Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2019:5848

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
17-07-2019
Datum publicatie
22-07-2019
Zaaknummer
C/10/551859 / HA ZA 18-553
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Inbreuk op auteursrecht foto's en handelsnaamrecht. van Luxury Bedding Company door Luxury Beds c.s. Slaafse nabootsing door Luxury Beds c.s. van onderscheidingsmiddelen als gebruikt door Luxury Bedding Company bij presentatie producten en onderneming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

Zaaknummer / rolnummer: C/10/551859 / HA ZA 18-553

Vonnis van 17 juli 2019

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LUXURY BEDDING COMPANY B.V.,

gevestigd te Zwolle,

2. de vennootschap naar Turks recht

İNCİ MOBİLYA MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ,

gevestigd te İzmir (Turkije),

eiseressen,

advocaat mr. A. Arslan te Zwolle,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LUXURY BEDS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LUXURY BEDS ROTTERDAM B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagden,

advocaat mr. O. Albayrak te Rotterdam.

Eiseressen zullen hierna afzonderlijk Luxury Bedding Company en Yatsan worden genoemd en gezamenlijk in het enkelvoud worden aangeduid als Luxury Bedding c.s. Gedaagden zullen hierna afzonderlijk Luxury Beds en Luxury Beds Rotterdam worden genoemd en gezamenlijk in het enkelvoud worden aangeduid als Luxury Beds c.s.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 25 mei 2018, met producties 1 t/m 24,

 • -

  de akte overlegging productie van Luxury Bedding c.s., met usb-stick (productie 21),

 • -

  de conclusie van antwoord, met producties 1 t/m 5,

 • -

  de brief van de rechtbank van 8 augustus 2018, waarin een comparitie is bepaald,

 • -

  de akte overlegging producties van Luxury Bedding c.s., met producties 25 t/m 27,

 • -

  het proces-verbaal van comparitie, gehouden op 17 oktober 2018, en

 • -

  de door Luxury Beds c.s. overgelegde tarievenlijst van Stichting FotoAnoniem.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1.

Luxury Bedding Company is in 2014 opgericht en handelde tot 28 april 2016 onder de naam [handelsnaam] . Luxury Bedding Company drijft volgens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel een groothandel in huismeubilair. Zij verkoopt via retailers bedden, boxsprings en matrassen onder het merk [merknaam] .

2.2.

Yatsan beschikt over een licentie van de merkhouder om producten van [merknaam] te verkopen. In Nederland is Luxury Bedding Company de exclusieve distributeur van Yatsan.

2.3.

Luxury Beds en Luxury Beds Rotterdam zijn in juli respectievelijk augustus 2016 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder van beide ondernemingen is de heer [naam 1] (hierna: [naam 1] ). Volgens de inschrijvingen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel betreffen de activiteiten van beide ondernemingen: een groothandel in huismeubilair en handel in meubels. Feitelijk exploiteert Luxury Beds c.s. twee winkels, één in Amsterdam en één in Rotterdam, alwaar zij bedden, boxsprings en matrassen aan consumenten verkoopt. Zij opereert onder de handelsnamen Luxury Beds B.V. en Luxury Beds Rotterdam B.V. Beide ondernemingen maken gebruik van de domeinnaam [naam domein] .

2.4.

De presentaties van Luxury Bedding Company en Luxury Beds c.s. op woonbeurzen respectievelijk in de winkels zien er onder meer als volgt uit:

Luxury Bedding Company: Luxury Beds c.s.:

[ AFBEELDINGEN PRESENTATIES]

“WE MAKE THE WORLD’S BEST MATTRESS” “WE MAKE THE WORLD’S BEST BEDS”

[AFBEELDINGEN PRESENTATIES]

“’T BEST BEWAARDE SLAAPKAMERGEHEIM.” “’T BEST BEWAARDE SLAAPKAMERGEHEIM..”

[AFBEELDINGEN PRESENTATIES]

“TAILOR MADE COMFORT AND LUXURY” “TAILOR MADE COMFORT AND LUXURY"

2.5.

Op en na 26 juli 2017 heeft de deurwaarder in opdracht van Luxury Bedding c.s. geconstateerd dat op de website van Luxury Beds c.s. twee foto’s uit de catalogus van Luxury Bedding Company werden weergegeven.

2.6.

Bij brief van 29 september 2017 heeft de advocaat van Luxury Bedding c.s. aan Luxury Beds c.s. medegedeeld:

“[…]

Cliënten hebben geconstateerd dat Luxury Beds Rotterdam B.V. en Luxury Beds B.V. (hierna te noemen: ‘Luxury Beds c.s.’) inbreuk maken op hun rechten. Zo wordt LBC [rb: Luxury Bedding Company] geconfronteerd met handelsnaaminbreuk en auteursrechtinbreuk door Luxury Beds c.s. Yatsan wordt geconfronteerd met merkenrechtinbreuk. Verder handelen Luxury Beds c.s. onrechtmatig jegens LBC en Yatsan door nodeloos verwarring te wekken. […]

Handelsnaaminbreuk

[…]

Vast staat dat Luxury Beds c.s. vrijwel identieke handelsnamen gebruiken als LBC. LBC heeft echter de handelsnaam al eerder in gebruik genomen. Door vrijwel identieke handelsnamen te voeren is er bij het publiek gevaar voor verwarring ontstaan. De aard van de ondernemingen is identiek, namelijk de handel in bedden en matrassen. De (potentiële) doelgroep bevindt zich in heel Nederland.

[…]

Auteursrechtinbreuk

LBC maakt voor de verkoop van haar producten gebruik van originele foto’s, welke foto’s gebruikt worden op de website, catalogi en overig promotiemateriaal. Luxury Bedding Company is rechthebbende van de foto’s, waaronder de bijgevoegde foto.

LBC heeft moeten constateren dat haar foto’s (al dan niet bewerkt) door Luxury Beds c.s. worden verspreid, zonder dat Luxury Bedding Company hiervoor toestemming heeft gegeven. Zo worden de foto’s aan de consument ter beschikking gesteld via de website van Luxury Beds c.s. en via facebook. Door foto’s te publiceren zonder toestemming wordt inbreuk gemaakt op de auteursrechten van LBC. […]

Onrechtmatig handelen

Cliënten stellen dat Luxury Beds c.s. zich (verder) schuldig maken aan ongeoorloofde concurrentie. Luxury Beds c.s. wordt verweten het publiek te verwarren en te misleiden door:

 • -

  i) gebruik te maken van vrijwel identieke handelsnamen;

 • -

  ii) gebruik te maken van een vrijwel identieke domeinnaam;

 • -

  iii) gebruik te maken van (al dan niet bewerkte) identieke foto’s;

 • -

  iv) gebruik te maken van dezelfde merknaam;

 • -

  v) gebruik te maken van identieke slogans en slagzinnen, waaronder ‘TAILOR MADE COMFORT & LUXURY’, ‘HET BEST BEWAARDE SLAAPKAMERGEHEIM’ en ‘WIJ MAKEN ’S WERELDS BESTE MATRAS’;

 • -

  vi) gebruik te maken van dezelfde productnamen, waaronder ‘Wagner’;

 • -

  vii) gebruik te maken van het shop-in-shop concept en dezelfde aankleding en displays.

