Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:5567

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
24-06-2020
Datum publicatie
25-06-2020
Zaaknummer
C/10/572676 / HA ZA 19-379
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Auteursrecht. Met het verhandelen van de fysieke exemplaren van de Waves-dekbedovertrekken wordt geen inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Bedding House; met de gebruikte afbeeldingen van de dekbedovertrekken op internet en op de verpakkingen wel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/572676 / HA ZA 19-379

Vonnis van 24 juni 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BEDDING HOUSE B.V.,

gevestigd te Lisse,

eiseres,

advocaat mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SFR TRADING B.V.,

gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AMBIANZZ BEDDING B.V.,

gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht,

3. de vennootschap onder firma

[gedaagde 3] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

4. [gedaagde 4],

wonende te [woonplaats gedaagde 4] ,

5. [gedaagde 5],

wonende te [woonplaats gedaagde 5] ,

gedaagden,

advocaat mr. D.E. Stols te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Bedding House en Ambianzz c.s. genoemd worden. Voor zover Ambianzz c.s. afzonderlijk worden bedoeld, zullen zij worden aangeduid als SFR Trading, Ambianzz Bedding, [gedaagde 3] , [gedaagde 4] en [gedaagde 5] .

1. De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 19 maart 2019, met producties;

 • -

  de conclusie van antwoord, met producties;

 • -

  het tussenvonnis (de oproepingsbrief) van 3 juli 2019, waarbij een comparitie van partijen is bepaald;

 • -

  de akte houdende overlegging aanvullende producties van Bedding House;

 • -

  het faxbericht van Ambianzz c.s. van 13 november 2019, met één bijlage;

 • -

  het proces-verbaal van de comparitie van partijen, gehouden op 14 november 2019;

 • -

  de ter zitting door beide partijen overgelegde spreekaantekeningen;

 • -

  de volgende ter zitting door Ambianzz c.s. overgelegde dekbedovertrekken:

 Anderson Aquablue van Bedding House (in verpakking);

 Anderson Blue van Bedding House;

 Pierre Cardin Waves Blue van Ambianzz c.s. (in verpakking);

 Pierre Cardin Waves Green van Ambianzz c.s.;

 Pierre Cardin Waves Grey van Ambianzz c.s.;

- de ter zitting door Bedding House overgelegde vier borden met afbeeldingen van de dekbedovertrekken van Bedding House en Ambianzz c.s.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1.

Bedding House is een onderneming die is opgericht in 1978. Bedding House houdt zich bezig met het ontwerpen, produceren en verkopen van bed- en badtextiel, waaronder dekbedovertrekken.

2.2.

Onderdeel van de collectie van Bedding House zijn de dekbedovertrekken van de lijn Anderson, in drie kleuren (Anderson Aquablue, Anderson Blue en Anderson Grey, verder ook gezamenlijk: de Anderson-dekbedovertrekken of het Anderson-ontwerp). De Anderson-dekbedovertrekken zijn gemaakt van flanel. Ze worden aangeboden via online en fysieke verkooppunten. Daarbij is gebruikgemaakt van (onder meer) de volgende afbeeldingen:

Afbeeldingen (“mock-ups”) van de dekbedovertrekken Anderson Aquablue, Anderson Blue en Anderson Grey

2.3.

Ambianzz c.s. drijven sinds enkele jaren een groothandel die zich bezighoudt met de import en verkoop van bed- en badtextiel, waaronder dekbedovertrekken. SFR Trading houdt zich bezig met de inkoop van producten bij externe fabrikanten en is licentiehouder van het merk “Pierre Cardin”. Ambianzz Bedding houdt zich bezig met de online “B2B”-verkoop aan webwinkels en retailbedrijven. [gedaagde 3] , handelend onder de naam [handelsnaam] , houdt zich bezig met de online “B2C”-verkoop aan particulieren. Vennoten van [gedaagde 3] zijn [gedaagde 4] en [gedaagde 5] .

2.4.

Ambianzz c.s. hebben dekbedovertrekken aangeboden onder de naam Pierre Cardin Waves, in drie kleuren (Waves Blue, Waves Grey en Waves Green, verder ook gezamenlijk: de Waves-dekbedovertrekken of het Waves-ontwerp). De Waves-dekbedovertrekken zijn gemaakt van polyesterkatoen. Ze worden uitsluitend aangeboden via online verkooppunten. Bij de online verkoop is gebruikgemaakt van de volgende afbeeldingen:

Afbeeldingen (“mock-ups”) van Waves Blue, Waves Grey en Waves Green, zoals gebruikt bij de online verkoop van de Waves-dekbedovertrekken

2.5.

Op de verpakking van dekbedovertrek Waves Blue zijn de volgende afbeeldingen gebruikt:

Verpakking van Waves Blue

2.6.

De Waves-dekbedovertrekken zien er in werkelijkheid als volgt uit:

Foto’s van Waves Blue, Waves Grey en Waves Green

2.7.

Bij brief aan SFR Trading van 17 oktober 2018 heeft Bedding House zich - kort gezegd - op het standpunt gesteld dat met de verkoop van de Waves-dekbedovertrekken inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van Bedding House. Daarbij is SFR Trading gesommeerd om, onder meer, iedere inbreuk te staken. Ambianzz c.s. hebben zich bij brief van 24 oktober 2018 verweerd en een voorstel gedaan voor een praktische oplossing.

2.8.

Op 26 november 2018 hebben Ambianzz c.s. een onthoudingsverklaring ondertekend, waarin zij onder meer het volgende hebben verklaard:

“(…)

1. Ambianzz heeft de verkoop van het type Blue van de in bijlage 2 afgebeelde dekbedovertrekken eind oktober 2018 tot nader bericht opgeschort en heeft haar klanten-wederverkopers per alsdan verzocht de afbeeldingen daarvan offline te halen.

2. Ambianzz zal zich met ingang van vrijdag 7 december 2018 definitief onthouden van de verkoop van het type Blue van de in bijlage 2 afgebeelde dekbedovertrekken.

3. Ambianzz zal zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een onmiddellijk opeisbare en niet in de plaats van schadevergoeding komende boete van EUR 100,-- aan Bedding House betalen voor elk dekbedovertrek dat Ambianzz na 7 december 2018 (en dus in strijd met de onder 2 genoemde toezegging) verhandelt.

4. Ambianzz verbindt zich per direct geen van de drie typen Blue, Green en Grey te zullen bijbestellen, waardoor deze dus uit het assortiment zullen verdwijnen (type Blue per 7 december 2018 en de typen Green en Grey binnen enkele maanden, namelijk zodra deze zijn uitverkocht).

5. Ambianzz verklaart de volgende aantallen te hebben ingekocht:

Blue 600

Green 516

Grey 650

Een kopie van de paklijst waaruit deze aantallen (totaal 1.766 stuks) kunnen worden afgeleid wordt aangehecht als bijlage 3.

6. Ambianzz verklaart dat het de drie typen allemaal heeft ingekocht bij een van haar vaste leveranciers in Turkije. Deze leverancier heeft de producten geleverd op basis van door Ambianzz aangeleverde ontwerpen. Een kopie van de geanonimiseerde inkoopfactuur (…) wordt aangehecht als bijlage 4.

