Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:501

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
27-01-2020
Datum publicatie
27-01-2020
Zaaknummer
10/960246-18; 10/961613-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Gevangenisstraf van 3 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk met bijzondere voorwaarden ( waaronder opname in een kliniek) voor het verspreiden van een grote hoeveelheid kinderporno en deelname aan een criminele organisatie. Door als moderator actief bij te dragen aan de instandhouding en werking van verschillende chatsites op het darkweb waar kinderporno wordt geplaatst en verspreid is deelname aan een criminele organisatie bewezen verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 3

Parketnummers: 10/960246-18; 10/961613-19

Datum uitspraak: 27 januari 2020

Tegenspraak

Verkort vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de gevoegde zaken tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren op [geboortedatum verdachte] te [geboorteplaats verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres verdachte] , [woonplaats verdachte] ,

ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting preventief gedetineerd in het PPC van de Penitentaire Inrichting Haaglanden te ’s-Gravenhage.

Raadsman mr B.A. Fijma, advocaat te Zwijndrecht.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 13 januari 2020.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is onder parketnummer 10/960246-18 ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de vordering nadere omschrijving tenlastelegging, waarbij de oorspronkelijke opgave van de feiten als bedoeld in artikel 261, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering op vordering van de officier van justitie is gewijzigd. De tekst van de nader omschreven tenlastelegging, alsmede hetgeen aan de verdachte is ten laste gelegd zoals vermeld in de dagvaarding onder parketnummer 10/961613-19, is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

De rechtbank heeft de feiten die in de dagvaardingen zijn opgenomen, van een doorlopende nummering voorzien. Zij zal die nummering in dit vonnis aanhouden.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. B. Lijnse heeft gevorderd:

  • -

    bewezenverklaring van de feiten 1, 2, 3, 4 en 5;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 48 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 5 jaar en als bijzondere voorwaarden - dadelijk uitvoerbaar - dat de verdachte zich zal gedragen naar de aanwijzingen van de reclassering, een meldplicht bij de reclassering, klinische opname in een zorginstelling, aansluitend ambulante behandeling bij een polikliniek en ambulante begeleiding bij of opname in beschermde woonvorm of maatschappelijke opvang, het vermijden van contact met minderjarigen, het vermijden van kinderporno, het realiseren van dagbesteding en het openbouwen van een ondersteunend netwerk, alsmede oplegging van de gedragsbeïnvloedende maatregel als bedoeld in artikel 38z van het Wetboek van Strafrecht.

4 De verdediging

De raadsman heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank met betrekking tot het bewijs en de bewezenverklaring van de feiten 1, 3, 4 en 5. Hij heeft vrijspraak bepleit voor feit 2 en heeft tot slot een strafmaatverweer gevoerd.

5 Waardering van het bewijs

5.1.

Feiten 1, 3, 4 en 5

De feiten 1, 3, 4 en 5 zijn door de verdachte tijdens het onderzoek op de terechtzitting bekend. Deze feiten zullen zonder nadere bespreking bewezen worden verklaard.

5.2.

Feit 2

5.2.1.

Standpunt verdediging

De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard (kort samengevat) dat er weliswaar sprake was van verschillende ‘functies’ en daaraan gekoppelde bevoegdheden bij het beheren en onderhouden van de chatsites/websites (o.a. ‘moderators’ en ‘administrators’), maar dat er niet of nauwelijks onderling overleg plaatsvond en dat er geen sprake was van enige (bedrijfsmatige) hiërarchie. In de woorden van de verdachte was sprake van “een ongeorganiseerd zooitje”.

De raadsman heeft - in lijn met verdachtes verklaring - gesteld dat er geen sprake was van een organisatie, waardoor vrijspraak moet volgen.

5.2.2.

Beoordeling

Naar vaste rechtspraak geldt dat onder het bestanddeel ‘organisatie’ zoals bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht moet worden verstaan een samenwerkingsverband, met een zekere duurzaamheid en structuur, tussen de verdachte en ten minste één andere persoon.

Met de officier van justitie leidt de rechtbank uit de voorhanden zijnde bewijsmiddelen allereerst af dat de chatsites [naam website 1] ( [afkorting 1] ), [naam chatsite] ( [afkorting] ) en [naam website 2] ( [afkorting 2] ) als één organisatie kunnen en moeten worden beschouwd, nu zij alle chatsites op het Darkweb waren, dezelfde modus operandi hadden, een gemeenschappelijk uitgangspunt hadden (onderling contact hebben met liefhebbers van minderjarigen) en dezelfde mogelijkheden boden (afbeeldingen aanbieden en beschikbaar stellen via een link), op hetzelfde script en dezelfde architectuur waren gebaseerd en de structuur en werkwijze op de sites overeen kwam. Daar komt nog bij dat de beheersmatige handelingen op deze sites werden verricht door vrijwel dezelfde personen.

De rechtbank stelt tevens vast dat uit de voorhanden zijnde bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte gedurende tenminste 2 jaar samen met verschillende personen – waarvan de pseudoniemen zijn opgenomen in de tenlastelegging – betrokken was bij de chatsites/websites [naam chatsite] ( [afkorting] ), [naam website 1] ( [afkorting 1] ) en [naam website 2] ( [afkorting 2] ) als oprichter/beheerder, hoofdadministrator, moderator of administrator. Zij hielden de sites in de lucht, controleerden of de geldende regels in acht werden genomen door leden/bezoekers en hadden daarover onderling overleg in een speciaal daarvoor gecreëerde, afgeschermde omgeving van de sites. In deze omgeving konden zij ook technische zaken testen, oefenen en anderen opleiden. Tevens konden zij andere personen voordragen voor genoemde functies en konden leden worden gemonitord.

Verder blijkt uit de bewijsmiddelen dat er sprake was van een hiërarchie en structuur, omdat de moderators en administrators meer rechten en privileges hadden dan de geregistreerde gebruikers en de gasten en zij alleen toegang hadden tot bepaalde afgeschermde gedeeltes van de sites. Ook uit de hiervoor genoemde functies en rol-en taakverdeling blijkt van een georganiseerd verband

5.2.3.

Conclusie

Uit hetgeen hiervoor onder 5.2.2. is overwogen blijkt dat er sprake was van een organisatie als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht, waarvan de verdachte deel uitmaakte. Dit betekent dat het feit wettig en overtuigend bewezen is.

5.3.

Bewezenverklaring

Wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3, 4 en 5 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1

hij in de periode van 1 januari 2014 tot en met 19 januari 2019 te Gorinchem, meermalen, (telkens)

afbeeldingen, te weten foto’s en video’s/films

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

heeft verspreid en/of aangeboden en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis en/of vinger/hand en/of mond/tong oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en

het met de/een penis oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

( [bestandsnaam 1] en [bestandsnaam 2] en [bestandsnaam 3] en [bestandsnaam 4] en [bestandsnaam 5] en/of [bestandsnaam 6] en/of [bestandsnaam 7] en/of [bestandsnaam 8] en [bestandsnaam 9] en/of [bestandsnaam 10] - pagina’s B01-554, B01-288 t/m B01-290 en B01-296

en [bestandsnaam 11] - pagina B01-114

en [bestandsnaam 12] en/of [bestandsnaam 13] - pagina B01-118)

en

het met de/een penis en/of vinger/hand en/of voorwerp en/of mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en

het met de/een vinger/hand en/of mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

( [bestandsnaam 14] en/of [bestandsnaam 15] en [bestandsnaam 16] en [bestandsnaam 17] en [bestandsnaam 18] en [bestandsnaam 19] en [bestandsnaam 20] en [bestandsnaam 21] en [bestandsnaam 22] - pagina’s B01-290 t/m B01-292 en B01-297)

en

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto’s/films nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

( [bestandsnaam 23] en [bestandsnaam 24] en/of [bestandsnaam 25] en [bestandsnaam 26] en [bestandsnaam 27] - pagina’s B01-554, B01-293, B01-294 en B01-298

en [bestandsnaam 28] en [bestandsnaam 29] en [bestandsnaam 30] en [bestandsnaam 31] en [bestandsnaam 32] - pagina B01-125

en [bestandsnaam 33] en [bestandsnaam 34] en [bestandsnaam 35] - pagina B01-121

en [bestandsnaam 36] - pagina B01-114

en [bestandsnaam 37] - pagina B01-117)

en

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

( [bestandsnaam 38] - pagina’s B01-294 en B01-298

en [bestandsnaam 39] en/of [bestandsnaam 40] - pagina’s B01-117 en B01-118)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

2

hij in de periode van 1 oktober 2016 tot en met 19 januari 2019 te Gorinchem,

heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie bestond uit (in elk geval) hem, verdachte, en medeverdachten o.a. personen bekend onder de/het pseudoniem(en) [nickname 1] / [nickname 2] en [nickname 3] en [nickname 4] en [nickname 5] en

anderen die deel uit maakte van de organisatie van de Darkwebsites [naam chatsite] en [naam website 1] en [naam website 2] (op/via het Darkweb),

welke organisaties tot oogmerk hadden het plegen van misdrijven, namelijk het gewoonte maken van het verspreiden en/of aanbieden en/of verwerven en/of in bezit hebben en zich daartoe toegang verschaffen door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst van afbeeldingen, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en), zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt betrokken of schijnbaar was betrokken (zoals bedoeld in artikel 240b Wetboek van Strafrecht);

3

hij op 19 januari 2019 te Gorinchem

een wapen als bedoeld in art. 2 lid 1 Categorie 1 onder 7° van de Wet wapens

en munitie, gelet op 3 onder b van de Regeling wapens en munitie,

te weten

een door de Minister van Justitie aangewezen voorwerp dat zodanig op een wapen

gelijkt dat het voor bedreiging of afdreiging geschikt is,

namelijk een voorwerp dat voor wat betreft vorm en afmetingen een sprekende

gelijkenis vertoont met een met merk, model en soort aangeduid voorwerp

namelijk een nabootsing van een vuurwapen, vermeld op lijst a van bijlage 1

van de Regeling wapens en munitie, namelijk een veerdruk pistool (merk Pietro

Beretta Gardone V.T, model 92FS, kaliber 6 BB)

voorhanden heeft gehad;

4

hij op 19 januari 2019 te Gorinchem

een wapen als bedoeld in art. 2 lid 1 Categorie 1 onder 3° van de Wet

wapens en munitie, te weten een boksbeugel voorhanden heeft gehad.