De winkelpresentatie met dezelfde slogans en foto’s maken dat een gemiddelde consument in de veronderstelling verkeert te maken te hebben met een [merknaam] winkel.

Door dit handelen liften Luxury Beds c.s. op onrechtmatige wijze mee op de reputatie die cliënten hebben opgebouwd en wekken zij op verwarring wekkende wijze de suggestie dat zij een door Luxury Bedding Company en/of Yatsan goedgekeurde seller van [merknaam] -producten zijn, dan wel anderszins met Luxury Bedding Company en/of Yatsan verbonden ondernemingen te zijn. Cliënten lijden hierdoor schade in de vorm van reputatieafbreuk en gederfde inkomsten.

[…]

Luxury Beds c.s. wordt hierbij aansprakelijk gesteld voor de schade die cliënten lijden. Voor zover vereist stel ik Luxury Beds c.s. in gebreke.

Namens cliënten sommeer ik Luxury Beds c.s. uiterlijk 02 oktober 2017, voor 12:00 uur:

 • -

  i) de bijgaande onthoudingsverklaring te paraferen, ondertekenen en aan mij te retourneren;

 • -

  ii) de in de onthoudingsverklaring bedoelde betaling ad € 4.500,00 te verrichten;

zodanig dat alles binnen de gestelde termijn door mij wordt ontvangen.

[…]”

2.7.

Op of omstreeks 2 oktober 2017 heeft Luxury Beds c.s. de twee foto’s van haar website gehaald.

2.8.

Op 26 oktober 2017 heeft de deurwaarder in opdracht van Luxury Bedding c.s. geconstateerd dat op de gevel van de winkel van Luxury Beds c.s. in Amsterdam een spandoek hing met daarop een foto uit de catalogus van Luxury Bedding Company.

2.9.

Op 3 november 2017 heeft Luxury Bedding c.s. een kort geding aanhangig gemaakt tegen Luxury Beds c.s. Daarin heeft zij het standpunt ingenomen dat door Luxury Beds c.s. inbreuk gemaakt werd op het merkenrecht van Yatsan alsook op het handelsnaamrecht en het auteursrecht van Luxury Bedding Company en dat door Luxury Beds c.s. op onrechtmatige wijze met Luxury Bedding c.s. werd geconcurreerd.

2.10.

Bij vonnis in kort geding van 28 november 2017 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank Luxury Beds c.s. bevolen om iedere inbreuk op de auteursrechten op de foto’s van Luxury Bedding Company te staken en gestaakt te houden en alle door of vanwege Luxury Beds c.s. gehouden inbreuk makende (digitale) foto’s aan de advocaat van Luxury Bedding c.s. af te geven. De overige vorderingen zijn afgewezen.

2.11.

Op 7 december 2017 heeft Luxury Beds c.s. de foto van de gevel van de winkel in Amsterdam verwijderd en afgegeven aan de advocaat van Luxury Bedding c.s.

3. Het geschil

3.1.

Luxury Bedding c.s. vordert om bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

 1. Luxury Beds c.s. te bevelen om iedere inbreuk op de auteursrechten van Luxury Bedding c.s. te staken en gestaakt te houden, onder meer door het staken en gestaakt houden van het openbaar maken en/of verveelvoudigen en/of bewerken van de foto’s waarvan eiseressen rechthebbenden zijn, met bepaling dat gedaagden voor iedere dag dat een van hen in strijd handelt met het voornoemde, aan eiseressen een dwangsom dienen te voldoen van € 10.000,00 met een maximum van € 1.000.000,00,

 2. een verklaring voor recht dat Luxury Beds c.s. inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van eiseressen door het openbaar maken en/of verveelvoudigen en/of bewerken van de foto’s waarvan Luxury Bedding c.s. rechthebbende is,

 3. Luxury Beds c.s. te veroordelen tot vergoeding van de door Luxury Bedding c.s. geleden schade van € 108.048,00, althans een in goede justitie te bepalen bedrag,

 4. een verklaring voor recht dat Luxury Beds c.s. inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van eiseressen door het openbaar maken en/of verveelvoudigen en/of bewerken van de slogans waarvan zij rechthebbenden zijn,

 5. Luxury Beds c.s. te bevelen om iedere inbreuk op de auteursrechten op de slogans van Luxury Bedding c.s. te staken of gestaakt te houden, onder meer door het staken en gestaakt houden van het openbaar maken en/of verveelvoudigen en/of bewerken van de slogans waarvan eiseressen rechthebbenden zijn, met bepaling dat gedaagden voor iedere dag dat een van hen in strijd handelt met het voornoemde, aan eiseressen een dwangsom dienen te voldoen van € 10.000,00 met een maximum van € 1.000.000,00,

 6. een verklaring voor recht dat Luxury Beds c.s. onrechtmatig handelt jegens Luxury Bedding c.s. door (onder meer):

 • -

  het gebruik van de handelsnamen Luxury Beds B.V. en Luxury Beds Rotterdam B.V.,

 • -

  het gebruik van de domeinnaam [naam domein] ,

 • -

  het gebruik van (vrijwel) identieke foto’s waarvan eiseressen rechthebbenden zijn,

 • -

  het gebruik van (vrijwel) identieke slogans waarvan eiseressen rechthebbenden zijn,

 • -

  het gebruik van (vrijwel) identieke productmodellen,

 • -

  het gebruik van (vrijwel) identieke productnamen,

 • -

  het gebruik van een (vrijwel) identiek shop-in-shop concept, aankleding en displays.