7. Zoals af te leiden uit de inkoopfactuur bedraagt de totale bruto inkoopwaarde dus Eur 5.137,20.

8. Ambianzz zal uiterlijk binnen 7 dagen na ondertekening van deze verklaring, zonder erkenning van gehoudenheid daartoe, bij wijze van tegemoetkoming van de door Bedding House gemaakte buitengerechtelijke (advocaat)kosten een bedrag overmaken van EUR 1.000,-- (…).”

3. Het geschil

3.1.

Bedding House heeft gevorderd om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, ten aanzien van Ambianzz c.s., ieder hoofdelijk:

primair

 1. voor recht te verklaren dat Ambianzz c.s., door het (doen) verveelvoudigen, openbaar maken, produceren, aanbieden, afbeelden, verkopen en leveren van de bij dagvaarding omschreven inbreukmakende dekbedovertrekken en door het (doen) aanbieden, verkopen en leveren van producten door middel van het gebruik van (een) afbeelding(en) van de inbreukmakende dekbedovertrekken, inbreuk hebben gemaakt op de auteursrechten van Bedding House op het ontwerp;

 2. voor recht te verklaren dat Ambianzz c.s. tekort zijn geschoten in de nakoming van de verplichtingen uit artikel 2 en 4 van de op 26 november 2018 ondertekende onthoudingsverklaring en voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk zijn;

 3. voor recht te verklaren dat Ambianzz c.s. als gevolg van de tekortkoming in de nakoming van de verplichting uit artikel 2 van de op 26 november 2018 ondertekende onthoudingsverklaring een contractuele boete van € 100,00 verschuldigd zijn voor ieder inbreukmakend dekbedovertrek van het blauwe model dat zij hebben verkocht ná 7 december 2018;

 4. te gebieden, onmiddellijk na betekening van het te wijzen vonnis, iedere inbreuk op de auteursrechten van Bedding House op de in de dagvaarding bedoelde dekbedovertrekken te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen ieder (doen) verveelvoudigen, openbaar maken, produceren, aanbieden, afbeelden, verkopen en/of leveren van de in de dagvaarding omschreven inbreukmakende dekbedovertrekken en van andere dekbedovertrekken die een verveelvoudiging vormen van het ontwerp van Bedding House en ieder (doen) aanbieden, verkopen en leveren van producten door middel van het gebruik van (een) afbeelding(en) van de inbreukmakende dekbedovertrekken en van andere dekbedovertrekken die een verveelvoudiging vormen van het ontwerp van Bedding House;

 5. te gebieden, onmiddellijk na betekening van het te wijzen vonnis, de verplichtingen uit artikel 2 en 4 van de op 26 november 2018 ondertekende onthoudingsverklaring na te komen;

subsidiair

voor recht te verklaren dat Ambianzz c.s., door het (doen) verveelvoudigen, openbaar maken, produceren, aanbieden, afbeelden, verkopen en leveren van de in de dagvaarding omschreven inbreukmakende dekbedovertrekken en door het (doen) aanbieden, verkopen en leveren van producten door middel van het gebruik van (een) afbeelding(en) van de inbreukmakende dekbedovertrekken, onrechtmatig jegens Bedding House hebben gehandeld;

te gebieden, onmiddellijk na betekening van het te wijzen vonnis, ieder onrechtmatig handelen jegens Bedding House te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen ieder (doen) verveelvoudigen, openbaar maken, produceren, aanbieden, afbeelden, verkopen en/of leveren van de in de dagvaarding omschreven inbreukmakende dekbedovertrekken en ieder (doen) aanbieden, verkopen en leveren van producten door middel van het gebruik van (een) afbeelding(en) van de inbreukmakende dekbedovertrekken en van andere dekbedovertrekken die een verveelvoudiging vormen van het ontwerp van Bedding House;

primair en subsidiair

te gebieden, binnen zeven dagen na betekening van het te wijzen vonnis, bij alle professionele afnemers waar de inbreukmakende dekbedovertrekken of producten in een verpakking met één of meer afbeeldingen van de inbreukmakende dekbedovertrekken nog voorhanden zijn, terug te nemen, althans aldaar weg te (doen) halen, zo nodig door deze terug te kopen en zo nodig onder het uitdrukkelijke aanbod tot vergoeding van de met een en ander redelijkerwijs gemoeide kosten;

I. te gebieden binnen zeven dagen na betekening van het te wijzen vonnis, alle door en voor haar in Nederland in voorraad gehouden exemplaren van de inbreukmakende dekbedovertrekken en verpakkingen met één of meer afbeeldingen van de inbreukmakende dekbedovertrekken, inclusief de conform sub H teruggenomen inbreukmakende dekbedovertrekken en verpakkingen op eigen kosten en onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder te (doen) vernietigen en daarvan binnen vijf dagen na de vernietiging een door een deurwaarder opgesteld proces-verbaal van constatering, gespecificeerd naar aantal en soort, aan de advocaat van Bedding House te verschaffen;

te gebieden, binnen veertien dagen na betekening van het te wijzen vonnis, aan de advocaat van Bedding House beschikbaar te stellen een volledige schriftelijke opgave van:

a) het totale aantal inbreukmakende dekbedovertrekken dat Ambianzz in Nederland in voorraad houdt en reeds heeft verkocht, gespecificeerd per uitvoering, inclusief producten die zijn verkocht in een verpakking met één of meer afbeeldingen van de inbreukmakende dekbedovertrekken en/of dankzij het (online) gebruik van (een) dergelijke afbeelding(en);

b) de volledige namen en adressen van de bedrijfsmatige afnemers daarvan;

c) de verkoopprijs gespecificeerd per uitvoering;

d) de totale winst die Ambianzz daarmee heeft behaald;

te veroordelen tot betaling aan Bedding House van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 1.000,00 voor iedere keer, of - zulks naar keuze van Bedding House - voor iedere dag (elk deel van een dag als gehele dag gerekend) dat of voor ieder individueel exemplaar van een product of afbeelding waarmee Ambianzz geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met (enig onderdeel van) de hierboven onder sub D, E en G tot en met J gevorderde geboden;

te veroordelen tot vergoeding aan Bedding House van alle schade die Bedding House als gevolg van de in de dagvaarding bedoelde inbreuken op de auteursrechten van Bedding House, alsmede het jegens haar onrechtmatige handelen, heeft geleden en nog zal lijden, alsmede tot afdracht aan Bedding House van de dientengevolge gemaakte en nog te maken winst, nader vast te stellen in een schadestaatprocedure;

te veroordelen tot betaling aan Bedding House van een voorschot op de sub L bedoelde schadevergoeding en winstafdracht, door betaling van een bedrag van € 20.000,00;

te veroordelen in de kosten van het geding, voor wat betreft de auteursrechtelijke grondslag op grond van artikel 1019h Rv waarvan de kosten tot aan het wijzen van het vonnis nader bij akte zullen worden begroot, en voor wat betreft de overige grondslagen op grond van artikel 237 Rv, welke kosten binnen veertien dagen na het te wijzen vonnis tegen deugdelijk bewijs van kwijting aan Bedding House dienen te zijn voldaan, met bepaling dat vanaf de veertiende dag daarover de wettelijke (handels)rente verschuldigd zal zijn tot aan het moment van algehele betaling;

te veroordelen in de nakosten van het geding, welke nakosten binnen veertien dagen na het te wijzen vonnis tegen deugdelijk bewijs van kwijting aan Bedding House dienen te zijn voldaan, met bepaling dat vanaf de veertiende dag daarover de wettelijke (handels)rente verschuldigd zal zijn tot aan het moment van algehele betaling.

