Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:2906

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
31-03-2020
Datum publicatie
03-04-2020
Zaaknummer
FT EA 20/395
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

uitspraak faillissement, tijdelijke afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de Corona-crisis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team insolventie

Insolventienummer: [nummer]

Uitspraak: 31 maart 2020

VONNIS op de aangifte tot faillietverklaring (rekestnummer: […] ) van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SAFE DEPOSIT NEDERLAND B.V.,

kantoorhoudende aan de Coolsingel 104 2e etage,

3011 AG Rotterdam,

statutair gevestigd te Rotterdam,

aangeefster.

1 De procedure

De rechtbank heeft met toepassing van de Tijdelijk afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de Coronacrises (hierna: TARIC), aangeefster schriftelijk geïnformeerd over de behandeling van onderhavig verzoekschrift ter zitting van 31 maart 2020 onder toezending van een formulier waarop aangeefster haar standpunt naar voren kon brengen, met de mededeling dat dit formulier uiterlijk voor 14:00 uur op de dag voorafgaande aan de behandeling door de griffie dient te zijn ontvangen. Op 27 maart 2020 is ter griffie van de advocaat van aangeefster, mr. J.I. Vlijmen, voornoemd formulier ontvangen. De advocaat heeft daarin aangegeven dat hij geen bezwaar heeft tegen schriftelijke behandeling en de aangifte niet verder wenst toe te lichten. De rechtbank acht zich voldoende geïnformeerd.

2 De beoordeling

De rechtbank oordeelt dat summierlijk is gebleken van feiten of omstandigheden die aantonen dat aangeefster in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen.

De rechtbank is, gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 1 Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, bevoegd deze insolventieprocedure als hoofdprocedure te openen nu het centrum van voornaamste belangen van aangeefster in Nederland ligt.

3 De beslissing

De rechtbank,

- verklaart SAFE DEPOSIT NEDERLAND B.V. voornoemd in staat van faillissement;

- benoemt tot rechter-commissaris mr. B.A. Cnossen, lid van deze rechtbank;

- stelt aan tot curator mr. Chr. Groenewoud, advocaat te Rotterdam;

- geeft last aan de curator tot het openen van brieven en telegrammen aan de gefailleerde gericht.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.C.A.T. Frima, rechter, en in aanwezigheid van

mr. J.J.P. van Wieringen, griffier, uitgesproken ter openbare terechtzitting van

31 maart 2020 te 09:01.