Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:3535

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
16-04-2020
Datum publicatie
21-04-2020
Zaaknummer
8246768 CV EXPL 20-15
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Zorgverzekeringsovereenkomst. Verschuldigdheid van door een zorgverlener gedeclareerde kosten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 8246768 CV EXPL 20-15

uitspraak: 16 april 2020

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht,

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.,

gevestigd te Utrecht,

eiseres,

gemachtigde: GGN Mastering Credit,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats gedaagde] , gemeente [gemeente] ,

gedaagde,

die procedeert in persoon.

Partijen worden hierna aangeduid als ‘Zilveren Kruis’ en ‘ [gedaagde] ’.

1 Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  1. de dagvaarding van 23 december 2019, met producties;

  2. de conclusie van antwoord, bestaande uit de aantekeningen van de griffier ter rolzitting;

  3. de conclusie van repliek, met producties;

  4. de conclusie van dupliek, bestaande uit de aantekeningen van de griffier ter rolzitting.

Het vonnis is nader bepaald op heden.

2 De vaststaande feiten

2.1

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet weersproken, staat het volgende tussen partijen vast.

2.2

[gedaagde] heeft bij Zilveren Kruis een zorgverzekering afgesloten zoals bedoeld in de Zorgverzekeringswet. Op grond van deze overeenkomst is [gedaagde] premie, eigen risico, eigen bijdrage en eventueel niet voor vergoeding in aanmerking komende maar wel voorgeschoten zorgkosten verschuldigd.

2.3

Tussen partijen bestond een betalingsregeling voor een ontstane achterstand in de betaling van premie en zorgkosten. Nadat [gedaagde] een nieuwe factuur niet (volledig) had betaald, heeft Zilveren Kruis de regeling op 8 oktober 2019 beëindigd.

2.4

Op het declaratieoverzicht van specificatie 2/2019 – door Zilveren Kruis overgelegd als productie 3 bij repliek – staan declaraties die zijn ingediend door zorgverleners van [gedaagde] . In dat overzicht is voor zover hier van belang de volgende declaratie opgenomen:

“22-07-2019 WITTEPOEL € 621,30 Eigen bijdrage € 131,- € 131,-

ORTHOPEDISCHE

SCHOENTECHN

Orthopedische schoenen”

3 Het geschil

3.1

Zilveren Kruis vordert dat [gedaagde] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld tot betaling aan Zilveren Kruis van een bedrag van € 2.220,61, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 23 december 2019 tot aan de dag van algehele voldoening, met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

3.2

Zilveren Kruis legt – kort samengevat – het volgende aan haar vordering ten grondslag. [gedaagde] is op grond van de zorgverzekeringsovereenkomst gehouden om premie en eventueel voorgeschoten maar niet voor vergoeding in aanmerking komende zorgkosten te voldoen. Zilveren Kruis legt nakoming van deze verplichting aan haar vordering ten grondslag. De achterstand is – inclusief rente en kosten – opgelopen tot een bedrag van € 2.220,61.

3.3

[gedaagde] voert verweer en legt daaraan – voor zover van belang – het volgende ten grondslag. De eerder met Zilveren Kruis overeengekomen betalingsregeling is ten onrechte gestopt, omdat er een onbetaalde factuur bij is gekomen van schoenen die nooit zijn geleverd.

4 De beoordeling

4.1

Tussen partijen is niet in geschil dat [gedaagde] premie, eigen risico en eventueel voorgeschoten maar niet voor vergoeding in aanmerking komende zorgkosten moet betalen. Behoudens een declaratie van € 131,- is het gevorderde bedrag van € 2.220,61 niet in geschil.

4.2

Het bedrag van € 131,- heeft betrekking op orthopedische schoenen die op 22 juli 2019 door een zorgverlener zijn gedeclareerd. [gedaagde] betwist dat hij dit bedrag moet betalen omdat hij de schoenen die hem in het revalidatiecentrum zijn aangemeten, nooit heeft gekregen.

4.3

Zilveren Kruis heeft voldoende duidelijk gemaakt waarop het gedeclareerde bedrag betrekking heeft. Daartegenover lag het op de weg van [gedaagde] om nader te onderbouwen dat de schoenen nooit geleverd zijn. Zo had [gedaagde] correspondentie met Zilveren Kruis of met Wittepoel, de leverancier van de schoenen, over het niet ontvangen van de schoenen in het geding kunnen brengen. Dit geldt temeer nu het voor Zilveren Kruis niet eenvoudig is om na te gaan of de schoenen daadwerkelijk geleverd zijn. De hoofdsom zal daarom als onvoldoende gemotiveerd weersproken worden toegewezen.

4.4

Voor zover [gedaagde] zich erop beroept dat de betalingsregeling nog loopt, faalt zijn verweer. [gedaagde] is het bedrag van € 131,- immers verschuldigd en [gedaagde] heeft bovendien niet betwist dat hij na het aangaan van de betalingsregeling drie andere facturen eveneens onbetaald heeft gelaten. Reeds om die reden heeft Zilveren Kruis op goede gronden de betalingsregeling beëindigd.

4.5

De gevorderde wettelijke rente zal eveneens worden toegewezen, nu daartegen geen nader verweer is gevoerd.

4.6

Zilveren Kruis maakt tevens aanspraak op een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voldoende gebleken is dat voldaan is aan de wettelijke vereisten, zodat ook het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten zal worden toegewezen.

4.7

[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

5 De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] aan Zilveren Kruis te betalen een bedrag van € 2.220,61, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW vanaf 23 december 2019 tot aan de dag van algehele voldoening;

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Zilveren Kruis vastgesteld op € 499,- aan griffierecht, € 103,07 aan dagvaardingskosten en € 360,- aan salaris voor de gemachtigde;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Joele en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

41645