Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:2898

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
01-04-2020
Datum publicatie
03-04-2020
Zaaknummer
10/650040-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Medeplegen illegale invoer vanuit Servië van vuurwapens, gevangenisstraf 4 jaren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 3

Parketnummer: 10/650040-19

Datum uitspraak: 1 april 2020

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats verdachte] (Bosnië en Herzegovina) op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres

Kerkeplaat 25, 3313 LC te Dordrecht,

ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting preventief gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Dordrecht te Dordrecht,

raadsman mr. T. Sen, advocaat te Dordrecht.

1. Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzittingen van 9 en 10 maart 2020 en 1 april 2020.

2. Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3. Eis officier van justitie

De officieren van justitie mrs. H.A. van Wijk en M. Luijpen (hierna: de officier van justitie) hebben gevorderd:

  • -

    bewezenverklaring van het onder 1, 2, 3, 4 en 5 ten laste gelegde;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) jaren met aftrek van voorarrest.

4. Waardering van het bewijs

4.1.

Vrijspraak feit 3, 4 en 5

4.1.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft aangevoerd dat de onder 3, 4 en 5 ten laste gelegde feiten bewezen kunnen worden. De verdovende middelen en versnijdingsmiddelen zijn aangetroffen in het huis waar de verdachte samen met [naam medeverdachte 1] verbleef. De verdachte heeft dan ook beschikkingsmacht gehad over deze goederen. Uit de gesprekken die hij heeft gevoerd over de telefoon en de onderzoeksresultaten van zijn telefoon, blijkt ook dat hij zich met verdovende middelen heeft bezig gehouden.

4.1.2.

Beoordeling

Op 25 maart 2019 is de woning aan de [verblijfadres medeverdachte 1] (zijnde het verblijfadres van [naam medeverdachte 1] en de verdachte) doorzocht. Bij de doorzoeking werden diverse goederen in beslag genomen, waaronder zakken met henneptoppen en meerdere zakken met verdovende middelen en versnijdingsmiddelen. Uit onderzoek is gebleken dat het in totaal gaat om 175,9 gram MDMA, 7,9 gram cocaïne, 9.650 gram henneptoppen, 10.074 gram paracetemol en 1.976 gram phenacetine. In dit proces-verbaal is niet vermeld op welke plek in de woning de goederen zijn gevonden.

In een aanvullend proces-verbaal van bevindingen, met als bijlagen een aantal foto’s, hebben verbalisanten gerelateerd waar de voornoemde goederen zijn aangetroffen.

De verdovende middelen met voorwerpnummer A.C.04 lagen in de woonkamer op het dressoir, aan de rechterzijde. Het zou gaan om 6 zakjes met inhoud: één zakje 3 bruin kleurige stukjes, één zakje (rond) wit stuk. In het proces-verbaal van bevindingen wordt verwezen naar bijlage 1 en 2. Uit beide foto’s kan echter niet worden vastgesteld waar en hoe voornoemde verdovende middelen zijn aangetroffen. Op bijlage 1 is immers aan de rechterzijde slechts een deel van een dressoir met daarop een televisie te zien, maar niet de rechterzijde van het dressoir waarnaar wordt verwezen in het proces-verbaal en bijlage 2 is slechts een foto van de aangetroffen verdovende middelen.

De henneptoppen met voorwerpnummer A.D.11 lagen in de aanbouw van de woonkamer. In het proces-verbaal van bevindingen wordt verwezen naar bijlage 3. Bijlage 3 is echter slechts een foto van wat op een woonkamer lijkt, met daarop een pijl verwijzend naar een deur van een aanbouw. Ook ten aanzien van de aangetroffen henneptoppen ontbreekt dus een foto en duidelijke omschrijving van waar en hoe de henneptoppen zijn aangetroffen.

De verdovende middelen met voorwerpnummers A.E.06 en A.E.07 lagen in de trapkast op de begane grond nabij de woonkamer. Het zou gaan om negen sealbags met bruine substantie en twee sealbags met witte substantie. In het proces-verbaal bevindingen wordt verwezen naar bijlage 4.

De verdovende middelen met voorwerpnummer A.C.08 lagen in één van de lades van het dressoir in de woonkamer. Het zou gaan om een plastic zakje met grijskleurige en groene pillen. In het proces-verbaal van bevindingen wordt verwezen naar bijlage 5.

Bijlagen 4 en 5 zijn slechts foto’s van de zakken waarin de voornoemde verdovende middelen zijn aangetroffen.

Uit dit aanvullende proces-verbaal wordt evenmin op een andere manier duidelijk op welke plek in de woning voornoemde goederen zijn aangetroffen en hoe de situatie er op het moment van aantreffen feitelijk uitzag.

Op basis van voorgaande kan niet worden vastgesteld of de verdovende middelen zich in de beschikkingsmacht van de verdachte hebben bevonden en of hij daarvan wetenschap heeft gehad. Het enkele feit dat de verdovende middelen zijn aangetroffen in de woning waar de verdachte verbleef is onvoldoende om tot die vaststellingen te komen. Tijdens het onderzoek ter terechtzitting heeft de verdachte weliswaar verklaard dat de aangetroffen hennep bedoeld was voor [naam medeverdachte 2] , maar hij heeft daarbij ook verklaard dat hij hier pas achteraf wetenschap van heeft gekregen.

