Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2018:9083

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
08-11-2018
Datum publicatie
20-11-2018
Zaaknummer
7300327
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Vereffenaar vraagt aanwijzing, te weten of hij de einddeclaratie mag opmaken en het resterende gedeelte van de nalatenschap mag overmaken aan de legataris

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Jurisprudentie Erfrecht 2018/432
Jurisprudentie Erfrecht 2021/432
JERF Actueel 2018/432
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 7300327-18

uitspraak: 8 november 2018

beschikking van de kantonrechter, zittinghoudende te Rotterdam,

ex artikel 4:210 lid 1 BW

Het verloop van de procedure en het verzoek

Op 22 oktober 2018 is ter griffie van de rechtbank het verzoek ingekomen van:

[naam vereffenaar],

vereffenaar in de na te noemen nalatenschap,

kantoorhoudende te [straat- en plaatsnaam]

verzoekster,

inzake de nalatenschap van:

[overledene],

geboren op [geboortedatum],

overleden op [overlijdensdatum],

laatst gewoond hebbende te Rotterdam,

strekkende naar de kantonrechter begrijpt tot het geven van een aanwijzing of verzoekster als vereffenaar kan overgaan tot het opmaken van haar einddeclaratie, waarvan het bedrag, alsmede de aan de vereffenaar gezonden nota’s van Uiteen Familierecht op het saldo van de boedelrekening in mindering zullen worden gebracht, alsmede of zij kan overgaan tot uitkering van het resterende gedeelte van de nalatenschap aan de legataris.

Op 4 september 2018 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden, waarbij verzoekster aanwezig was.

De beoordeling van het verzoek

1) Bij beschikking van de rechtbank Rotterdam van 7 juni 2017 is verzoekster benoemd tot vereffenaar inzake voornoemde nalatenschap. Zij is belanghebbende in de nalatenschap.

2) Artikel 4:210 BW geeft de kantonrechter instrumenten voor zijn toezichthoudende functie bij de vereffening van nalatenschappen. Zo kan zij de vereffenaar verzoeken inlichtingen over het verloop van de vereffening te verschaffen en aanwijzingen geven die de vereffenaar dient op te volgen. De kantonrechter is er niet om voorlichting in het algemeen te geven of de vereffenaar te adviseren over de (wijze van) de uitoefening van haar taak als vereffenaar. Dit betekent ook dat de vereffenaar niet al haar voorgenomen handelingen ter goedkeuring aan de kantonrechter hoeft voor te leggen.

3) De vereffenaar kan haar loon laten vaststellen door de kantonrechter zulks voor het opmaken van de uitdelingslijst. Dit is echter niet verzocht. Inzake de vraag of vereffenaar kan overgaan tot het uitkeren van een deel van de nalatenschap aan de legataris wordt overwogen dat deze vraag zich niet leent voor beantwoording door de kantonrechter in het kader van de behandeling van een verzoek ex artikel 4:210 lid 1 BW. Deze vraag leent zich niet voor het geven van een aanwijzing, nu het de toezichthoudende taak van de kantonrechter te buiten gaat, en het al dan niet uitkeren aan een legataris of betaling van facturen van door haar ingeschakelde derden tot de gebruikelijke taken of werkzaamheden van vereffenaar in het kader van de vereffening van de nalatenschap behoort.

4) Het verzoek tot het geven van een aanwijzing op grond van artikel 4:210 lid 1 BW wordt daarom afgewezen.

De beslissing

De kantonrechter:

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. H.M. van de Ven en uitgesproken ter openbare terechtzitting in tegenwoordigheid van de griffier.

781

Tegen deze beschikking kan door verzoeker en andere belanghebbenden geen rechtsmiddel worden aangewend (artikel 676a Rv).