3.2.

Ambianzz c.s. hebben de vorderingen gemotiveerd betwist en geconcludeerd tot afwijzing daarvan, met veroordeling van Bedding House, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, in de proceskosten ex artikel 1019h Rv wat betreft de auteursrechtelijke grondslag.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1.

Bedding House heeft als primaire grondslag voor haar vorderingen aangevoerd dat de door haar ontworpen Anderson-dekbedovertrekken een werk zijn in de zin van de Auteurswet (hierna: Aw) en dat de (afbeeldingen van de) Waves-dekbedovertrekken inbreuk maken op haar auteursrecht. In dat kader heeft Bedding House zich tevens op het standpunt gesteld dat de op 26 november 2018 door Ambianzz c.s. getekende onthoudingsverklaring is geschonden. Subsidiair heeft Bedding House aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat sprake is van slaafse nabootsing, dan wel van onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:193c lid 1 aanhef en sub b juncto lid 2 sub a BW.

4.2.

Ambianzz c.s. hebben daartegen - verkort weergegeven - de navolgende weren opgeworpen:

 • -

  de Anderson-dekbedovertrekken zijn geen auteursrechtelijk beschermd werk;

 • -

  onderscheid moet worden gemaakt tussen de Waves-dekbedovertrekken enerzijds en de marketingmaterialen van de Waves-dekbedovertrekken (de gebruikte afbeeldingen op de verpakkingen en op internet) anderzijds;

 • -

  de Waves-dekbedovertrekken hebben een andere totaalindruk dan de Anderson-dekbedovertrekken, zodat geen sprake kan zijn van inbreuk en/of slaafse nabootsing;

 • -

  van schending van de onthoudingsverklaring is geen sprake.

Auteursrechtelijk beschermd werk

4.3.

Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit betekent dat het ontwerp niet ontleend mag zijn aan een ander werk, respectievelijk dat de vorm het resultaat moet zijn van scheppende menselijke arbeid en creatieve keuzes. Daarbuiten valt in ieder geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen alsmede datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Het Hof van Justitie EU heeft de maatstaf in het Infopaq-arrest1 aldus geformuleerd dat het moet gaan om “een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk”. In dit arrest overwoog het Hof van Justitie voorts dat het zo kan zijn dat elementen die afzonderlijk beschouwd geen auteursrechtelijk te beschermen schepping van de auteur vormen, door de keuze, schikking en combinatie daarvan gezamenlijk wel als “werk” kwalificeren. In de zogenoemde Stokke-arresten heeft de Hoge Raad dit Europese werkbegrip bevestigd en daarbij nog overwogen dat het enkele feit dat een vormgeving valt binnen een bepaalde stijl, nog niet betekent dat deze onbeschermd is. Alsdan komt het er op aan of binnen een vigerende stijl voldoende ruimte bestaat voor het maken van creatieve keuzes, anders gezegd: of door vormgeving van (de combinatie van) de elementen op voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan een vigerende trend of stijl2.

4.4.

Ter onderbouwing van haar standpunt dat het Anderson-ontwerp (en de dekbedovertrekken waarin dit ontwerp is verwerkt) auteursrechtelijke bescherming geniet(en), heeft Bedding House aangevoerd dat de volgende ontwerpkeuzes zijn gemaakt:

 1. het ontwerp bestaat uit een dessin van vijf brede banen;

 2. de banen zijn horizontaal aangebracht;

 3. de horizontale banen beslaan het hele ontwerp;

 4. e onderste en bovenste baan hebben dezelfde afmeting;

 5. de drie middelste banen hebben dezelfde afmeting;

 6. de onderste en bovenste banen zijn breder dan de drie middelste banen;

 7. iedere baan heeft een andere kleur;

 8. de middelste drie banen hebben aan weerszijden een kleine zigzag, waardoor het effect van een kartelrand gecreëerd wordt;

 9. er is gekozen voor een dunne kartelrand;

 10. er is een kleurverloop in het ontwerp aangebracht;

 11. het kleurverloop is tot uitdrukking gebracht in de vorm van de meest donkere kleur aan de onderkant tot de meest lichte kleur aan de bovenkant van het ontwerp;

 12. door de samenstelling van deze kleuren is er sprake van een natuurlijk kleurverloop van licht naar donker (ombré-effect).

Volgens Bedding House bestaat er, ook bij het ontwerpen van een dekbedovertrek met een zigzag-motief als het onderhavige, een grote creatieve ruimte en is die ruimte in dit geval ook benut door het maken van eigen creatieve keuzes. Het Anderson-ontwerp is daarmee auteursrechtelijk beschermd, aldus Bedding House.

4.5.

Ambianzz c.s. hebben aangevoerd dat de vormgevingselementen van de dekbedovertrekken van Bedding House voor een groot deel een uitdrukking zijn van een trend of stijl (het chevron-/zigzag-motief). Volgens Ambianzz c.s. doet Bedding House ten onrechte voorkomen alsof er twaalf aparte, creatieve keuzes zijn gemaakt. In de visie van Ambianzz c.s. is sprake van slechts enkele, voor de hand liggende keuzes, die niet auteursrechtelijk beschermd zijn. Brede, horizontale banen die het gehele ontwerp beslaan zijn aan te merken als stijlelementen, die niet auteursrechtelijk beschermd worden. De keuze om kleuren te laten overlopen van licht naar donker is binnen de chevron-stijl in het verleden al veel vaker gemaakt en daarmee gebruikelijk, aldus Ambianzz c.s. Conclusie moet volgens Ambianzz c.s. zijn dat geen sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk en voor zover wel, is de beschermingsomvang daarvan uiterst beperkt.

4.6.

Dit verweer faalt. Weliswaar is het zo dat niet alle door Bedding House afzonderlijk benoemde elementen als auteursrechtelijk beschermde trekken kunnen worden gekwalificeerd en deels voort lijken te bouwen op een bepaalde stijl, maar dit sluit - gelet op voormelde jurisprudentie - niet uit dat de binnen een bepaalde stijl gemaakte ontwerpkeuzes bij de concrete uitvoering kunnen leiden tot een auteursrechtelijk beschermd werk.

De Anderson-dekbedovertrekken uit de litigieuze serie kenmerken zich door de navolgende elementen die bepalend zijn voor het totaalbeeld:

 • -

  de vlakverdeling in vijf horizontale banen, die het hele ontwerp beslaan en waarbij de bovenste en de onderste baan breder zijn dan de drie middelste banen;

 • -

  iedere baan heeft een andere kleur, waarbij sprake is van een natuurlijk kleurverloop van licht (bovenaan) naar donker (onderaan);

 • -

  de verbinding/overloop tussen de banen door de middelste drie banen aan weerszijden te voorzien van een dunne kartelrand, met kleine, korte kartels.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft Bedding House door de keuze, schikking en combinatie van deze kenmerkende elementen steeds op voldoende eigen wijze invulling gegeven aan de chevron- of zigzag-stijl. De maker heeft persoonlijke keuzes gemaakt, waar ook vele andere keuzes mogelijk waren geweest. Dit, in combinatie met de drie door Bedding House gebruikte kleurschakeringen, maakt dat de Anderson-dessins als belichaamd in de drie dekbedovertrekken kwalificeren als “werk” in auteursrechtelijke zin en dus auteursrechtelijke bescherming genieten. Ten slotte is van belang dat voor de door Ambianzz c.s. nog opgeworpen stelling dat, indien al sprake is van een werk, de beschermingsomvang beperkt moet worden geacht, geen steun te vinden is in het recht. Zo overwoog de Hoge Raad in één van de hiervoor reeds aangehaalde Stokke-arresten dat de omstandigheid dat een werk past binnen een bepaalde stijl evenmin meebrengt dat aan het betreffende werk een verminderde beschermingsomvang toekomt.3

Inbreuk

4.7.