Gelet op het voorgaande kan niet worden bewezen dat de verdachte de tenlastegelegde verdovende middelen en versnijdingsmiddelen opzettelijk aanwezig heeft gehad. De verdachte zal dan ook worden vrijgesproken van de onder 3, 4 en 5 ten laste gelegde feiten.

4.1.3.

Conclusie

De onder 3, 4 en 5 ten laste gelegde feiten zijn niet bewezen. De verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4.2.

Bewezenverklaring feit 1 en 2

4.2.1.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft aangevoerd dat niet kan worden bewezen dat de verdachte de wapens heeft doen binnenkomen op 25 maart 2019, nu de wapens niet zijn ingevoerd door de verdachte maar door een medeverdachte. Evenmin heeft de verdachte die dag de wapens overgedragen. Wel kan worden bewezen dat de verdachte op 25 maart 2019 33 vuurwapens voorhanden heeft gehad, maar van het medeplegen van dit feit is geen sprake. Er was immers geen nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en zijn medeverdachten.

De rechtbank kan niet toekomen aan de beoordeling of ook op 4 maart 2019 een levering van vuurwapens heeft plaatsgevonden, nu uit de dagvaarding niet volgt dat deze levering ten laste is gelegd.

4.2.2.

Beoordeling

Algemeen

Inleiding

Op 13 maart 2019 is door de AIVD een ambtsbericht uitgebracht met daarin de mededeling dat [naam medeverdachte 2] (hierna: [naam medeverdachte 2] ) zich bezig zou houden met de handel in vuurwapens. Op 4 maart 2019 zou de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer] (later geïdentificeerd als [naam medeverdachte 5] , hierna: [naam medeverdachte 5] ) hoogstwaarschijnlijk twintig vuurwapens van de verdachte hebben afgenomen. In het ambtsbericht is vermeld dat als tussenpersonen bij deze handel in vuurwapens [naam verdachte] (hierna: de verdachte) en [naam medeverdachte 1] (hierna: [naam medeverdachte 1] ) betrokken zijn.

Nadat ook bij het Team Criminele Inlichtingen van de Eenheid Rotterdam informatie was binnengekomen dat [naam medeverdachte 1] zou handelen in vuurwapens, is op 14 maart 2019 een strafrechtelijk onderzoek opgestart door het openbaar ministerie. Vanaf dat moment is de telecommunicatie van voornoemde personen afgeluisterd door de politie en de eerder door de AIVD en politie afgetapte telefoongesprekken zijn uitgewerkt in processen-verbaal. Ook zijn bevelen tot observatie afgegeven. Uit deze observaties en uit tapgesprekken was gebleken dat rond 25 maart 2019 mogelijk een overdracht van wapens zou plaatsvinden. Ook op 25 maart 2019 stonden de verdachte en zijn moeder, [naam medeverdachte 1] , in hun woning aan de [verblijfadres medeverdachte 1] onder observatie. Op deze datum werden in de auto waarin de verdachte en [naam medeverdachte 1] reden 33 vuurwapens van het merk Zoraki, model 906, kaliber 7.65mm gevonden.

De tenlastelegging – alleen 25 maart 2019 of ook eerder?

Aan de verdachte wordt – kort gezegd – onder feit 1 ten laste gelegd dat hij zich in de periode van 1 maart tot en met 3 april 2019 tezamen en in vereniging meermalen schuldig heeft gemaakt aan het doen binnenkomen van een of meer wapens, te weten 33, althans een groot aantal pistolen. In het dossier bevinden zich aanwijzingen dat er in die periode twee leveringen van wapens hebben plaatsgevonden, namelijk op 4 maart en op 25 maart 2019.

De verdediging heeft aangevoerd dat de woorden ‘te weten 33, althans een groot aantal pistolen’ erop duiden dat de tenlastelegging uitsluitend ziet op de levering van 25 maart 2019, nu op deze dag 33 pistolen zijn aangetroffen. Volgens de verdediging kan de rechtbank slechts toekomen aan de beoordeling of de verdachte bij die levering betrokken is geweest. De rechtbank kan niet toekomen aan de beoordeling of ook op 4 maart 2019 een levering van pistolen heeft plaatsgevonden en of de verdachte daarbij betrokken is geweest.

Dit verweer wordt verworpen. Het woord ‘althans’ in de tenlastelegging duidt op een alternatieve wijze van tenlasteleggen. Dit betekent dat de rechtbank niet eerst hoeft te beoordelen of ‘te weten 33’ bewezen kan worden verklaard voordat toe kan worden gekomen aan de beoordeling van ‘althans een groot aantal’. ‘Althans’ wil immers slechts zeggen dat de steller van de tenlastelegging de keuze aan de rechtbank overlaat. Op basis van de tenlastelegging moet de rechtbank dus niet alleen beoordelen of de verdachte betrokken is geweest bij de levering van 33 vuurwapens op 25 maart 2019, maar ook of hij op 4 maart 2019 betrokken is geweest bij een levering van wapens zodat verdeeld over twee leveringen in totaal een groot aantal wapens is geleverd, zoals - alternatief - ten laste is gelegd.

De levering van vuurwapens op 25 maart 2019

Op grond van voornoemde observaties en tapgesprekken kan het volgende worden vastgesteld.