Luxury Beds c.s. te bevelen om de onrechtmatige handelwijze te staken en gestaakt te houden door (onder meer):

 • -

  het gebruik van de handelsnamen Luxury Beds B.V. en Luxury Beds Rotterdam B.V. te staken en gestaakt te houden,

 • -

  het gebruik van de domeinnaam [naam domein] te staken en gestaakt te houden,

 • -

  het gebruik van de (vrijwel) identieke foto’s waarvan eiseressen rechthebbenden zijn, waaronder de foto’s in de catalogus, te staken en gestaakt te houden,

 • -

  het gebruik van de (vrijwel) identieke slogans, waaronder “TAILOR MADE COMFORT & LUXURY”, “HET BEST BEWAARDE SLAAPKAMERGEHEIM” en “WIJ MAKEN ’S WERELDS BESTE MATRAS” te staken en gestaakt te houden,

 • -

  het gebruik van de (vrijwel) identieke productmodellen te staken en gestaakt te houden,

 • -

  het gebruik van de (vrijwel) identieke productnamen, waaronder “Wagner” en “XXL”, te staken en gestaakt te houden,

 • -

  het gebruik van het (vrijwel) identieke shop-in-shop concept, de aankleding en de displays te staken en gestaakt te houden,

met bepaling dat gedaagden voor iedere dag dat een van hen in strijd handelt met het voornoemde, aan eiseressen een dwangsom dienen te voldoen van € 10.000,00 met een maximum van € 1.000.000,00,

Luxury Beds c.s. te veroordelen om aan Luxury Bedding c.s. te betalen het totaalbedrag van de door Luxury Beds c.s. als gevolg van de onrechtmatige daad behaalde winst, zoals vastgesteld door een door de rechtbank te benoemen onafhankelijke registeraccountant, althans Luxury Beds c.s. te veroordelen om aan Luxury Bedding c.s. te betalen een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag aan schadevergoeding, althans Luxury Beds c.s. te bevelen om binnen twee weken na betekening van het vonnis aan de advocaat van Luxury Bedding c.s. een schriftelijke en volledige, door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde, met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen van al hetgeen Luxury Beds c.s. bekend is omtrent de herkomst (naam en adresgegevens toeleverancier) en verkoop van haar producten, waaronder in ieder geval de gegevens betreffende het totale bedrag van de door Luxury Beds c.s. behaalde omzet, bruto- en nettowinst per product, inclusief de grondslagen, voorzien van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken alsmede de exacte wijze waarop de winst is berekend,

Luxury Beds c.s. te veroordelen in de kosten van dit geding, bestaande uit de volledige, feitelijk door Luxury Bedding c.s. gemaakte kosten en verschotten dan wel een in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige kosten van het geding, en

Luxury Beds c.s. te veroordelen in de nakosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat gedaagden niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis hebben voldaan en er vervolgens betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van het vonnis.

3.2.

Het verweer van Luxury Beds c.s. strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van Luxury Bedding c.s. bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis in de volledige kosten van de procedure, met bepaling dat Luxury Bedding c.s. de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd zal zijn indien zij de proceskosten niet binnen veertien dagen na betekening van het vonnis zal hebben betaald.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Tekst

Tekst

4 De beoordeling

bevoegdheid

4.1.

Yatsan is in het buitenland gevestigd, zodat de rechtbank ambtshalve haar bevoegdheid dient vast te stellen. Nu de onderhavige zaak kwalificeert als een burgerlijke en handelszaak in de zin van artikel 1 lid 1 van de Verordening (EU) nr. 1215/2012 (herschikking) (hierna: Brussel-I bis Verordening) en Luxury Beds en Luxury Beds Rotterdam gevestigd zijn in respectievelijk Amsterdam en Rotterdam, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht om kennis te nemen van de vordering van Yatsan jegens Luxury Beds c.s. op grond van artikel 4 lid 1Brussel I-bis Verordening. Deze rechtbank is op grond van artikel 99 lid 1 juncto artikel 107 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) relatief bevoegd.

grondslagen vorderingen

4.2.

Luxury Bedding c.s. legt aan haar vorderingen als hiervoor weergegeven onder 3.1. sub i. t/m v., waaronder het staken van het gebruik van de foto’s en de slogans, allereerst ten grondslag dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op haar auteursrecht ter zake. Aanvullend beroept zij zich erop dat deze handelingen zowel afzonderlijk als tezamen met de overige verweten gedragingen onrechtmatig zijn jegens haar wegens slaafse nabootsing, hetwelk zij aan haar vorderingen als hiervoor weergegeven onder 3.1. sub vi. t/m viii. ten grondslag legt. Aan haar vordering tot het staken van het gebruik van de handelsnamen en de domeinnaam, de verklaring voor recht ter zake en de schadevergoeding, (uitsluitend) opgenomen als onderdeel van de vorderingen onder sub vi. t/m viii., legt zij – zo begrijpt de rechtbank – naast slaafse nabootsing tevens inbreuk op het handelsnaamrecht van Luxury Bedding Company ten grondslag. Aan de vorderingen ter zake van de overige verweten gedragingen (onder sub vi. t/m viii.) legt zij uitsluitend slaafse nabootsing ten grondslag.

4.3.

De rechtbank zal hierna eerst ingaan op de gestelde inbreuk op de auteursrechten, daarna op de gestelde handelsnaaminbreuk en ten slotte op de gestelde slaafse nabootsing.

auteursrecht foto’s

4.4.

Luxury Bedding c.s. heeft aan haar vorderingen als weergegeven in 3.1 onder i. en ii. ten grondslag gelegd dat Luxury Beds c.s. inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Luxury Bedding Company op een drietal foto’s uit haar catalogus. Ten aanzien van de overige foto’s als gebruikt door Luxury Beds c.s. heeft zij gesteld dat deze qua stijl gelijken op die van Luxury Bedding Company.

4.5.

Tussen partijen is niet in geschil dat de foto’s uit de catalogus werken zijn in de zin van de Auteurswet (Aw). Partijen hebben wel gedebatteerd over de vraag of Luxury Bedding Company auteursrechthebbende op die foto’s is. Luxury Bedding c.s. stelt dat de foto’s als door haar afgebeeld in de catalogus in opdracht zijn gemaakt door de heer [naam 2] hierna: [naam 2] ) en dat [naam 2] het auteursrecht op de foto’s bij akte van 2 mei 2016 aan Luxury Bedding Company heeft overgedragen, ten bewijze waarvan zij bij dagvaarding een verklaring van [naam 2] en een akte van overdracht in het geding heeft gebracht. Luxury Beds c.s. betwist dat [naam 2] de maker van de foto’s is en daarmee de overdracht, althans betwist de betrouwbaarheid van de verklaring en de akte.

4.6.

In dit verband is allereerst relevant artikel 4 Aw waarin is bepaald dat behoudens het bewijs van het tegendeel voor de maker wordt gehouden hij die op of in het werk als zodanig is aangeduid, of bij gebreke van zo een aanduiding, degene, die bij de openbaarmaking van het werk als maker daarvan is bekend gemaakt door hem, die het openbaar maakt. Dit bewijsvermoeden werkt niet alleen ten gunste van de werkelijke maker, maar ook ten gunste van de fictieve maker zoals onder meer bedoeld in artikel 8 Aw, krachtens welke bepaling een vennootschap die een werk als van haar afkomstig openbaar maakt, zonder daarbij enig natuurlijk persoon als maker er van te vermelden, als maker van dat werk wordt beschouwd, tenzij bewezen wordt dat de openbaarmaking onder de bedoelde omstandigheden onrechtmatig was.

4.7.

