Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2019:2916

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
21-03-2019
Datum publicatie
15-04-2019
Zaaknummer
10/997546-18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

de veroordeelde heeft zich schuldig gemaakt aan het op verschillende plaatsen voorhanden hebben en verkopen van grote hoeveelheden professioneel, illegaal vuurwerk. Maximale taakstraf en gevangenisstraf gelijk aan het voorarrest.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 1

Parketnummer: 10/997546-18

Datum uitspraak: 21 maart 2019

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor economische strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte]

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] ,

wonende op het adres [adres verdachte] , [woonplaats verdachte] ,

raadsman mr. R.J. Michielsen, advocaat te Rotterdam.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 7 maart 2019.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. S. van der Kallen heeft gevorderd:

  • -

    bewezenverklaring van de ten laste gelegde feiten;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar;

  • -

    verbeurdverklaring van de onder de verdachte in beslag genomen telefoons en auto.

4 Waardering van het bewijs

4.1.

Bewezenverklaring zonder nadere motivering

De ten laste gelegde feiten zijn door de verdachte bekend. Deze feiten zullen zonder nadere bespreking bewezen worden verklaard.

4.2.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank een opgave gedaan van wettige bewijsmiddelen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Met deze opgave wordt volstaan, nu de verdachte het bewezen verklaarde heeft bekend en nadien geen vrijspraak is bepleit. Op grond daarvan is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

Hij, op 28 november 2018 te Hellevoetsluis (in een garagebox/loods gelegen op/aan/nabij de [adres 1] ), opzettelijk, professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, te weten shells/mortierbommen en flowerbeds/batterijen en Chinese rollen, heeft opgeslagen en voorhanden heeft gehad.

2.

Hij, op 28 november 2018 te Spijkenisse (in een garagebox/loods

gelegen op/aan/nabij de [adres 2] ), opzettelijk, professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, te weten shells/mortierbommen en flowerbeds/batterijen en Chinese rollen, heeft opgeslagen en voorhanden heeft gehad.

3.

Hij, op 28 november 2018 te Spijkenisse in een voertuig (Volkswagen Caddy),

opzettelijk, professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, te weten

shells/mortierbommen en flowerbeds/batterijen en Chinese rollen, heeft opgeslagen en voorhanden heeft gehad.

4.

Hij, op 29 november 2018 te Hellevoetsluis in een schuur (op/aan/nabij de [adres 3] ), opzettelijk, professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, te weten flowerbeds/batterijen en cobra's, heeft opgeslagen en voorhanden heeft gehad

5.

Hij in de periode van 1 september 2017 tot en met 28 november 2018 te Hellevoetsluis en te Spijkenisse en/of elders in Nederland, opzettelijk, professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, te weten onder andere shells/mortierbommen en flowerbeds/batterijen en Chinese rollen en Cobra's, aan andere personen, te weten [naam 1] en [naam 2] en [naam 3] en [naam 4] en [naam 5] en andere personen, ter beschikking heeft gesteld.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

5 Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:

Feit 1, 2, 3, 4 en 5:

overtreding van een voorschrift, gesteld krachtens artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer, opzettelijk begaan, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

6 Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

7 Motivering straffen

De straffen die aan de verdachte worden opgelegd, zijn gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het opslaan, voorhanden hebben en verkopen van grote hoeveelheden professioneel, zwaar vuurwerk, dat bestemd was voor particulier gebruik.

De verdachte heeft in verschillende loodsen, in een schuur en in zijn auto vuurwerk opgeslagen. Het ging daarbij niet om enkele stuks, maar om een zeer grote handelsvoorraad. De opslag en het vervoer van een dergelijke hoeveelheid professioneel vuurwerk brengt enorme risico’s mee. Als deze partij niet was gevonden zou dit vuurwerk bij consumenten terecht zijn gekomen, met alle gevaren van dien. Daarnaast zorgt het afsteken van dit soort zwaar vuurwerk voor veel overlast.

Met de illegale handel in vuurwerk wordt veel geld verdiend. Uit het dossier blijkt dat de verdachte zich al langere tijd en op grote schaal bezighield met het verkopen van illegaal vuurwerk. De verdachte stuurde berichten aan zijn klanten als hij weer vuurwerk in voorraad had. De omvang van de voorraad van de verdachte wijst op grootschalige handel. De rechtbank leidt hieruit af dat de verdachte snel veel geld wilde verdienen. Dat wat de verdachte deed gevaarlijk was voor hemzelf, zijn omgeving en voor anderen, lijkt voor hem geen rol te hebben gespeeld. Dat neemt de rechtbank de verdachte kwalijk.

De rechtbank heeft acht geslagen op een op naam van de verdachte gesteld uittreksel uit de justitiële documentatie van 3 december 2018, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

Gezien de ernst van de feiten is het opleggen van een gevangenisstraf passend. Hoewel voor dergelijke feiten in de regel een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt opgelegd, vindt de rechtbank dat de verdachte niet terug hoeft naar de gevangenis. De verdachte heeft meteen na zijn aanhouding en ter terechtzitting toegegeven dat hij de ten laste gelegde feiten heeft gepleegd. Ook heeft hij ter terechtzitting laten blijken de ernst en het gevaar van zijn handelen in te zien. Hij neemt daarmee de verantwoordelijkheid voor zijn daden. De rechtbank wil de verdachte daarom de kans geven om te laten zien dat hij heeft geleerd van zijn fouten. De rechtbank vindt een gevangenisstraf voor de duur van 26 weken, waarvan 20 weken voorwaardelijk, passend en geboden, zodat de verdachte na aftrek van de tijd die hij in voorarrest heeft doorgebracht, niet terug de gevangenis in hoeft. Het voorwaardelijke strafdeel dient er tevens toe de verdachte ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen. De rechtbank vindt dat gezien de ernst van de bewezenverklaarde feiten naast deze gevangenisstraf ook een taakstraf voor de duur van 240 uur op zijn plaats is.
Daarnaast zal de rechtbank, zoals hierna wordt toegelicht, als bijkomende straf verbeurdverklaring opleggen.

8 In beslag genomen voorwerpen

8.1.

Beoordeling

De inbeslaggenomen goederen, te weten twee telefoons (een Blackberry en een Samsung) en een Volkswagen Caddy zullen worden verbeurdverklaard. Deze goederen behoren aan de verdachte toe en de bewezenverklaarde feiten zijn met behulp van deze goederen begaan.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen

- 14 a, 14b, 14c, 22c, 22d, 33, 33a en 57 van het Wetboek van Strafrecht;

- 1 a, 2 en 6 van Wet op de economische delicten;

- 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer;

- 1.2.2, lid 1 en 5.4.0 van het Vuurwerkbesluit.

10 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

11 Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte de ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 26 (zesentwintig) weken;

bepaalt dat van de gevangenisstraf een gedeelte, groot 20 (twintig) weken niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten;

verbindt hieraan een proeftijd, die wordt gesteld op 3 jaar;

tenuitvoerlegging kan worden gelast als de veroordeelde de algemene voorwaarde niet naleeft;

stelt als algemene voorwaarde:

- de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uren, waarbij de Reclassering Nederland dient te bepalen uit welke werkzaamheden de taakstraf dient te bestaan;

beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 120 dagen;

beslist ten aanzien van de voorwerpen, geplaatst op de lijst van inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, als volgt:
- verklaart verbeurd als bijkomende straf voor de bewezen verklaarde feiten:

1- 1 GSM zaktelefoon Kl:zwart BLACKBERRY Bold

2- 1 GSM zaktelefoon K1:Zwart SAMSUNG 88

in bruin/leder gekleurde hoes

3- 1 Bestelauto [kenteken nummer] VW CADDY Tdi 77 Kw 2004 Kl:Grijs

heft op het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte, die bij eerdere beslissing was geschorst.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. E. Rabbie, voorzitter,

en mrs. G.A. Bouter-Rijksen en M. Bakhuis, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. F.J. van der Putte, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 21 maart 2019.

De jongste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

Hij, op of omstreeks 28 november 2018 te Hellevoetsluis (in een garagebox/loods gelegen op/aan/nabij de [adres 1] ), opzettelijk, professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, te weten een of meer Shells/mortierbommen en/of flowerbeds/batterijen en/of Chinese rollen, heeft opgeslagen en/of voorhanden heeft gehad.

2.

Hij, op of omstreeks 28 november 2018 te Spijkenisse (in een garagebox/loods

gelegen op/aan/nabij de [adres 2] ), opzettelijk, professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, te weten een of meer shells/mortierbommen en/of flowerbeds/batterijen en/of Chinese rollen, heeft opgeslagen en/of voorhanden heeft gehad.

3.

Hij, op of omstreeks 28 november 2018 te Spijkenisse in een voertuig (Volkswagen Caddy),

opzettelijk, professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, te weten een of meer

shells/mortierbommen en/of flowerbeds/batterijen en/of Chinese rollen, heeft opgeslagen en/of voorhanden heeft gehad.

4.

Hij, op of omstreeks 29 november 2018 te Hellevoetsluis in een schuur (op/aan/nabij de [adres 3] ), opzettelijk, professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, te weten een of meer flowerbeds/batterijen en/of cobra's, heeft opgeslagen en/of voorhanden heeft gehad

5.

Hij in de periode van 1 september 2017 tot en met 28 november 2018 te Hellevoetsluis en/of te Spijkenisse en/of elders in Nederland, opzettelijk, professioneel vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, te weten onder andere shells/mortierbommen en/of flowerbeds/batterijen en/of Chinese rollen en/of Cobra's, aan een of meer ander(en) perso(o)n(en), te weten [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3] en/of [naam 4] en/of [naam 5] en/of een of meer ander(e) perso(o)n(en), ter beschikking heeft gesteld.