Tapgesprekken voorafgaand aan 25 maart 2019

Op 5 maart 2019 hebben [naam medeverdachte 2] en [naam medeverdachte 5] telefonisch contact. In dat telefoongesprek geeft [naam medeverdachte 2] aan dat hij er nog vijf over heeft, waarop [naam medeverdachte 5] aangeeft dat hij er tien moest bewaren. [naam medeverdachte 2] geeft vervolgens aan dat [naam medeverdachte 5] hem 20 dagen moet geven, dan zijn er weer.

Op 21 maart 2019 hebben [naam medeverdachte 2] en de verdachte contact per sms. In één van de over en weer verstuurde berichten geeft de verdachte aan dat ‘hij’ een dezer dagen komt, en dat [naam medeverdachte 2] geen stress moet hebben. Enkele uren later geeft [naam medeverdachte 2] in een telefoongesprek met de verdachte aan dat de verdachte ‘die torrie moet laten komen, die 15 stuks’. De verdachte antwoordt daarop dat ‘het’ hier in het weekend is. [naam medeverdachte 2] vraagt wanneer in het weekend, waarop de verdachte antwoordt dat hij het niet weet, zaterdag of zondag.

Op 23 maart 2019 vraagt [naam medeverdachte 2] in een telefoongesprek aan de verdachte of ‘die gasten’ van het weekend komen. [naam medeverdachte 2] geeft daarbij aan dat hij mensen heeft wachten. De verdachte zegt dat ‘hij’ vanavond vertrekt en dat ‘hij’ er dan morgen in de avond of overmorgen in de ochtend is.

Tapgesprekken en observaties 25 en 26 maart 2019

Op 25 maart 2019 om 11.41 uur vraagt [naam medeverdachte 2] in een sms-bericht aan de verdachte of ‘vanavond dat feestje is’. De verdachte reageert daar bevestigend op. Om 15.33 uur vraagt [naam medeverdachte 2] aan de verdachte of ‘hij’ er nog niet is en geeft daarbij aan dat ‘die man’ twee dagen geleden is vertrokken. [naam medeverdachte 2] zegt dat hij lastig wordt gevallen door kopers. De verdachte zegt ‘vandaag, in de loop van de dag’.

Vervolgens is uit observaties gebleken dat [naam medeverdachte 6] en [naam medeverdachte 7] met [naam medeverdachte 1] om 17.29 uur haar woning aan de [verblijfadres medeverdachte 1] binnengaan. Om 19.40 uur verlaten de verdachte, [naam medeverdachte 6] en [naam medeverdachte 7] de woning en vervolgens wordt de Volkswagen Touareg met het Servische kenteken [kentekennummer 1] (hierna: de Touareg) met de achterzijde tegen de garagedeur van de garagebox aan de [adres 1] gereden. Een paar minuten daarna belt de verdachte met [naam medeverdachte 3] dat hij zit te wachten tot hij naar hen toe kan komen en dat hij ‘die dingen’ heeft en ze eruit moet halen, maar dat hij ‘ze’ er niet uit kan halen. Kort daarvoor had de verdachte [naam medeverdachte 3] ook al gebeld met de vraag of hij zijn broer (de rechtbank begrijpt: [naam medeverdachte 4] ) kon spreken met de vraag of hij een half uurtje bij hem kon komen. Om 19.54 uur gaan de verdachte, [naam medeverdachte 6] en [naam medeverdachte 7] de woning weer binnen en even later, om 20.13 uur vertrekken de verdachte, [naam medeverdachte 6] , [naam medeverdachte 7] en [naam medeverdachte 1] uit de woning en zien verbalisanten vervolgens een Seat Ibiza met kenteken [kentekennummer 2] (hierna: de Seat) en de Touareg wegrijden.

Zij zijn vervolgens met zijn vieren (de verdachte en [naam medeverdachte 1] in de Seat, [naam medeverdachte 6] en [naam medeverdachte 7] in de Touareg) naar de garage van [naam medeverdachte 4] aan de [adres garage] gereden, nadat de verdachte meerdere malen aan [naam medeverdachte 4] had gevraagd of zij gebruik konden maken van zijn garage. Nadat de verdachte en [naam medeverdachte 1] twee lege tassen uit de kofferbak van de Seat pakten, zijn zij de garage binnen gegaan. De Touareg werd door [naam medeverdachte 6] de garage binnen gereden en vervolgens werden de rolluiken dicht gedaan. Na enkele minuten zijn de rolluiken weer geopend. De verdachte en [naam medeverdachte 1] verlaten de garage met ieder een gevulde tas in hun hand, plaatsen die in de kofferbak van de Seat en rijden weg. Kort daarna worden alle verdachten aangehouden en worden in de kofferbak van de Seat twee tassen aangetroffen met daarin 33 vuurwapens en 200 kogelpatronen.

Om 22.30 uur zien verbalisanten een auto de Rutgersstraat uitrijden. De auto wordt op dat moment bestuurd door [naam medeverdachte 2] . Om 22.32 en om 22.37 uur wordt door [naam medeverdachte 2] telefonisch contact gezocht met de verdachte en [naam medeverdachte 1] . Door hen beiden wordt niet opgenomen.