5

hij in de periode van 14 juni 2015 tot en met 19 januari 2019 te

Gorinchem,

een gegevensdrager bevattende afbeeldingen, te weten een harde schijf Seagate

(beslagcode [beslagnummer] )

in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeeldingen (een) ontuchtige handeling(en) zichtbaar

zijn, waarbij telkens een mens en een dier betrokken zijn ,

welke voornoemde ontuchtige handelingen - zakelijk weergegeven - bestonden

uit:

- een meisje heeft de stijve penis van een hond in haar mond en houdt de

balzak en een gedeelte van de penis in haar hand, en

- een hond likt (meermalen) de vagina en de billen van een meisje

(bestandsnamen: [bestandsnaam 41] en [bestandsnaam 42]

pagina’s B01-292/293 en B01-297)

en

- De film begint met de tekst: Young l4yo girl “fuck” with her dog, suck her

friend dick and masturbate. I hope you appreciate! By [nickname 6]

In beeld verschijnt een meisje tussen de 14 en 16 jaar dat de penis van een

jonge jongen in haar mond neemt. Ze likt aan de penis. Achter haar zit een

hond die op haar billen “rijdt”. De hond heeft een stijve penis.

[bestandsnaam 43] , pagina B0l-558)

en

- in beeld verschijnt het naakte lichaam van een jong meisje. Ze is tussen de

10 en 12 jaar oud. Ze draagt alleen een wit topje. Ze ligt voorovergebogen.

Een hond likt haar vagina en haar anus.

( [bestandsnaam 44] , pagina B01-559).

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de bewezenverklaarde tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

De overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan is gegrond op de redengevende inhoud van het voorgaande en op de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, houdende tot bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Het vonnis zal in die gevallen waarin de wet dit vereist worden aangevuld met een later bij dit vonnis te voegen bijlage met daarin de inhoud dan wel de opgave van de bewijsmiddelen.

6 Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:

1 Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de

leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden en/of aanbieden en/of verwerven en/of in bezit hebben en/of door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst zich de toegang daartoe verschaffen, meermalen gepleegd, terwijl van het plegen van de misdrijven een gewoonte wordt gemaakt.

2 Het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

3 Handelen in strijd met artikel 13, eerste lid, van de Wet wapens en munitie.

4 Handelen in strijd met artikel 13, eerste lid, van de Wet wapens en munitie.

5 Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

7 Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

8 Motivering straf

8.1.

Algemene overweging

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

8.2.

Feiten waarop de straf is gebaseerd

De verdachte is gedurende een periode van vijf jaar actief geweest op het zogenaamde Darkweb. Hij heeft op diverse chatsides/websites gezocht naar kinderporno en heeft daarbij een zeer grote hoeveelheid kinderporno via zijn computer gedownload. In totaal zijn op zijn externe harde schijf 11.354 afbeeldingen aangetroffen die aan de criteria van kinderpornografisch materiaal voldeden (9794 foto’s en 1560 films) en 53 films met dierenpornografisch materiaal. Verder heeft de verdachte gedurende de laatste drie jaar deelgenomen aan een criminele organisatie (drie elkaar opvolgende chatsides/websites, welke als één organisatie zijn te beschouwen) waarvoor hij beheerstaken heeft uitgevoerd en zodoende mede kinderporno heeft verspreid en aangeboden.

Verder heeft de verdachte een boksbeugel en namaakvuurwapen (een balletjespistool) voorhanden gehad.

Met het vorenstaande heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan zeer ernstige en verwerpelijke strafbare feiten. Bij de vervaardiging van kinderpornografisch en dierenpornografisch materiaal worden kinderen seksueel misbruikt. Dergelijk misbruik kan zeer nadelige en langdurige psychische, emotionele en lichamelijke gevolgen hebben voor de betrokken kinderen en zij kunnen hierdoor ernstig worden geschaad in hun verdere lichamelijke en/of psychologische ontwikkeling. Door het downloaden van kinderpornografische afbeeldingen, heeft de verdachte er toe bijgedragen dat deze schadelijke en verwerpelijke praktijken in stand worden gehouden en bevorderd. Door het downloaden van dierenpornografisch materiaal wordt bovendien telkens de integriteit van een dier aangetast.

Het deelnemen aan een criminele organisatie is een daad tegen de openbare orde. De samenleving dient beschermd te worden het gevaar dat uitgaat van een dergelijke organisatie.

8.3.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

8.3.1.

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 5 juli 2019, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder met politie en justitie in aanraking is geweest.

8.3.2.

Rapportages en verklaringen van deskundigen (mede op de terechtzitting)

GZ-psycholoog de heer H. Scharft heeft een rapport over de verdachte opgemaakt gedateerd 17 november 2019 en heeft zijn rapport toegelicht op de terechtzitting van 13 januari 2020. Het rapport houdt onder meer het volgende in.

Betrokkene is lijdende aan een gebrekkige ontwikkeling in de vorm van een autisme spectrum stoornis en een ziekelijke stoornis in de vorm van een pedofilie van het niet-exclusieve type. Daarnaast zijn er duidelijke vermijdende trekken in de persoonlijkheid.

Beide genoemde stoornissen zijn chronisch van aard en waren ook aanwezig in de periode dat de tenlastegelegde feiten plaatsvonden.

De ziekelijke stoornis en de gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens beïnvloedde deels onderzochtes gedragskeuzes en gedragingen ten tijde van het ten laste gelegde.

Betrokkene kon door zijn autisme moeilijk vriendschappen opbouwen met leeftijdsgenoten en het lukte hem ook niet om een relatie aan te gaan met een volwassen vrouw, terwijl hij dit wel wilde en ook probeerde voor elkaar te krijgen. Doordat bekenden van de interkerkelijke tienergroep waar hij deel vanuit maakte bij het ouder worden uitwaaierden, stopte hij ook met deze groep. Hierdoor viel een belangrijk deel van zijn sociale leven weg en werd hij toenemend eenzaam. Hij ging op zoek naar mensen met soortgelijke pedoseksuele gevoelens op internet, omdat hij over zijn worsteling hiermee wilde praten, en kwam zo op chatsites terecht waar ook kinderporno werd geplaatst. Hij werd hierop actiever en werd ook moderator. Hoewel de seksuele opwinding die dit hem gaf hierbij uiteraard een rol heeft gespeeld, lijkt vooral het sociale aspect van zich gewaardeerd en gezien voelen voor hem de reden te zijn geweest dat hij hiermee moeilijk kon stoppen.

Geadviseerd wordt om betrokkene het tenlastegelegde in een verminderde mate toe te rekenen.

Betrokkene was zich er ten volle van bewust dat zijn gedrag strafbaar was, al lijkt hij de schade voor de kinderen die nodig waren voor het maken van kinderporno niet volledig te hebben kunnen inzien. De controle over zijn gedrag was wat verminderd.

Mevrouw M. Peeters van Reclassering Nederland te ’s-Gravenhage heeft een rapport over de verdachte opgemaakt, gedateerd 24 december 2019 en heeft haar rapport eveneens op de terechtzitting van 13 januari 2020 toegelicht. Het rapport houdt onder meer het volgende in:

Er is bij betrokkene enige sprake van inzicht in zijn haperende manier van met zichzelf en met de wereld omgaan, recentelijk opgedaan in het PPC. De reclassering schat in dat dit een langdurig en intensief proces nodig zal zijn. Zijn gedrag lijkt nu in een beschermde en gestructureerde omgeving onder controle, echter werpt dit ook de vraag op, op welke manier betrokkene zijn leven mettertijd vorm moet gaan geven. Betrokkene zegt in te zien behandeling nodig te hebben, komt hier wel oprecht in over en zegt zich te zullen conformeren aan de geadviseerde voorwaarden en regels van zijn toekomstige (behandel)traject. Zijn directe netwerk lijkt vooralsnog ondersteunend en meedenkend.

Met betrekking tot het gevaar op herhaling heeft de psycholoog opgemerkt:

De autisme spectrum stoornis maakt het voor betrokkene moeilijk om een relatie te krijgen met een volwassen vrouw en om vriendschappen te sluiten. Daarnaast voelt hij zich seksueel aangetrokken tot minderjarige meisjes. Deze combinatie van factoren maakt dat er, met name wanneer hij sociaal geïsoleerd blijft, sprake is van een matig recidiverisico op de langere termijn.

Betrokkene beschikt over een bovengemiddelde intelligentie, heeft een positieve houding tegenover autoriteit en heeft positieve levensdoelen.

Betrokkene heeft weliswaar sociale contacten, maar die bestaan vooral uit zijn familie en uit mensen in de kerk die aanzienlijk ouder zijn dan hij. Hij lijkt het sociale contact met mensen van ongeveer zijn eigen leeftijd en met soortgelijke interesses als hij erg te missen.

Betrokkene wil graag uit zijn sociale isolement komen, maar door de sociale beperkingen die voortvloeien uit zijn autisme zal hem dit zonder hulp moeilijk lukken.

