Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:2092

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
21-02-2020
Datum publicatie
10-03-2020
Zaaknummer
C/10/590687 / JE RK 20-317 en C/10/590685 / JE RK 20-316
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

“Verlenging machtiging tot uithuisplaatsing”.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Jeugd

Zaakgegevens: C/10/590687 / JE RK 20-317 en C/10/590685 / JE RK 20-316

datum uitspraak: 21 februari 2020

beschikking verlenging uithuisplaatsing

in de zaak van

het openbaar ministerie, vertegenwoordigd door de officier van justitie,

hierna te noemen de officier van justitie,

betreffende

[naam kind] , geboren op [geboortedatum kind] 2003 te Curaçao, hierna te noemen [naam kind] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

[naam moeder] , hierna te noemen de moeder,

wonende te [woonplaats moeder] ,

[naam vader] , hierna te noemen de vader

wonende te [woonplaats vader] .

De kinderrechter merkt als informant aan:

[naam zus] , hierna te noemen de zus,

wonende te [woonplaats zus].

Het procesverloop

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- de beschikking van de kinderrechter van deze rechtbank van 31 januari 2020 en de daaraan ten grondslag liggende stukken;

- de schriftelijke bevestiging van de officier van justitie van 3 februari 2020 van het mondelinge verzoek van de officier van justitie van 31 januari 2020.

Op 21 februari 2020 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- de minderjarige [naam kind] , die voorafgaand aan de zitting apart is gehoord,

- de moeder,

- de vader,

- de officier van justitie, mr. S.M. Scheer,
- een vertegenwoordigster van de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: de Raad), mw. [naam vertegenwoordigster 1],

- een vertegenwoordigster van de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (hierna: de GI), mw. [naam vertegenwoordigster 2].

De feiten

Het ouderlijk gezag over [naam kind] wordt uitgeoefend door de ouders.

Het aangehouden verzoek

De officier van justitie verzoekt de uithuisplaatsing van [naam kind] bij de zus voor de duur van de ondertoezichtstelling, te weten tot 30 april 2020.

De officier van justitie handhaaft ter zitting het verzoek. Het gaat goed met [naam kind] bij de zus. Hij houdt zich echter niet aan de gestelde schorsingsvoorwaarden.

De standpunten

De Raad verzet zich ter zitting niet tegen het verzoek van de officier van justitie. Het raadsonderzoek is gestart en dat zal vóór de afloop van de voorlopige ondertoezichtstelling gereed zijn.

De GI verzet zich ter zitting niet tegen het verzoek van de officier van justitie. Het verblijf van [naam kind] bij de zus verloopt oké. [naam kind] houdt zich echter niet aan de bijzondere voorwaarden, zoals het volgen van onderwijs. Op de dagen dat hij geen stage loopt dient hij zich op school te melden. [naam kind] doet dit niet. Wanneer [naam kind] hierop wordt aangesproken reageert hij erg laconiek. De GI ziet geen belemmeringen waardoor [naam kind] zich niet aan de afspraken zou kunnen houden.

De moeder verzet zich ter zitting niet tegen het verzoek van de officier van justitie. De moeder is vermoeid geraakt door de zorgen rondom [naam kind] .

De vader verzet zich ter zitting evenmin tegen het verzoek van de officier van justitie.

De beoordeling

Ter zitting van 31 januari 2020 is gebleken dat [naam kind] ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, waarop de officier van justitie een mondeling verzoek heeft gedaan om [naam kind] voorlopige onder toezicht te stellen voor de duur van drie maanden. Tevens is gebleken dat [naam kind] niet naar huis kan en wil waarop de officier van justitie tevens een machtiging tot uithuisplaatsing van [naam kind] bij de zus heeft verzocht voor de duur van drie maanden.

De kinderrechter heeft bij beschikking van 31 januari 2020 [naam kind] voorlopig onder toezicht gesteld voor de duur van drie maanden. Tevens is een machtiging tot uithuisplaatsing van [naam kind] bij de zus verleend voor de duur van vier weken. Het overig verzochte is aangehouden.

Het verblijf van [naam kind] bij de zus verloopt redelijk. [naam kind] heeft te kennen gegeven niet terug te willen naar de ouders. De ouders hebben aangegeven de opvoeding en verzorging van [naam kind] niet meer aan te kunnen en dat [naam kind] niet meer welkom is bij hen. Uit voorgaande volgt dat de verlenging van de uithuisplaatsing van [naam kind] noodzakelijk is in het belang van de verzorging en opvoeding (artikel 1:265c, tweede lid, Burgerlijk Wetboek). De zus heeft aangegeven de opvoeding en verzorging van [naam kind] tot 30 april 2020 op zich te willen nemen. De ouders hebben ingestemd met het verblijf van [naam kind] bij de zus. De kinderrechter zal daarom de machtiging tot uithuisplaatsing van [naam kind] bij de zus verlengen voor de duur van de voorlopige ondertoezichtstelling, te weten tot 30 april 2020. [naam kind] lijkt zich echter niet aan de gestelde bijzondere voorwaarden in de strafzaak te houden. Het is belangrijk dat [naam kind] zich de komende periode goed aan alle gestelde voorwaarden zal houden.

Gelet op de omstandigheid dat het onderzoek van de Raad nog niet is afgerond, zal de kinderrechter de behandeling van het verzoek tot een definitieve ondertoezichtstelling aanhouden tot na te noemen datum. De Raad wordt verzocht om tijdig voor die zittingsdatum de kinderrechter de definitieve rapportage te doen toekomen.

De beslissing

De kinderrechter:

verlengt de machtiging tot uithuisplaatsing van [naam kind] bij de zus tot 30 april 2020;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

en alvorens verder te beslissen omtrent het verzoek tot ondertoezichtstelling:

Bepaalt dat het verhoor van de Raad, de GI en de belanghebbende in deze zaak zal plaatsvinden op 16 april 2020 te 09.30 uur in het gerechtsgebouw te Rotterdam, Wilhelminaplein 100/125.

De zaak zal op genoemde datum en tijdstip, behoudens onvoorziene omstandigheden, worden behandeld door mr. M.P. van der Stroom, kinderrechter.

Bepaalt dat een afschrift van deze beschikking geldt als oproeping van de Raad, de GI, de belanghebbenden en de zus [naam zus] als informant.

Verzoekt de Raad uiterlijk twee weken voor de genoemde datum de kinderrechter de verzochte rapportage te doen toekomen.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.P. van der Stroom, kinderrechter, in tegenwoordigheid van mr. C.N. Arduin als griffier en in het openbaar uitgesproken op 21 februari 2020.

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 6 maart 2020.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshof
Den Haag.