Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:5632

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
25-06-2020
Datum publicatie
04-08-2020
Zaaknummer
6561880 CV EXPL 18-36
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

eindvonnis, niet gebleken van non-conformiteit paard na deskundigenonderzoek. Koopster geen recht op ontbinding koopovereenkomst en teruggave aankoopbedrag

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 6561880 CV EXPL 18-36

uitspraak: 25 juni 2020

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht,

in de zaak van

[eiseres] ,

wonende te [plaatsnaam] ,

eiseres,

gemachtigde: mr. A. Mak,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [plaatsnaam] ,

gedaagde,

gemachtigde: mr. S.A. Wensing.

Partijen blijven hierna aangeduid als [eiseres] en [gedaagde] .

Verdere verloop van de procedure

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

  1. het tussenvonnis van deze rechtbank van 4 juli 2019 en de daaraan ten grondslag liggende stukken;

  2. het deskundigenbericht van prof. dr. H. Brommer en dr. S. Veraa van 31 januari 2020;

  3. de akte na deskundigenbericht namens [eiseres] ;

  4. de akte na deskundigenbericht namens [gedaagde] ;

  5. de rolbeslissing van deze rechtbank van 30 april 2020;

  6. de akte namens [eiseres] .

Verdere beoordeling van het geschil

1.1

Door [eiseres] is gesteld dat het paard [paard] dat zij van [gedaagde] kocht niet de eigenschappen bezat die zij op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. [paard] is (door zijn bouw) niet geschikt voor de hogere dressuur en niet braaf. Of [paard] ten tijde van de levering op 29 mei 2017 fysiek aan de overeenkomst voldeed, zijn vragen voorgelegd aan de deskundige.

1.2

Het rapport van de deskundigen luidt – voor zover relevant –:

“[…]

Is uit het dossier op te maken of [paard] ten tijde van de levering (29 mei 2017) een fysieke beperking had waardoor hij niet geschikt was voor het gebruiksdoel (sportpaard/ recreatiepaard, getraind op Z1-niveau en geschikt voor de hogere dressuur)?

Nee, het dossier bevat geen informatie waaruit af te leiden is dat [paard] een fysieke beperking had, nóch uit een veterinair rapport, nóch op basis van beschikbaar beeldmateriaal van het paard [paard] […].

[…]

Blijkt er sprake van een afwijking in (de aanleg van) de rug van [paard] uit de röntgenfoto’s van 2016? En zo ja, staat die afwijking het gebruik van [paard] voor het gebruiksdoel in de weg?

Nee.

De röntgenfoto’s die op 15 juni 2016 gemaakt zijn […] zijn beperkt interpreteerbaar […]. Verder blijkt uit de volgende dossiergegevens dat er geen enkele aanwijzing is dat het paard [paard] voorafgaand aan de koop een afwijking in de rug had die heeft geleid tot rugpijn en die daarmee het gebruiksdoel in de weg stonden: [..].

Was [paard] qua bouw geschikt als dressuurpaard? Zo ja, voor niveau Z2 en hoger?

Op de video […] is te zien dat [paard] zich dusdanig presenteert dat hieruit niet afgeleid kan worden dat [paard] qua bouw niet geschikt was als dressuurpaard. Of het paard niveau Z2 en hoger zou kunnen behalen, is niet met zekerheid te voorspellen, maar er zijn op deze video geen aanwijzingen dat het paard dit niveau niet zou kunnen behalen.

[…]

Uit al het beschikbare beeldmateriaal voorafgaand aan de koop en/of veterinaire verklaringen zijn geen aanwijzingen dat er voor de koop sprake was van een afwijking die het gebruik van dit paard in de weg zou kunnen staan voor het doel waarvoor het paard gekocht werd. […] Er is feitelijk nooit eerder een diagnose als zodanig gesteld tot 27 juli 2017. Toen zijn er problemen in/rond het hoefgewricht LV vastgesteld zonder dat er sprake was van begeleidende röntgenologische veranderingen. Dat is 2 maanden na de koop en niet te antedateren aangezien problemen in/rond het hoefgewricht zonder röntgenologische veranderingen van het ene op het andere moment kunnen ontstaan.

[…]

Samenvattend: het is niet aannemelijk dat het paard [paard] ten tijde van de koop ‘een gebrek’ had dat het beoogde functioneren in de weg stond. Het is veel waarschijnlijker dat de problemen die mevrouw [eiseres] met het paard is gaan krijgen na de koop gerelateerd zijn aan een verandering van het management waaronder verandering van amazone, en, wellicht daarmee gerelateerd, een veranderde manier van trainen en berijden van het paard die inherent zijn aan de koop/verkoop van een paard. Of, om het met andere woorden uit te drukken: de managementsverandering die [paard] heeft ondergaan ten gevolge van de koop/verkoop heeft geleid tot een mismatch tussen paard en amazone waardoor er kreupelheidsproblematiek en problematiek van rijtechnische aard is ontstaan.”

1.3

Uit hetgeen onder 1.2 is geciteerd blijkt niet dat [paard] fysiek niet voldeed aan de koopovereenkomst tussen [gedaagde] en [eiseres] . Nu [eiseres] heeft afgezien van het horen van getuigen is ook niet vast komen te staan dat [paard] niet braaf was. Niet geoordeeld kan worden dat er sprake was van non-conformiteit en het moet er dan ook voor gehouden worden dat [paard] ten tijde van de koop aan de overeenkomst beantwoordde zodat [eiseres] niet gerechtigd was tot ontbinding van de overeenkomst op de grond van non-conformiteit over te gaan. [gedaagde] behoeft de aankoopprijs niet terug te betalen of enige schade te vergoeden aan [eiseres] . De gevorderde hoofdsom zal dan ook worden afgewezen.

1.4

De nevenvorderingen delen het lot van de afwijzing.

1.5

[eiseres] wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] begroot op € 1.200,- aan salaris gemachtigde

(3 punten). De kosten van de deskundige zijn voorgeschoten door [eiseres] en waren gelijk aan de uiteindelijke factuur.

De beslissing

De kantonrechter:

wijst af de vorderingen van [eiseres] ;

veroordeelt [eiseres] in de proceskosten aan de zijde van [gedaagde] , tot op heden begroot op € 1.200,-;

verklaart dit vonnis, voor zover het de veroordeling betreft, uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.R. Roukema en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

745