Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:13027

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
17-12-2020
Datum publicatie
25-02-2021
Zaaknummer
C/10/606262 / JE RK 20-2883
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verlenging ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing

De onzekere situatie rondom de gezondheid van de moeder maakt een verlenging van de machtiging uithuisplaatsing noodzakelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Jeugd

zaakgegevens: C/10/606262 / JE RK 20-2883

datum uitspraak: 17 december 2020

beschikking verlenging ondertoezichtstelling en verlenging uithuisplaatsing

in de zaak van

de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond,

hierna te noemen de GI, gevestigd te Rotterdam,

betreffende

[naam kind] ,

geboren op [geboortedatum kind] 2008 te [geboorteplaats kind] , hierna te noemen [naam kind] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

[naam moeder] ,

hierna te noemen de moeder, wonende te [woonplaats moeder] .

[naam pleegouders] ,

hierna te noemen de pleegouders, wonende te [woonplaats pleegouders] .

Het procesverloop
Het procesverloop blijkt uit het verzoek met bijlagen van de GI van 13 oktober 2020, ingekomen bij de griffie op 19 oktober 2020.

Op 17 december 2020 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn twee vertegenwoordigsters van de GI, [naam 1] en [naam 2] .

Opgeroepen en niet verschenen zijn:

  • -

    [naam kind] ,

  • -

    de moeder,

  • -

    de pleegouders.

De feiten

Het ouderlijk gezag over [naam kind] wordt uitgeoefend door de moeder.

[naam kind] verblijft deels bij de moeder en deels bij een pleeggezin.

Bij beschikking van 30 december 2019 is de ondertoezichtstelling van [naam kind] verlengd tot 4 januari 2021. De kinderrechter heeft bij beschikking van 30 december 2019 ook de machtiging tot uithuisplaatsing van [naam kind] in een voorziening voor pleegzorg verlengd tot 4 januari 2021.

Het verzoek

De GI heeft verzocht de ondertoezichtstelling van [naam kind] te verlengen voor de duur van een jaar. Tevens heeft de GI verzocht om de machtiging tot uithuisplaatsing van [naam kind] in een voorziening voor pleegzorg te verlengen voor de duur van een jaar.

De GI heeft het verzoek ter zitting gehandhaafd en als volgt toegelicht. Op dit moment gaat het naar omstandigheden heel goed met de moeder. Tijdens de coronamaatregelen is zij een aantal maanden in het ziekenhuis geweest, maar inmiddels is ze al weer een tijd thuis. Over het verwachte ziekteverloop van de moeder kunnen nog geen uitspraken worden gedaan, maar op dit moment is de gezondheid van de moeder stabiel. De huidige afspraak is dat [naam kind] op woensdagen en in de weekenden bij het pleeggezin slaapt. [naam kind] en de moeder zouden graag willen dat [naam kind] meer thuis kon zijn. [naam kind] zou graag vaker thuis willen zijn zodat ze meer met haar vriendinnen kan gaan doen. Het gaat goed met [naam kind] binnen het pleeggezin en op school.

De moeder, de pleegouders en [naam kind] hebben te kennen gegeven het eens te zijn met het verzoek.

De beoordeling

Uit de overgelegde stukken en de behandeling ter zitting is gebleken dat de huidige situatie met betrekking tot de gezondheid van de moeder nog steeds onzeker is. In het afgelopen jaar heeft de moeder enkele maanden in het ziekenhuis moeten verblijven, maar de situatie is op dit moment gelukkig dusdanig stabiel dat de moeder weer thuis kan wonen. Het is fijn dat de pleegouders zich bereid hebben verklaard om [naam kind] op te nemen in het gezin, ter ontlasting van de moeder en voor de periodes waarin de moeder weer in het ziekenhuis moet verblijven. Op dit moment verblijft [naam kind] het grootste deel van de week bij de moeder, maar het is wenselijk dat [naam kind] direct bij het pleeggezin terecht kan wanneer de gezondheid van de moeder weer achteruit zou gaan. Daarnaast is het in het belang van [naam kind] dat de GI de situatie, de ontwikkeling en de veiligheid van [naam kind] de komende tijd nog blijft monitoren.

Uit voorgaande volgt dat is voldaan aan het wettelijke criterium genoemd in artikel 1:255 van het Burgerlijk Wetboek (BW). De kinderrechter zal daarom de ondertoezichtstelling van [naam kind] verlengen voor de duur van een jaar. Ook is de verlenging van de machtiging tot uithuisplaatsing van [naam kind] noodzakelijk in het belang van de verzorging en opvoeding (artikel 1:265c, tweede lid, BW).

De beslissing
De kinderrechter:

verlengt de ondertoezichtstelling van [naam kind] tot 4 januari 2022;

verlengt de machtiging tot uithuisplaatsing van [naam kind] in een voorziening voor pleegzorg, tot 4 januari 2022;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is mondeling gegeven en in het openbaar uitgesproken op 17 december 2020 door mr. F. Aukema-Hartog, kinderrechter, in tegenwoordigheid van A.E. den Breejen als griffier.

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 24 december 2020.

De griffier is buiten staat

deze beschikking mede

te ondertekenen.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshof
Den Haag.