In de catalogus van Luxury Bedding Company is op de omslag en eerste pagina de aanvankelijk door haar gevoerde handelsnaam [handelsnaam] en het logo vermeld, welke vermelding op meerdere pagina’s is herhaald, met verwijzing naar haar website op de laatste pagina. Tussen partijen is niet in geschil dat daarmee de catalogus is openbaar gemaakt als afkomstig van Luxury Bedding Company. Nu daarbij de naam van de fotograaf ontbreekt, heeft Luxury Bedding Company gelet op voornoemde bepalingen in beginsel als fictieve maker, als auteursrechthebbende, te gelden, behoudens bewijs van het tegendeel door Luxury Beds c.s. De door Luxury Beds c.s. geuite twijfels ten aanzien van de betrouwbaarheid van de verklaring van de fotograaf en de datering van de in het geding gebrachte akte volstaan daartoe niet. Luxury Bedding c.s. heeft voorafgaand aan de zitting nog in het geding gebracht een e-mail van [naam 2] aan de advocaat van Luxury Bedding c.s. met bijgevoegde kopie facturen voor het maken van de foto’s en de screenshots van de door hem bewaarde bestanden daarvan. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat er geen enkele reden is om te twijfelen aan de juistheid van de eerdere verklaring van [naam 2] dat hij de maker is van de foto’s uit de catalogus, hij de rechten ter zake aan Luxury Bedding Company heeft overgedragen en het gebruik dus door hem is toegestaan. Daarmee is voldoende vast komen te staan dat Luxury Bedding Company rechten als fictieve maker kan doen gelden. Ook de door Luxury Beds c.s. geuite twijfels ten aanzien van de in het geding gebrachte akte - voor zover nog relevant - passeert de rechtbank als onvoldoende gemotiveerd. De conclusie is dat Luxury Bedding Company kwalificeert als auteursrechthebbende ten aanzien van de foto’s in de catalogus.

4.8.

Luxury Beds c.s. heeft niet weersproken dat zij drie foto’s uit de catalogus van Luxury Bedding c.s. heeft gebruikt, twee daarvan heeft zij op haar website getoond en één op de gevel. Dit leidt tot de conclusie dat Luxury Beds c.s. met dit verveelvoudigen en openbaarmaken inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Luxury Bedding Company op deze foto’s. In tegenstelling tot hetgeen Luxury Beds c.s. heeft betoogd, brengt de omstandigheid dat zij heeft voldaan aan de veroordeling in kort geding, niet met zich dat Luxury Bedding Company thans geen belang meer heeft bij haar vordering. Voor zover Luxury Bedding c.s. met haar stelling dat Luxury Beds c.s. daarnaast de stijl van haar foto’s heeft nagevolgd, heeft willen betogen dat dit als een bewerking en dus ook als een inbreuk op het auteursrecht op de foto’s moet worden beschouwd, wordt deze stelling verworpen. Nog daargelaten de vraag of in dit geval wel van een eigen stijl kan worden gesproken, biedt het recht voor bescherming daarvan via het auteursrecht geen ruimte. Op de presentatie als geheel wordt hierna nog teruggekomen.

4.9.

De vorderingen als weergegeven in 3.1 onder i. en ii. zijn tevens ingesteld door Yatsan. Alhoewel de catalogus van Yatsan eveneens in het geding is gebracht, is aan de vordering niet ten grondslag gelegd dat Luxury Beds c.s. inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Yatsan op catalogusfoto’s, zodat de vorderingen voor zover ingesteld door Yatsan zullen worden afgewezen. Op deze vorderingen voor zover ingesteld door Luxury Bedding Company wordt hierna onder 4.34 e.v. teruggekomen.

4.10.

Luxury Bedding c.s. vordert voorts een vergoeding van de door haar als gevolg van de inbreuk geleden schade (weergegeven in 3.1 onder iii.). De rechtbank overweegt dat op grond van de gestelde feiten en omstandigheden kan worden aangenomen dat Luxury Bedding Company schade heeft geleden. Luxury Beds c.s. heeft de foto’s op haar website en gevel getoond, waarvoor gewoonlijk een licentievergoeding had moeten worden betaald.

4.11.

Nu de schade niet exact is vast te stellen, zal deze begroot worden op een wijze die het meest in overeenstemming is met de aard van de geleden schade. De rechtbank acht de begroting van de schade op een forfaitair bedrag gerelateerd aan de gederfde licentievergoeding – evenals partijen – in het onderhavige geval passend. Luxury Bedding Company heeft gesteld dat voor het vaststellen van de hoogte van de gederfde licentievergoeding moet worden aangeknoopt bij de tarievenlijst van Stichting FotoAnoniem (hierna: de tarievenlijst), waarbij Luxury Beds c.s. zich ter zitting heeft aangesloten. De tarievenlijst zal daarom als uitgangspunt worden genomen bij het begroten van de schade.

4.12.

Tussen partijen staat de maat in pixels van de op de website getoonde foto’s vast. Zij verschillen van mening over de duur van het gebruik van die foto’s. Luxury Bedding c.s. heeft gesteld dat Luxury Beds c.s. de foto’s langer dan een jaar heeft gebruikt, te weten vanaf het moment van de oprichting van Luxury Beds c.s. tot het moment van verwijdering op of omstreeks 2 oktober 2017. Luxury Beds c.s. heeft betwist dat de foto’s langer dan een jaar op de website hebben gestaan. De deurwaarder heeft op 26 juli 2017 geconstateerd dat de foto’s op de website stonden, waarna de foto’s op of omstreeks 2 oktober 2017 zijn verwijderd. De foto’s hebben derhalve nog geen kwartaal op de website gestaan, aldus Luxury Beds c.s. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Luxury Bedding c.s., in het licht van de gemotiveerde betwisting door Luxury Beds c.s., de stelling dat de foto’s langer dan een jaar op de website hebben gestaan onvoldoende onderbouwd. Het had op de weg van Luxury Bedding c.s. gelegen om naar aanleiding van dit verweer stukken in het geding te brengen waaruit zou kunnen worden opgemaakt dat reeds voor 26 juli 2017 door Luxury Beds c.s. gebruik werd gemaakt van de foto’s op haar website. Nu Luxury Bedding c.s. dit niet heeft gedaan, zal worden uitgegaan van een duur van het gebruik van de foto’s tot een kwartaal en de schade worden begroot overeenkomstig het tarief van € 400,00 per foto.

4.13.