Van een ongeoorloofde verveelvoudiging in de zin van artikel 13 Aw is sprake indien een voldoende mate van overeenstemming bestaat tussen het auteursrechtelijk beschermde werk en het beweerdelijk inbreukmakende werk. Daartoe moet worden beoordeeld of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde elementen van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt4. Bij de vergelijking van deze totaalindrukken dienen - gelet op het hierboven reeds vermelde Infopaq-arrest - ook de onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, althans voor zover de combinatie van deze elementen aan de werktoets beantwoordt (zie o.a.: de hierboven reeds vermelde Stokke-arresten).

4.8.

Bedding House heeft zich op het standpunt gesteld dat de totaalindrukken van de dekbedovertrekken van beide partijen een zeer hoge mate van overeenstemming vertonen. Volgens Bedding House stemmen de door Ambianzz c.s. aangeboden dekbedovertrekken onder meer overeen op de punten a) tot en met l) als hiervoor onder 4.4 genoemd. Verder heeft zij erop gewezen dat ook de afmetingen en de hoeken van de kartels exact gelijk zijn op de beide dekbedovertrekken. Bij nadere bestudering zijn er weliswaar verschillen, maar deze zijn klein en zorgen niet voor een verschillende totaalindruk. Dat geldt voor alle kleurvarianten van het Waves-dekbedovertrek. Om aan auteursrechtinbreuk te ontkomen is niet voldoende dat het ontwerp een andere kleur krijgt. Ten slotte zijn ook de afbeeldingen van de dekbedovertrekken op internet en op de verpakkingen ongeoorloofde verveelvoudigingen van het Anderson-ontwerp, zodat ook in zoverre sprake is van een auteursrechtinbreuk, aldus Bedding House.

4.9.

Ambianzz c.s. hebben aangevoerd dat het juist is dat de Waves-dekbedovertrekken bepaalde abstracte kenmerken vertonen die ook voorkomen in de Anderson-dekbedovertrekken. Dat zijn echter volstrekt gebruikelijke (en dus niet-originele) abstracte kenmerken als de horizontale banen, het chevron-motief en het kleurverloop van licht naar donker, aldus Ambianzz c.s. Volgens hen houdt de vergelijking daar op en zorgen de belangrijke verschillen tussen de beide dekbedovertrekken voor een andere totaalindruk. Van een auteursrechtinbreuk is in de visie van Ambianzz c.s. dan ook geen sprake. Zij hebben verder nog aangevoerd dat het niet juist is om de afbeeldingen van de Waves-dekbedovertrekken in de vergelijking te betrekken, nu deze een verkeerd beeld geven van de dekbedovertrekken. Voor zover deze wel daarbij worden betrokken geldt dat (ook) het fotomateriaal van Ambianzz c.s. geen ongeoorloofde verveelvoudiging van het Anderson-ontwerp is.

4.10.

De rechtbank stelt voorop met Bedding House van oordeel te zijn dat ook de afbeeldingen in de beoordeling moeten worden meegenomen, aangezien bij de verkoop van de Waves-dekbedovertrekken - en ook op de verpakkingen - gebruik is gemaakt van deze afbeeldingen. Dat geldt temeer, daar de dekbedovertrekken van Ambianzz c.s. uitsluitend online worden verkocht. Voorts is van belang dat met partijen ter zitting is geconstateerd dat de afbeeldingen van de Waves-dekbedovertrekken (zie hiervoor onder 2.4 en 2.5) als gebruikt voor de verkoop op internet en als gebruikt op de buitenzijde van de verpakking aanzienlijk afwijken van de Waves-dekbedovertrekken zelf (zie onder 2.6). In de woorden van Ambianzz c.s. zelf zijn de afbeeldingen een ongelukkige weergave van de Waves-dekbedovertrekken. Ten aanzien van het Anderson-ontwerp is geconstateerd dat geen sprake is van relevante afwijkingen tussen de dekbedovertrekken zelf en de afbeeldingen daarvan. Wel was bij alle getoonde dekbedovertrekken een aanzienlijk kleurverschil waar te nemen met de in het geding gebrachte foto’s daarvan. Het voorgaande brengt met zich dat bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een gelijkende totaalindruk een onderscheid dient te worden aangebracht tussen enerzijds de dekbedovertrekken zelf en anderzijds de gebruikte afbeeldingen, althans voor zover het gaat om de gestelde inbreukmakende producten.

De Waves-dekbedovertrekken

4.11.

Eerst zal worden beoordeeld of de Waves-dekbedovertrekken in zodanige mate de gemaakte keuzes in de combinatie van de hiervoor onder 4.6 vermelde elementen van de Anderson-dekbedovertrekken vertonen, dat daardoor de totaalindruk van de overtrekken te weinig verschilt van deze om als zelfstandig werk te kunnen worden aangemerkt. Ter vergelijking van de totaalindrukken zijn hieronder de dekbedovertrekken van beide partijen nogmaals weergegeven.

Afbeeldingen Anderson-dekbedovertrekken

Waves-dekbedovertrekken

4.12.

Een vergelijking tussen de Waves-dekbedovertrekken van Ambianzz c.s. met de serie Anderson-dekbedovertrekken van Bedding House levert het volgende op.

4.12.1.

De hiervoor onder 4.6 bedoelde kenmerkende elementen (kort gezegd: de vijf horizontale banen, het kleurverloop en de kartelrand) van de dekbedovertrekken van de Anderson-lijn van Bedding House komen duidelijk terug in alle Waves-dekbedovertrekken van Ambianzz c.s. In de concrete uitwerking van deze elementen is echter onmiskenbaar sprake van verschillen. Zo onderscheiden de banen op de Waves-dekbedovertrekken zich door steeds dezelfde, vrij dikke en donkere zigzaglijnen, terwijl de banen op de Anderson-dekbedovertrekken op natuurlijk(er)e wijze op elkaar aansluiten, door middel van een dunne kartelrand in de kleuren van de respectieve banen. Ook de afmetingen van de banen verschillen; zo is de bovenste baan van Waves-dekbedovertrekken korter dan die in de Anderson-reeks. Zoals ook door Bedding House is erkend is daarnaast sprake van verschillen in kleurschakering. Daarbij zij opgemerkt dat de verschillen in kleur(schakering) bij een vergelijking tussen Anderson Aquablue met Waves Blue het minst in het oog springen. Bij de dekbedovertrekken in de andere twee kleurstellingen komen deze verschillen prominenter naar voren.

4.12.2.

Daarbij komt nog het volgende. Een close-up van de ter zitting aan een nadere vergelijking onderworpen dekbedovertrekken Anderson Aquablue met Waves Blue laat zien dat sprake is van een duidelijk verschillende ‘look & feeling’. Zo heeft Anderson Aquablue een zogeheten gevlochten look, terwijl Waves Blue een zogeheten linnen-look heeft, en verschilt de materiaalkeuze.