Op 26 maart 2019 om 23.55 uur wordt [naam medeverdachte 2] door een onbekend gebleven persoon gebeld. In dit gesprek zegt [naam medeverdachte 2] dat hij problemen heeft gekregen met ‘dat werk’, waarop de onbekend gebleven persoon vraagt ‘Ibaash?’ (de rechtbank begrijpt: politie). [naam medeverdachte 2] antwoordt daarop dat iedereen / alles is opgeruimd / opgepakt.

Conclusie op grond van voorgaande bevindingen en verklaringen (mede)verdachte(n)

[naam medeverdachte 2] heeft op 5 maart 2019 contact gehad met [naam medeverdachte 5] over goederen die kennelijk over 20 dagen, dus op 25 maart 2019, weer zouden binnenkomen. Ook heeft [naam medeverdachte 2] in die periode meerdere malen contact gehad met de verdachte. Uit die gesprekken blijkt dat er goederen zouden worden geleverd bij de verdachte en dat de verdachte de levering van deze goederen verwachtte op 25 maart 2019. Op basis van de observaties zoals hiervoor weergegeven wordt vastgesteld dat op 25 maart 2019 een overdracht van 33 vuurwapens inclusief munitie heeft plaatsgevonden in de garage van [naam medeverdachte 4] .

De verdachte heeft hierover verklaard dat hij in de garage een tas van [naam medeverdachte 6] heeft aangepakt en dat hij en [naam medeverdachte 1] beiden een tas in de kofferbak van de Seat hebben gelegd. De verdachte heeft verder verklaard dat hij wist dat er pistolen in de tassen zaten, hij dacht dat het er 3 of 4 zouden zijn. Deze pistolen kwamen volgens hem uit Servië. Volgens de verdachte moest hij deze een half uur later afgeven aan iemand van wie hij de naam niet wil noemen. Voorts is gebleken dat [naam medeverdachte 2] anderhalf uur na de aanhouding van de medeverdachten tevergeefs telefonisch contact heeft gezocht met de verdachte en [naam medeverdachte 1] en toen ook is gezien bij hen in de straat. Daarnaast spreekt [naam medeverdachte 2] de dag erna over problemen met ‘dat werk’ en dat iedereen is opgepakt. Gelet op het vorenstaande en op de gesprekken met [naam medeverdachte 5] en de verdachte, stelt de rechtbank vast dat deze gesprekken gingen over de levering van deze wapens en dat het de bedoeling was dat deze wapens door de verdachte en [naam medeverdachte 1] zouden worden afgegeven aan [naam medeverdachte 2] . Vervolgens zou [naam medeverdachte 2] deze verkopen aan [naam medeverdachte 5] .

De levering van vuurwapens op 4 maart 2019

Op grond van voornoemde tapgesprekken kan het volgende worden vastgesteld.

Tapgesprekken voorafgaand aan 4 maart 2019

Op 14 februari 2019 geeft [naam medeverdachte 2] in een telefoongesprek aan [naam medeverdachte 5] aan dat hij over twee weken een levering heeft voor [naam medeverdachte 5] . [naam medeverdachte 2] geeft daarbij aan dat hij dan alles aan [naam medeverdachte 5] geeft.

Op 1 maart 2019 zegt [naam medeverdachte 2] in een telefoongesprek tegen de verdachte dat hij de verdachte net wilde sms’en over wat de moeder van de verdachte aan hem had gevraagd. [naam medeverdachte 2] zegt vervolgens dat ‘die mensen’ tegen hem hebben gezegd dat er maandag of dinsdag pas is. De verdachte zegt dat hij het zo tegen haar (de rechtbank begrijpt: [naam medeverdachte 1] ) gaat zeggen.

Op 2 maart 2019 vraagt [naam medeverdachte 5] in een telefoongesprek aan [naam medeverdachte 2] of hij hem morgen gaat zien. [naam medeverdachte 2] denkt van wel en geeft aan dat ze nog moeten praten over de prijs. [naam medeverdachte 2] geeft aan dat een ‘mattie’ van hem voor ‘alles een doezoe (de rechtbank begrijpt: duizend) wil’. [naam medeverdachte 5] reageert daarop dat [naam medeverdachte 2] ‘9 barkie’ (de rechtbank begrijpt: 900) had gezegd en hij vraagt [naam medeverdachte 2] om die 9 aan te houden. [naam medeverdachte 2] zegt dat zijn broertje ‘1’ (de rechtbank begrijpt: duizend) wil en dat hij nog met hem aan het praten is. [naam medeverdachte 2] zegt dat ‘die mensen’ morgen hier zijn en dat hij het laat weten aan [naam medeverdachte 5] .

Tapgesprekken 4 en 5 maart 2019

Op 4 maart 2019 om 13.25 uur vraagt [naam medeverdachte 2] in een telefoongesprek wat de verdachte met ‘die mensen’ heeft geregeld, waarop de verdachte antwoordt dat ‘hij’ er nog niet is maar dat ‘hij’ vandaag in de avond aan moet komen. [naam medeverdachte 2] vraagt aan de verdachte hoeveel ‘hij’ heeft gestuurd, waarop de verdachte antwoordt dat hij dit niet weet en nu niet met zijn moeder is. Enkele minuten later zegt de verdachte tegen [naam medeverdachte 2] dat zijn moeder (de rechtbank begrijpt: [naam medeverdachte 1] ) 25 zegt.