Ten aanzien van de gevelfoto hebben partijen gedebatteerd over zowel het formaat van de foto als de duur van het gebruik daarvan en over de wijze van berekening van het verschuldigde bedrag. Luxury Bedding c.s. heeft gesteld dat de gevelfoto een formaat van circa 34 m² heeft, zodat het bij een foto van 10 m² behorende tarief van € 1.536,00 dient te worden vermenigvuldigd met 3,4. Volgens Luxury Beds c.s. is de foto geen 34 m² en geldt voormeld tarief voor (alle) foto’s vanaf 10 m². De rechtbank stelt vast dat in de tarievenlijst een bijzonder tarief voor foto’s groter dan 10 m² ontbreekt. Dit tarief is dus kennelijk bedoeld als maximum tarief; een vermelding dat daarop een toeslag zou moeten worden toegepast bij het overtreffen van deze omvang ontbreekt, terwijl dit wel is gedaan bij toepassing van het tarief voor een periode die langer is dan een maand. Evenals Luxury Beds c.s. ziet de rechtbank dan ook geen reden een vermenigvuldigingsfactor toe te passen op het maximum tarief. Betreffende de duur van het gebruik is Luxury Bedding c.s. uitgegaan van zestien maanden. Luxury Beds c.s. heeft dit betwist. [naam 1] heeft ter gelegenheid van de comparitie verklaard dat de foto niet langer dan vier maanden aan de gevel heeft gehangen. Luxury Bedding c.s. heeft ter zitting volhard in haar stelling dat de foto zestien maanden aan de gevel heeft gehangen. Zij heeft zich daarbij beroepen op hetgeen zij heeft vernomen van verschillende [merknaam] -retailers, zonder dit met nadere stukken te onderbouwen en/of een bewijsaanbod ter zake te doen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Luxury Bedding c.s. haar stelling daarmee niet voldoende onderbouwd, zodat in rechte uit wordt gegaan van de duur van vier maanden. Derhalve zal de schadevergoeding worden begroot overeenkomstig het tarief van € 1.536,00, vermeerderd met de in de tarievenlijst vermelde toeslag van 5% per maand (een bedrag van € 76,80).

4.14.

In verband met het vorenstaande begroot de rechtbank de schade van Luxury Bedding Company, bestaande uit de gederfde licentievergoeding, op een bedrag van
€ 2.566,40 (2x € 400,00 + € 1.536,00 + 3x € 76,80).

auteursrecht slogans

4.15.

Luxury Bedding c.s. legt aan haar vordering als weergegeven in 3.1 onder iv. en v. ten grondslag dat Luxury Bedding Company auteursrecht heeft op de slogans:

 • -

  “WE MAKE THE WORLD’S BEST MATTRESS”,

 • -

  “’T BEST BEWAARDE SLAAPKAMERGEHEIM”, en

 • -

  “TAILOR MADE COMFORT AND LUXURY”.

4.16.

Luxury Beds c.s. betwist dat de slogans werken zijn in auteursrechtelijke zin.

4.17.

Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat een werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. Het Hof van Justitie van de EU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om ‘een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk’. Een korte zin, bestaande uit een aantal woorden, kan ook voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, mits deze aan voormelde eisen voldoet. De woorden in zo een zin vormen, afzonderlijk beschouwd, als zodanig geen eigen intellectuele schepping van de auteur die ze gebruikt, maar de zin als zodanig kan dat wel zijn. Het komt er dan op aan dat de auteur via de keuze, de schikking en de combinatie van de woorden op een oorspronkelijke wijze uitdrukking geeft aan zijn creatieve geest en tot een resultaat komt dat een eigen intellectuele schepping vormt (zie o.a.: HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08, ECLI:EU:C:2009:465 (Infopaq I).

4.18.

Bij het gebruik van de woorden “WE MAKE THE WORLD’S BEST MATTRESS”, “’T BEST BEWAARDE SLAAPKAMERGEHEIM” en “TAILOR MADE COMFORT AND LUXURY” is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van een keuze, schikking of combinatie van woorden op een oorspronkelijke wijze waarmee de auteur uitdrukking geeft aan zijn creatieve geest en tot een resultaat komt dat een eigen intellectuele schepping vormt. Het gaat om gebruikelijke combinaties van woorden. Dergelijke zinnen kunnen, als op zichzelf beschouwde voortbrengsels, geen eigen intellectuele scheppingen zijn; een persoonlijk stempel van de auteur valt daarin niet te ontwaren. Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat de slogans van Luxury Bedding Company geen auteursrechtelijk beschermde werken zijn, zodat reeds daarom geen sprake kan zijn van een inbreuk op auteursrecht. De overige stellingen van partijen op dit punt behoeven derhalve geen bespreking meer.

4.19.

Nu de vordering tot het staken van het gebruik van de slogans niet toewijsbaar is op grond van het auteursrecht, zal hierna worden beoordeeld of deze kan worden gegrond op slaafse nabootsing.

handelsnaam

4.20.

De rechtbank stelt ter zake van de gestelde handelsnaaminbreuk het navolgende voorop. Op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) mag een onderneming niet worden gedreven onder een handelsnaam die reeds door een ander rechtmatig gevoerd wordt, of daarvan slechts in geringe mate afwijkt, voor zover daardoor in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn bij het publiek verwarring te duchten is. De opsomming van factoren die bij de beoordeling van verwarringsgevaar een rol spelen, is niet limitatief; het is vaste rechtspraak dat rekening dient te worden gehouden met alle omstandigheden die het verwarringsgevaar in de hand kunnen werken of juist tegengaan. Over de vraag of bijkomende omstandigheden zijn vereist ingeval de handelsnaam beschrijvend van aard is, anders gezegd of bij gebreke daaraan in die situatie een beroep op artikel 5 Hnw moet worden afgewezen, wordt in de rechtspraak en literatuur verschillend gedacht. Het gerechtshof Den Haag heeft deze vraag in zijn arrest van 19 september 2017 positief beantwoord, waarbij het hof zich heeft gebaseerd op het arrest van de Hoge Raad van 11 december 2015 met betrekking tot het gebruik van de beschrijvende domeinnaam ‘Artiestenverloning’ (ECLI:NL:HR:2015:3554). Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft daarbij vraagtekens geplaatst in zijn arrest van 14 juni 2019 (ECLI:NL:GHARL:2019:5012) en overwogen voornemens te zijn ter zake prejudiciële vragen aan de Hoge Raad voor te leggen.

4.21.

Tussen partijen is niet in geschil dat het gebruik door Luxury Bedding Company van haar naam kwalificeert als handelsnaamgebruik (waaronder tevens het gebruik als domeinnaam) en dat dit gebruik dateert van eerdere datum dan het gebruik door Luxury Beds c.s. van haar handelsnamen. Evenmin is (nog) in geschil dat de handelsnamen beschrijvend van aard zijn.

4.22.

