Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:5786

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
12-06-2020
Datum publicatie
06-07-2020
Zaaknummer
8382958 CV EXPL 20-8203
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een openstaande factuur. Verkeerde toepassing van de mutatieregeling. Rente gevorderd over de verkeerde hoofdsom

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 8382958 CV EXPL 20-8203

uitspraak: 12 juni 2020

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Infomedics B.V.,

gevestigd te Almere,

eiseres,

gemachtigde: Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders te Amersfoort,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats gedaagde] ,

gedaagde,

procederend in persoon.

Partijen worden hierna aangeduid als ‘Infomedics’ en ‘ [gedaagde] ’.

1. Het verloop van de procedure

1.1

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken, waarvan de kantonrechter kennis heeft genomen:

 • -

  het exploot van dagvaarding van 25 februari 2020, met producties;

 • -

  de aantekeningen van 20 april 2020 van het mondelinge antwoord van [gedaagde] .

1.2

De kantonrechter heeft de uitspraak van dit vonnis bepaald op heden.

2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, staat tussen partijen, voor zover van belang, het volgende vast.

2.1

Op 31 januari 2019 heeft [gedaagde] een tandheelkundige behandeling gehad bij [naam zorgverlener] (hierna: de zorgverlener). De kosten van deze tandheelkundige behandeling bedragen € 183,40.

2.2

De zorgverlener heeft haar vordering op [gedaagde] overgedragen aan Infomedics.

2.3

Bij factuur van 8 februari 2019 heeft Infomedics een bedrag van € 183,40 bij [gedaagde] in rekening gebracht, ter zake van voornoemde tandheelkundige behandeling.

2.4

[gedaagde] heeft een aantal deelbetalingen gedaan. De betalingen zijn als volgt verricht:

 • -

  de betaling van 27 maart 2019 ten bedrage van € 22,93;

 • -

  de betaling van 9 mei 2019 ten bedrage van € 22,93;

 • -

  de betaling van 27 mei 2019 ten bedrage van € 22,93;

 • -

  de betaling van 1 oktober 2019 ten bedrage van € 33,15.

3. De vordering

3.1

Infomedics heeft bij dagvaarding gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] te veroordelen aan haar te betalen een bedrag van € 124,70, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 124,70 vanaf 13 februari 2020 tot aan de dag van de algehele voldoening, met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

3.2

Aan haar vordering heeft Infomedics – zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang – het volgende ten grondslag gelegd. [gedaagde] is, ondanks aanmaning, in gebreke gebleven met de tijdige en volledige betaling van de door Infomedics aan haar verzonden factuur van 8 februari 2019 voor een totaalbedrag van € 183,40. De totale betalingsachterstand bedraagt € 124,70.

4. Het verweer

[gedaagde] heeft aangevoerd dat de vordering gaat over tandartskosten. [gedaagde] heeft regelmatig brieven ontvangen van Infomedics en ook een aantal betalingen gedaan, maar zij is het overzicht over eventueel openstaande rekeningen kwijt. Indien de vordering wordt toegewezen, wil [gedaagde] graag een betalingsregeling treffen omdat ze op dit moment meerdere schuldeisers heeft.

5. De beoordeling van de vordering

5.1

[gedaagde] heeft de verschuldigdheid en de omvang van de door Infomedics gevorderde hoofdsom niet betwist, zodat deze in beginsel toewijsbaar is. Infomedics heeft in haar dagvaarding gesteld dat de in haar aan [gedaagde] verzonden aanmaning van 10 mei 2019 genoemde termijn op 29 mei 2019 is afgelopen, zodat alle daarvoor verrichte betalingen in mindering strekken van de hoofdsom. Dat leidt tot de conclusie dat aan hoofdsom een bedrag van € 114,61 wordt toegewezen (bestaande uit € 183,40 minus € 68,79).

5.2

De vordering tot vergoeding van de vervallen rente wordt afgewezen, omdat Infomedics in haar dagvaarding van een onjuist bedrag aan hoofdsom is uitgegaan. Infomedics heeft daarmee over een te hoog bedrag aan hoofdsom vervallen rente berekend. De gevorderde wettelijke rente wordt toegewezen zoals hierna onder de beslissing staat vermeld.

5.3

Infomedics maakt verder aanspraak op een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De vergoeding waarop ingevolge het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak kan worden gemaakt, zal worden berekend aan de hand van de toewijsbare hoofdsom. In beginsel is op grond daarvan een bedrag van € 40,00 aan vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten toewijsbaar. [gedaagde] heeft echter – nadat de in de aanmaning van 10 mei 2019 genoemde termijn was verstreken – op 1 oktober 2019 een betaling ten bedrage van € 33,15 aan Infomedics verricht. Dit bedrag strekt op grond van artikel 6:44 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek eerst in mindering van de kosten, vervolgens van de vervallen rente en ten slotte van de hoofdsom en de lopende rente. Gelet op het voorgaande resteert dan ook een bedrag van € 6,85 aan vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, zodat dit bedrag wordt toegewezen.

5.4

[gedaagde] heeft aangevoerd de vordering middels een betalingsregeling te willen voldoen. Op grond van artikel 6:29 van het Burgerlijk Wetboek kan Infomedics niet worden verplicht in te stemmen met een betalingsregeling en is de kantonrechter niet gerechtigd om een betalingsregeling vast te stellen zonder instemming van Infomedics. Voor het (eventueel alsnog) treffen van een betalingsregeling met Infomedics wordt [gedaagde] verwezen naar de gemachtigde van Infomedics.

5.5

Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij wordt [gedaagde] in de proceskosten van Infomedics veroordeeld.

6. De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] om aan Infomedics tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen € 114,61 aan hoofdsom en € 6,85 aan vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek over het bedrag aan hoofdsom dat na elke credit- en debet mutatie heeft uitgestaan vanaf de dag van de opeisbaarheid van de respectievelijke facturen tot aan de dag van de algehele voldoening;

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Infomedics vastgesteld op € 210,85 aan verschotten en € 36,00 aan salaris voor de gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J.J. Wetzels en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

44485