Om 15.41 uur zegt [naam medeverdachte 2] in een telefoongesprek tegen [naam medeverdachte 5] aan dat ‘die transport’ vanavond komt.

Om 15.50 uur vraagt [naam medeverdachte 2] aan de verdachte hoe laat ‘die mensen’ hier zijn, waarop de verdachte antwoordt dat hij dat niet weet. [naam medeverdachte 2] zegt dat hij zo naar de verdachte komt.

Om 20.21 uur zegt [naam medeverdachte 2] tegen [naam medeverdachte 5] dat hij ‘die torries’ binnen heeft, waarop [naam medeverdachte 5] vraagt of ze er met die 9 barkie uit gaan komen. [naam medeverdachte 2] geeft aan dat hij denkt van niet, en dat er mensen in de rij staan voor ‘die dingen’. [naam medeverdachte 5] geeft aan dat hij en [naam medeverdachte 2] 9 barkie hadden afgesproken, waarop [naam medeverdachte 2] aangeeft dat zijn broertje het er niet mee eens is. [naam medeverdachte 2] vraagt hoeveel [naam medeverdachte 5] wil hebben, waarop [naam medeverdachte 5] aan [naam medeverdachte 2] vraagt ‘3 donnie’ (de rechtbank begrijpt: 30) klaar te zetten. Ze spreken af elkaar rond 23.00 uur te zien.

Om 21.28 uur geeft [naam medeverdachte 2] aan dat zijn broertje bezig is met ‘die dingen’ weg te doen en dat [naam medeverdachte 5] snel moet zijn. [naam medeverdachte 5] antwoordt daarop dat hij nu alvast 20 komt halen en dat hij morgen die andere 10 komt halen.

Om 21.35 uur zegt [naam medeverdachte 2] dat [naam medeverdachte 5] naar het zwembad in het sportcentrum De Wilgenring moet komen. [naam medeverdachte 2] zegt dat hij daar over een kwartier ‘met alles’ is, [naam medeverdachte 5] geeft aan dat hij daar over tien minuten is.

Om 21.54 en 22.04 uur straalt [naam medeverdachte 5] aan op de Kleiweg en Ceintuurbaan, terwijl [naam medeverdachte 2] aanstraalt op de Klaprooslaan. Beide locaties bevinden zich in een straal van anderhalve kilometer van sportcentrum De Wilgenring, de locatie waar [naam medeverdachte 2] en [naam medeverdachte 5] hebben afgesproken (bron: Google Maps).

Op 5 maart 2019 om 19.30 uur zegt [naam medeverdachte 2] tegen [naam medeverdachte 5] in een telefoongesprek dat hij er nog vijf over heeft en dat hij die heeft tegengehouden voor [naam medeverdachte 5] . [naam medeverdachte 5] geeft aan dat hij er 10 moest bewaren, waarop [naam medeverdachte 2] antwoordt dat hij over 20 dagen weer heeft.

Conclusie op grond van voorgaande bevindingen en verklaringen (mede)verdachte(n)

[naam medeverdachte 2] heeft in de periode rondom 4 maart 2019 contact met [naam medeverdachte 5] over een levering van goederen. In die contacten worden onder andere hoeveelheden en prijzen besproken. Ook heeft [naam medeverdachte 2] in die periode contact met de verdachte. Uit die contacten leidt de rechtbank af dat [naam medeverdachte 2] deze levering verwachtte van de verdachte en dat de verdachte deze levering op zijn beurt van iemand anders geleverd zou krijgen. Wanneer [naam medeverdachte 2] aan de verdachte vraagt hoeveel goederen de verdachte verwacht, zegt de verdachte dat zijn moeder ‘25’ zegt. Hieruit blijkt dat [naam medeverdachte 1] ook op de hoogte was van de verwachte levering en van de hoeveelheid goederen die zouden worden geleverd.

De verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij ongeveer 3 weken voorafgaand aan zijn aanhouding op 25 maart 2019, meerdere vuurwapens geleverd heeft gekregen door [naam medeverdachte 6] . Deze levering zou hebben plaatsgevonden aan de Josephus Jittastraat, een parallelweg van de Rutgersstraat. De verdachte heeft verklaard dat [naam medeverdachte 6] met dezelfde jeep was gekomen als de jeep waarmee hij was gekomen op 25 maart 2019.

[naam medeverdachte 6] heeft bij de politie verklaard dat hij ongeveer 20 dagen voor zijn aanhouding met de Touareg naar ‘dat adres’ in Rotterdam gegaan en daar de verdachte heeft ontmoet. In het uitgelezen navigatiesysteem van de Touareg is het adres [adres 2] gevonden.

De verdachte en [naam medeverdachte 6] hebben elkaar dus op 4 maart 2019 ontmoet in de nabijheid van de Rutgersstraat. De verdachte heeft verklaard dat tijdens die ontmoeting een tas met wapens is overhandigd door [naam medeverdachte 6] , en dat de verdachte de tas met wapens daarna heeft gegeven aan degene aan wie hij ze moest geven. Dat dit [naam medeverdachte 2] moet zijn geweest, leidt de rechtbank af uit de mededeling van [naam medeverdachte 2] aan de verdachte dat hij naar de verdachte toe zou gaan en een paar uur later aan [naam medeverdachte 5] dat hij ‘die torries binnen heeft’ en uit de overige contacten tussen de verdachte en [naam medeverdachte 2] . Kort daarna heeft [naam medeverdachte 2] de wapens aan [naam medeverdachte 5] afgeleverd bij het sportcentrum De Wilgenring waar ze hadden afgesproken.