Geadviseerd wordt om betrokkene klinisch te behandelen binnen een setting waar zowel kennis aanwezig is van autisme als van zedenproblematiek. Rapporteur adviseert om te kiezen voor een klinische behandeling, niet zozeer vanwege het recidiverisico maar vanwege de inschatting dat een ambulante behandeling waarschijnlijk te weinig intensief zal zijn om de onderliggende problematiek adequaat te kunnen behandelen. Door vermijdende trekken in zijn persoonlijkheid, is vaak heel moeilijk in te schatten wat er werkelijk in hem omgaat en hij is zich hier zelf ook maar beperkt van bewust.

Met betrekking tot het gevaar op herhaling heeft de reclassering opgemerkt:

Risicoprognose reclassering

De reclassering sluit zich aan bij het recidiverisico van het NIFP. De therapieën die hij in het PPC krijgt, ervaart hij als grote stappen vooruit en betrokkene is ervan overtuigd dat hij nooit meer tot zoiets in staat is. Echter, in de visie van de reclassering heeft betrokkene pas de eerste stappen gezet in de behandeling en behoeft hij een meer intensieve, langdurige behandeling en begeleiding (in het normale leven buiten de muren) dan thans geboden wordt.

Verder merkt de reclassering in voornoemd rapport op:

Bij een veroordeling adviseren wij een (deels) voorwaardelijke straf met de onderstaande bijzondere voorwaarden. Daarbij wordt een lange proeftijd geadviseerd, vanwege de aard van de verdenking, betrokkene zijn autismespectrumstoornis, zijn seksuele voorkeur en om voldoende tijd te hebben om betrokkene het geleerde (vanuit onder andere de begeleiding/behandeling) op meerdere leefgebieden in zijn leven te laten integreren en te monitoren.

Toelichting

Betrokkene heeft deels probleembesef, een hulpvraag en wil meewerken aan een intensief behandelen

begeleidingstraject. Zijn uitgesproken voorkeur betreft een ambulante behandeling, maar hij heeft

aangegeven dat hij zal meewerken aan een klinische opname, wanneer opgelegd gekregen.

Betrokkene stelt zich coöperatief op ten aanzien van de voorwaarden die de reclassering hem binnen

een forensisch kader wenst te stellen. Ook zijn netwerk toont helpend en controlerend. Dit maakt dat

de reclassering de voorwaarden thans als haalbaar beschouwt om bij betrokkene op termijn

gedragsbeïnvloeding en derhalve een verlaagd recidiverisico te kunnen bewerkstelligen.

De reclassering is van mening dat er een sterk verhoogde kans op recidive aanwezig is in geval van het achterwege blijven van een lange periode van juiste zorg en toezicht.

Advies over bijzondere voorwaarden:

- Meldplicht bij reclassering

- Opname in een zorginstelling

- Ambulante behandeling

- (Begeleid) wonen of maatschappelijke opvang

- Vermijden contact met minderjarigen

- Vermijden kinderporno

- Dagbesteding/Verbod bepaalde werkzaamheden

- Netwerk

- Dadelijke uitvoerbaarheid.

Het NIFP Zuid-Holland heeft op 8 januari 2020 een indicatiestelling afgegeven met betrekking tot de verdachte waarin staat:

Conclusie zorgintensiteit en beveiliging:

Na bestudering van het dossier geeft het NIFP/IFZ een indicatie voor plaatsing in een

forensische instelling op niveau FG-2 HOOG.

Op grond van de gevraagde expertise op het gebied van autisme spectrum stoornis en

zedenproblematiek zou een plaatsing in FPA de Boog overwogen kunnen worden.

8.4.

Conclusies van de rechtbank

Gelet op hetgeen de rechtbank hierboven heeft overwogen, komt zij tot de volgende conclusies.

Toerekeningsvatbaarheid

Nu de conclusies van de psycholoog gedragen worden door zijn bevindingen en door hetgeen ook overigens op de terechtzitting is gebleken, neemt de rechtbank die conclusies over en maakt die tot de hare. De verdachte wordt dus in verminderde mate toerekeningsvatbaar geacht. Bij de verdachte bestond tijdens het begaan van de feiten 1, 2 en 5 een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens in verband waarmee hij in verminderde mate toerekeningsvatbaar wordt geacht.

Straf

De verdediging heeft verzocht om het onvoorwaardelijk deel van de op te leggen gevangenisstraf gelijk te laten zijn aan het reeds ondergane voorarrest. Daarmee kan naar het oordeel van de rechtbank echter niet worden volstaan, gelet op de aard en de ernst van de feiten en de ruime periode waarin de zedenfeiten zijn gepleegd.

