Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:3818

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
07-04-2020
Datum publicatie
28-04-2020
Zaaknummer
C/10/594455 / FA RK 20-2414
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Zorgmachtiging op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) afgewezen. Geen verzet tegen (verplichte) zorg.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM


Team familie

Zaak-/rekestnummer: C/10/594455 / FA RK 20-2414

Patiëntnummer: [nummer]

Schriftelijke uitwerking van de mondelinge beslissing van 7 april 2020 betreffende een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel als bedoeld in artikel 7:7 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (hierna: Wvggz)

op verzoek van:

de officier van justitie in het arrondissement Rotterdam, hierna: de officier,

met betrekking tot:

[naam betrokkene] ,

geboren op [geboortedatum betrokkene] te [geboorteplaats betrokkene] ,

hierna: betrokkene,

wonende te [adres betrokkene] , [woonplaats betrokkene] ,

thans verblijvende in Yulius, locatie Boerhavelaan te Barendrecht,

advocaat mr. T.M. Briggeman te Dordrecht.

1. Procesverloop

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit het verzoekschrift met bijlagen van de officier, ingekomen op 6 april 2020.

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 7 april 2020. Bij die gelegenheid zijn (conform de Tijdelijke regeling F&J rechtbanken i.v.m. Corona) telefonisch gehoord:

 betrokkene en advocaat mr. R.L.I. Jansen, namens de hierboven genoemde advocaat;

 drs. H.S. Chung, psychiater, en drs. K. Mahadew, arts, beiden verbonden aan Yulius, locatie Boerhavelaan.

1.3.

De officier is niet ter zitting verschenen, omdat hij een nadere toelichting op of motivering van het verzoek niet nodig achtte.

2. Beoordeling

2.1.

Criteria crisismachtiging

2.1.1.

Op grond van artikel 7:7 Wvggz in samenhang gelezen met artikel 7:8 Wvggz kan de rechter op verzoek van de officier met betrekking tot een betrokkene een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel verlenen, indien de burgemeester ten aanzien van deze betrokkene op grond van artikel 7:1 Wvggz een crisismaatregel heeft genomen.

2.1.2.

Gelet op artikel 7:1 lid 1 Wvggz kan deze machtiging slechts worden verleend indien er onmiddellijk dreigend nadeel is, er een ernstig vermoeden bestaan dat het gedrag van betrokkene als gevolg van een psychische stoornis dit dreigend nadeel veroorzaakt en met de crisismaatregel het ernstige nadeel kan worden weggenomen. Daarnaast dient de crisissituatie dermate ernstig te zijn dat de procedure voor een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht en moet er sprake zijn van verzet als bedoeld in artikel 1:4 Wvggz tegen de zorg.

2.1.3.

Uit de overgelegde stukken en de mondelinge behandeling blijkt dat er ten aanzien van betrokkene sprake is van onmiddellijk dreigend ernstig nadeel (suïcidegevaar), welk gedrag vermoedelijk wordt veroorzaakt door een psychische stoornis (een depressie en een (onderliggende) autismespectrumstoornis). Betrokkene heeft al lang suïcidale gedachten. Normaliter kan hij dit goed onder controle houden wanneer hij goed zicht heeft op een toekomstsperspectief. Dat was in het afgelopen halfjaar moeizamer, en heeft geleid tot een escalatie door toename van deze sombere gedachten. Inmiddels gaat het beter met betrokkene en verblijft hij op de open afdeling. Ook is er weer perspectief in de vorm van zicht op een plaatsing in een beschermde woonvorm. Tot die tijd stemt betrokkene in met een verblijf en behandeling op de open afdeling. Van verzet is daarom geen sprake, waardoor het voorliggende verzoek dient te worden afgewezen.

3. Beslissing

De rechtbank wijst het verzoek af.

Deze beschikking is op 7 april 2020 mondeling gegeven door mr. B.E. Dijkers, rechter, in tegenwoordigheid van J.D. Verburg, griffier, en op 9 april 2020 schriftelijk uitgewerkt en getekend.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.