Het debat tussen partijen spitst zich toe op de vraag of door het gebruik van de handelsnamen verwarring bij het publiek te duchten is. Luxury Bedding c.s. stelt dat de aard van de ondernemingen van partijen identiek is, gericht op de handel in bedden, boxprings en matrassen. Luxury Bedding Company verkoopt via retailers – evenals Luxury Beds c.s. – bedden, boxsprings en matrassen aan consumenten. Daarnaast staat zij op woonbeurzen voor consumenten en adverteert zij in woonbladen. Haar doelgroep bevindt zich derhalve door heel Nederland. Luxury Bedding c.s. heeft daarnaast benadrukt dat het om het geheel gaat, dat tevens sprake is van andere nog gestelde verwarringwekkende omstandigheden. Luxury Beds c.s. betwist dat de aard van de ondernemingen hetzelfde is. Luxury Bedding Company is een groothandelaar en koopt bedden, boxsprings en matrassen, die zij doorverkoopt aan detailhandelaren. Zij profileert zich op beurzen en richt zich op ondernemers. Luxury Beds c.s. is een detailhandelaar, gericht op consumenten. Zij profileert zich in haar winkels en op internet. Luxury Beds c.s. heeft voorts verwezen naar rechtsoverweging 4.9. en 4.10. van het vonnis in kort geding, waarin de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de handelsnamen onvoldoende overeenstemming vertonen. Van verwarringwekkend gebruik van de handelsnamen kan geen sprake zijn, aldus Luxury Beds c.s.

4.23.

Naar het oordeel van de rechtbank is door het gebruik van de handelsnamen van Luxury Beds c.s. bij het relevante publiek verwarring tussen de ondernemingen van Luxury Bedding Company en Luxury Beds c.s. te duchten. Daartoe wordt overwogen als volgt.

4.23.1.

De ondernemingen van Luxury Bedding Company en Luxury Beds c.s. houden zich allebei bezig met de verkoop van bedden, boxsprings en matrassen. Alhoewel Luxury Bedding Company voor de verkoop gebruik maakt van retailers, richt zij zich via deze tussenschakels – evenals Luxury Beds c.s. – op de consument. Daarnaast heeft Luxury Beds c.s. niet weersproken dat Luxury Bedding Company zich op woonbeurzen voor consumenten presenteert en voorts adverteert in woonbladen voor consumenten. Ondanks het feit dat Luxury Bedding Company en Luxury Beds c.s. in verschillende plaatsen zijn gevestigd, verkoopt Luxury Bedding Company (indirect) bedden, boxsprings en matrassen aan consumenten door heel Nederland. Daarmee bestrijkt zij ook het gebied waarbinnen Luxury Beds c.s. bedden, boxsprings en matrassen aan consumenten verkoopt. Doordat de handelsnamen van Luxury Bedding Company en Luxury Beds c.s. Engelstalig zijn, beginnen met het woord Luxury en vervolgens worden gecombineerd met het woord Beddings dan wel Beds, wijken zij slechts in geringe mate af van elkaar. Alhoewel aan Luxury Beds c.s. kan worden toegegeven dat de betekenis van het woord Beds (letterlijk vertaald vanuit het Engels: bedden) niet gelijk is aan de betekenis van het woord Bedding (letterlijk vertaald vanuit het Engels: beddengoed), wordt door het gebruik van die woorden verwarring bij consumenten veroorzaakt, nu beide woorden de associatie oproepen met luxe bedden en luxe slapen. Voorts is van belang dat Luxury Bedding c.s. – evenals Luxury Beds c.s. – bedden, boxsprings en matrassen en geen, althans niet hoofdzakelijk beddengoed verkoopt.

4.23.2.

Daarbij komt dat, zoals hiervoor reeds aan de orde is geweest, Luxury Beds c.s. zich daarnaast bij haar presentatie heeft bediend van onder meer dezelfde foto’s en dezelfde slogans (wat er verder zij van de vraag of het afzonderlijk gebruik van deze slogans reeds onrechtmatig is), welke omstandigheden het gevaar voor verwarring vergroten.

4.24.

De conclusie luidt dat Luxury Beds c.s. met het gebruik van haar handelsnamen en domeinnaam inbreuk heeft gemaakt op het handelsnaamrecht van Luxury Bedding Company, zodat het beroep op artikel 5 Hnw slaagt. Op de vorderingen ter zake wordt hierna ingegaan.

4.25.

De rechtbank merkt daarbij op dat de conclusie geen andere zou zijn, wanneer – na beantwoording van de door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden te stellen prejudiciële vragen aan de Hoge Raad – zal blijken dat in rechte als uitgangspunt heeft te gelden dat bij beschrijvende handelsnamen als de onderhavige artikel 5 Hnw alleen dan met vrucht kan worden ingeroepen wanneer naast verwarringsgevaar sprake is van bijkomende omstandigheden. Aan ook dit vereiste is in het onderhavige geval immers voldaan.

slaafse nabootsing

4.26.

Luxury Bedding c.s. legt aan haar vordering onder vi. t/m viii. ten grondslag dat Luxury Beds c.s. onrechtmatig handelt door alle facetten van de verkoop van Luxury Bedding c.s. na te bootsen op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt. Naast het hiervoor reeds als auteursrecht- en handelsnaaminbreuk gekwalificeerde gebruik van de foto’s, handelsnamen en domeinnaam, noemt Luxury Bedding c.s. (ook hier) het gebruik van vrijwel identieke slogans, het gebruik van dezelfde productnamen en -modellen alsmede de presentatie als geheel (nabootsen van haar shop-in-shop concept), inclusief het gebruik van dezelfde accessoires, aankleding en displays. Er wordt bij het publiek nodeloos verwarring veroorzaakt, doordat bezoekers van de winkels van Luxury Beds c.s. het gevoel krijgen dat ze bij [merknaam] op bezoek zijn. Daarmee haakt Luxury Beds c.s. aan bij de reputatie die Luxury Bedding c.s. heeft opgebouwd, aldus Luxury Bedding c.s.

4.27.

Luxury Beds c.s. betwist dat zij de facetten van de verkoop van Luxury Bedding c.s. nabootst op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt. Volgens Luxury Beds c.s. zijn er talloze partijen die soortgelijke boxsprings, matrassen en accessoires in Turkije (doen) produceren en op de Nederlandse markt aanbieden. Luxury Beds c.s. betwist ook dat Yatsan rechthebbende op de modellen is. Luxury Beds c.s. maakt evenmin gebruik van een shop-in-shop concept, nu zij – anders dan de retailers van Luxury Bedding Company – in haar winkels geen verschillende merken verkoopt. De omstandigheid dat een enkeling in de winkels van Luxury Beds c.s. het gevoel krijgt bij [merknaam] op bezoek te zijn, brengt nog niet met zich dat daarmee sprake is van verwarring bij het publiek, aldus Luxury Beds c.s.

4.28.

Voorop staat dat het enkele profiteren van andermans bedrijfsdebiet in de vorm van het nabootsen van andermans producten (zoals boxsprings, matrassen en accessoires) en/of onderscheidingsmiddelen (zoals slogans, shop-in-shop), waarmee die concurrent zijn product of bedrijf van dat van anderen onderscheidt, is toegestaan, ook indien men de ander daarmee schade berokkent. Dit is slechts anders indien sprake is van bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld daaruit bestaande dat degene die nabootst dit slechts doet om een ander te schaden en/of profiteert van het verwarringsgevaar dat ontstaat. Voor het aannemen van onrechtmatigheid van nabootsing van andermans onderscheidingsmiddelen volstaat (gevaar voor) verwarring, terwijl bij het nabootsen van producten voor het aannemen van onrechtmatigheid nog is vereist dat zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid af te doen evengoed een andere weg had kunnen worden ingeslagen. Bij de beoordeling van de vraag of de consument de nabootsing zal kunnen verwarren met het nagebootste product en/of onderscheidingsmiddel gaat het om de invloed van de gelijkenis bij de aankoopbeslissing. Daarbij dienen alle relevante omstandigheden van het geval te worden betrokken.

