Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:9425

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
21-11-2018
Datum publicatie
21-11-2018
Zaaknummer
ROT 16/500
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Beroep is ingesteld door de weduwe van de persoon wiens pgb is vastgesteld en teruggevorderd. Hangende beroep overlijdt de weduwe. De gemachtigde heeft aanvankelijk aangegeven dat haar kinderen de procedure willen voortzetten. Na de zitting wordt bericht dat een deel van de kinderen en kleinkinderen de nalatenschap van de weduwe hebben verworpen. Op een oproep in de Staatscourant wordt niet gereageerd. De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team Bestuursrecht 1

zaaknummer: ROT 16/500

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 21 november 2018 in de zaak tussen

wijlen [naam eiseres], te [Plaats], eiseres,

gemachtigde: mr. J.W.M. Lenting,

en

de naamloze vennootschap Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V., als rechtsopvolger van Achmea Zorgkantoor N.V., verweerder,

gemachtigde: mr. M.R.A. Raghoebarsingh.

Procesverloop

Bij besluit van 11 december 2015 (het bestreden besluit) heeft verweerder de bezwaren van eiseres in haar hoedanigheid van erfgenaam van [Naam 1] tegen de verantwoordingsbeschikkingen van 11 november 2014 (over de eerste en tweede helft van 2013) en het vaststellingsbesluit van 10 januari 2013 (over 2013) ten aanzien van het persoonsgebonden budget (pgb) 2013 dat [Naam 1] op grond van de Regeling zorgaanspraken AWBZ was toegekend – uitmondend in een terugvordering van € 28.254,92 – ongegrond verklaard.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Nadat eiseres op 29 juni 2017 was overleden, heeft haar gemachtigde de rechtbank op 4 september 2017 bericht dat de dochter van eiseres, [Naam 2], en de overige erfgenamen het beroep namens eiseres wilden voortzetten.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 2 oktober 2017, alwaar zijn verschenen de gemachtigde van eiseres, vergezeld van [Naam 2] en haar broer [3], en namens verweerder T.J. Chung. Het onderzoek is geschorst in afwachting van (bericht over) een verklaring van erfrecht, zodat de rechtbank kon vaststellen wie de erfgenamen zijn en of deze erfgenamen het beroep willen voortzetten.

Bij brieven van 8 december 2017 en 12 april 2018 heeft de gemachtigde de rechtbank bericht dat [Naam 2] en twee van haar broers, alsmede hun kinderen en kleinkinderen, de nalatenschap van eiseres hebben verworpen, terwijl de overige vijf broers en zussen lijken stil te zitten.

Gelet op artikel 8:26, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is in de Staatscourant van 7 augustus 2018 mededeling gedaan van het onderhavige beroep en zijn de erven opgeroepen om zich zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 10 september 2018 bij de rechtbank te melden.

Er heeft zich niemand bij de rechtbank gemeld.

Overwegingen

1. De rechtbank overweegt ambtshalve dat eiseres na het instellen van het beroep is overleden, waarmee haar belang bij een inhoudelijke beoordeling van het beroep is komen te vervallen.

2. Er zijn geen erfgenamen bekend die als rechtsopvolgers van eiseres een belang hebben bij een inhoudelijke beoordeling van het beroep en die het geding willen voortzetten.

3. Het beroep moet daarom niet-ontvankelijk worden verklaard.

4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan door mr. dr. P.G.J. van den Berg, rechter, in aanwezigheid van mr. dr. R. Stijnen, griffier. De uitspraak is in het openbaar geschied op 21 november 2018.

griffier rechter

Een afschrift van deze uitspraak is verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep.