Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:5828

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
09-06-2020
Datum publicatie
06-07-2020
Zaaknummer
C/10/595710 / JE RK 20-1181
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Niet-ontvankelijkheid verzoek vervallen verklaring schriftelijke aanwijzing. Gewezen t.t.v. corona-maatregelen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Jeugd

Zaakgegevens: C/10/595710 / JE RK 20-1181

datum uitspraak: 9 juni 2020

beschikking niet-ontvankelijkheid verzoek vervallen verklaring schriftelijke aanwijzing

in de zaak van

[naam moeder] ,

hierna te noemen de moeder, wonende te [woonplaats moeder] ,

betreffende

[naam minderjarige] , geboren op [geboortedatum minderjarige] 2003 te [geboorteplaats minderjarige] ,

hierna te noemen [voornaam minderjarige] .

De kinderrechter merkt als belanghebbende aan:

de gecertificeerde instelling

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering,

hierna te noemen de GI, gevestigd te Amsterdam.

Het procesverloop

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoek met bijlagen van de moeder van 29 april 2020, ingekomen bij de griffie op 29 april 2020;

- het plan van aanpak van de GI, ingekomen bij de griffie op 9 juni 2020.

Op 9 juni 2020 zou de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandelen.

Vanwege het beleid van de Raad voor de rechtspraak om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals dat op 16 maart 2020 op www.rechtspraak.nl is gepubliceerd, heeft er geen fysieke zitting plaatsgevonden.

De kinderrechter heeft, in aanwezigheid van de griffier, op 9 juni 2020, gelijktijdig telefonisch gehoord:

- de minderjarige [voornaam minderjarige] , die apart is gehoord,

- de moeder, bijgestaan door haar advocaat mr. A.L. Witteveen,

- een vertegenwoordiger van de GI, dhr. [naam vertegenwoordiger] .

De feiten

Het ouderlijk gezag over [voornaam minderjarige] wordt uitgeoefend door de moeder. [voornaam minderjarige] verblijft in een pleeggezin.

Bij beschikking van 14 februari 2020 is de ondertoezichtstelling van [voornaam minderjarige] verlengd tot

1 maart 2021.

Bij beschikking van 26 mei 2020 is de machtiging tot uithuisplaatsing van [voornaam minderjarige] in een voorziening voor pleegzorg verlengd tot 1 september 2020 en is het verzoek voor het overige aangehouden.

Het verzoek

De moeder heeft verzocht de schriftelijke aanwijzing van de GI van 15 april 2020 geheel vervallen te verklaren.

Namens de moeder wordt het verzoek gehandhaafd en als volgt toegelicht. De e-mail van de GI van 15 april 2020 kan niet worden opgevat als een vooraankondiging tot het nemen van een schriftelijke aanwijzing, omdat de contactmomenten al waren beperkt. Deze beperking was niet eerder schriftelijk vastgelegd. Het besluit tot beperking van het contact was al genomen door de GI. De moeder kon zich niet vinden in de nieuwe regeling. Een beperking van de contactmomenten met de moeder is niet in het belang van [voornaam minderjarige] , omdat hij juist in die periode in aanraking is gekomen met de politie. De oude regeling is inmiddels weer hervat.

De standpunten

De GI heeft naar voren gebracht dat de oude contactregeling tussen de moeder en [voornaam minderjarige] weer is hervat. [voornaam minderjarige] gaat ieder weekend naar de moeder. In de vakanties mag hij ook naar de moeder, maar daar moeten nog concrete afspraken over worden gemaakt. [voornaam minderjarige] heeft afgelopen week een intakegesprek gehad bij het Kamer Training Centrum (KTC), dus de afspraken over de vakanties zullen ook afhankelijk zijn van het te volgen traject bij KTC. Hopelijk is de wachtlijst niet te lang en kan [voornaam minderjarige] daar snel terecht. Wat de GI betreft is er geen sprake van een schriftelijke aanwijzing. Het was een voorstel om de coronaperiode te kunnen overbruggen. [voornaam minderjarige] moest de contacten beperken omdat zowel de pleegvader als de moeder tot de kwetsbare groep behoren.

De beoordeling

De GI heeft op 15 april 2020 een e-mail gestuurd naar de moeder die zij heeft opgevat als een schriftelijke aanwijzing betreffende de verzorging en opvoeding van [voornaam minderjarige] .

De kinderrechter is van oordeel dat er geen schriftelijke aanwijzing tot stand is gekomen en overweegt daartoe als volgt. Onweersproken is dat contactbeperking noodzakelijk was in verband met de coronamaatregelen die zijn genomen door de overheid. De GI heeft in de

e-mail van 15 april 2020 een voorstel gedaan voor een tijdelijke beperkte contactregeling. De GI heeft hierbij in aanmerking genomen dat de pleegvader en de moeder tot een kwetsbare groep behoren en wilde met de contactbeperking ieders gezondheid zoveel mogelijk proberen te waarborgen. De GI heeft in voornoemde e-mail aan de moeder gevraagd of zij het eens was met het voorstel. Het is de kinderrechter noch uit de stukken noch uit hetgeen ter zitting naar voren is gekomen gebleken dat de moeder hierop haar reactie heeft gegeven aan de GI. Hiermee is geen verder (juridisch) gevolg gegeven aan de vooraankondiging tot het voornemen om een schriftelijke aanwijzing te geven. Daarom is de kinderrechter van oordeel dat in dit geval geen schriftelijke aanwijzing tot stand is gekomen.

De kinderrechter zal daarom de moeder niet-ontvankelijk verklaren in haar verzoek tot vervallen verklaring van de schriftelijke aanwijzing.

De beslissing

De kinderrechter:

verklaart de moeder niet-ontvankelijk in haar verzoek tot vervallen verklaring van de schriftelijke aanwijzing

Deze beschikking is gegeven door mr. A.J. van Dijk, kinderrechter, in tegenwoordigheid van mr. K.T.D. Malawau als griffier en in het openbaar uitgesproken op 9 juni 2020.

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 25 juni 2020.