Close-ups van Anderson Aquablue (links) en Waves Blue (rechts)

Ten slotte zijn ook de kussenslopen van de beide dekbedovertrekken verschillend; waar de kussensloop van Anderson Aquablue effen van kleur is, heeft de kussensloop van Waves Blue dezelfde stijl als de rest van het dekbedovertrek.

Kussenslopen Anderson Aquablue (links) en Waves Blue (rechts)

Deze verschillen doen zich ook voor bij de dekbedovertrekken in de andere twee kleurstellingen.

4.12.3.

De rechtbank is van oordeel dat de hiervoor benoemde verschillen - ook al zijn deze afzonderlijk bezien niet genoeg om aan auteursrechtinbreuk te ontkomen - maken dat sprake is van zodanig verschillende totaalbeelden, dat geen sprake is van inbreuk op het auteursrecht van Bedding House met betrekking tot de Anderson-dekbedovertrekken. De serie Waves-dekbedovertrekken als hier aan de orde kwalificeren aldus niet als een ongeoorloofde verveelvoudiging van de Anderson-serie.

4.13.

Conclusie van het voorgaande is aldus dat met de (fysieke exemplaren van de) Waves-dekbedovertrekken geen inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van Bedding House met betrekking tot de Anderson-dekbedovertrekken.

De afbeeldingen van de Waves-dekbedovertrekken

4.14.

Ter vergelijking worden de afbeeldingen van de dekbedovertrekken van partijen hierna nogmaals, onder elkaar, afgebeeld.

Afbeeldingen Waves-dekbedovertrekken

Afbeeldingen Waves-dekbedovertrekken

Verpakking Waves Blue

4.15.

Waar de Waves-dekbedovertrekken zelf voldoende afstand houden van het Anderson-ontwerp, is dat ten aanzien van de afbeeldingen van de Waves-dekbedovertrekken anders. Deze afbeeldingen - zowel de afbeeldingen die online zijn gebruikt als de afbeeldingen die op de verpakkingen zijn gebruikt - kunnen bezwaarlijk anders worden geduid dan als een (bijna) één-op-één-kopie van het Anderson-ontwerp. De gelijkenis betreft juist die kenmerkende elementen (als reeds vermeld onder 4.6) die bepalend zijn voor het totaalbeeld van de Anderson-dekbedovertrekken: de vlakverdeling in vijf horizontale banen (van verschillende kleuren), die het hele ontwerp beslaan en waarbij de bovenste en de onderste baan breder zijn dan de drie middelste banen, met een natuurlijk kleurverloop van licht (bovenaan) naar donker (onderaan) en de wijze van verbinding/overloop tussen deze banen. Daardoor verschilt de totaalindruk van deze dekbedovertrekken nauwelijks. De kleine verschillen tussen de afbeeldingen van de Waves-dekbedovertrekken enerzijds en de (afbeeldingen van de) Anderson-dekbedovertrekken anderzijds, zoals daar lijkt te zijn in met name de kleurstelling, doen niet af aan deze gelijkende totaalindruk. Ter zitting is door Ambianzz c.s. ook erkend dat de afbeeldingen een ongelukkige weergave van de Waves-dekbedovertrekken zijn, nu die (wel) anders zijn.

4.16.

Nu wat betreft de afbeeldingen sprake is van een overeenstemmende totaalindruk, dient - naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad - te worden uitgegaan van een vermoeden van bewuste of onbewuste ontlening, behoudens tegenbewijs door de vermeende inbreukmaker, in dit geval Ambianzz c.s. De door Ambianzz c.s. als tegenbewijs in het geding gebrachte verklaring van de ontwerper van de Waves-dekbedovertrekken komt er, kort gezegd, op neer dat hij zelfstandig tot het ontwerp van de Waves-dekbedovertrekken is gekomen. In de verklaring staat onder meer:

“(…) De collectie moest een “trending” insteek hebben maar dan natuurlijk op onze eigen manier. Zodoende ben ik inspiratie op gaan doen op het internet door goed te kijken wat andere bedrijven doen. Dit om te zien wat voor trends er speelden. Uiteindelijk waren er wat concepten en ben ik gaan ontwerpen. In deze collectie heb ik een aantal ontwerpen gemaakt (zie bijlage) waarin een zigzag lijn werd gebruikt, ook wel ‘chevron’. Vanuit een simpele zigzag lijn ben ik gaan experimenteren met kleur en vlakken, schaduwen en texturen. Zodoende ben ik tot een ontwerp gekomen waarvan nu beweerd wordt dat ik dit zou hebben nagemaakt. Dat is niet zo, het is puur toeval. De mogelijkheden voor een ontwerper zijn immers niet oneindig. (…)”

Nog daargelaten dat deze stellingen op zichzelf onbewuste ontlening niet uitsluiten, is een dergelijke verklaring, gelet op de wel zeer grote gelijkenis alsook de beoogde effectieve auteursrechtelijke bescherming, onvoldoende om voornoemd vermoeden te ontzenuwen. Andere feiten of omstandigheden die dit bewijsvermoeden kunnen ontzenuwen zijn niet (voldoende) gesteld en ook niet gebleken, zodat de conclusie moet zijn dat Ambianzz c.s. met de afbeeldingen van de Waves-dekbedovertrekken wél inbreuk maken op het auteursrecht van Bedding House.

De onthoudingsverklaring

4.17.

Vervolgens dient te worden beoordeeld of Ambianzz c.s. tekort zijn geschoten in de nakoming van de uit artikel 2 en 4 van de onthoudingsverklaring voortvloeiende verplichtingen. Artikel 2 behelst de verplichting voor Ambianzz c.s. om zich met ingang van 7 december 2018 definitief te onthouden van de verkoop van het dekbedovertrek Waves Blue. In artikel 4 hebben Ambianzz c.s. zich verbonden om “per direct” (en dus per 26 november 2018) geen van de drie typen (Waves Blue, Waves Green en Waves Grey) meer bij te bestellen.

Artikel 2

4.18.

Bedding House heeft aangevoerd dat zij heeft geconstateerd dat het dekbedovertrek Waves Blue op 26 februari 2019 nog te koop werd aangeboden in de webshop van Ambianzz Bedding, met daarbij de vermelding dat er nog een “ruime voorraad” beschikbaar was. Als productie 11 bij dagvaarding heeft Bedding House in dit kader een printscreen van de website van Ambianzz Bedding op voormelde datum overgelegd. Met het te koop aanbieden van Waves Blue is artikel 2 van de onthoudingsverklaring geschonden, aldus Bedding House. Voorafgaand aan de comparitie heeft Bedding House, als productie 14, nog printscreens d.d. 23 oktober 2019 van de websites Beslist.nl, Bol.com, Dekbedovertrekshoponline.nl, Fonq.nl, Slaaptextiel.nl, Slaapdiscounter.com, Blokker.nl, Wohi.nl en Athomeliving.nl overgelegd. Uit deze printscreens blijkt dat op laatstgenoemde datum op de websites Beslist.nl, Bol.com en Wohi.nl het dekbedovertrek Waves Blue te koop werd aangeboden en op de overige websites de dekbedovertrekken Waves Green en Waves Grey.

4.19.

Volgens Ambianzz c.s. is het niet juist dat model Waves Blue op 26 februari 2019 nog te koop zou worden aangeboden op de website van Ambianzz Bedding. Het dekbedovertrek stond weliswaar, door een vergissing, nog online, maar er was geen sprake van een daadwerkelijk aanbod, omdat de bestelfunctie op de website al begin december 2018 was uitgeschakeld. Bewijs van daadwerkelijk verhandelen ontbreekt dan ook. Bedding House heeft geen proefbestelling geplaatst, en kon dat ook niet doen, aldus Ambianzz c.s. Ten aanzien van de door Bedding House als productie 14 overgelegde printscreens hebben Ambianzz c.s. aangevoerd dat zij de hen bekende klanten/wederverkopers, die de afbeeldingen nog op hun websites hadden staan, direct hebben aangeschreven. Ambianzz c.s. hebben verder aangevoerd dat er ook andere, hen onbekende, partijen zijn die de afbeeldingen op hun websites hebben staan. Volgens Ambianzz c.s. is dat niet aan hen te wijten. De Waves-dekbedovertrekken waren via de websites van de wederverkopers en de overige partijen ook niet meer te bestellen, aldus Ambianzz c.s.

4.20.

De rechtbank is van oordeel dat onder de verplichting van Ambianzz c.s. zich te onthouden van de verkoop van dekbedovertrek Waves Blue, zoals vermeld in artikel 2 van de onthoudingsverklaring, tevens moet worden begrepen dat het Ambianzz c.s. niet langer is toegestaan om Waves Blue te koop aan te (laten) bieden. Dat dekbedovertrek Waves Blue na 7 december 2018 nog te koop werd aangeboden op diverse websites, waaronder de website van Ambianzz Bedding, is tussen partijen niet in geschil. Dat, zoals Ambianzz c.s. hebben betoogd, het dekbedovertrek Waves Blue niet daadwerkelijk meer kon worden besteld, doet aan het feit dat deze wel aan het publiek ter verkoop wordt aangeboden niet af. Datzelfde geldt voor de stelling dat het niet aan Ambianzz c.s. te wijten is dat de afbeeldingen nog online stonden. Dat wederverkopers en/of overige partijen de afbeeldingen niet van hun websites hebben verwijderd, komt voor rekening en risico van Ambianzz c.s. Een en ander regardeert Bedding House niet. Bovendien hebben Ambianzz c.s. hun stelling, dat zij de hen bekende wederverkopers direct hebben aangeschreven, niet onderbouwd. Dat zij zich op enigerlei wijze hebben ingespannen om de afbeeldingen van de overige websites te laten verwijderen, is in het geheel niet gesteld en ook niet gebleken. Een en ander leidt tot de conclusie dat sprake is van schending van artikel 2 van de onthoudingsverklaring.

Artikel 4

4.21.

Volgens Bedding House is ook artikel 4 van de onthoudingsverklaring geschonden. Ambianzz c.s. hebben gemotiveerd betwist de Waves-dekbedovertrekken te hebben bijbesteld. Zij hebben aangevoerd dat sprake was van een eenmalige serie, die is gefabriceerd in relatief kleine aantallen.

4.22.

De rechtbank stelt in dit kader voorop dat de stelplicht en de bewijslast van de schending van artikel 4 van de onthoudingsverklaring op Bedding House rusten. Gelet op de gemotiveerde betwisting daarvan door Ambianzz c.s., heeft Bedding House onvoldoende gesteld en onderbouwd dat Ambianzz c.s. de Waves-dekbedovertrekken na 26 november 2018 nog hebben bijbesteld. Dat sprake was van méér voorraad dan de krachtens artikel 4 van de onthoudingsverklaring uit te verkopen exemplaren van de Waves-dekbedovertrekken, is op geen enkele wijze toegelicht of aangetoond door Bedding House. Aan bewijslevering op dit punt wordt daarom niet toegekomen. Een en ander brengt mee dat schending van artikel 4 van de onthoudingsverklaring in rechte niet vast is komen te staan.

Slaafse nabootsing/onrechtmatig handelen

4.23.

Zoals hiervoor is overwogen, vormt het aanbieden en verhandelen van de Waves-dekbedovertrekken zelf geen inbreuk op de auteursrechten van Bedding House, omdat sprake is van verschillende totaalindrukken. Reeds om die reden is er geen sprake van een verwarringwekkende gelijkenis, zoals vereist voor het subsidiair aan de vorderingen ten grondslag gelegde slaafse nabootsen. Voor toewijzing van de subsidiaire vorderingen is in zoverre dus geen plaats.

4.24.

Omdat ten aanzien van de afbeeldingen van de Waves-dekbedovertrekken inbreuk op het auteursrecht van Bedding House is aangenomen, komt de rechtbank in zoverre niet aan de subsidiaire grondslagen van de vorderingen toe. Deze kunnen daarom onbesproken blijven.

De vorderingen

4.25.

De verschillende vorderingen van Bedding House zullen hierna afzonderlijk worden besproken.

4.26.

De onder A. gevorderde verklaring voor recht - dat sprake is van een auteursrechtinbreuk - is toewijsbaar voor zover deze betrekking heeft op het (doen) aanbieden, verkopen en leveren van producten door middel van het gebruik van de inbreukmakende afbeeldingen van de Waves-dekbedovertrekken. Bedding House heeft voldoende belang bij deze vordering, nu - zoals hiervoor onder 4.20 is geoordeeld - (artikel 2 van de) onthoudingsverklaring is geschonden.

4.27.

De onder B. gevorderde verklaring voor recht - dat de onthoudingsverklaring is geschonden - zal worden toegewezen voor zover het artikel 2 van de verklaring betreft. Ook zal voor recht worden verklaard dat Ambianzz c.s. voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk zijn. De rechtbank acht het aannemelijk dat Bedding House door het gebruik van de inbreukmakende afbeeldingen schade heeft geleden, ook als dat gebruik na 7 december 2018 niet meer tot een daadwerkelijke verkoop van dekbedovertrek Waves Blue heeft geleid (waarover hierna meer). Bedding House heeft genoegzaam gesteld - en Ambianzz c.s. hebben onvoldoende gemotiveerd betwist - dat ook het enkele te koop aanbieden van het dekbedovertrek Waves Blue al schadeveroorzakend is.

4.28.

Onder C. heeft Bedding House een verklaring voor recht gevorderd dat Ambianzz c.s. (op grond van artikel 3 van de onthoudingsverklaring) een contractuele boete verschuldigd zijn voor ieder Waves Blue-dekbedovertrek dat zij na 7 december 2018 hebben verkocht. Dat het dekbedovertrek Waves Blue na 7 december 2018 nog is verkocht, is - gelet op de gemotiveerde betwisting daarvan door Ambianzz c.s. - in rechte echter niet vast komen te staan. Hoewel het dekbedovertrek Waves Blue na 7 december 2018 nog (online) te koop werd aangeboden, kan er in deze procedure niet van worden uitgegaan dat het dekbedovertrek nog daadwerkelijk kon worden besteld. Een proefbestelling of verklaring van een aanbieder ter zake ontbreekt. Het had op de weg van Bedding House gelegen om meer concreet en onderbouwd te stellen dat van een daadwerkelijk verhandelen van het bedoelde dekbedovertrek na 7 december 2018 nog sprake is geweest. Nu zij dat niet heeft gedaan, is voor toewijzing van vordering C. geen plaats. Op het online te koop aanbieden van het Waves Blue-dekbedovertrek an sich is in de onthoudingsverklaring geen boete gesteld.

4.29.

