Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:2470

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
03-03-2020
Datum publicatie
25-03-2020
Zaaknummer
C/10/589881 / JE RK 20-154
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

verlenging ondertoezichtstelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Jeugd

Zaakgegevens : C/10/589881 / JE RK 20-154

datum uitspraak: 3 maart 2020

beschikking verlenging ondertoezichtstelling

in de zaak van

de gecertificeerde instelling William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, hierna te noemen de GI, gevestigd te Amsterdam,

betreffende

[naam kind 1] ,

geboren op [geboortedatum kind 1] 2016 te [geboorteplaats kind 1] , hierna te noemen [naam kind 1] ,

[naam kind 2] ,

geboren op [geboortedatum kind 2] 2017 te [geboorteplaats kind 2] , hierna te noemen [naam kind 2] ,

[naam kind 3] ,

geboren op [geboortedatum kind 3] 2018 te [geboorteplaats kind 3] , hierna te noemen [naam kind 3] ,

[naam kind 4] ,

geboren op [geboortedatum kind 4] 2019 te [geboorteplaats kind 4] , hierna te noemen [naam kind 4] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

[naam moeder] ,

hierna te noemen de moeder, wonende te [woonplaats moeder] ,

[naam vader] ,

hierna te noemen de vader, wonende te [woonplaats vader] .

Het procesverloop


Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoekschrift met bijlagen van de GI van 16 januari 2020, ingekomen bij de griffie op 20 januari 2020,

- de e-mail/fax van de GI van 25 februari 2020,

- de brief van de ouders, ingekomen bij de griffie op 28 februari 2020.

Op 3 maart 2020 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Opgeroepen en niet verschenen zijn:

- de moeder,

- de vader,

- een vertegenwoordigster van de GI.

De ouders hebben bij voormelde brief aangegeven het eens te zijn met het verzoek en niet ter zitting zullen verschijnen, omdat zij geen oppas hebben voor de kinderen.

De feiten

Het ouderlijk gezag over [naam kind 1] , [naam kind 2] , [naam kind 3] en [naam kind 4] wordt uitgeoefend door de moeder.

[naam kind 1] , [naam kind 2] , [naam kind 3] en [naam kind 4] wonen bij de moeder (en de vader).

Bij beschikking van 18 maart 2019 zijn [naam kind 1] , [naam kind 2] , [naam kind 3] en [naam kind 4] onder toezicht gesteld tot 18 maart 2020.

Het verzoek


De GI heeft verzocht de ondertoezichtstelling van [naam kind 1] , [naam kind 2] , [naam kind 3] en [naam kind 4] te verlengen voor de duur van één jaar.

De beoordeling


Uit de overgelegde stukken blijkt dat er ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling van de kinderen. Er is sprake van relatieproblematiek tussen de ouders en huiselijk geweld waar de kinderen getuige van zijn geweest. De ouders kampen beiden met persoonlijke problematiek en hebben financiële problemen en schulden. Daarnaast is bij [naam kind 1] en [naam kind 2] sprake van kindeigenproblematiek, problematiek in de Autisme Spectrum Stoornis(ASS), zij lopen achter in hun ontwikkeling en er is een vermoeden van een stapelingsziekte. Bij [naam kind 3] bestaat het vermoeden van ASS. Bij [naam kind 4] is er een kans op stofwisselingsziekte. De ouders erkennen de problematiek ten dele, maar zijn ambivalent ten aanzien van de hulpverlening waardoor de hulpverlening in het vrijwillig kader onvoldoende van de grond is gekomen.

De kinderrechter acht op basis van de inhoud van de overgelegde stukken het van belang dat een onafhankelijke derde, in de persoon van een jeugdbeschermer, ervoor zorg draagt dat de ontwikkeling van de kinderen wordt gewaarborgd, de kinderen niet belast worden met de problematiek tussen de ouders en de juiste hulpverlening wordt ingezet.

Uit het voorgaande volgt dat is voldaan aan het wettelijke criterium genoemd in artikel 1:255 van het Burgerlijk Wetboek (BW). De kinderrechter zal daarom de ondertoezichtstelling van [naam kind 1] , [naam kind 2] , [naam kind 3] en [naam kind 4] verlengen voor de duur van twaalf maanden.

De beslissing


De kinderrechter:

verlengt de ondertoezichtstelling van [naam kind 1] , [naam kind 2] , [naam kind 3] en [naam kind 4] tot 18 maart 2021;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is mondeling gegeven en in het openbaar uitgesproken op 3 maart 2020 door mr. K.J. van den Herik, kinderrechter, in tegenwoordigheid van mr. E.M. Borges Dias als griffier.

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 18 maart 2020.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshof
Den Haag.