Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:3671

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
09-04-2020
Datum publicatie
23-04-2020
Zaaknummer
C/10/594596 / FA RK 20-2485
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Art. 7:7 WvGGZ voortzetting crisimaatregel. Afgewezen. Suïcidegevaar; verplichte zorg niet doelmatig, maar contra-productief.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM


Team familie

Zaak-/rekestnummer: C/10/594596 / FA RK 20-2485

Betrokkenenummer: [nummer]

Schriftelijke uitwerking van de mondelinge beslissing van 9 april 2020 betreffende een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel als bedoeld in artikel 7:7 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (hierna: Wvggz)

op verzoek van:

de officier van justitie in het arrondissement Rotterdam, hierna: de officier,

met betrekking tot:

[naam betrokkene] ,

geboren op [geboortedatum betrokkene] , [geboorteplaats betrokkene] ,

hierna: betrokkene,

wonende te [adres betrokkene] , [woonplaats betrokkene] ,

thans verblijvende in Yulius, locatie Kasperspad te Dordrecht,

advocaat mr. T.M. Briggeman te Dordrecht.

1. Procesverloop

1.1.

Bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 8 april 2020, heeft de officier verzocht om voortzetting van de op 7 april 2020 opgelegde crisismaatregel.


Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

 een afschrift van de beslissing tot het nemen van de crisismaatregel van 7 april 2020;

 de medische verklaring opgesteld door drs. P.E. Graveland, psychiater, van 7 april 2020;

 de gegevens over eerder afgegeven machtigingen op grond van de Wet Bopz en de Wvggz;

 de relevante politiegegevens en/of de strafvorderlijke- en justitiële gegevens.

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 9 april 2020, in het gebouw van de rechtbank Rotterdam. Bij die gelegenheid zijn (conform de Tijdelijke regeling F&J rechtbanken i.v.m. Corona) telefonisch gehoord:

 betrokkene met advocaat mr. R.L.I. Jansen, namens de hierboven genoemde advocaat;

 J.A.C. Oosterwijk, psychiater, verbonden aan Yulius, locatie Kasperspad.

1.3.

De officier is niet (telefonisch) gehoord, omdat hij een nadere toelichting op of motivering van het verzoek niet nodig achtte.

2. Beoordeling

2.1.

Criteria crisismachtiging

2.1.1.

Op grond van artikel 7:7 Wvggz in samenhang gelezen met artikel 7:8 Wvggz kan de rechter op verzoek van de officier met betrekking tot een betrokkene een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel verlenen, indien de burgermeester ten aanzien van deze betrokkene op grond van artikel 7:1 Wvggz een crisismaatregel heeft genomen.

2.1.2.

Gelet op artikel 7:1 lid 1 Wvggz kan deze machtiging slechts worden verleend indien er onmiddellijk dreigend nadeel is, er een ernstig vermoeden bestaat dat het gedrag van betrokkene als gevolg van een psychische stoornis dit dreigend nadeel veroorzaakt en met de crisismaatregel het ernstige nadeel kan worden weggenomen. Daarnaast is de crisissituatie dermate ernstig dat de procedure voor een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht en is er verzet als bedoeld in artikel 1:4 Wvggz tegen de zorg.

2.1.3.

Betrokkene lijdt aan een psychische stoornis, te weten een borderline- persoonlijkheidsstoornis. Bij betrokkene is sprake van terugkerende dwanggedachtes die leiden tot suïcidaal gedrag. Volgens de psychiater bestaan de dwanggedachtes al jaren en steeds is gebleken dat een gedwongen klinische opname voor een lange termijn averechts werkt voor betrokkene. Betrokkene is doorgaans na 24 uur binnen de kliniek weer rustig en goed aanspreekbaar. In de thuissituatie is een ambulant behandelaar betrokken. Op dit moment is opname niet langer doelmatig en in het belang van betrokkene. De rechtbank zal het verzoek dan ook afwijzen.

3. Beslissing

De rechtbank wijst het verzoek af.

Deze beschikking is op 9 april 2020 mondeling gegeven door mr. H.J. Wieman-Bart, rechter, in tegenwoordigheid van S.M. Plaisier-van Welie, griffier en op 17 april 2020 schriftelijk uitgewerkt en getekend..

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.