Het onder D. gevorderde stakingsbevel is toewijsbaar voor zover het gaat om het (doen) aanbieden, verkopen en leveren van producten door middel van het gebruik van de inbreukmakende afbeeldingen van de Waves-dekbedovertrekken. Anders dan Ambianzz c.s. hebben betoogd heeft Bedding House, nu zij genoegzaam heeft aangetoond dat de inbreukmakende afbeeldingen nog online staan en er aldus sprake is van een reële dreiging van verdere inbreuk op de rechten van Bedding House, belang bij deze vordering. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat Ambianzz c.s. ter zitting hebben gesteld dat “het zou kunnen dat er her en der nog wat voorraad is”. De termijn voor het staken van de auteursrechtinbreuk zal ter voorkoming van executieproblemen worden bepaald op drie weken na betekening van het onderhavige vonnis, nu Ambianzz c.s. hun wederverkopers en de overige partijen die de afbeeldingen nog op hun websites hebben staan zullen moeten aanschrijven om aan deze veroordeling te kunnen voldoen.

4.30.

Hetgeen hiervoor onder 4.20 is overwogen brengt mee dat ook vordering E. (een gebod tot nakoming van de onthoudingsverklaring) toewijsbaar is, voor zover het artikel 2 van de onthoudingsverklaring betreft. Ook daarbij zal de termijn worden gesteld op drie weken na betekening van dit vonnis.

4.31.

De subsidiaire vorderingen F. en G. zijn, zoals hiervoor onder 4.23 en 4.24 is overwogen, niet toewijsbaar.

4.32.

Het onder H. gevorderde recallgebod is toewijsbaar met betrekking tot de inbreukmakende afbeeldingen op/in de verpakkingen van de Waves-dekbedovertrekken. De rechtbank volgt Ambianzz c.s. in hun standpunt dat deze vordering alleen kan worden toegewezen tegen Ambianzz Bedding, nu - zoals Ambianzz c.s. onweersproken hebben gesteld - alleen Ambianzz Bedding zich bezighoudt met het leveren aan de zakelijke markt. Het verweer dat Bedding House geen belang heeft bij deze vordering wordt gepasseerd, gelet op de erkenning van Ambianzz c.s. dat er bij een enkele afnemer nog een enkel exemplaar op voorraad kan zijn. De termijn zal worden gesteld op drie weken na betekening van dit vonnis.

4.33.

Ook de onder I. gevorderde vernietiging is toewijsbaar, zij het uitsluitend voor zover het de inbreukmakende afbeeldingen op/in de verpakkingen betreft. In aansluiting bij hetgeen hiervoor onder 4.32 is overwogen heeft Bedding House ook bij deze vordering belang. De termijn zal worden bepaald op zes weken na betekening van dit vonnis.

4.34.

De gevorderde opgave (J.) is toewijsbaar, zij het wat betreft sub a) beperkt tot de producten die zijn verkocht in een verpakking met één of meer inbreukmakende afbeeldingen en/of dankzij het (online) gebruik van (een) dergelijke afbeelding(en). Voor zover Ambianzz c.s. hebben betoogd dat zij met overlegging van productie 15 reeds opgave hebben gedaan van de verkooprijzen (vordering J. sub c) en behaalde winst (sub d), zodat Bedding House in zoverre geen belang heeft bij haar vordering op dit punt, kan hun verweer niet slagen. Bedding House heeft zich op het standpunt gesteld dat de cijfers in het door Ambianzz c.s. overgelegde overzicht niet kloppen. Ter onderbouwing daarvan heeft Bedding House verwezen naar de door haar als productie 5 bij dagvaarding overgelegde printscreens d.d. 9 november 2018 van de website van [gedaagde 3] ( [handelsnaam] ), waarop het dekbedovertrek Waves Blue in de maat 240x220 wordt aangeboden voor een bedrag van € 49,95 inclusief btw en de dekbedovertrekken Waves Grey en Waves Green in de maat 140x220 voor een bedrag van € 29,95 inclusief btw. Deze prijzen zijn niet te rijmen met de prijzen zoals die zijn genoemd in het door Ambianzz c.s. overgelegde overzicht (waar als verkoopprijzen bij de betreffende dekbedovertrekken € 24,75 exclusief btw respectievelijk € 16,48 exclusief btw zijn genoemd). Reeds om die reden heeft Bedding House belang bij toewijzing van de vordering op dit punt. De termijn voor het doen van opgave zal worden bepaald op drie maanden na betekening van dit vonnis.

4.35.

De onder K. gevorderde dwangsom zal als volgt worden toegewezen:

 • -

  € 500,00 voor iedere overtreding van de onder D. en E. toegewezen geboden en

 • -

  € 500,00 voor iedere dag dat de onder H., I. en J. toegewezen geboden niet worden nagekomen, een gedeelte van een dag als een gehele dag te rekenen.

De rechtbank ziet in de omstandigheden van het geval aanleiding om aan de dwangsom een absoluut maximum van € 25.000,00 in totaal te verbinden.

4.36.

Onder L. heeft Bedding House vergoeding van de door haar geleden en nog te lijden schade als gevolg van de inbreuk op haar auteursrecht gevorderd. Bedding House heeft toegelicht dat sprake is van reputatieschade en van gederfde inkomsten. Zij heeft voorts aangevoerd dat de Anderson-dekbedovertrekken zich door de auteursrechtinbreuk niet lenen voor herhaalde opneming in haar assortiment. Volgens Ambianzz c.s. heeft Bedding House onvoldoende gesteld en onderbouwd dat sprake zou zijn van schade, temeer daar partijen actief zijn in een heel ander marktsegment.

De rechtbank is van oordeel dat, nu de Waves-dekbedovertrekken zijn verkocht in verpakkingen die zijn voorzien van de inbreukmakende afbeeldingen en ook bij het (online) aanbod van de Waves-dekbedovertrekken gebruik is gemaakt van inbreukmakende afbeeldingen, voldoende aannemelijk is dat de inbreuk tot materiële en - gelet op het geconstateerde verschil in materiaalkeuze en daarmee in kwaliteit - ook immateriële schade heeft geleid. Anders dan Ambianzz c.s. hebben aangevoerd, heeft de rechtbank niet voldoende aanknopingspunten om de schade in deze procedure te kunnen begroten. Zoals hiervoor onder 4.34 is overwogen kan niet worden uitgegaan van de juistheid van de door Ambianzz c.s. in het geding gebrachte verkoop- en winstcijfers. De rechtbank zal daarom bepalen dat de hoogte van de schade bij staat wordt opgemaakt.

4.37.

Naast schadevergoeding heeft Bedding House onder L. winstafdracht gevorderd. Ook deze vordering komt voor toewijzing in aanmerking, zij het dat winstafdracht en schadevergoeding bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten volgens vaste rechtspraak slechts kunnen cumuleren voor zover de gevorderde schadevergoeding niet bestaat uit gederfde winst. Dit betekent dat Bedding House slechts een gerechtvaardigd belang bij winstafdracht heeft, voor zover er geen sprake is van cumulatie daarvan met een (in een schadestaatprocedure toe te wijzen) schadevergoeding als gevolg van winstderving van Bedding House zelf. De winstafdracht- en schadevergoedingsvordering zijn derhalve slechts toewijsbaar in “en/of-vorm”, onder de voorwaarde dat ze niet cumulatief als hiervoor bedoeld ten uitvoer worden gelegd.

4.38.