Gezien de ernst van de feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf van langere duur. De rechtbank heeft bij het bepalen van de duur daarvan de in het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) vastgestelde oriëntatiepunten voor kinderporno in ogeschouw genomen, alsmede gelet op de straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd. Voor alleen al het uit gewoonte verspreiden en aanbieden van kinderporno wordt in de regel aan een first-offender een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd van tenminste 2 jaar. In strafverzwarende zin geldt daarbij dat er een zeer grote hoeveelheid kinderporno is aangetroffen bij de verdachte, het feit dat de slachtoffers merendeels van nog (zeer) jonge leeftijd waren en het feit dat er veelal sprake was van penetratie dan wel het verrichten van seksuele handelingen. Voorts heeft de verdachte actief bijgedragen aan het in stand houden van de verschillende chatsites door als moderator op te treden. In strafverminderende zin houdt de rechtbank rekening met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de verdacht, het feit dat hij tot het inzicht lijkt te zijn gekomen dat hij volkomen fout heeft gehandeld en dat hij met zijn handelen indirect kwetsbare minderjarigen heeft beschadigd, dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft erkend en genomen en dat hij inziet dat hij hulp nodig heeft bij zijn problematiek.

Met de reclassering en de pscholoog acht de rechtbank het noodzakelijk dat de verdachte na zijn detentie allereerst klinisch en daarna ambulant wordt behandeld voor de bij hem aanwezige problematiek en dat hij aansluitend ook wordt begeleid en ondersteund door de reclassering. Om dit mogelijk te maken zal de rechtbank een gedeelte van de voornoemde gevangenisstraf voorwaardelijk opleggen en daaraan de door de reclassering in voornoemd rapport van 24 december 2019 genoemde bijzondere voorwaarden verbinden. Dit voorwaardelijk strafdeel dient er tevens toe de verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.

Omdat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen, zullen de op te leggen bijzondere voorwaarden en het op te leggen reclasseringstoezicht, dadelijk uitvoerbaar worden verklaard.

Voor het daarnaast nog opleggen van de maatregel tot gedragsbeïnvloeding als bedoeld in artikel 38z, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, zoals door de officier van justitie gevorderd, ziet de rechtbank geen noodzaak.

Alles afwegend acht de rechtbank de hierna te noemen straf en maatregel passend en geboden.

9 In beslag genomen voorwerpen

9.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de in beslag genomen voorwerpen, te weten: een externe harde schijf (merk: Seagate), een laptop (merk: Peaq) en een USB-stick (merk: Kruidvat), te onttrekken aan het verkeer.

9.2.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft verzocht om teruggave aan de verdachte van de inbeslaggenomen laptop, omdat daarop onder meer familiefoto’s en schoolwerk zijn opgeslagen.

9.3.

Beoordeling

De verdachte heeft ter terechtzitting afstand gedaan van de inbeslaggenomen externe harde schijf en de USB-stick. Dit betekent dat de rechtbank over deze voorwerpen geen beslissing meer hoeft te nemen.

De in beslag genomen laptop zal worden onttrokken aan het verkeer, nu het bewezenverklaarde (mede) met behulp hiervan is begaan en het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 36b, 36c, 47, 57, 140, 240b en 254a van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 13 en 55 van de Wet wapens en munitie.

11 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

12 Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1, 2, 3, 4 en 5 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) jaar;

bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 1 (één) jaar niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten;

verbindt hieraan een proeftijd, die wordt gesteld op 3 (drie) jaar;

tenuitvoerlegging kan worden gelast als de veroordeelde de algemene voorwaarde niet naleeft en ook als de veroordeelde gedurende de proeftijd een bijzondere voorwaarde niet naleeft of een voorwaarde die daaraan van rechtswege is verbonden;

stelt als algemene voorwaarde:

- de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken;

stelt als bijzondere voorwaarden:

1) de veroordeelde zal zich melden bij Reclassering Nederland, Bezuidenhoutseweg 179 te 2594 AH ‘s-Gravenhage, zolang en frequent als die reclasseringsinstelling noodzakelijk vindt;

2) de veroordeelde zal zich houden aan de aanwijzingen die door of namens de reclassering worden gegeven; veroordeelde werkt mee aan het convenant tussen reclassering en politie, dat onder meer inhoudt dat hij door de wijkagent bezocht kan worden in zijn

huis of omgeving;

3) de veroordeelde zal zich voor behandeling van zijn problematiek klinisch laten opnemen in een door het NIFP te indiceren instelling, bijvoorbeeld FPA De Boog te Warnsveld of een soortgelijke instelling van niveau FG-2 Hoog en zal zich houden aan de aanwijzingen die door of namens de (geneesheer-) directeur van die instelling worden gegeven, gedurende maximaal een jaar na ingang van de proeftijd, of zoveel korter als de (geneesheer-)directeur van die instelling verantwoord vindt; de veroordeelde houdt zich

aan de huisregels en de aanwijzingen die de zorginstelling geeft voor de behandeling; het innemen van medicijnen kan onderdeel zijn van de behandeling;

