Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2019:2452

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
21-03-2019
Datum publicatie
01-04-2019
Zaaknummer
10/712001-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Dierenporno in bezit hebben en kinderporno in bezit hebben en verspreiden; 3 maanden gevangenisstraf.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 3

Parketnummer: 10/712001-19

Datum uitspraak: 21 maart 2019

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren op [geboortedatum verdachte] te [geboorteplaats verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres: [adres verdachte] ,

feitelijk verblijvende op het adres: [verblijfadres verdachte] te [verblijfplaats verdachte] .

Raadsman mr. M. Claassen, advocaat te Schiedam.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 7 maart 2019.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. W.L. van Prooijen heeft gevorderd:

  • -

    bewezenverklaring van feit 1 en 2;

  • -

    veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar en als bijzondere voorwaarden een meldplicht bij de reclassering en een ambulante behandelverplichting.

4 De verdediging

De raadsman heeft zich met betrekking tot het bewijs en de bewezenverklaring gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank en heeft verder een strafmaatverweer gevoerd.

5 Waardering van het bewijs

5.1.

Bewijswaardering

De beide feiten zijn door de verdachte bekend. Deze feiten zullen zonder nadere bespreking bewezen worden verklaard.

5.2.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank een opgave gedaan van wettige bewijsmiddelen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Met deze opgave wordt volstaan, nu de verdachte het bewezen verklaarde heeft bekend en nadien geen vrijspraak is bepleit. Op grond daarvan is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de feiten 1 en 2 heeft begaan op die wijze dat:

1.

hij op of omstreeks op 09 april 2018 en/of 10 april 2018 te Rotterdam, althans in Nederland,

een filmpje, bevattende afbeeldingen in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeeldingen een ontuchtige handeling

zichtbaar is,

waarbij een mens en een dier is/zijn betrokken en/of schijnbaar

is/zijn betrokken, welke voornoemde ontuchtige handeling - zakelijk weergegeven -

bestond uit :

het door een dier (te weten een paard) anaal penetreren van een volwassen

persoon.

(pv pag. 64 van het politiedossier);

2.

hij in of omstreeks de periode van 08 april 2018 tot en met 10 april 2018 te

Rotterdam, (meermalen) (telkens )

een filmpje, bevattende afbeeldingen

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van

achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

heeft verspreid (door het verzenden via WhatsApp) en

in bezit gehad welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis oraal penetreren van het lichaam van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(pv pag. 64 van het politiedossier).

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

6 Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:

1 Afbeeldingen van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en dier betrokken zijn of schijnbaar betrokken zijn, in bezit hebben;

2 Afbeeldingen van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden en in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Het feit is dus strafbaar.

7 Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

8 Motivering straf

8.1.

Algemene overweging

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

8.2.

Feiten waarop de straf zijn gebaseerd

De verdachte heeft een filmpje met dierenporno en een filmpje met kinderporno in bezit gehad. Beide zijn aangetroffen op verdachtes mobiele telefoon. De verdachte heeft het filmpje met de kinderporno bovendien verspreid door het aan een drietal personen toe te sturen.

Het hoeft geen betoog dat de verdachte zich hiermee schuldig heeft gemaakt aan ernstige en verwerpelijke strafbare feiten. Alle vormen van kinderporno dienen krachtig te worden bestreden, omdat bij de vervaardiging ervan kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd met alle negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van het kind van dien. Dergelijk misbruik kan nadelige en langdurige psychische, emotionele en lichamelijke gevolgen hebben voor de betrokken kinderen en zij kunnen hierdoor ernstig worden geschaad in hun ontwikkeling.

Door de kinderpornografische afbeeldingen te verspreiden heeft de verdachte actief bijgedragen aan de instandhouding van de vraag naar kinderporno waardoor deze verwerpelijke praktijken in stand worden gehouden en bevorderd. Dit laatste geldt eveneens voor de verspreiding van dierenpornografische afbeeldingen.

8.3.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

8.3.1.

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 11 februari 2019, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

8.3.2.

Rapportages

Reclassering Nederland te Rotterdam heeft rapporten over de verdachte opgemaakt, gedateerd 13 april 2018, 6 juni 2018 en 8 januari 2019. Verder heeft het NIFP op 8 mei 2018 gerapporteerd over de verdachte. De rechtbank heeft acht geslagen op de rapporten.

In de zaak met parketnummer 10/691051-18 hebben de psychiater drs. A. Banaei Kashani en de psycholoog drs. R.K.F. Lemmens gerapporteerd over de verdachte, op 30 december 2018 en 2 januari 2019. De psychiater heeft in zijn rapport gesteld dat er bij de verdachte aanwijzingen zijn voor seksuele preoccupatie. De rechtbank heeft acht geslagen op deze rapporten.

8.4.

Conclusies van de rechtbank

Gelet op hetgeen de rechtbank hierboven heeft overwogen, komt zij tot de volgende conclusies.

Gezien de ernst van de feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf. Op basis van de oriëntatiepunten zoals vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) is het uitgangspunt voor het verspreiden van kinderporno een gevangenisstraf voor de duur van een jaar. In deze zaak houdt de rechtbank er rekening mee dat er sprake is van een zeer beperkt aantal strafbare pornografische filmpjes, te weten één filmpje met kinderporno en één filmpje met dierenporno. Daarnaast is het kinderpornofilmpje slechts in beperkte mate verspreid en kan uit het Whatsapp-gesprek worden afgeleid dat de verdachte met het delen van het filmpje geen uiting geeft aan zijn seksuele behoeften. Gelet hierop zal de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden opleggen.

Alles afwegend acht de rechtbank voornoemde straf passend en geboden.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 57, 240b en 254a van het Wetboek van Strafrecht.

10 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

11 Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte de ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) maanden.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. A. Hello, voorzitter,

mr. A.M. van der Leeden en mr. T. van den Akker, rechters,

in tegenwoordigheid van A. Gaal, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

hij op of op omstreeks 09 april 2018 en/of 10 april 2018 te Rotterdam, althans in

Nederland,

(meermalen) (telkens)

(een) afbeelding(en), te weten een filmpje, en/of een gegevensdrager, te weten

een mobiele telefoon, bevattende (een) afbeelding(en) in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeelding(en) (telkens) (een) ontuchtige handeling(en)

zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een mens en een dier is/zijn betrokken en/of schijnbaar

is/zijn betrokken,

welke voornoemde ontuchtige handeling(en) - zakelijk weergegeven - (telkens)

bestond(en) uit (onder meer):

het door een dier (te weten een paard) anaal penetreren van een volwassen

persoon.

(pv pag. 64 van het politiedossier);

2.

hij in of omstreeks de periode van 08 april 2018 tot en met 10 april 2018 te

Rotterdam, althans in Nederland,

(meermalen) (telkens )

(een) afbeelding(en), te weten een filmpje, en/of een gegevensdrager, te weten

een mobiele telefoon, bevattende (een) afbeelding(en)

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van

achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

heeft

verspreid (door het verzenden via WhatsApp) en/of

vervaardigd en/of

verworven en/of

in bezit gehad

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis oraal penetreren van het lichaam van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(pv pag. 64 van het politiedossier).