Uit de mededeling van [naam medeverdachte 1] aan de verdachte dat ‘hij’ 25 stuks zou hebben gestuurd, leidt de rechtbank af dat het een levering van 25 wapens betrof. Dit vindt bevestiging in de contacten tussen [naam medeverdachte 2] en [naam medeverdachte 5] . [naam medeverdachte 5] geeft immers aan dat hij ‘20 stuks zou komen halen’ en op 5 maart 2019 geeft [naam medeverdachte 2] aan dat hij ‘er nog 5 over heeft’, waarna [naam medeverdachte 5] aangeeft dat hij die diezelfde dag nog op komt halen.

Gelet op de overeenkomsten tussen de leveringen van 4 en 25 maart 2019 in de wijze waarop de wapens zijn ingevoerd en overgedragen, het feit dat bij [naam medeverdachte 5] op 22 maart 2019 een vuurwapen van het merk Zoraki, model 906, kaliber 7.65mm is aangetroffen en dat bij de levering van 25 maart 2019 33 vuurwapens van dit model zijn aangetroffen, stelt de rechtbank vast dat het ook bij de levering op 4 maart 2019 om vuurwapens van het merk Zoraki, model 906, kaliber 7.65mm ging.

Wat kan worden bewezen?

Nu de rechtbank heeft vastgesteld dat op 4 en 25 maart 2019 leveringen van vuurwapens hebben plaatsgevonden, moet de vraag beantwoord worden of de tenlastegelegde feiten bewezen kunnen worden. Bij de beantwoording van die vraag zal de rechtbank achtereenvolgens ingaan op medeplegen, (medeplegen van) het doen binnenkomen, en het voorhanden hebben en/of overdragen van de vuurwapens.

Medeplegen

Medeplegen vereist een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en een ander of anderen. De kwalificatie medeplegen is slechts dan gerechtvaardigd als de bewezenverklaarde – intellectuele en/of materiële – bijdrage aan het delict van de verdachte van voldoende gewicht is. De vraag of daarvan sprake is vergt een beoordeling van de concrete omstandigheden van het geval (zie ook HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1316).

Uit hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen en geconcludeerd ten aanzien van de leveringen op 4 en 25 maart 2019, komt de rechtbank tot de vaststelling van de volgende rolverdeling tussen de verdachte en de medeverdachten.

[naam medeverdachte 6] was degene die de wapens vanuit Servië naar Nederland invoerde en deze overhandigde aan de verdachte en [naam medeverdachte 1] . De verdachte en [naam medeverdachte 1] waren degenen die de wapens van [naam medeverdachte 6] ontvingen, waarbij de verdachte, op de dagen dat zij de wapens geleverd zouden krijgen van [naam medeverdachte 6] hotelovernachtingen regelde voor [naam medeverdachte 6] . Ook regelde de verdachte een garage waar de levering van de wapens kon plaatsvinden. [naam medeverdachte 1] en de verdachte onderhielden contacten met [naam medeverdachte 2] over de levering en over de prijs van de wapens, waarna zij de wapens bij hem afleverden. De telefoongesprekken tussen [naam medeverdachte 2] en [naam medeverdachte 5] en tussen [naam medeverdachte 2] , [naam medeverdachte 1] en de verdachte kunnen naar het oordeel van de rechtbank niet anders worden uitgelegd dan dat het [naam medeverdachte 2] was die telkens de opdracht gaf aan [naam medeverdachte 1] en de verdachte om de wapens in te laten voeren. In één van die telefoongesprekken zegt [naam medeverdachte 2] tegen de verdachte ‘laat die torries eerst komen’. Verder blijkt uit de telefoongesprekken dat [naam medeverdachte 2] het verdere verloop nauwlettend in de gaten hield. Zo stelde hij de verdachte en [naam medeverdachte 1] meerdere malen de vraag wanneer de wapens nu zouden komen, omdat er personen aan het wachten waren. Ook stelde hij hen vragen over hoeveel wapens zouden worden geleverd en tegen welke prijs. Anderhalf uur nadat de wapens op 25 maart 2019 waren geleverd aan de verdachte en alle medeverdachten waren aangehouden, is [naam medeverdachte 2] gezien in de Rutgersstraat waarna hij tevergeefs contact op probeerde te nemen met de verdachte en [naam medeverdachte 1] . Uit het voorgaande, in samenhang bezien, kan worden afgeleid dat [naam medeverdachte 2] aan de verdachte en [naam medeverdachte 1] de opdracht gaf om de wapens te laten komen en deze vervolgens bij hem af te leveren. [naam medeverdachte 2] verkocht deze wapens vervolgens door aan afnemers.

Uit de hiervoor vastgestelde rolverdeling blijkt van een nauwe en bewuste samenwerking gericht op de handel in vuurwapens. De verdachte en zijn medeverdachten hebben ieder een wezenlijke bijdrage geleverd aan het delict en aan deze samenwerking, zodat kan worden gesproken van medeplegen. De verdachte vormde immers samen met [naam medeverdachte 1] een essentiële rol om de verbinding mogelijk te maken tussen degene die de wapens invoerde ( [naam medeverdachte 6] ) en degene die de wapens afnam ( [naam medeverdachte 2] ). Daarnaast regelde hij hotelovernachtingen voor [naam medeverdachte 6] op de dagen dat deze de wapens kwam afleveren.