4) de veroordeelde laat zich (na afloop zijn klinische opname) ambulant behandelen/ begeleiden door een polikliniek of een soortgelijke zorgverlener, te bepalen door de reclassering; de behandeling duurt de resterende proeftijd of zoveel korter als de reclassering in overfleg met de kliniek/instelling nodig vindt; de veroordeelde houdt zich aan de huisregels en de aanwijzingen die de zorgverlener geeft voor de behandeling; het innemen van medicijnen kan onderdeel zijn van de behandeling;

5) de veroordeelde laat zich (na zijn klinische opname) ambulant begeleiden en opnemen in een beschermde/begeleide woonvorm of soortgelijke setting, indien dit door de behandelaars en/of reclassering nodig wordt geacht (in een door het NIFP-IFZ te bepalen plaats); de veroordeelde houdt zich aan de (huis)regels (die de instelling in overleg) met de reclassering voor hem heeft opgesteld; de veroordeelde vestigt zich niet op een ander adres zonder toestemming van de reclassering/het openbaar ministerie;

6) de veroordeelde zoekt op geen enkele wijze contact met minderjarigen; de veroordeelde vermijdt deze contacten zoveel mogelijk; als contacten onvermijdelijk zijn, zorgt de veroordeelde dat de reclassering en andere betrokken instanties hiervan tijdig op de hoogte zijn, en/of aanwezig zijn; de veroordeelde houdt zich aan de aanwijzingen en

afspraken die door de (jeugd)instanties aan hem en de betrokken belanghebbenden gegeven worden, ook ten aanzien van kinderen in een (partner)relatie, of toekomstige kinderen;

7) de veroordeelde onthoudt zich op welke wijze dan ook van:

- het seksueel getint communiceren met minderjarigen;

- gedrag dat is gericht op een digitale omgeving waarin kinderpornografisch materiaal an worden verkregen;

-gedrag dat is gericht op een digitale omgeving waarin over seksuele handelingen met minderjarigen wordt gecommuniceerd;

de veroordeelde bespreekt tijdens de gesprekken met de reclassering hoe hij denkt dit gedrag te voorkomen; het toezicht op deze voorwaarde kan onder andere bestaan uit controles van computers en andere apparatuur; de veroordeelde werkt mee aan controle van digitale gegevensdragers tijdens een huisbezoek;

8) de veroordeelde zet zich in voor het realiseren en behouden van een passende en door de reclassering goedgekeurde dagbesteding; de veroordeelde volgt hiertoe de aanwijzingen van de reclassering;

9) de veroordeelde geeft openheid over het aangaan en onderhouden van (partner)relaties;

de veroordeelde werkt mee aan de opbouw van een steunend sociaal netwerk en verleent toestemming tot contactopname met referenten en een nieuwe relatie;

verstaat dat van rechtswege de volgende voorwaarden zijn verbonden aan de hierboven genoemde bijzondere voorwaarden

- de veroordeelde zal ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verlenen aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbieden;

- de veroordeelde zal medewerking verlenen aan reclasseringstoezicht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

geeft aan genoemde reclasseringsinstelling opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

beveelt dat de onder nummer 1 tot en met 9 genoemde bijzondere voorwaarden en het aan genoemde reclasseringsinstelling opgedragen toezicht dadelijk uitvoerbaar zijn;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

beslist ten aanzien van het voorwerp, geplaatst op de lijst van inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, als volgt:
- verklaart onttrokken aan het verkeer: een laptop met voeding, merk Peaq

( [serienummer 1] ).

Dit vonnis is gewezen door:

mr. A. Boer, voorzitter,

mr. R. Brand en mr. A.A. Kalk, rechters,

in tegenwoordigheid van A. Gaal, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.

Bijlage I

Tekst (nader omschreven) tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

(parketnummer 10/96026-18)

1

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2014 tot en met 19 januari 2019 te Gorinchem, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

afbeeldingen, te weten foto’s en/of video’s/films

en/of één of meer gegevensdragers, te weten een desktop HP Pavilion ( [serienummer 2] ) bevattende afbeeldingen

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis en/of vinger/hand en/of mond/tong oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een penis oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

( [bestandsnaam 1] en/of [bestandsnaam 2] en/of [bestandsnaam 3] en/of [bestandsnaam 4] en/of [bestandsnaam 5] en/of [bestandsnaam 6] en/of [bestandsnaam 7] en/of [bestandsnaam 8] en/of [bestandsnaam 9] en/of [bestandsnaam 10] - pagina’s B01-554, B01-288 t/m B01-290 en B01-296

en/of [bestandsnaam 11] - pagina B01-114

en/of [bestandsnaam 12] en/of [bestandsnaam 13] - pagina B01-118)

en/of

het met de/een penis en/of vinger/hand en/of voorwerp en/of mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een vinger/hand en/of mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

( [bestandsnaam 14] en/of [bestandsnaam 15] en/of [bestandsnaam 16] en/of [bestandsnaam 17] en/of [bestandsnaam 18] en/of [bestandsnaam 19] en/of [bestandsnaam 20] en/of [bestandsnaam 21] en/of [bestandsnaam 22] - pagina’s B01-290 t/m B01-292 en B01-297)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto’s/films nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