4.29.

Ten aanzien van de gestelde nabootsing van de producten als door Yatsan op de Nederlandse markt gebracht en door Luxury Bedding Company verhandeld, is de rechtbank van oordeel dat Luxury Bedding c.s. onvoldoende heeft gesteld, nu zij het ter zake door Luxury Beds c.s. gevoerde verweer dat het hier gaat om producten en modellen die geheel soortgelijk aan die door andere partijen binnen deze branche op de markt worden gebracht en dus een eigen gezicht ontberen, onweersproken heeft gelaten. Dat maakt dat geen reden is voor nadere bewijslevering op dit punt. De vordering ter zake van Luxury Bedding c.s. dient reeds hierom als onvoldoende onderbouwd te worden afgewezen.

4.30.

Dit ligt anders wat betreft de gestelde slaafse nabootsing door Luxury Beds c.s. van de onderscheidingsmiddelen als gebruikt door Luxury Bedding Company bij de presentatie van haar producten en onderneming op voor consumenten toegankelijke woonbeurzen, magazines en catalogi e.d. Zoals op de hiervoor onder 2.4. opgenomen afbeeldingen is te zien, kenmerkt de presentatie van Luxury Bedding Company zich onder meer door het gebruik van de drie litigieuze slogans die op bepaalde wijze zijn aangebracht op een achterwand. Dat deze slogans letterlijk zijn overgenomen door Luxury Beds c.s. staat als onbetwist vast. De afbeeldingen laten zien dat zij ook op dezelfde wijze en in hetzelfde lettertype zijn aangebracht op de achterwanden. Daarbij genomen dat de productmodellen veelal gelijke algemeen gebruikelijke benamingen hebben en de presentatie is aangevuld met gelijksoortige accessoires, bestaat het gevaar dat bij het weinig oplettende kooppubliek met deze wijze van presentatie de associatie wordt gewekt met de producten van Luxury Bedding Company en haar onderneming. Dit gevaar voor verwarring wordt versterkt door het gebruik van dezelfde foto’s en het gebruik van gelijkende handels- en domeinnamen, hetwelk hiervoor reeds als inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht is gekwalificeerd. Daar komt nog bij dat de naar het oordeel van de rechtbank verwarringwekkende gelijkenis in de wijze van presentatie ook welbewust lijkt te zijn nagestreefd, nu Luxury Beds c.s. niet heeft betwist dat in een eerdere fase een verzoek tot Luxury Bedding Company is gericht het door deze gebruikte shop-in-shop concept aan te kopen en na een afwijzende reactie van Luxury Bedding Company is gereageerd met “dan kan ik het wel namaken” of woorden van gelijke strekking.

4.31.

Een en ander brengt de rechtbank tot het oordeel dat aan de vereisten voor slaafse nabootsing is voldaan voor zover het gaat om het gebruik van dezelfde slogans in combinatie met eenzelfde wijze van presentatie van de boxsprings e.d., zodat Luxury Beds c.s. met het gebruik daarvan, mede gelet op de overige omstandigheden, onrechtmatig heeft gehandeld jegens Luxury Bedding Company.

4.32.

Het vorenstaande brengt met zich dat Luxury Beds c.s. aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die door Luxury Bedding Company is geleden als gevolg van het gebruik van voormelde onderscheidingsmiddelen.

schade

4.33.

Luxury Bedding c.s. heeft schade in de vorm van winstafdracht gevorderd op grond van artikel 6:104 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Voor een begroting van de schade gerelateerd aan de winst – althans aan een gedeelte daarvan voor zover veroorzaakt door het gebruik van de handelsnamen, domeinnaam en wijze van presentatie als hiervoor omschreven; de verhandeling van producten als zodanig is immers niet onrechtmatig geacht – ontbreekt thans ieder aanknopingspunt. Daartoe dient op zijn minst genomen inzicht in de financiële cijfers van Luxury Beds c.s. vanaf 2016 te worden verkregen. Of daaruit vervolgens valt af te leiden welk gedeelte van de behaalde winst kan worden toegerekend aan de onrechtmatig geachte gedragingen, zal moeten worden afgewacht. Voor een eventuele begroting van de schade op andere wijze ontbreken eveneens aanknopingspunten. Dat enige schade is geleden, is echter voldoende aannemelijk, reden waarom de rechtbank ambtshalve zal verwijzen naar de schadestaat.

slotsom

4.34.

Al hetgeen hiervoor is overwogen leidt tot de navolgende slotsom aangaande de vorderingen.

4.35.

De vorderingen voor zover ingesteld door Yatsan zullen worden afgewezen. Voor zover toewijsbaar geacht, betreft dit uitsluitend de vorderingen ten aanzien van Luxury Bedding Company.

4.36.

Ten aanzien van de gevorderde staking van iedere inbreuk op de auteursrechten van Luxury Bedding Company op foto’s (hiervoor weergegeven onder 3.1 sub i.), zal de rechtbank het bevel tot staking beperken tot iedere inbreuk op het auteursrecht van Luxury Bedding Company op de catalogusfoto’s (overgelegd als productie 8 bij dagvaarding).

4.37.

De vorderingen onder 3.1 onder iv. en v. zullen worden afgewezen, nu hiervoor is geoordeeld dat de litigieuze slogans geen werk in auteursrechtelijke zin zijn, zodat van inbreuk op auteursrechten ter zake geen sprake kan zijn.

4.38.

De vordering tot het staken van de overigens onrechtmatige handelwijze als hiervoor weergegeven onder 3.1. sub vii. zal worden toegewezen voor zover betreft het gebruik van de handelsnamen, domeinnaam en het gebruik van de litigieuze slogans. Daarmee wordt de onrechtmatigheid van de inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten en overige gedragingen en het gevaar voor verwarring naar het oordeel van de rechtbank in voldoende mate weggenomen. Voor toewijzing van verdergaande verboden voor de nog gebleken afzonderlijke gedragingen is derhalve geen plaats. De daarbij gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als hierna bepaald.

4.39.

Nu de vorderingen tot het staken van de onrechtmatig geachte gedragingen worden toegewezen, heeft Luxury Bedding Company bij een verklaring voor recht ter zake geen belang; de vorderingen als hiervoor weergegeven onder 3.1 sub ii. en vi. worden afgewezen.

4.40.