Doen binnenkomen

Op 4 en 25 maart 2019 is een groot aantal vuurwapens vanuit Servië binnengekomen in Nederland. Feitelijk zijn deze wapens door [naam medeverdachte 6] ingevoerd vanuit Servië, maar uiteindelijk is het de verdachte geweest die heeft bewerkstelligd dat de wapens werden ingevoerd. Zoals hiervoor overwogen zijn de wapens immers via de verdachte en [naam medeverdachte 1] , in opdracht van [naam medeverdachte 2] door [naam medeverdachte 6] ingevoerd. Daarmee heeft de verdachte een dusdanige wezenlijke (functionele) bijdrage geleverd aan het doen binnenkomen van een groot aantal vuurwapens, dat het medeplegen van het doen binnenkomen van een groot aantal vuurwapens bewezen kan worden verklaard. Het verweer dat van doen binnenkomen geen sprake kan zijn, wordt dan ook verworpen.

Voorhanden hebben en/of overdragen van de vuurwapens

Zoals hiervoor vastgesteld heeft de verdachte op 4 maart 2019 wapens in ontvangst genomen van [naam medeverdachte 6] , om ze daarna over te dragen aan [naam medeverdachte 2] . Op die datum heeft de verdachte dus tezamen en in vereniging wapens voorhanden gehad en overgedragen.

Op 25 maart 2019 hebben de verdachte en [naam medeverdachte 1] wapens in ontvangst genomen van [naam medeverdachte 6] . Ook op die datum heeft de verdachte dus tezamen en in vereniging wapens voorhanden gehad. De verdachte en [naam medeverdachte 1] zijn aangehouden nog voordat zij de wapens konden overdragen aan [naam medeverdachte 2] . Feitelijk heeft de verdachte de wapens dus niet zelf overgedragen. De wapens zijn echter wel door [naam medeverdachte 6] aan de verdachte en [naam medeverdachte 1] overdragen, met het doel om daarna te worden overgedragen aan [naam medeverdachte 2] zodat [naam medeverdachte 2] deze kon verkopen aan een derde. Zoals hiervoor overwogen bestond tussen de verdachte en de medeverdachten een nauwe en bewuste samenwerking gericht op de handel in vuurwapens. Het opzet van de verdachte was binnen deze samenwerking dus (mede) gericht op het overdragen van de wapens van [naam medeverdachte 6] aan hemzelf en [naam medeverdachte 1] . Daarmee kan bewezen worden verklaard dat ook de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan medeplegen van het overdragen van wapens op 25 maart 2019.

4.2.3.

Conclusie

De onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten zijn bewezen.

4.3.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

Feit 1

hij

op tijdstippen in de periode 1 maart 2019 tot en met 25 maart 2019

te Rotterdam, meermalen tezamen en in vereniging met anderen,

zonder consent wapens van categorie III van de Wet wapens en

munitie, te een groot aantal vuurwapens, (pistoolen van

het merk Zoraki, model 906 kaliber 7.65 MM) en munitie heeft doen

binnenkomen.

Feit 2

hij

op tijdstippen in de periode 1 maart 2019 tot en met 25 maart 2019

te Rotterdam, meermalen tezamen en in vereniging met anderen,

wapens van categorie III, te weten een groot aantal, vuurwapens

en/of munitie, heeft overgedragen en voorhanden heeft gehad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet ook daarvan worden vrijgesproken.

De rechtbank heeft de in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten of misslagen verbeterd in de bewezenverklaring. De verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

5. Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:

Feit 1: medeplegen van handelen in strijd met artikel 14, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie III, meermalen gepleegd

Feit 2: medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, terwijl het feit is begaan met betrekking tot een wapen van categorie III, meermalen gepleegd

en

medeplegen van handelen in strijd met artikel 31, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, terwijl het feit is begaan met betrekking tot een wapen van categorie III, meermalen gepleegd

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. De feiten zijn dus strafbaar.

6. Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

7. Motivering straf

7.1.

Algemene overweging

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

7.2.

Feiten waarop de straf is gebaseerd

De verdachte heeft zich samen met anderen bezig gehouden met illegale handel in vuurwapens en munitie van het kaliber 7.65 mm. Zij lieten op 4 en op 25 maart 2019 deze vuurwapens uit Servië binnenkomen en droegen deze daarna onderling aan elkaar over om deze vervolgens te verkopen. Ieder van de verdachten vervulde een eigen specifieke rol. De verdachte was degene aan wie de wapens werden overgedragen nadat deze waren ingevoerd. Vervolgens droeg de verdachte de wapens over aan een andere medeverdachte, die deze op zijn beurt verkocht aan derden. De verdachte vervulde daarmee een essentiële rol om de verbinding mogelijk te maken tussen de degene die de wapens invoerde en degene die deze afnam en verkocht. Er hebben twee leveringen plaatsgevonden van in totaal 58 vuurwapens en bijbehorende munitie.