( [bestandsnaam 23] en/of [bestandsnaam 24] en/of [bestandsnaam 25] en/of [bestandsnaam 26] en/of [bestandsnaam 27] - pagina’s B01-554, B01-293, B01-294 en B01-298

en/of [bestandsnaam 28] en/of [bestandsnaam 29] en/of [bestandsnaam 30] en/of [bestandsnaam 31] en /of [bestandsnaam 32] - pagina B01-125

en/of [bestandsnaam 33] en/of [bestandsnaam 34] en/of [bestandsnaam 35] - pagina B01-121

en/of [bestandsnaam 36] - pagina B01-114

en/of [bestandsnaam 37] - pagina B01-117)

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

( [bestandsnaam 38] - pagina’s B01-294 en B01-298

en/of [bestandsnaam 39] en/of [bestandsnaam 40] - pagina’s B01-117 en B01-118)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

2

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2016 tot en met 19 januari 2019 te Gorinchem, althans in Nederland,

heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie bestond uit (in elk geval) hem, verdachte, en medeverdachten o.a. een perso(o)n(en) bekend onder de/het pseudoniem(en) [nickname 1] / [nickname 2] en/of [nickname 3] en/of [nickname 4] en/of [nickname 5] en/of anderen die deel uit maakte van de organisatie van de Darkwebsites [naam chatsite] en/of [naam website 1] en/of [naam website 2] (op/via het Darkweb),

welke organisatie(s) tot oogmerk had(den) het plegen van misdrijven, namelijk het gewoonte maken van het vervaardigen en/of verspreiden en/of aanbieden en/of openlijk tentoonstellen en/of invoeren en/of doorvoeren en/of uitvoeren en/of verwerven en/of in bezit hebben en/of zich daartoe toegang verschaffen door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en), zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt betrokken of schijnbaar was betrokken (zoals bedoeld in artikel 240b Wetboek van Strafrecht);

(parketnummer 10/961613-19)

3

hij op of omstreeks 19 januari 2019 te Gorinchem

een wapen als bedoeld in art. 2 lid 1 Categorie 1 onder 7° van de Wet wapens

en munitie, gelet op 3 onder b van de Regeling wapens en munitie,

te weten

een door de Minister van Justitie aangewezen voorwerp dat zodanig op een wapen

gelijkt dat het voor bedreiging of afdreiging geschikt is,

namelijk een voorwerp dat voor wat betreft vorm en afmetingen een sprekende

gelijkenis vertoont met een met merk, model en soort aangeduid voorwerp

namelijk een nabootsing van een vuurwapen, vermeld op lijst a van bijlage 1

van de Regeling wapens en munitie, namelijk een veerdruk pistool (merk Pietro

Beretta Gardone V.T, model 92FS, kaliber 6 BB)

voorhanden heeft gehad;

4

hij op of omstreeks 19 januari 2019 te Gorinchem

(een) wapen(s) als bedoeld in art. 2 lid 1 Categorie 1 onder 3° van de Wet

wapens en munitie, te weten een boksbeugel voorhanden heeft gehad.

5

hij in of omstreeks de periode van 14 juni 2015 tot en met 19 januari 2019 te

Gorinchem, in elk geval in Nederland

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

afbeeldingen, te weten (een) foto(’s) en/of films en/of

(een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten een desktop

HP Pavilion (beslagcode [serienummer 2] ) en/of een harde schijf Seagate

(beslagcode [beslagnummer] )

in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeelding(en) (een) ontuchtige handeling(en) zichtbaar

is/zijn, waarbij (telkens) een mens en een dier betrokken zijn of schijnbaar

is/zijn betrokken,

welke voornoemde ontuchtïge handeling(en) - zakelijk weergegeven - bestonden

uit:

- een meisje heeft de stijve penis van een hond in haar mond en houdt de

balzak en een gedeelte van de penis in haar hand, en/of

- een hond likt (meermalen) de vagina en de billen van een meisje

(bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam 41] en/of [bestandsnaam 42]

pagina’s B01-292/293 en B01-297)

en/of

- De film begint met de tekst: Young l4yo girl “fuck” with her dog, suck her

friend dick and masturbate. I hope you appreciate! By [nickname 6]

In beeld verschijnt een meisje tussen de 14 en 16 jaar dat de penis van een

jonge jongen in haar mond neemt. Ze likt aan de penis. Achter haar zit een

hond die op haar billen “rijdt”. De hond heeft een stijve penis.

[bestandsnaam 43] , pagina B0l-558)

en/of

- in beeld verschijnt het naakte lichaam van een jong meisje. Ze is tussen de

10 en 12 jaar oud. Ze draagt alleen een wit topje. Ze ligt voorovergebogen.

Een hond likt haar vagina en haar anus.

( [bestandsnaam 44] , pagina B01-559).