aan het verkeer nu, niettegenstaande de vrijspraak, wordt vastgesteld dat een strafbaar feit – het voor handen hebben van onveraccijnsde sigaretten – is begaan, dat feit met betrekking tot die sigaretten is begaan en het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet. Ten aanzien van de overige in beslag genomen goederen die op de beslaglijst staan vermeld zal de bewaring worden gelast ten behoeve van de rechthebbende.

6. Bijlage

De in dit vonnis genoemde bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

7. Beslissing

De rechtbank:

verklaart niet bewezen, dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

beslist ten aanzien van de voorwerpen, geplaatst op de lijst van inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, als volgt:
- verklaart onttrokken aan het verkeer:

1. PAL Sigaret TOROS 2005, filtersigaretten: 12.059.000 stuks

2 15.00 PAL Sigaret PRESIDENT, filtersigaretten: 4.598.400 stuks

- gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van:

3 1.00 STK Acculader kleur: geel

Acculader digital voor een vorkheftruck

4 1.00 STK Steekwagen kleur: geel

Steekwagen Roda

5 1.00 STK Steekwagen kleur: rood

Steekwagen Climax

6 1.00 STK Heftruck NISSAN GN01 kleur: oranje

Vorkheftruck.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. A.M.G. van de Kragt, voorzitter,

en mrs. M.J.M. van Beckhoven en J.M.L. van Mulbregt, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. M. van Empelen en mr. V.E. Scholtens, griffiers,

en in het openbaar uitgesproken.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

hij op of omstreeks 17 januari 2018 te Breda, althans in Nederland, tezamen

en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans

eenmaal, opzettelijk (een) accijnsgoed(eren), te weten (circa) 1.000.000

en/of 16.657.400 stuks sigaretten, in elk geval een (grote) hoeveelheid

sigaretten, voorhanden heeft gehad, terwijl (telkens) die sigaretten niet

overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Accijns in de heffing waren

betrokken;

art 5 lid 1 onder b Wet op de accijns

art 97 Wet op de accijns