Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2019:8330

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
03-09-2019
Datum publicatie
24-10-2019
Zaaknummer
10/701131-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

TBS-verlenging en verlenging van de voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummer: 10/701131-09

Datum uitspraak: 3 september 2019

Beslissing van de rechtbank Rotterdam, raadkamer voor strafzaken, met betrekking tot de terbeschikkingstelling van

[naam ter beschikking gestelde] (de ter beschikking gestelde),
geboren te [geboorteplaats ter beschikking gestelde] op [geboortedatum ter beschikking gestelde] ,

(formeel) verblijvende in RIBW de Blink, op het adres:

Dordtsestraatweg 445, 3075 BA Rotterdam,

raadsman mr. J.Y. Taekema, advocaat te ‘s-Gravenhage.

1 Inleiding

Bij arrest van het gerechtshof Den Haag van 21 juni 2010 is de terbeschikkingstelling van [naam ter beschikking gestelde] gelast en is zijn verpleging van overheidswege (dwangverpleging) bevolen.

De terbeschikkingstelling is gelast ter zake van het plegen van ontucht met jongens die nog geen 16 jaar oud waren en die aan zijn zorg/waakzaamheid waren toevertrouwd, meermalen gepleegd en het vervaardigen en in bezit hebben van kinderporno. De termijn van de terbeschikkingstelling is aangevangen op 4 september 2012.

Bij beslissing van 18 december 2018 heeft deze rechtbank de terbeschikkingstelling met één jaar verlengd en is de dwangverpleging voorwaardelijk beëindigd en zijn daarbij voorwaarden gesteld.

2 Procesverloop

De rechtbank heeft op 23 juli 2019 van het openbaar ministerie een vordering tot verlenging van de terbeschikkingstelling en de voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging van overheidswege ontvangen (artikel 38d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht). Bij die vordering zijn de daarbij vereiste stukken gevoegd.

De vordering is op de openbare zitting van 3 september 2019 behandeld. De officier van justitie, mr. J.F.C. Janssen, de ter beschikking gestelde, bijgestaan door zijn raadsman voornoemd, en als deskundige mevrouw [naam] , werkzaam bij Reclassering Nederland, zijn gehoord.

3 Adviezen

Advies reclassering

Het advies gedateerd 15 juli 2019 luidt de termijn van de terbeschikkingstelling te verlengen met één jaar en de voorwaardelijke beëindiging van het bevel tot verpleging te continueren. In dit jaar kan de reclassering een (na)zorgsysteem introduceren bij de ter beschikking gestelde. Het forensische netwerk zal binnen dit jaar steeds meer op de achtergrond geraken, wat opgevangen dient te worden binnen een vrijwillig kader om de ter beschikking gestelde de zorg, begeleiding en monitoring te blijven bieden die hij nu ook krijgt.

Ter terechtzitting heeft de deskundige aangevuld dat de ter beschikking gestelde gelet hierop binnenkort een intakegesprek heeft bij het ACT-team.

Advies psychiater

De psychiater, drs. H.A. Gerritsen, adviseert in het rapport gedateerd 5 juni 2019 de termijn van de terbeschikkingstelling te verlengen met één jaar en de voorwaardelijke beëindiging van het bevel tot verpleging te continueren.

Bij de verdachte is sprake van een stoornis. Onder de huidige omstandigheden wordt de kans op een nieuw zedendelict als laag ingeschat. Indien de maatregel zou worden opgeheven en de ter beschikking gestelde niet kan terugvallen op professionele behandeling/begeleiding, wordt de kans als laag-matig tot hooguit matig ingeschat. Betrokkene behoeft langdurig toezicht om toe te zien of hij zich aan de voorwaarden blijft houden en of hij stabiel blijft functioneren. Voor wat betreft het risicomanagement zijn monitoring van seksuele gevoelens voor kinderen en van seksueel grensoverschrijdend gedrag gecombineerd met openheid over seksuele gevoelens, dag invulling en voortzetting van medicatiegebruik van wezenlijk belang. De psychiater adviseert de ter beschikking gestelde nog enige tijd te volgen. Hij heeft immers ook nu nog een ongebruikelijke opvatting over de indexdelicten en seks met kinderen. Er zou het komend jaar kunnen worden onderzocht welk zorgsysteem hij nodig heeft als de maatregel op een gegeven moment niet meer hoeft te worden verlengd. De verwachting is dat hij zich houdt aan de gemaakte afspraken, hij is immers tamelijk rigide hierin.

4 Standpunt van partijen

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot verlenging van de termijn van de terbeschikkingstelling en de voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging met één jaar.

Standpunt van de ter beschikking gestelde

De ter beschikking gestelde en zijn raadsman hebben afwijzing van de vordering bepleit.

5 Beoordeling

Op grond van de adviezen van de reclassering en de psychiater komt de rechtbank tot de volgende oordelen:

- er is nog steeds sprake van een ziekelijke stoornis in de geestvermogens van de ter beschikking gestelde;

- de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen eist dat de termijn van de terbeschikkingstelling met één jaar wordt verlengd.

De rechtbank overweegt daartoe het volgende. De rechtbank heeft geconstateerd dat de ter beschikking gestelde een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt, maar dat nog altijd een recidiverisico aanwezig is. De stoornissen zoals die door de psychiater zijn vastgesteld, zijn nog onverminderd aanwezig en de rechtbank acht controle daarop van groot belang. Aan die controle heeft het naar het oordeel van de rechtbank de afgelopen periode ontbroken.

De rechtbank acht het daarom noodzakelijk, mede gelet op de terugtrekking van het huidige zorgkader en de komst van het ACT-team die de begeleiding van de ter beschikking gestelde zal overnemen, dat de ter beschikking gestelde ook de komende periode nog wordt gevolgd. Om die reden zal de rechtbank de vordering van de officier van justitie toewijzen.

6 Beslissing

De rechtbank:

verlengt de termijn van de terbeschikkingstelling en de voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging met 1 (één) jaar.

Deze beschikking is gegeven door

mr. J. van Dort, voorzitter,

en mrs. M.J.M. van Beckhoven en M. Bakhuis, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. V.E. Scholtens griffier,

en is in het openbaar uitgesproken.

De griffier is buiten staat deze beschikking mede te ondertekenen.

Tegen deze beslissing kan het openbaar ministerie binnen veertien dagen na de uitspraak en de ter beschikking gestelde binnen veertien dagen na betekening daarvan beroep instellen bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.