Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:2562

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
23-03-2020
Datum publicatie
26-03-2020
Zaaknummer
C/10/593508 / FA RK 20-1895
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verzoek tot voortzetting inbewaringstelling op grond van de Wzd. Client veroorzaakt onmiddellijk dreigend ernstig nadeel doordat er gevaar is voor de algmene veiligheid van personen en goederen. Voortkomend uit het toestansbeeld van client is er sprake van forse agitatie en agressie wanneer client zijn zin niet krijgt. Gelet op het voorgaande was de thuissituatie niet meer veilig. De rechtbank is van oordeel dat toewijzing van onderhavige machtiging noodzakelijk is om het ernstig nadeel af te kunnen wenden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM


Team familie

Zaak-/rekestnummer: C/10/593508 / FA RK 20-1895

Schriftelijke uitwerking van de mondelinge beslissing van 23 maart 2020 betreffende een machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling als bedoeld in artikel 37 van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (hierna: Wzd)

op verzoek van:

CIZ,

met betrekking tot:

[naam cliënt] ,

geboren op [geboortedatum cliënt] ,

hierna: cliënt,

wonende aan het [adres cliënt] , [woonplaats cliënt] ,

thans verblijvende in verpleeghuis Rijckehove te Capelle aan den IJssel,

advocaat mr. T.R. Hüpscher te Rotterdam.

1 Procesverloop

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit het verzoekschrift van het CIZ, ingekomen ter griffie op 19 maart 2020.

Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

 de beschikking van de burgemeester van 18 maart 2020;

 de verklaring van D. van der Meer, arts, van 18 maart 2020;

 het indicatiebesluit op grond van artikel 3.2.3 van de Wet langdurige zorg d.d. 3 januari 2020, en

 de aanvraag van 19 maart 2020.

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 23 maart 2020. Vanwege de coronacrisis heeft de zitting telefonisch plaatsgevonden.

Bij die gelegenheid zijn verschenen:

 cliënt met zijn hierboven genoemde advocaat;

 L. Faqiri, arts, verbonden aan verpleeghuis Rijckehove.

1.3.

De rechtbank heeft vastgesteld dat cliënt niet in staat was zich te doen horen. De arts geeft aan dat bij cliënt sprake is van loopdrang waardoor het voor hem niet mogelijk is om de zitting bij de wonen. De advocaat van cliënt geeft aan er geen bezwaar tegen te hebben om de zitting zonder de aanwezigheid van cliënt te houden.

2 Beoordeling

2.1.

Op grond van artikel 37 Wzd in samenhang gelezen met de artikelen 38 en 39 Wzd kan de rechter op verzoek van het CIZ met betrekking tot een persoon een machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling verlenen, indien de burgermeester ten aanzien van deze persoon op grond van artikel 29 lid 1 en 2 Wzd een last tot inbewaringstelling heeft afgegeven.

2.2.

Op 18 maart 2020 heeft de burgemeester van de gemeente Ridderkerk ten behoeve van cliënt in voorliggende zaak een last tot inbewaringstelling genomen.

2.3.

Uit de overgelegde stukken en de mondelinge behandeling is gebleken dat er

sprake is van onmiddellijk dreigend ernstig nadeel waardoor een rechterlijke machtiging niet kan worden afgewacht. Het ernstig vermoeden bestaat dat het gedrag van cliënt als gevolg van zijn psychogeriatrische aandoening, dit ernstig nadeel veroorzaakt.

2.4.

Uit de overgelegde stukken en de mondelinge behandeling is gebleken dat er ten aanzien van cliënt sprake is van onmiddellijk dreigend ernstig nadeel, gelegen in het bestaan van het gevaar voor de algemene veiligheid van personen en goederen. Cliënt is sinds aanvang van de opname heel erg zoekende met zijn gedachten. Merkbaar is dat hij zelf niet goed weet waar hij naar op zoek is. Hij probeert constant binnen te dringen bij medebewoners. Wanneer hij wordt tegengehouden kan zijn gedrag snel omslaan. Als cliënt zijn zin niet krijgt wordt hij geagiteerd en kan hij fysiek en verbaal agressief verdrag vertonen. De agressie is de reden dat het uiteindelijk onhoudbaar werd om cliënt nog langer thuis te laten wonen. Wanneer zijn echtgenote hem probeerde tegen te houden mishandelde hij haar. Mede daardoor is cliënt meerdere keren thuisgebracht door de politie nadat hij in de nacht was gaan dwalen. Zijn echtgenote heeft aangegeven zich onveilig te voelen door cliënt.

2.5.

Om het onmiddellijk dreigend ernstig nadeel te voorkomen dan wel af te wenden is

voortzetting van de inbewaringstelling noodzakelijk. Dit middel is ook geschikt om het ernstig nadeel te voorkomen dan wel af te wenden en er zijn geen minder bezwarende alternatieven die hetzelfde beoogde effect hebben.

2.6.

Cliënt verzet zich tegen een voortzetting van in de accommodatie.

3 Beslissing

De rechtbank:

3.1.

verleent een machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling ten aanzien van [naam cliënt] voornoemd;

3.2.

bepaalt dat deze machtiging geldt tot en met 4 mei 2020.

Deze beschikking is op 23 maart 2020 mondeling gegeven door mr. A.C. Hendriks, rechter, in tegenwoordigheid van C.D. van der Veeke, griffier, en op 24 maart 2020 schriftelijk uitgewerkt en getekend.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.