De rechtbank ziet aanleiding om het onder M. gevorderde voorschot op de schadevergoeding en/of winstafdracht toe te wijzen tot een bedrag van € 4.000,00. Daarbij is meegewogen dat volgens de opgave van Ambianzz c.s. zelf met de verkoop van de Waves-dekbedovertrekken een brutowinst van € 4.871,61 is gerealiseerd. Voor toewijzing van een hoger voorschot ziet de rechtbank geen aanleiding.

Proceskosten

4.39.

Nu de afbeeldingen van de Waves-dekbedovertrekken inbreuk maken op het auteursrecht van Bedding House, dienen Ambianzz c.s. als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partijen te worden veroordeeld in de proceskosten.

4.40.

Bedding House heeft ter zake een vergoeding van haar daadwerkelijk gemaakte kosten gevorderd op de voet van artikel 1019h Rv (voor wat betreft de auteursrechtelijke grondslag, die volgens haar 90% van het geschil betreft). Voor wat betreft de overige grondslagen (10%) heeft Bedding House veroordeling van de kosten ex artikel 237 Rv gevorderd. De volledige advocaatkosten heeft zij, onder overlegging van een specificatie, gesteld op een totaalbedrag van € 14.547,66. Ambianzz c.s. hebben aangevoerd dat deze vordering van Bedding House, gelet op het belang van de zaak, buiten iedere proportie is. Volgens Ambianzz c.s. is sprake van een eenvoudige IE-zaak in de zin van de indicatietarieven en betreffen de overige (onrechtmatige daad-)grondslagen 20% van de zaak.

4.41.

De rechtbank is van oordeel dat de door Bedding House gevorderde kosten niet redelijk en evenredig zijn. Het betreft een relatief eenvoudige bodemzaak ter zake waarvan in de door de rechtbanken opgestelde “Indicatietarieven in IE-zaken” van 1 april 2017 een maximumvergoeding is bepaald van € 8.000,00. De rechtbank volgt Ambianzz c.s. in hun stelling dat de zaak voor 80% betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (het IE-deel) en voor 20% op het door Bedding House gestelde onrechtmatig handelen (het OD-deel). De advocaatkosten van Bedding House zullen worden begroot op € 6.400,00 voor het IE-deel (80% van € 8.000,00) en op nihil voor het OD-deel, nu de vorderingen in dat kader worden afgewezen.

4.42.

Daarbij gevoegd de nog gemaakte kosten aan verschotten worden de kosten van het geding aan de zijde van Bedding House in totaal vastgesteld op:

- dagvaarding € 81,83

- griffierecht € 639,00

- salaris advocaat € 6.400,00

Totaal € 7.120,83

4.43.

De gevorderde rente over de proceskosten zal worden toegewezen op de wijze als in de beslissing vermeld.

4.44.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1.

verklaart voor recht dat Ambianzz c.s. door het (doen) aanbieden, verkopen en leveren van producten door middel van het gebruik van de inbreukmakende afbeeldingen, inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht van Bedding House op het Anderson-ontwerp;

5.2.

verklaart voor recht dat Ambianzz c.s. tekort zijn geschoten in de nakoming van de verplichting uit artikel 2 van de op 26 november 2018 ondertekende onthoudingsverklaring en voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk zijn;

5.3.

gebiedt Ambianzz c.s. om, binnen drie weken na betekening van dit vonnis, ieder (doen) aanbieden, verkopen en leveren van producten door middel van het gebruik van de inbreukmakende afbeeldingen, te staken en gestaakt te houden;

5.4.

gebiedt Ambianzz c.s. om, binnen drie weken na betekening van dit vonnis, de verplichting uit artikel 2 van de op 26 november 2018 ondertekende onthoudingsverklaring na te komen;

5.5.

gebiedt Ambianzz Bedding om, binnen drie weken na betekening van dit vonnis, bij alle professionele afnemers waar nog inbreukmakende afbeeldingen op/in de verpakkingen van de Waves-dekbedovertrekken voorhanden zijn, deze terug te nemen, althans aldaar weg te (doen) halen, zo nodig door deze terug te kopen en zo nodig onder het uitdrukkelijke aanbod tot vergoeding van de met een en ander redelijkerwijs gemoeide kosten;

5.6.

gebiedt Ambianzz c.s. om, binnen zes weken na betekening van dit vonnis, alle door en voor haar in Nederland in voorraad gehouden verpakkingen met één of meer inbreukmakende afbeeldingen, inclusief de conform 5.5 teruggenomen verpakkingen, op eigen kosten en onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder te (doen) vernietigen voor zover het de inbreukmakende afbeeldingen betreft en daarvan binnen vijf dagen na de vernietiging een door een deurwaarder opgesteld proces-verbaal van constatering, gespecificeerd naar aantal en soort, aan de advocaat van Bedding House te verschaffen;

5.7.

gebiedt Ambianzz c.s. om, binnen drie maanden na betekening van dit vonnis, aan de advocaat van Bedding House beschikbaar te stellen een volledige schriftelijke opgave van:

 1. het totale aantal producten die zijn verkocht in een verpakking met één of meer inbreukmakende afbeeldingen en/of dankzij het (online) gebruik van (een) dergelijke afbeelding(en);

 2. de volledige namen en adressen van de bedrijfsmatige afnemers daarvan;

 3. de verkoopprijs gespecificeerd per uitvoering;

 4. e totale winst die Ambianzz c.s. daarmee hebben behaald;

5.8.

veroordeelt Ambianzz c.s. hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, tot betaling aan Bedding House van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 500,00:

 • -

  voor iedere overtreding van de onder 5.3 en 5.4 toegewezen geboden en

 • -

  voor iedere dag dat de onder 5.5, 5.6 en 5.7 toegewezen geboden niet worden nagekomen, een gedeelte van een dag als een gehele dag te rekenen;

met een maximum van € 25.000,00 in totaal;

5.9.

veroordeelt Ambianzz c.s. hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, tot betaling aan Bedding House van schadevergoeding nader op te maken bij staat voor door Bedding House als gevolg van de inbreuk op haar auteursrecht geleden schade en/of, ter keuze van Bedding House, afdracht van de door Ambianzz c.s. met de verhandeling door middel van de inbreukmakende afbeeldingen genoten winst;

5.10.

veroordeelt Ambianzz c.s. hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, tot betaling aan Bedding House van een voorschot op de schadevergoeding en/of winstafdracht van € 4.000,00;

5.11.

veroordeelt Ambianzz c.s. hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, tot betaling van een deel van de proceskosten aan de zijde van Bedding House, bepaald op € 7.120,83, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de veertiende dag na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

5.12.

veroordeelt Ambianzz c.s. hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Ambianzz c.s. niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis hebben voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de nakosten met ingang van de veertiende dag na de datum van betekening van dit vonnis tot aan de voldoening;

5.13.

verklaart dit vonnis, behoudens voor zover het de verklaringen voor recht onder 5.1 en 5.2 betreft, uitvoerbaar bij voorraad,

5.14.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Heevel en ondertekend en in het openbaar uitgesproken door mr. J.F. Koekebakker, rolrechter, op 24 juni 2020.

1977/1515

1 HvJ EU 16 juli 2009 (Infopaq I), ECLI:EU:C:2009:BJ3749

2 HR 23 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529, herhaald in de arresten van 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1532 en ECLI:NL:HR:2013:BY1533

3 HR 12 april 2013 (Hauck/Stokke), ECLI:NL:HR:2013:BY1533, rov. 6.3.6

4 HR 29 november 2002 (Una Voce Particulare), ECLI:NL:HR:2002:AE8456