Het behoeft geen betoog dat de illegale handel in vuurwapens een onaanvaardbaar risico voor de veiligheid van personen en voor de maatschappij met zich mee brengt en daarom krachtig dient te worden bestreden. Door het verhandelen van vuurwapens en munitie heeft de verdachte meegewerkt aan het in omloop brengen van deze wapens en door het in omloop brengen en houden van vuurwapens in de samenleving heeft de verdachte de gevoelens van onveiligheid in de samenleving versterkt. Vuurwapens worden vaak in het criminele circuit gebruikt om ernstige strafbare feiten mee te begaan en het gebruik van vuurwapens kan tot dodelijk letsel leiden bij slachtoffers. De verdachte heeft zich geen enkele rekenschap gegeven van het gevaar dat hij met zijn handelen voor de samenleving heeft veroorzaakt.

7.3.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

7.3.1.

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 13 februari 2020, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

7.4.

Conclusies van de rechtbank

Gelet op hetgeen de rechtbank hierboven heeft overwogen, komt zij tot de volgende conclusies.

Gezien de ernst van de feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf heeft de rechtbank acht geslagen op straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd.

Alles afwegend acht de rechtbank de hierna te noemen straffen, waaronder de hieronder besproken verbeurdverklaringen, passend en geboden.

8. In beslag genomen voorwerpen

8.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de in beslag genomen Seat Ibiza, het geld en de GSM zaktelefoon Apple verbeurd te verklaren. De tenlastegelegde feiten zijn met behulp van de Seat Ibiza en de GSM zaktelefoon Apple begaan. Het geld is in de woning aangetroffen waar de verdachte samen met [naam medeverdachte 1] verbleef. [naam medeverdachte 1] en de verdachte hebben beiden geen of een beperkt inkomen en hebben schulden. Gelet op de aard van de tenlastegelegde feiten kan het daarom niet anders dan dat dit geld uit die feiten is verkregen.

8.2.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft zich ten aanzien van de GSM zaktelefoon Apple gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. Ten aanzien van de Seat Ibiza en het geld heeft de verdediging verzocht tot teruggave aan de verdachte. Niet vast is komen te staan dat deze feiten zijn begaan met de Seat Ibiza en dat het geld is verkregen uit deze feiten.

8.3.

Beoordeling

De Seat Ibiza en de GSM zaktelefoon Apple zullen worden verbeurd verklaard. De bewezenverklaarde feiten zijn met behulp van deze voorwerpen begaan en voorbereid. Ten aanzien van het inbeslaggenomen geld zal een last worden gegeven tot teruggave aan de verdachte. Anders dan door de officier van justitie gesteld, is niet gebleken dat dit uit de bewezenverklaarde feiten is verkregen.

9. Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 33, 33a, 47 en 57 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 14, 26, 31 en 55 van de Wet Wapens en Munitie.

10. Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

11. Beslissing

De rechtbank:

verklaart niet bewezen, dat de verdachte de onder 3, 4 en 5 ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte ook daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 (vier) jaren;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

beslist ten aanzien van de voorwerpen, geplaatst op de lijst van inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, als volgt:
- verklaart verbeurd als bijkomende straf voor de feiten 1 en 2:

GSM zaktelefoon Apple

Personenauto [kentekennummer 2] SEAT Ibiza 2011 wit

- gelast de teruggave aan verdachte van:

Geld, € 3.720,00.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. I.W.M. Laurijssens, voorzitter,

en mrs. A. Boer en S.N. Abdoelkadir, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. A.M. in 't Veld, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

Feit 1

hij

op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode

1 maart 2019 tot en met 25 maart 2019

te Rotterdam, althans in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

zonder consent een of meer wapens van categorie III van de Wet wapens en

munitie, te weten 33, althans een groot aantal vuurwapens, (pisto(o)l(en) van

het merk Zoraki, model 906 kaliber 7.65 MM) en/of munitie heeft doen

binnenkomen.

Feit 2

hij

op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode

1 maart 2019 tot en met 25 maart 2019

te Rotterdam, althans in Nederland

meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen,

wapens van categorie III, te weten 33, althans een groot aantal, vuurwapens

en/of munitie, heeft overgedragen en/of voorhanden heeft gehad.

Feit 3

hij

op of omstreeks 25 maart 2019

te Rotterdam

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de

Opiumwet, te weten het opzettelijk telen, bereiden, bewerken, verwerken,

verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of binnen het grondgebied van

Nederland brengen van cocaïne, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal

bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet

behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen, een hoeveelheid

paracetamol en/of fenacetine, althans een (grote) hoeveelheid

versnijdingsmiddel(en) voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte en/of

verdachtes mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden,

dat dat/die bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en).

Feit 4

hij

op of omstreeks 25 maart 2019

te Rotterdam

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 7,9 gram, in elk geval een

hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of ongeveer 175,9 gram, in

elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA,

zijnde cocaïne en/of MDMA (telkens) een middel als bedoeld in de bij de

Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van

artikel 3a van die wet.

Feit 5

hij

op of omstreeks 25 maart 2019

te Rotterdam

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk

geval opzettelijk aanwezig heeft gehad (in een pand gelegen aan de

[verblijfadres medeverdachte 1] ) een hoeveelheid van 7 kilogram hennep(toppen), althans een

groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval een hoeveelheid

van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep,

zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II,

dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.