Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:3936

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
14-04-2020
Datum publicatie
08-05-2020
Zaaknummer
C/10/593410 / JE RK 20-745
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Machtiging gesloten jeugdhulp. Gewezen t.t.v. corona-maatregelen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Jeugd

zaakgegevens: C/10/593410 / JE RK 20-745

datum uitspraak: 14 april 2020

beschikking machtiging gesloten jeugdhulp

in de zaak van

de gecertificeerde instelling William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, hierna te noemen de GI, gevestigd te Amsterdam,

betreffende

[naam minderjarige] ,

geboren op [geboortedatum minderjarige] 2005 te [geboorteplaats minderjarige] , hierna te noemen [voornaam minderjarige] .

De kinderrechter merkt als belanghebbende aan:

[naam moeder] ,

hierna te noemen de moeder, wonende te [woonplaats moeder] .

Het procesverloop

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoekschrift met bijlagen van de GI van 16 maart 2020, ingekomen bij de griffie op 18 maart 2020;

- de instemmende verklaring d.d. 14 april 2020 van een gekwalificeerde gedragswetenschapper.

Vanwege het beleid van de Raad voor de rechtspraak om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals dat op 16 maart 2020 op www.rechtspraak.nl is gepubliceerd, heeft er geen fysieke zitting plaatsgevonden. De kinderrechter heeft de betrokkenen telefonisch, in een zogenoemde conference call, gehoord.

Gehoord zijn, in aanwezigheid van de griffier:

- de minderjarige [voornaam minderjarige] , die tevens voorafgaand aan de telefonische behandeling is gehoord, bijgestaan door mr. E. Janse,

- de moeder,

- een vertegenwoordigster van de GI, [naam vertegenwoordigster] .

Op verzoek van de GI en met instemming van [voornaam minderjarige] , zijn advocaat en zijn moeder heeft de gedragswetenschapper van Schakenbosch, mw. [naam gedragswetenschapper] , de telefonische behandeling bijgewoond en informatie verstrekt.

De feiten

Het ouderlijk gezag over [voornaam minderjarige] wordt uitgeoefend door de moeder.

[voornaam minderjarige] verblijft in de gesloten jeugdhulpinstelling Schakenbosch.

Bij beschikking van 31 oktober 2019 is [voornaam minderjarige] onder toezicht gesteld tot 31 oktober 2020.

Bij beschikking van 6 februari 2020 is een machtiging gesloten jeugdhulp verleend tot 31 april 2020. De kinderrechter neemt aan dat bedoeld is: tot 30 april 2020.

Het verzoek

De GI heeft een machtiging verzocht om [voornaam minderjarige] in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven voor de duur van zes maanden.

De GI heeft het verzoek gehandhaafd en als volgt toegelicht. Bij [voornaam minderjarige] is sprake van complexe problematiek. [voornaam minderjarige] volgt hiervoor een Rots en Watertraining en muziektherapie. Vanwege zijn intelligentieniveau duurt het langer om vaardigheden aan te leren. [voornaam minderjarige] is gebaat bij de structuur en regelmaat die hem bij Schakenbosch geboden wordt. Binnen de geslotenheid kan de komende periode in kleine stappen toegewerkt worden naar plaatsing op een open groep.

Het standpunt van belanghebbenden

De moeder heeft ingestemd met het verzoek. De moeder ziet dat [voornaam minderjarige] positieve stappen zet binnen de gesloten setting. De moeder wil voorkomen dat [voornaam minderjarige] een terugval krijgt en is het daarom eens met het traject dat de GI heeft uitgezet.

Namens en door [voornaam minderjarige] is geen verweer gevoerd tegen het verzoek. [voornaam minderjarige] zit op zijn plek in Schakenbosch en heeft zelf aangegeven liever voor een langere tijd daar te blijven ter voorkoming van een terugval. Daarbij heeft zijn advocaat wel benadrukt dat [voornaam minderjarige] dient te worden overgeplaatst naar een open groep wanneer dit voor afloop van de termijn van de gesloten plaatsing mogelijk blijkt te zijn.

De beoordeling

De kinderrechter is van oordeel dat in deze zaak telefonisch horen voldoende is om tot een goed oordeel te komen over het verzoek en zal daarom een beslissing nemen, zonder verdere mondelinge behandeling.

Gelet op het bepaalde in artikel 6.1.2, tweede lid, Jeugdwet kan een machtiging gesloten jeugdhulp slechts worden verleend indien naar het oordeel van de kinderrechter deze jeugdhulp noodzakelijk is in verband met ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van de jeugdige naar volwassenheid ernstig belemmeren. Bovendien dient de opneming en het verblijf noodzakelijk te zijn om te voorkomen dat de jeugdige zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken. De kinderrechter is van oordeel dat hiervan sprake is.

Uit de overgelegde stukken en hetgeen door betrokkenen telefonisch naar voren is gebracht is gebleken dat er grote zorgen zijn over [voornaam minderjarige] . [voornaam minderjarige] functioneert op een licht verstandelijk beperkt niveau en heeft ADHD. Daarnaast is sprake van genderproblematiek en heeft [voornaam minderjarige] moeite met het uiten van zijn emoties. [voornaam minderjarige] verblijft sinds augustus 2019 in Schakenbosch en lijkt zich hier positief te ontwikkelen. [voornaam minderjarige] heeft een grote begeleidingsbehoefte en lijkt gebaat te zijn bij de behandeling en structuur die hem in Schakenbosch geboden wordt. Het is daarom van groot belang dat [voornaam minderjarige] zijn behandeling binnen Schakenbosch kan afmaken. Hij dient zorgvuldig en in kleine stapjes te worden voorbereid op een overplaatsing naar een open groep. De kinderrechter is van oordeel dat voortzetting van de plaatsing van [voornaam minderjarige] binnen de gesloten setting noodzakelijk is.

De kinderrechter zal de machtiging gesloten jeugdhulp verlenen voor de gevraagde periode van zes maanden.

De beslissing

De kinderrechter:

verleent een machtiging gesloten jeugdhulp met ingang van 30 april 2020 tot 30 oktober 2020 betreffende de minderjarige [voornaam minderjarige] .

Deze beschikking is mondeling gegeven en in het openbaar uitgesproken op 14 april 2020 door mr. M.J.M. Marseille, kinderrechter, in tegenwoordigheid van mr. L.F. Verhaart als griffier.

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 24 april 2020.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshof
Den Haag.