Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:12938

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
08-12-2020
Datum publicatie
05-02-2021
Zaaknummer
C/10/608824 / FA RK 20-9351
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), zorgmachtiging, 6:4 Wvggz, toegewezen, betrokkene niet gehoord

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM


Team familie

Zaak-/rekestnummer: C/10/608824 / FA RK 20-9351

Betrokkenenummer: [nummer]

Schriftelijke uitwerking van de mondelinge beslissing van 8 december 2020 betreffende een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 6:4 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (hierna: Wvggz)

op verzoek van:

de officier van justitie in het arrondissement Rotterdam, hierna: de officier,

met betrekking tot:

[naam betrokkene] ,

geboren op [geboortedatum betrokkene] ,

hierna: betrokkene,

wonende en verblijvende te Rotterdam,

advocaat mr. L.M. Deiman te Rotterdam.

1. Procesverloop

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit het verzoekschrift van de officier, ingekomen op 30 november 2020.


Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

- de medische verklaring opgesteld door [naam 1] , psychiater, van

17 november 2020;

 • -

  de zorgkaart van 6 november 2020;

 • -

  het zorgplan van 21 oktober 2020;

 • -

  de afwijzende beslissing van de geneesheer-directeur ten aanzien van het schorsen van de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging om de betrokkene in de gelegenheid te stellen een plan van aanpak op te stellen;

 • -

  de gegevens over eerder afgegeven machtigingen op grond van de Wet Bopz en de Wvggz; en

 • -

  het bericht dat er geen relevante politiegegevens en/of de strafvorderlijke- en justitiële gegevens van betrokkene zijn.

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 8 december 2020. Bij die gelegenheid zijn verschenen:

 • -

  de advocaat van betrokkene; en

 • -

  [naam 2] , behandelaar verbonden aan Parnassia Groep.

1.3.

De officier is niet ter zitting verschenen, omdat hij een nadere toelichting op of motivering van het verzoek niet nodig achtte.

1.4.

Betrokkene is niet verschenen. De advocaat van betrokkene geeft aan dat zij betrokkene heeft gesproken. Betrokkene heeft de advocaat duidelijk gemaakt dat hij niet naar de rechtbank wil komen en de advocaat machtigt namens hem het woord te doen.

Betrokkene was op de hoogte van de zitting en is in de gelegenheid gesteld om deel te nemen. De rechtbank heeft hiermee vastgesteld dat betrokkene niet bereid was zich te doen horen.

2. Beoordeling

2.1.

Uit de overgelegde stukken en de mondelinge behandeling blijkt dat betrokkene lijdt aan een psychische stoornis, te weten psychose in remissie (in het kader van schizofrenie) van het paranoïde type en overmatig alcoholgebruik.

2.2.

Het gedrag van betrokkene leidt als gevolg van zijn psychische stoornis tot ernstig nadeel, gelegen in het bestaan van of het aanzienlijk risico op ernstige verwaarlozing, maatschappelijke teloorgang en de situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is. Betrokkene is bekend met schizofrenie. Hij heeft verschillende psychotische episodes gehad waarbij hij zich terug trok, zichzelf verwaarloosde en dreigend was. Het gaat nu goed met betrokkene. Hij werkt mee en het toestandsbeeld is stabiel. Hij drinkt wel dagelijks alcohol. Maar geeft hier verder geen inzicht in. Betrokkene wil alcohol blijven drinken.

2.3.

Om ernstig nadeel af te wenden en de geestelijke gezondheid van betrokkene te stabiliseren, heeft betrokkene verplichte zorg nodig.

2.4.

Betrokkene werkt nu mee aan de behandeling en de inname van de medicatie. Om te voorkomen dat betrokkene zich onttrekt aan zorg is er volgens de behandelaar nog wel een machtiging nodig. Zeker ook omdat het toestandsbeeld soms nog schommelt. Gebleken is dat er geen mogelijkheden voor passende zorg op vrijwillige basis zijn. Om die reden is verplichte zorg nodig.

2.5.

De in het verzoekschrift opgenomen vormen van verplichte zorg zijn gebaseerd op de medische verklaring, het zorgplan en de bevindingen van de geneesheer-directeur. Deze vormen van verplichte zorg zijn door de rechtbank tijdens de mondelinge behandeling besproken met de aanwezigen. De rechtbank heeft daarbij niet kunnen luisteren naar betrokkene. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank de volgende vormen van verplichte zorg noodzakelijk om het ernstig nadeel af te wenden:

 • -

  het toedienen van medicatie, alsmede het verrichten van medische controles of andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische stoornis, dan wel vanwege die stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening; en

 • -

  het aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen (het meewerken aan ambulante behandeling);

2.6.

De overige door de officier verzochte vormen van verplichte zorg worden door de rechtbank niet noodzakelijk geacht, omdat de behandelaar tijdens de mondelinge behandeling gemotiveerd heeft verklaard dat deze niet nodig zijn om het ernstig nadeel af te wenden, nu de medicatie verplicht kan worden toegediend.

2.7.

Er zijn geen minder bezwarende alternatieven die hetzelfde beoogde effect hebben. De voorgestelde verplichte zorg is evenredig en naar verwachting effectief. Uit de stukken blijkt dat bij het bepalen van de juiste zorg rekening is gehouden met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk leven te bevorderen, alsmede met de veiligheid van betrokkene.

2.8.

Gelet op het voorgaande is voldaan aan de criteria voor en doelen van verplichte zorg als bedoeld in de Wvggz. De zorgmachtiging zal worden verleend voor de verzochte duur van zes maanden met ingang van vandaag.

3. Beslissing

De rechtbank:

3.1.

verleent een zorgmachtiging ten aanzien van [naam betrokkene] voornoemd;

3.2.

bepaalt dat bij wijze van verplichte zorg de maatregelen zoals opgenomen in rechtsoverweging 2.4. kunnen worden getroffen;

3.3.

bepaalt dat deze machtiging geldt tot en met 8 juni 2021.

Deze beschikking is op 8 december 2020 mondeling gegeven door mr. A.C. Hendriks, rechter, in tegenwoordigheid van M. Streefland, griffier en op 14 december 2020 schriftelijk uitgewerkt en getekend.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.