De vordering tot betaling van een schadevergoeding wegens inbreuk op de auteursrechten van Luxury Bedding Company (weergegeven onder 3.1 sub iii.) zal worden toegewezen tot een bedrag van € 2.566,40.

4.41.

De daarnaast nog gevorderde veroordeling tot betaling van schadevergoeding wegens de overigens nog onrechtmatige gedragingen in de vorm van winstafdracht (hiervoor weergegeven onder 3.1 sub viii.) zal worden toegewezen, met dien verstande dat voor begroting daarvan zal worden verwezen naar de schadestaat. Dit betekent dat voor de gevorderde benoeming van een deskundige ter vaststelling van de schade thans geen reden is.

4.42.

Ten aanzien van de daarbij gevorderde opgave van gegevens binnen twee weken na betekening van het vonnis wordt allereerst overwogen dat, nu is geoordeeld dat van slaafse nabootsing van de producten geen sprake is, althans de vordering daartoe als onvoldoende onderbouwd dient te worden afgewezen, voor opgave van gegevens omtrent de herkomst van de producten en toeleveranciers geen plaats is. Ten aanzien van de gevorderde “schriftelijke en volledige, door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde” opgave van de financiële gegevens overweegt de rechtbank dat – zoals eerder aan de orde geweest in de jurisprudentie (zie o.a.: ECLI:NL:GHSHE:2014:809 en ECLI:NL:GHDHA:2018:1907) – een vordering als deze neerkomt op het vragen van een verklaring dat de opgave voor zover verifieerbaar, een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt en/of dat er geen aanwijzingen zijn dat de opgave onjuist of onvolledig is. Dit vormt een opdracht die aspecten van ‘assurance’ heeft, waaraan een accountant alleen zal kunnen voldoen indien aan specifieke vereisten is voldaan. Dat daaraan in dit geval zou zijn voldaan is gesteld noch gebleken. Om misverstanden en executieproblemen te voorkomen, zal de rechtbank daarom in plaats van het gevorderde bepalen dat een en ander wordt voorzien van door een accountant opgesteld rapport van feitelijke bevindingen naar aanleiding van een vergelijking van de opgave door Luxury Beds c.s. met de administratie van Luxury Beds c.s. en de termijn waarbinnen dit dient te gebeuren te stellen op een termijn van drie maanden.

4.43.

Voor het overige zullen de vorderingen van Luxury Bedding Company worden afgewezen.

proces- en nakosten

4.44.

Luxury Beds c.s. zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Luxury Bedding Company worden veroordeeld. Luxury Bedding Company maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft een specificatie van haar kosten als productie 24 bij dagvaarding overgelegd. Nu het geding voor ongeveer 50% betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten en voor 50% op onrechtmatige daad, komen de daadwerkelijke proceskosten bij helfte voor vergoeding in aanmerking en zullen deze bij helfte dienen te worden bepaald overeenkomstig het geldende liquidatietarief.

4.45.

Luxury Bedding Company heeft haar daadwerkelijke proceskosten gesteld op een bedrag van in totaal € 7.021,99. Dit bedrag is als zodanig niet betwist door Luxury Beds c.s. en komt de rechtbank niet onredelijk voor, nu het bedrag aan gevorderde kosten minder bedraagt dan het binnen de rechtbanken voor dit soort zaken vastgestelde indicatietarief van maximaal € 20.000,00 (bodemzaken, normaal). De rechtbank zal derhalve de helft van dit bedrag toewijzen als daadwerkelijke gemaakte kosten op basis van artikel 1019h Rv (1/2 x
€ 7.021,99 = € 3.511,00). De overige kosten worden overeenkomstig het liquidatietarief bepaald en bedragen € 576,25 (1/2 x € 1.152,50 (2,5 punten x tarief € 461,00) aan advocaatkosten voor het onrechtmatige daad deel, € 172,00 aan explootkosten en € 3.946,00 aan griffierecht, zodat een bedrag van in totaal € 8.205,25 (€ 3.511,00 + € 576,25 + € 172,00 + € 3.946,00) zal worden toegewezen.

4.46.

De door Luxury Bedding Company gevorderde nakosten zullen worden toegewezen als na te melden.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

beveelt Luxury Beds c.s. om iedere inbreuk op het auteursrecht van Luxury Bedding Company op de catalogusfoto’s te staken en gestaakt te houden,

5.2.

veroordeelt Luxury Beds c.s. tot betaling aan Luxury Bedding Company van een bedrag aan schadevergoeding van € 2.566,40,

5.3.

beveelt Luxury Beds c.s. om het gebruik van de naam Luxury Beds als (onderdeel van haar) handelsnamen of domeinnaam te staken en gestaakt te houden,

5.4.

beveelt Luxury Beds c.s. om het gebruik van de slogans, “WE MAKE THE WORLD’S BEST BEDS”, “’T BEST BEWAARDE SLAAPKAMERGEHEIM” en “TAILOR MADE COMFORT AND LUXURY”, te staken en gestaakt te houden,

5.5.

veroordeelt Luxury Beds c.s. om aan Luxury Bedding Company te betalen het totaalbedrag van de door deze als gevolg van het gebruik van de handelsnamen, domeinnaam en wijze van presentatie (als hiervoor omschreven in 4.30) door Luxury Beds c.s. behaalde winst, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,

5.6.

beveelt Luxury Beds c.s. om binnen drie maanden na betekening van het vonnis aan de advocaat van Luxury Bedding Company een schriftelijke en volledige opgave, voorzien van een door een accountant opgesteld rapport van feitelijke bevindingen naar aanleiding van een vergelijking van de opgave door Luxury Beds c.s. met de administratie van Luxury Beds c.s., te laten afleveren, met aanhechting van kopie van alle ter staving van deze opgave relevante bescheiden, ten aanzien van het totale bedrag van de door Luxury Beds c.s. behaalde omzet, bruto- en nettowinst per product, inclusief de grondslagen en exacte wijze waarop de winst is berekend,

5.7.

veroordeelt Luxury Beds c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Luxury Bedding c.s. tot op heden begroot op € 8.205,25,

5.8.

veroordeelt Luxury Beds c.s. in de na dit vonnis ontstane kosten aan de zijde van Luxury Bedding Company, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Luxury Beds c.s. niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

5.9.

bepaalt dat Luxury Beds c.s. bij het geheel of gedeelteijk niet naleven van de hiervoor genoemde veroordelingen onder 5.1, 5.3, 5.4 en 5.6 een dwangsom aan Luxury Bedding Company verbeurt van € 2.500,00 per dag dat Luxury Beds c.s. nalaat aan dit bevel te voldoen, met een maximum van € 125.000,00, voor alle (overtredingen van de) veroordelingen samen,

5.10.

wijst het meer of anders gevorderde af en verklaart dit vonnis voor zover het de veroordelingen betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Heevel en in het openbaar uitgesproken op 17 juli 2019.

[2971/1515]